Sitemize Hoş Geldiniz ------Sitemizdeki Konu Sayısı 1400'ün üzerine çıkmıştır Bir çok deney ve araştırma konularımız sizin ilginizi çekebilir SİTEDE ARAMA YAPMAK İÇİN YANDAKİ ARAMA KUTUSUNU KULLANIN Aşağıdaki kayan resim menüsüne de İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK konuları ekleyeceğim

Topraksız Tarım solüsyon hazırlama Hataları

0 yorum


 Bazı arkadaşlarımız bilmeden, bazılarının da bildikleri halde işin bukadar önemli olacağını düşünemedikleri için basit gibi gözüken ama büyük hataların yapıldığını tesbit ettik.Bu önemli olayın mutlaka paylaşılmasına, besin eriyiği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken şu hususları yeniden açıklanmasının, hataların önlene bilmesi adına önemli olduğuna ve altı çizilerek yazılmasına karar verdik.Besin eriyikleri iki şekilde hazırlanır.
1 ) direkt yöntem
Bu yöntemde besin eriyiği hazırlıyacağımız tankımıza ölçerek veya daha önce ölçüp işaretlediğimiz yere kadar temiz su doldurulup istediğimiz miktarlarda ki kimyasal tuzları koyarak eritmek.
2) Stok eriyikler yöntemi.
Bu yöntende gerek ikili sistem olarak A ve B stokları hazırlamak, Veya üçlü sistemde A, B ,C stok larını hazırlamak ve bunlardan hesapladığımız veya dışarıdan aldık ise talimatına uygun miktarlarda besin eriyiği tankımıza ilave etmek.
İşte dikkat edilecek hususu ALTINI ÇİZEREK SÖYLEMEK İSTİYORUM.
Önce tankınıza doldurulması gereken temiz suyu doldurunuz. Sonra stok eriyiklerden A, B varsa C yi sırasıyla koyunuz. Bir stok eriyikten koyduktan sonra tanktaki suyu biraz karıştırmak veya karıştığını düşündüğümüz bir süre sonra ikinci stoğu koymak,varsa ayni işlemden sonra üçüncü stok u koymak. Burada herşey normal diye düşünüle bilir ama gördük ki bazı arkadaşımız boş tanka A ve B stoklarını koyup sonra üstüne su ilave ederek karıştırıyorlarmış. yanı A ve B stoklarını konsantre halde karşılaştırarak bazı kimyasal olayların meydana gelmesine fırsat verip farkına varmadan besin eriyiğinin özelliğinin bozulmasına sebep oluyorlarmış. Eğer bu hatayı yapıyorsak kimyasal olarak bazı elementlerin suda çözünmez formlarının oluşmasına sebep olur , dolayısıyla besin eriyiğinin formülünü bozmuş oluruz. Bazı arkadaşlarımızda iki stok un karıştırılmıyacağını bildikleri halde o kadar kısa zamanda yani A yı ve B yi boş tanka koyduktan sonra hızlı hareket ederek bu hatanın önüne geçilebileceğini düşündüklerini söylediler. Sevgili arkadaşlar kimyasal prosesler enteresan dır bazen netice açık seçik görüldüğü halde bazı hadiseler görülüp fark edilemez lütfen hataların önüne geçmek, olumsuzluklara fırsat vermemek için kullanma talimatındaki kulanım şekline kesinlikle riayet edelim. Aksi taktirde hazırladığımız besin eriyiği formülü bozulmuş bazı besin elementlerinin eksikliğine sebep olacak hale dönüşerek Bizi başarısızlığa ve hiç alakasız düşüncelere sevk edebilir.
Besin eriğini hazırlarken önce temiz suyunuzu doldurup sonra stok eriyiklerinizi karıştırınız.
Bu konuda yaptıkları hataları ve ortaya çıkan olumsuzlıkları samimi olarak paylaşacak arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ederim.

