Sitemize Hoş Geldiniz ------Sitemizdeki Konu Sayısı 1400'ün üzerine çıkmıştır Bir çok deney ve araştırma konularımız sizin ilginizi çekebilir SİTEDE ARAMA YAPMAK İÇİN YANDAKİ ARAMA KUTUSUNU KULLANIN Aşağıdaki kayan resim menüsüne de İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK konuları ekleyeceğim

Başarılı Süt Sığırcılığı İiçin Altın Öğütler

0 yorum

Genel Öğütler


İşinizi sevin ve işinizin gereğini, öğrenin. Yetiştiricilikle ilgili dededen kalma bilgiler ve bilgideki son gelişmeler de dahil bilgiye önem veriniz. İşletmenizi, çevrenizdeki en başarılı ve en modern işletme yapmaya özen gösterirken, en karlı üretim yapman 253;n önemini unutmayınız. · Geleceği bir fırsat olarak görün başarınızı planlayın. Pozitif bakış açısı ve açık fikirli olmak, bir adım önde ve karlı üretim yapmaya olanak sağlar. · En karlı işletmecilik yapanlar, teknolojiyi ve en son bilgisel metot ve bilgileri kullananlardır. Bu amaçla yenilikleri izleyiniz. · İşletmeniz büyükse, mutlaka bir Zooteknist ile birlikte çalışın. Zooteknistler hayvan yetiştirme ve ıslahı konusunda eğitilmiş Ziraat Mühendisleridir. · Deneyimli bir veterinerle çalışın. Çok süt veren bir ineğin değeri çok yüksektir, bunu kaybetmemek için iyi bir veterinerle çalışmak gereklidir. · Damızlık satışından daha yüksek gelir elde etmek ve Devletin verdiği teşvik priminden yararlanabilmek için bulunduğunuz ildeki DAMIZLIK SÜT SIĞIRI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİNE üye olun. · Nakit birikimler, borçla edinilen kaynaktan daha ucuzdur. Mümkün olduğunca kendi kaynaklarınızı en ekonomik bir biçimde kullanın


BuzağıYetiştirme İle İlgili Öğütler.

Buzağınız doğar doğmaz kurulayın, göbek kordonunu dezenfekte ederek kesin. İlk 45 dakika içinde mutlaka ağız sütü içmesini sağlayın. Ağız sütü buzağının hastalıklara karşı dayanıklı olmasını sağlar. Unutmayınız ki buzağılarınızdan birisi septisemiden ölürse ahırınızdan bu hastalığı oluştursan mikropları temizlemek ve tedavi, koruyucu önlem almaktan kat be kat zor ve pahalıdır. · Buzağılarınızı isal ve solunum yolları enfeksiyonları bakımından yakın takip ediniz. 8-10 saatlik gecikme buzağının ölümüne neden olabilir. · İlk hafta sonunda buzağıyı kesif yeme alıştırmaya başlayın ve en az 3 ay önünden temiz ve taze kesif yemi eksik etmeyin. Kesif yemi bu sürede sınırsız veriniz. · Buzağılara 6 aylık yaşa gelmeden silaj vermeyiniz. · Buzağının ilk 3 haftadan sonra kuru ota alışmasını sağlayın. Kuru ot çok kaliteli olmalıdır.


Sağlık Koruma ve Temizlik İle İlgili Öğütler.

