Sitemize Hoş Geldiniz ------Sitemizdeki Konu Sayısı 1400'ün üzerine çıkmıştır Bir çok deney ve araştırma konularımız sizin ilginizi çekebilir SİTEDE ARAMA YAPMAK İÇİN YANDAKİ ARAMA KUTUSUNU KULLANIN Aşağıdaki kayan resim menüsüne de İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK konuları ekleyeceğim

Damla sulama

0 yorum
DAMLA SULAMA 
Damlama Sulama;genel bir tanımlama ile bitki gelişimi için gerekli olan suyun belirli bir boru sistemi aracılığı ile taşınıp yan boru (lateral) üzerine veya içine yerleştirilen ve damlatıcı olarak adlandırılan özel yapıdaki araçlarla bitki kök bölgesi çevresine damlalar şeklinde uygulanmasıdır.

Damla sulamada temel amaç bitkinin kullandığı suyu, istenirse bitki besin maddeleri ile birlikte aşırı bir su isteği yaratmadan vermektir. Damlama sulama sistemi, yağmurlama sulama sistemine göre daha düşük işletme basıncı altında çalışan, küçük kesit alanına sahip borularla suyu sık aralıklarla ve az miktarda toprağın belirli bir bölümüne uygulamaktır.

Damla sulama sistemi, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi denetim ünitesi, boru hatları ve damlatıcılardan oluşur. Denetim ünitesi, basıncın düzenlediği, suyun filtre edildiği, su ölçüm işlemlerinin yapıldığı ve gübrelerin uygulanabildiği bölümdür.Genellikle, yumuşak polietilen boruların kullanıldığı lateraller 12 ile 20mm arasındaki çaplarda olup, 16mm olanı çoğu zaman tercih edilmektedir. Damlatıcılar ise aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi boru üzerine takılan ve üretim aşamasında boru içine yerleştirilen tipte olup debileri genellikle 2-4 litre/saattir.
 

Damla Sulama Sistemlerinin Başlıca Üstünlükleri şöyle sıralanabilir; 

Uygulanan su miktarı otomatik şekilde kontrol edilebildiği, istenilen miktarda su verilebildiği ve her bitkiye hemen eşit dağıtıldığı için çok iyi bir bitki gelişme ortamı sağlanmaktadır. Bu nedenle, diğer sulama yöntemlerine göre çoğu kez %20 ile %100 arasında fazla verim ve kaliteli ürün elde edilmektedir.

Damla Sulama yöntemi bitki gelişme dönemini kısaltarak turfandacılığa büyük yarar sağlamaktadır.

Damla sulama yönteminde, su uygulamasına yönelik tüm kayıplar yaklaşık olarak tamamen ortadan kalktığı için su uygulama randımanı %90 ile %95 gibi yüksek olan bir yöntemdir. Bu durumda sulama suyundan %40’a varan oranda tasarruf sağlanabilmektedir.

Bitki sıra aralarının sulanmaması ve kuru kalması nedeniyle yabancı ot gelişimi azalmaktadır.

Eğilimi ve derinliği az topraklarda erozyona neden olmadan sulama olanağı sağlanır.

Az debili sular (2-3 lt/sn) tuzlu ve saf su ile destekli atık sular damla sulama yöntemi ile kullanılabilmektedir.

Kontrollü sulama yapılarak bitki besin maddelerinin kök bölgesinden yıkanmasına engel olur.

Alçak basınçta (0,8-1,5 Atü) çalıştığından enerji tasarrufu sağlar.

Rüzgarlı havalarda sulama imkanı sağlar.

İşçilik, gübre ve mücadele ilaçlarından tasarruf sağlar.

 

Yukarıda açıklanan üstünlüklerin doğal bir sonucu olarakta damla sulama ile iş gücünden ve diğer giderlerden sağlanan ekonomi ve artan verim nedeniyle maliyetin düşmesi net gelirde oldukça büyük bir artış sağlayabilir. Bu nedenle, ülkemizde öncelikle örtüaltı yetiştiriciliğine geniş bir uygulama alanı bulan damla sulama yöntemi, günümüzde turunçgil, bağ ve meyve bahçelerinde, sıraya ekilen bahçe-tarla bitkilerinin (domates, biber, patlıcan, fasulye, çilek, kavun, karpuz, pamuk, mısır, ayçiçeği vb.) sulamsında kullanımaktadır.

Damla sulama yönteminin belirtilen üstünlüklerine karşın ilk tesis masraflarının yüksek olması, bitki köklerinin sınırlı bir bölgede gelişmesi ve ısıtılan şerit civalarında tuz birikiminin olması ile en önemlisi damlatıcı tıkanması gibi sorunlarıda bulunmaktadır. Sorunun çözümüne yönelik olarak sulama suyunun filtre edilmesi, asit ve/veya klor gibi kimyasal madde uygulamaları boruların sonları açılarak basınçlı su ile yıkanması ve sistemin görsel olarak arazide izlenmesi gibi korumaya yönelik önlemlerin uygulanması yukarıdaki olumsuzlukları ortadan kaldırır.

