Sitemize Hoş Geldiniz ------Sitemizdeki Konu Sayısı 1400'ün üzerine çıkmıştır Bir çok deney ve araştırma konularımız sizin ilginizi çekebilir SİTEDE ARAMA YAPMAK İÇİN YANDAKİ ARAMA KUTUSUNU KULLANIN Aşağıdaki kayan resim menüsüne de İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK konuları ekleyeceğim

Humik asit elde etme Yöntemleri ( Ev yapımı ) (Homemade humic+Fulvik acids)

1 yorum
    Hümik asitler veya humus, kısmen veya tamamı ile çürümüş bitki veya hayvan artıklarının oluşturduğu siyah veya koyu kahverenkli maddelerdir.Leonardite (linyit kömürünün okside olmuş formu) kimyası üzerine yapılan son çalışmalar hümik asitin tuzlarının bileşimi olduğunu ortaya çıkarmıştır. Hümik asitler kayaların ve minerallerin bozulmasında aktif görev yapmaktadırlar. Olayın karakteri hümik asitlerin bulundukları yerdeki doğasına ve minerallerin mukavemetine bağlıdır.Şelatlama maddeleri olan hümik asitler fosfat ile demir-alüminyum arasındaki bağları kırabilmektedirler. Sonuçta fosfat iyonu serbest kalmaktadır. Humatların toprağa ilavesi bu işlemin hızını yükseltmekte ve fosfatın bitkilerce alınmasını kolaylaştırmaktadır. Küçük miktardaki hümik asitler bile bitkiyi hassas hale getirmede, plasmanın geçirgenliğini arttırmada ve bitkilerce besin elementlerinin alımının hızlanmasında aktif hareket etmektedirler. İlieske hümik asit ve türevlerinin bitki zarının geçirgenliğini arttırdığını, bunun da bitkinin besin elementlerini almasını kolaylaştırdığını tespit etmiştir. Büyük orandaki hümik asitler ise elverişli demir kaynağıdırlar.

Şeker kamışı malç, ekstre edilmiş, filtre edilmiş ve aşağıdaki resimde gösterildiği gibi humik ASİT saflaştırılmıştır.

 Kuru, yaşlanmış şeker çıkarılıyor 0.1 M KOH (Potasyum hidroksit ya da potasyum hidrat-  Potasyum hidroksit CO2 tutucudur.Potasyum hidroksit tarımda asidik toprakların pH derecesini dengelemek alkalik yapmak amacıyla sıkça kullanılır.Akkor derecede uçucu olan, 360 °C'de eriyen, suda ısı açığa çıkararak çözünen, beyaz renkte katı bir maddedir. ) ile baston malç
(Extracting dry, senescent sugar cane mulch with 0.1 M KOH)
 The extract was filtered, centrifuged


and then acidified


 Asitleştirilmiş hümik asit, süzüldü ve toplandı(The acidified humic acid was filtered and collected)
 Toplanan hümik asit kurutulmuştur
(The collected humic acid was dried)

Tek çıkarmada  şeker kamışı 310 gr' da   5.12 gr saf humik asit verdi

(he humic acid was purified several times by redissolving in KOH,centrifuging, acidifying, filtering, drying, and saving in this vial. A single extraction gave 5.12 g pure humic acid from 310 g of sugar cane mulch, which was 1.65% of the senescent plant matter.)Farklı malzemelerin hümik ve fulvik asit içeriği
Malzeme
Humik asitler
Fulvik asitler
Leonardit / Humates
40
85
Siyah torf
10
20
Bitümlü kömür
10
30
Gübre
4
15
Organik gübre
2
5
Toprak Bahçe
1
5
Lağım pisliği
1
5
Kömür
0
1
Vermicompost *
2.8
1.5

