Sitemize Hoş Geldiniz ------Sitemizdeki Konu Sayısı 1400'ün üzerine çıkmıştır Bir çok deney ve araştırma konularımız sizin ilginizi çekebilir SİTEDE ARAMA YAPMAK İÇİN YANDAKİ ARAMA KUTUSUNU KULLANIN Aşağıdaki kayan resim menüsüne de İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK konuları ekleyeceğim

BESİCİLİK (Livestock)

0 yorum


Kesimden önce belli bir süreözel bir beslenme döneminden geçirilerek hayvanların et kalitesi ve veriminde artış sağlamaktır.
Sığır besiciliği ile bir yandan hayvanların canlı ağırlıkları artırılır.Diğer yandna et kalitesi yükseltilir.Besi işletmesinin karlılığı bu iki faktörün sağlanmasında besicinin gösterdiği başarıya bağlı olarak artar yada azalır.
Beside kullanılan yemler genellikle işletme içinden sağlanır.Her ne sebeble olursa olsun sığır yetiştiricilerinin elden çıkardıkları dişi erkek genç ve yaşlı sığırlar bazı işletmeler tarafından satın alınarak et üretimi amacıyla besiye tabi tutulurlar.Bu konulardan dolayı sığır besiciliği ihtisaslaşmış bir iş alanı olarak kabul edilir.
Kaba ve kesif her iki grup yemin işletme içinde üretilmesi karlılığı garanti eder.İşletmelerde yemler girdinin %70 oluşturmaktadır.Bu konuda kaba yemler daha fazla önem taşımaktadır çünkü satn alma nakliyesi gibi masraflardan dolayı birim maliyet yükselir.

BESİCİLİĞİN ŞEKİLLERİ:
Yem kaynaklarının kullanımı yönünden yapılan sınıflandırma besiciliğin genel karakterini belirler.Sığır besiciliği ekstansif yarı entansif ve entansif olmka üzere 3 şekilde yapılır.

EKSTANSİF BESİ:
Genel olarak mera ve otlaklarda yağılan besi şeklidir.Bu tip beside kesif yemin yeri ya hiç yoktur yaa çok azdır.Mera ve otlağın kalitesine bağlı olarak hayvanları ağırlıkları değişir.Türkiyede bu gibi hayvanların yararlandığı mera ve otlarlak malesef düşük kalitelidir.
Büyük çaplı ekstansif besi ise çoğunlukla yayla mera ve otlakalrda yapılır. Dolayısıyla hayvan ağırlık artışları yetersiz ve besi süresi uuzundur.Ekstansif besiden kesime giden hayvanların karkas randımanı düşüktür.

YARI ENTANSİF BESİ:
Genç sığırları ilk bir yıl kadar mera şartlarında tutmak ondan sonra yoğun besiye alarak kesim olgunluğuna getirmek şeklinde tanımlanabilir.
Karkas randımanı ve et kalitesi mera besisinden daha yüksektir.İyi otlakların bulunduğu bölgelerde yarı entansif besi yapılmaktadır.500 kg besin ağırlığına ulaşma zamanı yaklaşık 22 aydır.
Türkiyede uygulanan sığr besiciliği kesime giden hayvanların yaşları ve bslenme koşulları göz önüne alınınca bu gruba girer.ülkemizde hayvanlar 1 yaş civarında kesime gönderilirler.Çoğunlukla kaba yemle beslenirler.

ENTANSİF BESİ:
Yüksek düzeyde enerji ve protein kapsayan yemlerle yapılan besiye denir.Hayvanlar kapalı yada açık besi yerlerine tutulurlar yem maddesi olarak kuru pancar posası ve melas gibi yemlerde enerji kaynağı olarak kullanılır.Kaliteli yemler hayvanların yüksek düeyde ağırlık kazancı sağlamalarına imkan verir.Kombine sığır ırklarında entansif besi genel olarak danaların 2-3 aylık yaşlarında sütten kesilmesi ile başlar ve 500 -600 kg. canlı ağırlığa ulaşıncaya kadar sürer.Bu besi süresi 13-14 aydır.
İşletmenin karlılığı en kısa süree en ucuz yemle eb fazla kaliteli ürün elde etmektir.İşletme bütün bu faktörleri en iyi biyolojik ve ekonomik olarak bağdaştırmak durumundadır.

Ülkemiz şartları bakımından besi sığırcılığı uygun bir iştir.Ahır yapımı ve ekipman bakımından bir çok hayvancılık kolundan daha ucuza malolabilir. İşçiliktende tasarruf sağlar.Her zaman kesime gidecek hayvan var olacağı için hazır para gözü ilede bakılabilir.
avantajlarını bir sonraki yazımda bulabilirsiniz ...


Alt Başlıklar

SIĞIRCILIK TARIM TAKVİMİ
HAYVANLARIN ZEKATI
ETİ YENMEYEN HAYVANLAR
ETİ YENEN HAYVANLAR
EHLÎ HAYVANLAR
HAYVAN KESMEK
Dinimizde Hayvanlara Verilen Ehemmiyet
Bir Süt Sığırcılığı İşletmesi Kurulurken Düşünülmesi Gereken Noktalar
SIĞIR BESİCİLİĞİ
KÜLTÜR IRKI SIĞIRLAR
BUZAĞI, DANA VE DÜVELERİN BAKIM VE BESLENMESİ
BAŞRILI BUZAĞI YETİŞTİRME METODLARINA İLİŞKİN TAVSİYELER
SIĞIR IRKLARI(Cattle breeds)(Sığır çeşitleri)
BILDIRCIN YETİŞTİRİCİLİĞİ