Merhaba sevgili arkadaşlar, Sayın akçay arkadaşımızın sorduğu soru çok güzel bir soru.
Hazırlamış olduğumuz besin eriyiklerini kullanma suyumuzun içeriğini bilmeden hazırlarız. Oysa mesela EC si 0,5 olan iki ayrı kullanma suyunun içerikleri farklı farklı olabilir buda bizi besin eriyiği hazırlarken yanıltacaktır.Biz formülümüzü kuracağız ama netice kabuller çerçervesinde de olsa farklı olacaktır.
Sayın akçayın dediği gibi ayni EC değerini yakalıya bilmek için daha fazla gübre kullanılması gerekecektir.Ancak EC değerini yakalıya bilbek için sayın akçayın denediği gibi 2 misli gübre kullanmak bitkininde tükettiği su ile 2 misli besin almasıdır.Bu bence çok güzel bir beslenmeye sebep olur.Ancak kullanma suyunun EC sini düşünerek birazıcık yüksek tuttuğumuz EC değerini biraz aşağıya çekmek ,örneğin kullanma suyunun EC si 0,5 ise okadar daha aza ayarlamak daha faydalı olur.
Netice olarak yumuşak su ile , bu yağmur suyu, filtre edilmiş su, veya doğal düşük EC li bir kaynak suyu olabilir,besin eriyiği hazırlarken EC yi 0,5 ms/cm gibi aşağıda tutmak fayda sağlar.
Hazırlamış olduğumuz amatör kitler 250 litreliktir, her litreye 10 ml A+ A ml B koyunuz yalimatına kesin uyulursa suları yumuşak güzel olan arkadaşlar'' suları biraz sert olan örneğin ben bazı arkadaşlarımızın imkansızlıklar içinde 0,7-0,9 ms/sn li sularla hatta daha yüksek sularla çalıştığını biliyorum '' Fark atacaklardır. Mesela
domates yüksek EC değerine marula göre çok daha dayanıklı bir bitkidir. Bazı arkadaşlarımızın marul konusunda olumsuzluklar yaşamasının birinci sebebi kullanma sularının yüksek EC li olmasıdır.
İleri sistemlerde yağmur suyunu biriktirip kullanmak için depo düzenekleri boşuna hazırlanmamıştır. Fusion arkadaşımız bir yazısında yağmur suyunun biriktirilmesinden uzun uzun bahsediyordu.
sayın hocam açıklamalarınız için teşekkürler,burdan şunu anlıyoruz değilmi.1- sularımızın var olan EC değeri 2- sularımızın içindeki özellikle kalsiyum,magnezyum,değerleri besin sıvısı hazırlamada en önemli faktörler olarak öne çıkıyor.mutlaka su tahlili yapılmalıdır.genel olarak besin sıvısı hazırlarken eldeki suyun ec si 0.5 olarak kabul ediliyor ve domates için ec ayarlanacak ise istenen ec 2.5 olacaksa bunun 0.5 i zaten var olan suyun ec si olduğundan kullanılan gübreleme sonucu elde edilen ec 2.0 olacaktır.eğer suyumuzun ec si 0.9 ise o zaman hazırladımız besin sıvısının ec si 2.9 olmalımıdır?
Sayın akçay, eğer bazı değerleri kabullenerek yapıyorsak bazı hatalarıda kabulleniyoruz demektir. EC si 0 lan bir sudan hazırlanmış besin eriyiğinde herşey sizin koyduğunuz kadar, ancak EC yükseldikçe bilinmeyen değerler işin içine girmeye başlıyor. Bu da EC nin 0,5 değeri için birinci sınıf sular diye değerlendirilen sularda tolarenslar içinde kabulleniliyor. Ama suyun EC si büyüdükçe bilinmiyenlerinde miktarı büyüyor ve dengeler bozuluyor. Sulardaki EC değeri sadece kalsiyum ve magmezyum dan kaynaklansa tahlil neticesinde belki formülüze edilebilir ve hatta gübre sarfiyatı adına avantaj olarakta değerlenebilir.Ancak EC si yüksek sularda bitkinin faydalamıyacağı başka elementler ve bileşiklerde var. Durum böyle olunca yüksek EC li sularla topraksız tarım yapmak zorlaşıyor. Tavsiyeler besin eriyiklerinin birinci sınıf yani 0,5 EC ye kadar olan sularla hazırlanması. Ozaman belli tolerenslar içine besin eriyiğinin EC si + 0,5 su EC si denebiliyor. Ama yüksek EC li sularla hazırlanan besin eriyiklerinde kullanılacak gübre miktarından ödün vermek zorunda kalıyorsunuz ve bitki bu düşük gübreli besin eriyiğinden yararlanamıyor.gelişme yavaşlıyor, ve hatta gerçekleşmiyor. Eğer kullanma suyumuzun EC değeri yüksekse tanımak açısından bir tahlil yaptırmakta mutlaka faydavar.
Dediğiniz gibi yüksek EC ye dayanıklı domates için çıta yüksek ama düşük EC istiyen bitkilerin durumu önem arzediyor. Tabiiki bunu derken domatesi etkilemez demiyorum, ancak toleransın birazdaha fazla olduğunu söylemek istiyorum.