   Bu madenler arasındaki en önemli fark içerdikleri hümik asitlerin oranlarıdır. Kuru bazda; linyit, torf ve gidya  en fazla %30 oranında hümik asit içerirler. Bunların hümik asit oranı genellikle %5 - %20 arasındadır. Leonardite gelince, çeşitli kaynaklar bir madenin leonardit madeni olarak kabul edilebilmesi için içerisinde en az %50 oranında hümik asit bulunması gerektiğini bildirmektedir. Ancak, Tarım Bakanlığının ilgili yönetmeliğinde alt sınır %40 olarak belirtilmiştir. Bu durumda, bizim de alt sınırı %40 olarak kabul etmemiz gerekmektedir. Üst sınıra gelince, bütün yayınlarda üst sınır %90 olarak belirtilmiştir. Ancak biz bazı maden ocaklarımızda tüvenan leonarditin (ocakta yeni kazılmış leonarditin) hümik asit oranın %92’lere kadar çıktığını ölçmüş durumdayız. Bu açıklamaların ışığında, leonardit madeni %40 - %92 oranları arasında hümik asitler içerir denilebilir.


    Oran olarak yüksekliğinin yanı sıra, leonarditin içerisindeki hümik asitlerin çözünürlüğü de diğerlerine göre çok daha fazla ve hızlıdır. Bünyesindeki hümik asitler içersinde yer alan fulvik asitin oranı leonarditte ötekilerden çok daha fazladır ve leonardit diğerlerinden çok daha yüksek bir biyoaktiviteye sahiptir.


  pH oranları; leonarditte 3 ile 5 arasında, linyitte 6 ile 8 arasında, torfta 5,5 ile 6,5 arsında ve gidyada 6,5 ile 8 arasında değişmektedir. Leonarditin pH’ı diğerlerinden oldukça düşüktür.


   İçerdikleri karbonun oranları, her birisi için, farklı yerlerdeki maden ocaklarına göre farklılıklar göstermektedir. Ancak, ortalama değerler olarak; leonardit %50, Linyit %70 ve torf %60 oranlarında karbon içerirler. Leonarditin karbon oranı diğerlerininkilerden daha düşüktür. Gidya (çamur taşı) inorganik bir maden olduğu için karbon oranı da doğal olarak düşüktür. Elbistan gidyasının organik karbon oranı %25,25 olarak ölçülmüştür


Humik maddeler (pigmentli polimerler)
Fulvik Asit
Hümik asit
Humina
Açık sarı
Koyu sarı
Koyu kahverengi
Koyu Gri
Siyah

Artan renk gücü


Polimerizasyon derecesi artışı

2.000
Molekül ağırlığı artışı
300,000
% 45
Artan karbon içeriği
% 62
% 48
Azalmış oksijen içeriği
% 30
5 meq / g
Artan Ph
14 meq / g

Çözünürlüğünün derecesini azaltır


Artan katyon değişim kapasitesi *


Artan sıvı tutma kapasitesi *

* Bu iki yönlerinde, hümik asitlerin artış ve humin yine azalmaLeonarditden Humik ve fulvik asit elde etme


 Not:  Fulvik asit, toprakta mevcut olan daha büyük besilerin almak için bitkinin  kök sisteminin gözenek boyutlarını artırmak için  kullanılır.
    Peki neden? Bu süper asitlerin değil diğer kullanmak istediğiniz Çiftçiler topraksız sistemini kullanarak bu gibi daha spesifik bir şey elde etmek için çalışıyor olabilir. Biz Fulvik asit, yüksek konsantrasyonda uygulanacak ve topraksız bitki besinleri daha fazla emebilir  humik asit  toprakla, Fulvik asit topraksız tarımda tercih edilir. Birbahçede, su tutulmasını artırmak toprak yapısını onarmak ve daha iyi klorofil sentezini oluşturmak, topraktaki mikrobiyal yaşam inşa etmek Humik Asit kullanmak isteyebilirsiniz;sağlıklı bitki ve  yüksek verim için humik asit tercih edilir.
   Suda hümik asitlerin belirlenmesi için yöntem vardır, ama bu hümik asit konsantrasyonuna bağlıdır. Örneğin su içinde standart bir humik asidin çözünmesi durumu olduğu gibi yüksek bir konsantrasyona sahip ise, pH değeri sonra gravimetrik bir yöntem kullanılabilir. Eğer düşük konsantrasyonlarda (genellikle ppm düzeyi) çevre örneklerinde hümik asitler tahlil etmek istiyorsanız, yöntem Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) kullanır.