Sağlık koruma önlemlerine büyük önem verin. Önemli olan hayvanı hasta etmemektir · Sürüye getireceğiniz yeni hayvanların orijinlerini araştırın. Satın almadan önce o hayvana ait aşı kayıtları ve genel sağlık bilgilerini içeren sağlık kayıtlarını edinin,2 hafta sürüden ayrı tutun. Bu esnada, bu hayvanları herhangi bir stress veya hastalık belirtileri bakımından gözlem altında tutun. · Hastalıklar kadar karı etkileyen ve düşüren hiçbir uygulama yoktur. · Aşıların, hangisinin ne zaman yapılacağını biliniz. Şap ve Brusella aşılarını yaptırmakta gecikmeyin. Salgın hastalık çıktığında hemen aşı yaptırın, · Etrafta tel, çivi naylon artıkları bırakmayın. Balyalamada kullanılan naylon ipler ve telleri mutlaka toplayın · Gübre ve gübreliğin kontrolüne önem verin, gübre mikrop ve sinek üretim merkezidir. Sinekleri en aza indirmek içi gübre temizliğine ve depolanmasına özen gösterilmelidir. · Başarılı bir süt sığırcılığında her zaman ve acilen gerekebilecek ilaç, alet ve malzeme olarak nelerin gerekli olabileceğini bilin ve bulundurun. · Ahıra gelen ziyaretçilere, bir kullanımlık ayağa takılan kılıflar veya işletmeye ait olan bot temin edilmelidir. · Başka işletmelerle ortak kullanılan aletlerin çok iyi bir şekilde dezenfekte edilmesine dikkat edin. · Çiftliğe malzeme veya hayvan taşıyan traktör veya kamyonların çiftliğe gelmeden önce dezenfektan solusyondan geçerek tamamen temizlenmesini sağladıktan sonra işletmeye girmesine izin verin. · Son zamanlarda tırnak bozuklukları ve hastalıklarının süt verimini çok olumsuz yönde etkilediği ortaya konmuştur. Bu amaçla tırnak bakımına çok önem verin. · İneklerinizi, yılda en az iki kez, uzamış tırnak, tırnakta çatlama, çürüme, yumuşama, tırnak arası problemleri bakımından kontrol edin. Tırnak kesmek tecrübe ve uzmanlık gerektirir, nasıl yapılması gerektiğinin mutlaka öğrenin.


Sağım için aşağıdaki önerilere dikkat edin.

Meme sağlığı çok önemlidir. Özellikle makineli sağımda temizlik olağanüstü önem kazanır. Nasıl sağım yapılması gerektiğini mutlaka öğrenin, sağımı çalışanınız yapıyorsa çalışana öğretin. · Günde yapılan sağım sayısı: Çok süt veren ineklerin günde 3 defa sağılması, süt verimini artırmasının yanı sıra süt kalitesini de iyileşmektedir. Günde 3 sağım uygulaması, bakteri ortalamasını düşürmekte ve meme sağlığı üzerinde de olumlu etkide bulunmaktadır. Günde 3 kez sağılan grupta bakteri frekansı %24 iken günde 2 sağım yapılan grupta %34 ün üzerinde olduğu belirlenmiştir. · Yavaş sağılan inekleri bir gruba toplayın: Sağım salonunda etkenliği iyileştirmek için sütünü yavaş salan inekler için ayrı bir grup oluşturmuştur. 12 dakikadan daha uzun sürede süt veren bütün inekler bu özel yavaş sağılan gruba alınmaktadır. Değişiklik sonrası süt sağım süresi diğer her bir grup için yarım saat kadar kısalır. · Kağıt peçete yerine bez havlu kullanın : Meme başlarının temizliği ve kurulanmasında havlu kullanmanın kağıt peçete kullanmaya göre daha avantajlı olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, havlu kağıt peçeteye göre daha ucuzdur. · Mastitisli Sütleri Ayrı Yere Sağma Özelliği Olan Sağım Makineleri Kullanın: Mastitisli memelerdeki sütlerin ayrı sağılması ve normal süte karıştırılmaması şarttır. bu uygulama işçiliği arttırmaktadır. Bu sorunu gidermek, mastitisli olduğu belirlenen meme lobunun sütünü, süt tankından uzak tutan düzeneğe sahip, sağım makinaları kullanımı ile mümkündür. Böylece, işletme ayrıca, temiz süt ve protein içeriği teşvik primi alacağı içinde avantajlı olur. İşletmeci için, meme lobu sağıcısı ve mastitis test maliyeti söz konusudur. · Yağışlı Havalar İçin Plastik Giysi Giyin: Yağışlı havalarda yapılacak sağım sırasında plastik yağmurluk giyilmelidir. Plastik giysiler, sağım aletleri ve memeden sağım sırasında damlayan bakteri ve kirleri uzak tutmaya yarar.


Yemleme ve Besleme İle İlgili Öğütler.