sevgili arkadaşlar reçine sistemini şirketimiz yıllardan beri kullanıyor
kuyulardan gelen sertsular akü suyu tabiri caisse yağmur suyu ayarına iniyor
bizler bu yumuşattığımız suyu makinaların içersinde sıcaksu donanım sistemleri,buhar kazanı suları vs işlerde kışırlanmayı önlemek için kullanılmakta
meselenin sodyum kısmı konusu bizi aşan en azından beni aşan konu
ec deyerleri kalsyum ve mağnezyumun alınmasından dolayı hatrı sayılır bir düşme yaşar
fakat topraksız tarımda sadece yumuşak su ,,sıfır su kullanmayız diyer kuyu suyu ile 500 mkrosimense getirip öyle besin takviyesi yapmamız gerektiğini bir yerde okumuştum yiede sayın kudret tezel beye sorumu yöneltiyorum umarım bizi krmaz


Sayın idris şenol, suların sertliğinin giderilmesi ile arıtılması birbirine karıştılmamalıdır.
Sanayide en büyük sorun suyun sertliğinin giderilmesidir ama bu bizim istediğimiz manada bir arıtma değildir. Biz sertlikten değil suyun içindeki tuzlardan kurtulmak istiyoruz. Doğal veya yapay reçineler( Zeolit-Permotit)suda sertlik yapan Kalsiyum ve magmezyum iyonlarını sodyum iyonlarıyla yer değiştirerek tutar. Yani sudaki kalsiyum ve magnezyum reçine tarafından tutulur ama onların yerine sodyum iyonu suya gecer. ve bir süre sonra reçinedeki sodyum iyonları bitince reçine iş görmez olur ve yüksek konsantrasyonlu sodyum klorür eriyiği ile rejenere edilir yani reçineye tekrar sodyum iyonu yüklenir. Reçine tekrar kullanılır hale gelir.
Bunun için çalıştığınız laboratuvarda basit bir deney yapabilirsiniz. ham suyun sertlik ve EC değerlerini ölçünüz, suyun reçineden geçtikten sonraki değerlerini ölçünüz , Sertlik ve EC değerlerini mukayese ediniz. Bakalım EC değeri nekadar değişecek.Devamı...

Topraksız tarım marul tohumdan fideye aşamar

0 yorum

 İceberg-göbek marul (ekim tarihi 14/2/2021)19/2/2021

24/2/2021

15.03.2021


Devamı...

Bitkilerde demir eksikliği

0 yorum

 Demir Klorozunun Nedenleri

Bitkilerde demir eksikliği nadiren toprakta demir eksikliğinden kaynaklanır, çünkü tipik olarak toprakta bol miktarda bulunur.

Bununla birlikte, çeşitli toprak koşulları, bir bitkinin topraktan demir almak için besin alımını kısıtlayabilir. İşte demir klorozunun bazı nedenleri:

 • Toprakta çok fazla kil
 • Toprak için çok yüksek pH
 • Toprakta yüksek fosfor içeriği
 • Aşırı ıslak veya sıkışmış toprak

Klorozu teşhis etmenin ilk adımı bir toprak testi yapmaktır Yerel tarımsal yayım merkeziniz bu konuda yardımcı olmalıdır.