  Başka yöntemde de leonardit hava, hidrojen peroksit ya da nitrik asit ile oksitlenmiştir. Daha sonra, sodyum hidroksit ya da potasyum hidroksit  ile ekstre edilmiş ve kurutulmuştur. İşlem basittir ama verimli olmayabilir denemekte fayda var..


   Leonardit bitkiler üzerinde hormon-tipi etkiler gösterebilir küçük miktarlarda birçok maddeler içmektedir.


   Leonardit (Bitki maddesi) 0.1 M NaOH (Sodyum hidroksit)(kostik)  veya KOH en az 24 saat (en fazla  2-3 gün) emmesi için , mümkünse bir kaç  kere çalkalayın..


Daha ayrıntılı bir tarif vereyim...ORGANİK TARIMDA SIVI HUMİK ASİT İMALATIMADDELER                             MİKTARLARI

LEONARDİT                                  250 KG

POTASYUM HİDROKSİT              25 KG


SU                                                    725 KG                Potasyum Hidroksit
                 Sodyum Hidroksit


İŞLEM :  KARIŞTIRICI BİR KAZAN İÇERİSİNE MEVCUT SU KONUR. ÜZERİNE LEONARDİT VE POTASYUM HİDROKSİT(VEYA SODYUM HİDROKSİT) İLAVE EDİLEREK 55-60 DERECEDE YAKLAŞIK 3- 4 SAAT SÜREKLİ KARIŞTIRILIR. KARIŞIM İÇERİSİNDE ÇÖZÜLMEYEN BİR TAKIM MADDELER DIŞINDAKİ TÜM HUMİN MADDELER ÇÖZÜLÜNCE KARIŞTIRMA VE ISITMA İŞLEMİNE SON VERİLEREK KAZAN İÇERİSİNDEKİ KARIŞIM YAKLAŞIK YARIM SAAT DİNLENDİRİLİR. VE SUDA ÇÖZÜLMEYEN MADDELERİN DİBE ÇÖKMESİ BEKLENİR VE SONRA İSTENEN SIVI KISIM ALINIR VE PAKETLENEREK SATIŞA HAZIR DURUMA GETİRİLİR.


NOT : YUKARIDA FORMÜLE EDİLEN VE ELDE EDİLEN HUMİK ASİT+ FULVİK ASİT ORANI YAKLAŞIK OLARAK %15 -16 CIVARINDADIR. MEVCUT OLAN SU ORANI UÇURULDUĞUNDA TOZ HUMİK ASİT ELDE EDİLİR. VE PİYASADA POTASYUM HUMATI OLARAK BİLİNİR. 

     Çözeltiden çıkart bir miktar su ile bitki maddesini yıka .Çözüm Filtre veya başka bir şekilde tüm partiküler maddeyi çıkarın. PH değeri 1 oluncaya kadar çalkalama ile çok yavaş bir şekilde (tehlikeli reaksiyon!), Konsantre edilmiş hidroklorik asit veya sülfürik asit ekleyin. Çözeltiyi filtre edip yıkayın  sonra (fırın veya  başka şekilde kurutun) . Bu malzeme hümik asit  saf haldedir. Bundan başka, 0.1 M NaOH veya KOH içinde eritilmesi ve yeniden çökeltme ile de daha da arıtılabilir.


