Sitemize Hoş Geldiniz ------Sitemizdeki Konu Sayısı 1400'ün üzerine çıkmıştır Bir çok deney ve araştırma konularımız sizin ilginizi çekebilir SİTEDE ARAMA YAPMAK İÇİN YANDAKİ ARAMA KUTUSUNU KULLANIN Aşağıdaki kayan resim menüsüne de İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK konuları ekleyeceğim

Saf Humik asit ve fulvik asit eldesi

0 yorum
Daha Önce ki konuda da anlatığımız humik asit elde konusundan sonra saf humik asit ve fulvik asit elde konusunu daha ayrıntılı açalım .(diğer konu http://ziraatyapma.blogspot.com/2014/03/humik-asit-elde-etme-yontemleri.html)
    Humik asit üzerine çok yavaş Nitrik asit (veya sülfürik asit)  Ilave edin, ardından Filtre veya başka bir şekilde çökelti toplamak. Bu malzeme hümik asit ve makul saftır (ya fırın veya kuru havada kurutma yapılabilir )Bundan başka, 0.1 M NaOH veya KOH içinde eritilerek ve daha çökeltilmesi ile daha da arıtılabilir. Katı hümik asit eriyebilen potasyum humatın vermek üzere, tarımsal kullanım için% 10 KOH içinde yeniden eritilebilir. 

    Miktarları, nihai ürün 10-11 arasında bir pH değerine sahip olacak şekilde, ve bu deneme-yanılma ile yapılması gerekir.Ürün çözeltisi kullanılabilir veya kurutulabilir. Çözelti kurutuldu  uzun süreli bekletme üzerine yerine hidroksit, potasyum karbonat oluşturmak üzere havadan karbon dioksit ile reaksiyona girecek bir miktar tepkimeye girmemiş potasyum hidroksit ihtiva edecekse de, bu bir sorun değildir.Diğer katı kısımdan geriye kalan fulvik asitdir.
Bu konuda artılı olarak humik asit konusuna bakabilirsiniz.
Notlar:

Nitrik asit,(kezzap olarakta bilinir) bileşiminde üç oksijen, bir hidrojen ve bir azot bulunan kuvvetli bir asittir. HNO3 formülüyle gösterilir. Konsantrasyonu arttıkça daha tehlikeli olur, gliserin ile reaksiyona sokulduğunda nitro gliserin elde edilir. Çoğunlukla plastik ve gübre yapımında kullanılır.

  Nitrik asit genellikle, konsantre sülfürik asit eldesi  potasyum nitrat ısıtılarak hazırlanır. Bu ısıtma, bir cam imbik yapılır ve nitrik asit buharını (Kahverengi duman) su ile soğutulan bir alıcı ile yoğunlaştınlır.

Nalburlarda bulabilirsiniz.

Sülfürik asitH2SO4, güçlü bir mineral asididirSuda her konsantrasyonda çözünebilir. Olası kaşifi 8. yüzyıl simyacısı Cabir bin Hayyan tarafından verilen ismiyle Yenime uğratıcı,renksiz ve yoğunluğu yüksek sıvı. Çok önemli bir kimyasal madde olan sülfürik asit sanayide değme yöntemi ya da kurşun odalar yöntemi ile üretilir. Bu yöntemlerde kükürt dioksit çeşitli katalizörler eşliğinde oksijenle yükseltgenerek kükürt triokside dönüştürülür ardından kükürt trioksit suyla tepkimeye sokularak sülfürik asit elde edilir. Sülfürik asit çeşitli derişimleri halinde gübre, pigment, boyar madde, patlayıcı madde, ilaçlama, inorganik tuz ve petrol arıtım ve metalurji işlemlerinde kullanılır. Ayrıca çeşitli pillerin yapımında da sülfürik asitten yararlanılır. Halk arasında "akü asidi" diye bilinir. Elektriği iletir. Suda çözündüğünde çok yüksek ısı çıkar.


Sülfürük asit nasıl elde edilir Akücülerde, boya malzemesi satan, ve nalburlarda  bulabilirsiniz.

Kaynaklar:

https://humicacid.wordpress.com/a-history-of-humic-acid-research/
http://chem-guide.blogspot.com.tr/2010/04/properties-of-nitric-acid-and-uses.html