Tam olarak hangi besin, mikro besin veya mineralin eksik olduğunu belirlemek için yaprak örneklerini de test edebileceklerini unutmayın.

Toprağınızın demirden yoksun olduğunu öğrenseniz de, sorun yukarıda listelenen nedenlerden biri olabilir.Ortanca makrofil yaprağının demir eksikliği 

Peki toprağa demir nasıl eklenir?

Demir eksikliği teşhisi konulduktan sonra, bir demir yapraktan besleme spreyi uygulayarak demir eksikliğini tedavi edebilirsiniz Ancak her zaman en iyi çözümün önleme olduğunu unutmayın.

Bu durumda, eksikliğin altında yatan nedeni belirlemeli ve aynı sorunun daha sonra ortaya çıkmasını önlemek için onu tedavi etmeye odaklanmalısınız.

Demir eksikliğinin farklı nedenlerini değerlendirmek ve bunları düzeltmek size gereksiz ve etkisiz demir uygulamaları için harcadığınız zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlayabilir.

Genel olarak demir, şelatlı formda veya bir demir sülfat olarak uygulanabilir. Demir sülfat veya ferrik demir, yaklaşık% 20 demirden oluşur. Esas olarak yaprak uygulamalarında kullanılan demir içeren oldukça ucuz bir gübredir.

7.0'ın üzerindeki pH'ta, toprak uygulaması olarak uygulandığında etkisiz olabilir, çünkü demir hızla Fe3'e dönüşür ve bu da demir oksitlerin yaptığı gibi çöker.

Demir şelatlar çok daha iyidir çünkü bileşik demir iyonlarını stabilize eder, ideal olarak oksitlenmesini önler ve sonuçta çökelir. Şelatlar, formüllerinde üç bileşen içerir:

 • Fe3 iyonları
 • Amonyum (NH4) veya Sodyum (Na) iyonları
 • DTPA, EDTA, EDDHA, sitrik asit, amino asit veya hümik-fulvik asit gibi bir kompleks

Temelde, farklı demir şelatörleri, verilen pH seviyelerine bağlı olarak farklı güçte olacaktır.

Dahası, demir iyonlarının diğer rekabetçi iyonlarla yer değiştirmesine karşı savunmasızlıklarında farklılık gösterirler. Yüksek konsantrasyonlarda magnezyum veya kalsiyum iyonları şelattaki demir iyonlarının yerini alabilir.

Şelatlı Demir EDTA: Bu bileşik, 6.0'ın altındaki bir pH'ta stabildir ve 6.5'in üzerindeki seviyelerde, demir kaynağının neredeyse% 50'si mevcut olmayacaktır. Bu, bu kenetleme maddesinin alkali topraklarda etkisiz olacağı anlamına gelir.

Ek olarak, bu şelatın kalsiyuma afinitesi yüksektir ve kalsiyum yönünden zengin topraklarda (veya suda) kullanılmamalıdır.

Demir DTPA şelatı: 7.0'ın altındaki pH seviyelerinde kararlıdır. Aynı zamanda, kalsiyumun kalsiyum tarafından değiştirilmesine karşı ETDA kadar savunmasız değildir.

Demir EDDHA şelat: genellikle 11.0'a kadar pH seviyelerinde stabildir. ancak, mevcut en pahalı şelatlardan biridir.

Doğru uygulama oranları ile büyüme başlamadan önce ilkbaharda şelat kullandığınızdan emin olun.

Topraktaki bitkiler için biraz kuru şelatlı demir serpin ve sulayın veya suda çözün ve şelatlı sıvı demiri bitkilerin tabanına uygulayın.

Etkilenen bitkilerin damlama hattını çevreleyen deliklere demir şelatlar da uygulanabilir.Devamı...

Demir şelatı (Demir edta) yapımı

0 yorum

Demir (II) EDTA
Neden Şelat Kullanılmalı?