      Katı hümik asit çözünür potasyum humat vermek üzere, tarımsal kullanım için% 10 KOH içinde yeniden çözülmüş olarak elde  edilebilir. Miktarları, nihai ürün 10-11 arasında bir pH değerine sahiptir ve bu deneme yanılma ile yapılması gerekir şekildedir. Ürün, çözelti içinde kullanılabilir veya kurutulabilir. Çözeltisi ve kurutulmuş ürün her ikisi de uzun süreli bekletme üzerine, potasyum karbonat yerine hidroksit oluşturmak üzere havadan karbon dioksit ile reaksiyona giren, ancak bu bir sorun değildir ki bazı reaksiyona girmemiş olan potasyum hidroksit içerir.


Sıvı leonardit


    Tek eksiği humus olan sağlıklı düzenli topraklarda kullanılabilir. Fazla kumlu topraklarda pek işe yaramasını beklemeyin. Önce kompost çürüntüler ve besleyici killi toprakla düzeltilmeli, sıvı leonardit sonra verilmeli. Zaten humuslu verimli topraklarda hiç gerekmez hatta toprağın düzeni zarar görebilir.

Not:Sıvı humik asit uyguladıktan sonra NPK gübre uygulaması verim açısından çok önemlidir.


Humik asit Elde etmede Başka bir tarif

Hümik Asit Yapımı ve Kullanımı - mtugrul33 - 15-12-2011 11:48 AM 

GEREKLİ MALZEMELER:

1- 25 kg.Leonardit(Ben Hümik A kullandım.Hümik A şelatlı iz elementlerce zengin.)
2- 160 litre su
3- 10 kg.Kostik(Sodyum Hidroksit)
4- 2 kilo Deniz yosunu(Maksicrop olabilir)
5- Köklendirici BGD 1 kilo.
6- Eğer bulabilirseniz 20 litre pancar melası,şayet bulamazsanız bir kaç kilo pekmez koyabilirsiniz.
7- Bir litre Bionem veya enzim.Mikoriza mantarı(2litre),Bir litre Amino asit.
8- Varil
9- Isı ölçer


YAPILIŞI:

Hümik asiti yapan arkadaş şöyle tarif ediyor:
1- İlk önce 200 litrelik bir varil buldum.Varili petrol istasyonlarından bulabilirsiniz.
2- Bu varilin konacağı alanı oluşturdum.Bunun için düz bir toprak zeminde 40 cm .derinlik 50 cm.genişlik ve 2 metre uzunluğunda bir su arkı benzeri bir yapı oluşturdum.
3- Varilin dörtte üçü su ile doldurularak işe başlanır.
4- Varilin altına odun ve çalılırla ateş yakılır.Varildeki su 60-70 derece aralığına gelinceye kadar ısıtılır.Bu esnada ;ilk önce leonardit varil içine dökülür ve karıştırılır.Karıştırma işlemini bir kürek yardımıyla yapabilirsiniz.Daha sonra bu karışıma yavaş yavaş karıştırarak kostik eklenmeye başlanır.Karıştırma devam eder.Yaklaşık bir-birbuçuk saat kadar karıştırma devam eder.Varildeki malzemenin kokusu çok kötü olacaktır.Keskin bir idrar kokusunu andırıran kokuya mecburen katlanmak zorunda kalınacaktır.Bu esnada varil içindeki leonarditin eriyip erimediğini sıksık kontrol edin.
5-Varildeki ısının 80 dereceyi geçmemesine özen gösterilmesi gerekiyor.Sık sık ısı ölçer derecemizle ölçüm yapmalıyız.
6- Leonarditin tamamen erimesiyle birlikte diğer malzemeleri de sırasıyla varil içine boca etmeliyiz.Bir süre daha karışım karıştırılmalıdır.
7-Varil altındaki yanıcı maddeler çekilerek varil soğutmaya alınır.
8- Varil içindeki malzemenin soğumasıyla birlikte,varil içindeki hümik asidimizi 20 litrelik bidonlara bir huni ile doldururuz.

   Siz sevgili arkadaşlarım,ben küçük ölçekte bir kaç litre yapsam bana yeter diyenler yukarıdaki işlemlerin ölçeğini küçülterek hümik asidinizi yapabilirsiniz.