Ani yem değişikliklerinden sakının. Bütün yıl boyunca aynı yemi vermekte sakınca yoktur. Kaba ve kesif yemin karıştırılarak verilmesi daha yararlıdır. · Kaliteli kaba yem üretimi (teminine) silaj yapımı ve yem bitkileri üretimine önem verin. · Yüksek süt verimli ineklerinizi bireysel yemlemeye tabii tutun. Eğer bu imkan yoksa benzer özellikte olan ineklerinizi bir grupta toplayın. · Çok yüksek verimli inekleri ise serbest yemleyin. Dolayısıyla öğünlü yemlemeden ortaya çıkabilecek riskleri ortadan kaldırmış olurusunuz. · Laktasyonun başında, ineklerin gereksinmesi olan yeme ilaveten 1 kg süt artışı sağlayacak bir yemleme yapın. Bu uygulama laktasyon boyunca 200 kg kadar fazla süt elde edilmesini sağlayacaktır. · Yaz aylarında, günlük yem gereksinmesinin %60-70'ni akşam yemlemesinde veriniz. · Yaz aylarında ineklere verilen yemlerin daha kaliteli olmasına özen gösteriniz. Özellikle, kaba yem kalitesi önemlidir. · Sürünüzün , temiz, taze ve kaliteli suya devamlı ulaşabilmesini sağlayın. · Yüksek süt verimli ineklerim damızlık değeri yüksek olup bunun için vitamin ve mineral takviyesi maliyeti oldukça düşük olup bu masraftan kaçınılmamalıdır. Muhtemel riskleri azaltmak için yalama taşı ve kaya tuzunun bulundurulması iyi bir uygulamadır.


Ahırlar ve Barındırma İle İlgili Öğütler.

Açık ahır sistemleri, Ülkemizin birçok yöresine uyan ve önerilen sistemdir. · Sıcaklık stresine karşı gerekli önlemleri alınız. Yüksek süt verimli inekler hava sıcaklığının 24-25ºC dereceyi geçmesi ve nem oranının da artması durumunda olumsuz yönde etkilenirler. Günde birkaç kez duş uygulaması faydalı sonuç verir. · Barınaklar esintilere açık olmalı, gölgelik de sağlanmalıdır. · Buzağı kulübelerinde buzağı büyütme hem daha ekonomik hem de daha sağlıklı sonuç vermektedir.


Üreme İle İlgili Öğütler.

Düşük verimli ve zor döl tutan inekleri sürünüzde tutmayın. Yüksek verimli inekler, düşük verimlilere oranla daha ekonomik üretim yaparlar. · Denenmiş boğa sperması ile yapay tohumlama yaptırın ve boğa özelliklerini de öğrenin. · Düveleriniz için seçeceğiniz boğanın, kolay doğum özelliği taşımasına dikkat edin. · Üreme ile ilgili en önemli problem, kızgınlıkların saptanmasındaki hatalardır. Bu nedenle kızgınlık belirtilerini iyi bilin. · Günde en az 3 defa sürüde kızgınlık saptaması yapın. Ayrıca, ineklerin çoğunun gece kızgınlık göstermeye başladığını unutmayın. Bu amaçla sabah çok erken saatte sürüyü gözleyerek saptama yapın. · İneklerinizi döl tutma olasılığı bakımından en uygun zamanında tohumlatın. Sabah kızgınlık gösterenleri öğleden sonra, akşam üstü kızgınlık gösterenleri ise ertesi sabah erken saatte tohumlatın. · Sürünüzün konformasyonunun (vücut yapısının uyumu) iyileştirilmesi için ineklerdeki dış yapı bozukluklarını saptayarak bu bozuklukları düzeltecek özelliğe sahip boğaların spermalarını kullanınız. · Doğumu yaklaşan inekleri ayrı bir bölmeye ayırarak gerektiğinde müdahale yapmak üzere hazırlıklı olun.


Kayıt Tutma ve Değerlendirme İle İlgili Öğütler

Mutlaka kayıt tutunuz. Bu amaçla süt sağım makinesi ile bağlantılı olarak çalışan elektronik sistemi çok etkin çalışmaktadır. Bu sistemi satın almak mümkün değilse, ucuz bir bilgisayar ile kullanılan sürü yönetimi özel paket programları da yararlı olacaktır. · Sürünüzde numaralamaya önem verin. hayvanları tanımak, yetiştirme işlerini güvenle yürütmek, ve yetiştirme kayıtlarını doğru olarak tutabilmek için hayvanlar mutlaka işaretlenmelidir