Bitkilerin ihtiyacı olan mikro elementlerden demir hızla oksitlendiği ve bitkinin kullanamayacağı bir forma dönüştüğü için demir ve diğer mikro elementlerin şelatlı yani kompleksleşmiş formlarının kullanımı tercih edilir. Topraksız tarımda da durum bu şekildedir. Özellikle A tankına koyulan Demir sülfat özelliğini yitirmektedir.İhtiyaç duyulan besin elementinin besin çözeltisi ortamında çözünmeyen bir forumunu kullanmaktansa suda çözünür ve ortamdaki diğer element iyonlarıyla tepkimeye giremeyeceği şekilde etkinsizleştirilmiş ve ortamda çökelti, tortu oluşturmayacağı formunu kullanmak tabii ki tercih sebebidir.
Demir sülfat
Hassas terazi


Bitkili akvaryum olsun topraksız tarım olsun bunlarda kullanacağımız demir edta(şelatlı demir) yapacağız.

Malzemeler :
1- 250 ml distile su (Akü suyu veya saf su) bulamazsanız kaynatılmış veya buhar yoluyda daha iyi olur .Bunun için youtubede çeşitli kaynaklar var.
2- 10 Gr EDTA3- 6 Gr Demir Sülfat FeSO44- 500 ml ölçülü kap

5- Işık almayan kap muhafaza için.

6- Fosforik asit veya 1 çorba kaşığı veya fazlası Limon Tuzu (Sitrik Asit)(ph düşürücülerle)Hazırlanışı :
 150 ml su içerisinde 10 gr EDTA’yı ılık suda eritin. EDTA tam olarak eridiğinde Ph ölçümünde 10-11 arası çıkıyor. Bu karışımı PH 4,5 seviyesine düşürün (ph düşürücülerden birini kullanın).
100 ml ılık su içerisinde 6 Gr Demir Sülfat eritin. Bu karışımın ph değeri düşüktür, herhangi bir ayar yapmanıza gerek yoktur. Demir Sülfatı, EDTA içerisine döküyoruz. Şeffaf açık yeşil bir hal alıyor.

Hazırlamış olduğumuz bu karışımın 1 ml’si 50 litre suya 0,1 ppm demir katar.

alternatif (kaynak:https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocols/biology/iron-chelate-solution.html

1 L 10 X demir şelat solüsyonu hazırlamak için:

 1. Demir sülfat heptahidrat 0.278 g (350 ml su distile suda)Isıtma gerekli olabilir çözün.
 2. 0,3725 g disodyum EDTA'yı (350 ml'de ılık distile suda çözün) . Isıtma gerekli olabilir.
 3. Her iki bileşen de çözüldüğünde, çözeltileri birleştirin ve doku kültürü dereceli su kullanarak 1 L'lik nihai hacme getirin. Bu, berrak sarı bir çözelti verecektir.

ALTERNATİF YÖNTEM - 1L'lik 200 X demir şelat stok çözeltisi hazırlamak için:

 1. 7,45 g disodyum EDTA'yı ( 900 ml doku kültürü dereceli su içinde çözün . Oda sıcaklığında (25-27 ° C) 20 dakikada berrak bir çözelti elde edilir.
 2. Yavaş yavaş 5.52 g demir sülfat heptahidrat  ekleyin . Hemen berrak sarı bir çözelti elde edilir.
 3. Demir şelat stok solüsyonunu ışığa maruz kalmaktan korumak için kehribar renkli bir şişede saklayın.
 4. 27.8 mg / L demir sülfat ve 37.25 mg / L EDTA disodyum tuzu gerektiren 1 L kültür ortamı hazırlamak için 5 ml 200 X demir şelat stok çözeltisi kullanın .


Devamı...

Topraksız Tarım için Ec Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler (A ve B tanların da gübrelerin ayarlanmasında dikkat edilmesi gerekenler)