    Gözlemlediğim pek çok yararlarından en önemlisi şu;Bitki köklenmesini anormal oranda arttırıyor.Daha önce verilen gıdaların alınımını kolaylaştırıyor.


    Ben topraklı alanda bir kaç bölümde denedim.Denediğim alanlarda bitki köklenmesini arttırdığını gözledim.

Topraksizkultur
M .Tugrul

Buda benden resimlerA 101 de satılan lavabo açıcı (Sodyum Hidroksit)
 


150 C derece ölçer


Plastik Sürahi

Benimki ketıl ısıtıcı (en fazla 60 C de tutup karıştırın(Sekonder metabolitlerin ölmemesi için 60 c geçmesin) :kokusu kötü fakat yapmaya değer.Leonarditin iyice çözünmesi için  biraz fazla karıştırın.Ben 80 gr lık sodyum hidroksit kullandım.Su 1.5 lt .Leonardit ise 200 gr.

Elde edilen humik asit 

Uygulayacağınız yöntem suyla seyreltme


Domatese humik asit verip biraz emmesini bekleyin


Daha sonra Npk veya başka gübrelerinizi verin ben sıvı olanını kullandım 


Buda çim alanına Humik asit uygulaması


 
 

Humik asittensonra biraz sulayın iyice dibe insin ondan sonra gübre uygulayıp fıskıye sisteminizi çalıştırın.

NOTLAR:
1.SICAKLIK 55-60 C DERECEYİ GEÇMEMELİ.SICAKLIK SEKONDAR METABOLİT LERİ ÖLMESİ İÇİN ŞARTTIR .BU MİKRO ORGANİZMALARI CANLI TUTMAK GEREKİR.
Sekonder metabolitlerin iki temel işlevi vardır. 
• Bitkileri herbivorlara ve hastalık oluşturan mikrobiyal patojenlere karşı korumak.
 • Bitkiler arasında rekabet aracıları olarak (allelopati) ve tozlaşma ya da tohum dağılımına katkıda bulunan hayvanları çekici işlev görürler.

2.YAPRAKTAN VE KÖKTEN VERİLEBİLİR.
3.PİYASADAKİ HUMİK ASİT OLUP OLMADIĞINI ANLAMAK İÇİN -SÜLFİRİK ASİT KATILDIĞINDA JELLEŞME OLUYORSA HAKİKİDİR.


(English-This is a reply I gave recently for plant matter, and it applies to low rank coal: Any brown senescent plant matter contains quite large amounts of humic acids that can be extracted with NaOH or KOH. However, not all is extractable because some is strongly bound to proteins or other matter.


Soak the plant matter at least 24 hr (better 2-3 days) in 0.1 M NaOH or KOH and agitate if possible several times. Take off the solution, wash the plant matter with some water, and collect this also. Filter the solution or remove all particulate matter in some other way. Add concentrated hydrochloric or sulfuric acid very slowly (dangerous reaction!) with agitation until the pH is ~1. Filter or collect the precipitate in some other way, then wash and dry (either oven or air dry). This material is humic acid and is reasonably pure. It can be further purified by dissolving in 0.1 M NaOH or KOH and precipitating again. The solid humic acid can be redissolved in 10% KOH for agricultural use to give soluble potassium humate. The amounts are such that the final product has a pH of 10-11, and this will need to be done by trial and error. The product can be used in solution or dried. Both the solution and the dried product will contain some unreacted potassium hydroxide that on prolonged standing will react with carbon dioxide from the air to form potassium carbonate instead of hydroxide, but this is not a problem.)Bu bahçe de ilk ölçü ise, gibi terimler muhtemelen yeni konum yavaş salınımlı gübre , toprak organik madde (SOM) , humik maddeler Bununla birlikte, vb sen terim rastlamak olmalı humus bir çocuk gibi fen derslerinde . Bana biraz daha fazla bellek eşya için izin verin. Toprak bitki büyümesi için iyi olmak karışık kalır ölü bitki konuda bir şeyler okumak zorunda hatırlıyor musun? Ah! Ben hatırladığım flaş gözlerini çapraz olduğunu gördüm! Eh, humik maddeler hala çürüyen süreçlerini geçiyor topraktaki organik maddeden başka bir şey vardır. Çürüme tamamlandı ve organik madde daha aşağı kırılmış olamaz kez, biz humus olarak bildiklerini olsun. Humik madde daha da çürümez hangi ötesinde çürüme son aşamaya ulaşmak, diğer bir deyişle, biz humus olsun. Peki, humik asit sonra nedir? De, hümik asit birçok kimyasal bileşenden oluşan ve humik maddeler önemli bir bileşeni olan bir kimyasal bileşendir. Bu gruplar fenolat ve karboksil öncelikle ait çeşitli farklı asitten oluşur olarak humik asit bileşimi oldukça karmaşıktır. Apart onların geleneksel bitki besin takviyesi olarak kullanımı ve toprağın eklenen, son araştırmalar göstermiştir ki hümik asit ve fulvik asitler, organik madde bakımından zengin içeriği ve antiviral özellikleri nedeniyle insan beslenmesi ve bağışıklık için büyük bir yarar var. Söyleniyor, en sonraki bölüme geçin ileri ve evde humik asit yapmak için nasıl bulalım. Adımlar Humik Asit Kendinizi Yapmak Ya turba yosunu veya humik kompost gelen, humus bakımından zengin toprak örneğinden humik asit ayıklayın. Düzenli bahçenize hümik kompost eklerseniz o humus yüklü toprak ve organik gübre hem humik asit kaynak oldukça sıkıcı olsa da, kolay olurdu. Bahçenizde yakın çevresinde mevcut ne varsa turba ya da turba bataklıkları humik asit ayıklanıyor daha yıpratıcı olabilir. Her neyse, nispeten basit birlikte gidelim, ama eşit zaman alıcı rota ve hümik asit hümik gübre düzenli olarak eklendiği için bahçe toprağı elde edilebilir öğrenmek. Hümik asit yapmak


   Humik asit gerekli toprak kimyasal ve mineral kendi köklerini teşhir ederek bitkilerin büyümesini teşvik eden bir çok faydalı toprak besinidir. Aşağıdaki makalede organik bahçe için humik asit yapmayı öğrenin.