0 yorum    Hazırlamış olduğumuz besin eriyiklerini kullanma suyumuzun içeriğini bilmeden hazırlarız. Oysa mesela EC si 0,5 olan iki ayrı kullanma suyunun içerikleri farklı farklı olabilir buda bizi besin eriyiği hazırlarken yanıltacaktır.Biz formülümüzü kuracağız ama netice kabuller çerçevesinde de olsa farklı olacaktır.Ayni EC değerini yakalıya bilmek için daha fazla gübre kullanılması gerekecektir.Şehir suyu veya kullanılan suyun analizine göre yapmak çok daha mantıklıdır.Ya da kullanılan suyun  ec değerini sıfıra getirmek.Bu biraz zor olacaktır.Ancak EC değerini yakalıya bil bek için  2 misli gübre kullanmak bitkinin de tükettiği su ile 2 misli besin almasıdır.Ancak kullanma suyunun EC sini düşünerek birazcık yüksek tuttuğumuz EC değerini biraz aşağıya çekmek ,örneğin kullanma suyunun EC si 0,5 ise o kadar daha aza ayarlamak daha faydalı olur.
    Netice olarak yumuşak su ile , bu yağmur suyu, filtre edilmiş su,buhar arıtmalı su veya doğal düşük EC li bir kaynak suyu olabilir,besin eriyiği hazırlarken EC yi 0,5 ms/cm (veya sıfır en iyisi )gibi aşağıda tutmak fayda sağlar.

1- sularımızın var olan EC değeri 
2- sularımızın içindeki özellikle kalsiyum,magnezyum,değerleri besin sıvısı hazırlamada en önemli faktörler olarak öne çıkıyor.mutlaka su tahlili yapılmalıdır.Genel olarak besin sıvısı hazırlarken eldeki suyun ec si 0.5 olarak kabul ediliyor ve domates için ec ayarlanacak ise istenen ec 2.5 olacaksa bunun 0.5 i zaten var olan suyun ec si olduğundan kullanılan gübreleme sonucu elde edilen ec 2.0 olacaktır.

    Eğer bazı değerleri kabullenerek yapıyorsak bazı hatalarıda kabulleniyoruz demektir. EC si 0 lan bir sudan hazırlanmış besin eriyiğinde herşey sizin koyduğunuz kadar, ancak EC yükseldikçe bilinmeyen değerler işin içine girmeye başlıyor. Bu da EC nin 0,5 değeri için birinci sınıf sular diye değerlendirilen sularda tolarenslar içinde kabulleniliyor. Ama suyun EC si büyüdükçe bilinmiyenlerinde miktarı büyüyor ve dengeler bozuluyor. Sulardaki EC değeri sadece kalsiyum ve magmezyum dan kaynaklansa tahlil neticesinde belki formülüze edilebilir ve hatta gübre sarfiyatı adına avantaj olarakta değerlenebilir.Ancak EC si yüksek sularda bitkinin faydalamıyacağı başka elementler ve bileşiklerde var. 

     Durum böyle olunca yüksek EC li sularla topraksız tarım yapmak zorlaşıyor. Tavsiyeler besin eriyiklerinin birinci sınıf yani 0,5 EC ye kadar olan sularla hazırlanması. O zaman belli tolerenslar içine besin eriyiğinin EC si + 0,5 su EC si denebiliyor. Ama yüksek EC li sularla hazırlanan besin eriyiklerin de kullanılacak gübre miktarından ödün vermek zorunda kalıyorsunuz ve bitki bu düşük gübreli besin eriyiğinden yararlanamıyor.gelişme yavaşlıyor, ve hatta gerçekleşmiyor. Eğer kullanma suyumuzun EC değeri yüksekse tanımak açısından bir tahlil yaptırmakta mutlaka fayda var.

Önemli not: Ec ayarlarken A tankında sülfat varsa nitratlı gübreler konulmaz nitratlar bir tankta sülfatlar bir tankta olmalı.Örneğin demir 2 sülfat A tankına konulacak deniyorsa Şelatlı demir kullanmak gerekir.


Kaynaklar:


Devamı...

EC - PH ve örnek değerler

0 yorum

 EC, İngilizce Electrical Conductivity(elektriksel iletkenlik) kelimelerinin baş harflerinden oluşan kısaltmadır. Birimi mS/cm dir. Kimyasal gübreler tuzlardan oluşmaktadır. Tuzlar suyun içerisinde iyonlarına ayrılıp, pozitif veya negatif yük kazanarak elektriği iletirler. Saf su elektriği iletmez. İçerisine tuz karıştırıldıkça elektrik iletkenliği artar. Elektriksel iletkenlik ölçümü yapılarak sulama suyuna karıştırılan gübrelerin yoğunluğu ayarlanabilir. pH, İngilizce potential Hydrogen(Hidrojen potansiyeli) kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Sulama suyunun pH değeri 7 ise nötr, 7 den küçük ise asit, 7 den büyük ise alkalidir. Bu değerler bitki türüne, kök ortamına(toprak, torf, kayayünü vb) ve iklim değerlerine göre farklılıklar gösterir. İdeal değerlerde gübreleme yapılırsa bitki gelişimi en iyi düzeyde tutulur. 