    Beş bardak topraktan çokaz  humik asit  üretilecek. Bunu elenerek toprak numunesinin bitki kökleri ve otu veya yaprakları çıkarın.
    Oda sıcaklığında tutulan zaman pH ölçekte, 2 - pH değeri 1 arasında bulunan bir yere gelir, böylece, toprak numunesine 1 M hidroklorik asit ilave edin.
    Sıvı oranı 1 g durur: 10 ml, katı, böylece çözeltiye biraz daha hidroklorik asit ilave edin. Yaklaşık bir saat kadar bu çözelti içeren bir kap çalkalanır ve daha sonra katı parçacıklar, bir artık halinde kabın dibine çökmeye izin verilir.
   Yavaş yavaş ve dikkatli bir şekilde, kabın alt kısmındaki katı kalıntı hareket etmesine izin vermeden, bir kabın içine sıvıyı dökün. Bu şekilde, üstte kalan sıvı, katı toprak artıktan ayrılmış olur.
Tortunun pH'ı, nötr olduğu anlamına gelir 7  pH okuma elde etmek için toprak kalıntıya sodyum kloridin 1 M ekleyin. Sodyum klorür ve tortu arasındaki oran 10:1 olur, böylece tortu biraz daha sodyum klorür ekleyin. Ilave sodyum klorür azot mevcudiyetinde kalıntıya geliştirilmesi gerekmektedir.
   Düzenli aralıklarla sallayarak, yaklaşık 4 saat için süspansiyonda tutun. Süspansiyon, bütün gece boyunca  sabah, yukarıda belirtildiği gibi başka bir kaba süpernatan dökülen ile süpernatantı ve tortu ayrı olsun.
   Bu çözücü karışımının pH değeri 1.0 kadar süpernatana bir hidroklorik asit ilave edin. Sürekli karıştırarak tutun.
   Bu süspansiyon, yaklaşık 14 saat beklemeye ve süzme artık mümkün olduğu gibi daha sonra santrifüj ile hümik asit elde edilen toz humik asit (çökelti) ayrı olsun.
   Azot varlığında, potasyum hidroksit, 1 M ile hümik asit çökelti santrifüj ile karıştırmak ve yaklaşık 0.3 M. ayrı çökeltilerin ölçen bir konsantrasyon elde etmek ve yeniden hümik asit çökelti oluşturmak için hidroklorik asit 6 M eklemek için yeterli potasyum klorür ekleyin 1.0 'lık bir pH değeri.Sürekli karıştırarak tutun.
    Karışım, diğer bir 14 saat için beklemeye ve daha sonra santrifüj ile yüzer kısımdan tortuyu ayırın.
    Plastik bir kap içinde 0.3 M: 0.1 M 'lik bir oranda bir hidroklorik asit ve hidroflorik asit çözeltisi içindeki humik asit tozu ekleyin. Oda sıcaklığında 8-10 saat  yaklaşık  kabı çalkalayın.
   Santrifüj tarafından ayrı ayrı ve karışımın kül içeriği aşağı% 1 veya daha az gider kadar önceki adımı tekrarlayın.
   Bir diyaliz tüpüne hümik asit çökelti değişik çamurlu bir karışım oluşturmak üzere bir miktar su eklemek ve bu karışım damıtılmış suya karşı diyalize girmek için izin verir.
   Diyaliz gümüş nitrat ile test edildiğinde negatif okuma gösterir yer aldığı suyun kadar diyalizde tutun.
    Donmuş bir ortamda tutarak humik asit kurulayın.
Şimdi, toprak ve hidroklorik asit, ilk çözeltiden kaydedilen süpernatant almak ve emici bir reçine kolonundan geçirişn.
0.1 M sodyum hidroksit ve 1 kolon hacminde damıtık su 3 sütun hacmi ile atık su ve arka Elüe kurtularak reçine sütunu temizleyin.
PH değeri 1.0 olacak şekilde, çözeltiye hidroklorik asit ilave edin. Solüsyonun hümik asit içeriği muhafaza edilmesine dikkat ederek, bu çözeltiye, konsantre edilmiş hidroklorik asitle 0.3 M ekleyin.
Önceki süreçte hümik asit hümik asit çökelti ayırdıktan sonra kalan süpernatant ile bu işlemi tekrarlayın. Bu ikinci elüt edilen ve bir önceki adım karıştırın ve bir cam kolon içinde toplamak için emici reçine kolonu boyunca bu son ürünü geçmektedir. Damıtılmış su ile reçine sütunu temizleyin ve (0.1 M sodyum hidroksit, 1 kolon hacim damıtılmış su 2 kolon hacmi eklenerek) daha önce anlatıldığı gibi bir elüsyon tekrar yürütülür.
Bir hidron batırılmış katyon takas reçine kullanılarak nihai Zehir Filtre. Kuru dondurun.
Kaynaklar:

http://humicacid.wordpress.com/a-history-of-humic-acid-research/
 http://www.buzzle.com/articles/how-to-make-humic-acid.html


Derleyen Yayınlanan Adres:By EyyupK


1 comment

14 Ağustos 2016 07:33

Mrb. Size bir sorum olacak.yardımcı olmanızı rica ediyorum.ben leonardit ve katı solucan gübresi karışımıyla organik sıvı gübre yapmak istiyorum.ürünü şişelediğimde raf ömrü sorununu nasıl çözerim.bu konuda desteğinizi bekliyorum.saygılar bay.us@hotmail.com

Reply
Yorum Gönder