Örnek EC – pH değerleri : Amaç: Sulama suyunun iletkenliğini (EC sini) belirlenen programa göre artırmak. pH yi ise rakamsal olarak azaltmaktır. (Aslında rakamsal azalma asitliğin artmasıdır.) Yani örnek olarak sulama suyunuzun 0,8 mS/cm olduğunu varsayalım gübreleme programınız 3.5 mS/cm ise aradaki fark sulama suyuna eklenecek gübre ile karşılanacaktır. Sulama suyunuzun pH sının 7.4 olduğunu varsayalım. Gübreleme programınız 6.0 ise pH değerinin düşürülebilmesi için asitliğin arttırılması lazımdır. Asit eklenerek çekilecek asit pH değerini düşürecek, yani asitliği arttıracaktır.Devamı...

Sulama sistemlerine 5 yıl yüzde 50 hibe verilecek

0 yorum

 Modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama sistemlerine 30 Ocak 2021 ile 31 Aralık2025 tarihleri arasında  yüzde 50 oranında hibe desteği sağlanacak.

Bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesini öngören Tarım ve Orman Bakanlığı  Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında  Bireysel Sulama  Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 25 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Hangi yatırımlar desteklenecek?

Tebliğe göre, tüm illerde  yüzde 50 hibe desteğinden yararlandırılacak sulama sistemleri şunlar:

-- Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

-- Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

-- Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

-- Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,

-- Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,

-- Tamburlu sulama sistemi kurulması,

-- Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.

Hibe desteğine başvuru ve yararlanma koşulları

- Bakanlık tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak şartıyla, başvuru sahibi belirtilen 7 yatırım konularında başvuru yapabilir.

 - Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin belirtilmesi şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilir.

- Gerçek kişiler ve yukarıda belirtilen şirketler kendilerine ait arazilerde veya  tarla içi damla sulama, yağmurlama sulama, mikro yağmurlama sulama, yüzey altı damlama sulama sistemlerine ilişkin yatırım konularında en az 3 yıl ve üzeri süreyle, Lineer veya Center Pivot sulama, tamburlu sulama, güneş enerjili sulama sistemi yatırım konularında ise en az 5 yıl ve üzeri süreyle kiralama yaparak başvuru yapabilirler.

- Sulama kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri ve sulama birlikleri de ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla, kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden 10 yıl ve üzeri kiralama yaparak tüzel kişilik olarak başvuru yapabilirler. Bu kuruluşlar, başvuruları ile birlikte, onaylanmış ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış en son ana sözleşmelerini vermek zorundadır.

-  Kırsal kalkınma destekleri kapsamında, tarla içi damla sulama, yağmurlama sulama, mikro yağmurlama sulama, yüzey altı damlama sulama sistemleri yatırım konularında son 3 yılda, Lineer veya Center Pivot sulama, tamburlu sulama, güneş enerjili sulama yatırımlarında ise son 10 yılda daha önce bireysel sulamaya ilişkin hibe desteği alınan yer için başvuru yapılamaz. Ancak, parselin bir kısmı için daha önce hibe desteği alınması halinde parselin kalan kısmı için yukarıdaki şartları sağlamak koşulu ile başvuru yapılabilir.

-- Başvuru sahipleri, başvuruları kabul edilmesi halinde; hibeye esas mal alım tutarının %50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı, referans fiyat farkını ve toplam mal alım tutarına ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdürler.

- Başvuru yapılan yıl dâhil olmak üzere son 5 yıllık dönemde yürürlüğe giren 25/3/2020 tarihli ve 31079 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2020/4) kapsamında modern basınçlı sulama sistemi yatırımı kredilendirme konularından yararlananlar kredilendirmeye konu olan aynı parsel için hibe başvurusu yapamazlar. Ancak, parselin bir kısmı için daha önce kredi desteği alınması halinde parselin kalan kısmı için yukarıdaki şartları sağlamak koşulu ile başvuru yapılabilir.

Hibe desteği tutarı ve oranı

Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Hibe başvuru formunda belirtilen hibeye esas mal alım tutarının, başvuru değerlendirme aşamasında tespit edilen referans fiyatlar içinde kalan kısmı, hibe sözleşmesinde hibeye esas mal alım tutarı olarak belirlenir. Referans fiyatları aşan kısmı ise referans fiyat farkı olarak belirlenir ve tamamı yatırımcı tarafından karşılanır.

Hibeye esas mal alım tutarı 1 milyon lirayı geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarı aşması durumunda, aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır. 

Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarı üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı fiili gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkar.

Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

Başvuru şekli, yeri ve zamanı

Başvuru dosyası, bireysel sulama sistemi alımlarını gerçekleştirmek amacıyla, güncel Uygulama Rehberinde yer alan başvuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanması gerekir. Başvuruya esas projeler, 18/12/1991 tarihli ve 91/2526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük hükümlerine göre yetkili ziraat mühendislerince hazırlanmış olmalıdır.

Bu Tebliğ kapsamında yapılacak başvurular; 2021 yılı için 1 Mart tarihinden başlayarak 30 gün içerisinde diğer uygulama yıllarında ise 1 Ocak tarihinden başlayarak 60 gün içerisinde, son başvuru tarihi mesai bitimine kadar, başvuru sahipleri tarafından dosya halinde tek nüsha olarak elden il müdürlüğüne teslim edilerek yapılır.

Yatırımların tamamlanma süresi

Kabul edilen başvurulara ilişkin olarak başvuru sahibi ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, tarla içi damla sulama, yağmurlama  sulama, mikro yağmurlama sulama, yüzey altı damlama sulama sistemlerine ilişin yatırımın  60 günde tamamlanması gerekiyor.

Lineer veya Center Pivot sulama, tamburlu sulama, güneş enerjili sulama sisteminin ise, 90 günde alımı yapılan malzemelerin tarlada montajının tamamlanmış olması gerekir.

Başvuran herkes hibe alamayacak

Başvuru yapan herkes veya şirket yüzde 50 hibe desteğinden yararlanamaya. Yapılan başvuruların  idari yönden incelenmesi, başvuran kişi veya tüzel kişinin hibe şartlarına uygun olup olmadığına bakılacak. Ayrıca, teknik açıdan eksiklikler olup olmadığı incelenecek.

Program kapsamında başvuruların yapıldığı her il için Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen ödenek miktarı kadar başvuruya hibe desteği sağlanacak. İllere tahsis edilecek ödenek tutarı, iller bazında toplam başvuru sayısı ve talep edilen hibe miktarına göre bütçe imkânları çerçevesinde belirlenecek. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.


Kaynak:https://www.dunya.com/ekonomi/sulama-sistemlerine-5-yil-yuzde-50-hibe-verilecek-haberi-612262
Devamı...

Çilek serası Yapımı ölçüler

0 yorum

 Çilek Serası Ölçülerini Standart ölçü ve diğer büyük ölçülerde vermeye çalışacağım 


13 gözlü 15cm aralıklı cocopit yetiştirme ortamı
100x12x12cm ölçülerindeki çilek cocopeat torbası
Aralıklar 1.5 metrede olabilir. Sık kullanırsanız esneme yapmayacaktır.
En az %0.2 eğim verilmelidir.6 m ve 3m olarak satılan pvc oluklarÇilek kanallarının birleştirmekte kullanılır.Uzunluk : 28cm  galvanizli
3x3 cm profil galvanizli olacak.


ÇİLEK KANALI DRENAJ ÇIKIŞI
Çilek kanalından gelen drenajın toplanmasında kullanılır.15cm bir damlama borusuAçılır tavan veya düz tavan ölçüleri Kaynaklar:Derleyen By Eyyupk

https://www.youtube.com/watch?v=IkHAD-z5cQwDevamı...