Bir Damla Sulama Sistemi aşağıdaki kısımlardan oluşmaktadır. 

Pompa Ünitesi (Su kaynağı)

Denetim Ünitesi 
Filtre 

Gübre Tankı

Su sayacı – Basınç düzenleyicisi 

Yardımcı Parçalar (Vanalar, Bağlantı parçaları v.b.) 

Boru hatları ve damlatıcılar 

1. Pompa Ünitesi :

Damla sulama sistemi diğer basınçlı sulama sistemlerine göre daha küçük işletme basıncı ile çalışır. Bu basınç 0.8 ile 1.5 atmosfer arasındadır. Bu amaçla elektrik veya sıvı yakıtla çalışan küçük pompalar kullanılabilir. Ancak pompa çıkışındaki basıncın 2 atmosferin altında olmaması gerekir. 

Sisteme suyun sağlanması için kullanılan kaynak, basınçlı bir boru hattından geliyor ise pompaya gerek kalmayabilir. Mesela şehir şebekesi suyu v.b.

2. Denetim Ünitesi 

a) Filtre : 
Filtreler su içinde kaba ve ince meteryali tutan boru hatlarını ve özellikle damlatıcıların tıkanmasını önleyen gereçlerdir. Sistemin etkin çalışması sulama suyunun içeriğine, damlatıcı tipine uygun filtre seçimine bağlıdır. Bazı sistemlerde tek filtre kullanılıyor iken bazılarında yosun filtresinin de bulunduğu çok filtreli sistem kullanılabilir. Bunlar kullanım gereğine göre kum ayırıcı HİDROSİKLON, yosun filtresi ve tel filtre veya disk

HALKA; filtreler olabilir. Son filtre ince meteryalin süzülmesi için kullanılır ve elek açıklıkları genel olarak 120-150 mesh arasında değişir. Denetim ünitesindeki filtrelere ek olarak ¾ inç veya 1 inçlik ikincil filtreler yan ana boru

MANİFOLD; başlarında kullanılabilir. Filtrenin otomasyona uygun gelişmiş tipleride piyasada bulunmaktadır.

b) Gübre Tankı : 

Gerek tank, gerekse besin çözeltisinin uygulanmasına yönelik çok çeşitli sistemler vardır. Çok basit olarak 25-100 litrelik metal bir tankın basınç altında çalıştırılması yaygın olarak kullanılırsada çözeltinin ayrı bir tankta hazırlanıp sisteme verildiği basitten karmaşığa kadar enjektörlerin kullanıldığı düzeneklerde piyasada bulunmaktadır.

c) Su sayacı – Basınç Düzenleyicisi : 

Su sayacı sisteme uygulanan su miktarının ölçümünde kullanılır. Sayaç aynı zamanda birim zamanda geçen su miktarının izlenerek sistemin bütün olarak kontrol edilmesinde de yararlanılan bir ögedir.

Basınç regülatörü, uygulanan suyun belirlenen basınç altında tüm laterallere dağıtımını kontrol eder. Bu amaçla boru veya tek boru hattının başına bağlanabilir.

d) Yardımcı Parçalar : 

Aşağıdaki şekillerde görüldüğü gibi bu parçalar system ögelerinin birbirine bağlanmasında ve akışın düzelenmesinde kullanılan parçalardır. 3. Boru Hatları ve Damlatıcılar: 

Boru hatları denetim biriminden gelen suyu damlatıcılara iletir. Bu amaçla, PVC ve PE malzemelerden kullanılan ana boru ve yan ana boruların çap ve uzunlukları arazi şekli ve geçireceği sulama suyu miktarına bağlı olarak değişir. Genellikle 32mm’den 110mm’ye kadar borular kullanılmaktadır. 

Yan ana borudan su alan lateraller ise bitki sıralarına paralel olarak birleştirilen ve yumuşak polietilenden üretilen borulardır. Yan ana boru hatlarına dik, mümkünse eş yükselti eğrilerine paralel ve bitki sıra aralıklarına bağlı olarak düzenlenirler. Çapları 12 ile 20mm arasındadır. Uzunlukları ise çap, damlatıcı debisi, çalışma basıncı ve arazi eğimine bağlı olarak değişir. (Bakınız; Üniversite Deney Raporları) 

Günümüzde, çeşitli ülkelerde birçok firma tarafından çok çeşitli damlatıcılar üretilmektedir. Bunlar arasında en yaygın olanlar boru üzerine takılan damlatıcılar ile boru içersinde belirli aralıklarla damlatıcılaran yerleştirildiği tipteki borulardır. Anılan damlatıcıların bazıları aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi basınç değişmelerine karşı debi değişiklikleri gösterirken bazıları ise basınç değişikliklerinde bile sabit debi sağlanmaktadır. Bunlara piyasa ismi ile basınç ayarlı veya silikonlu meme veya damlatıcılar denilmektedir.


Damlatıcı debileri tiplerine göre genellikle 1 ile 14lt/saat arasında değişmektedir. Yaygın olarak ise 2 ile 4lt/saat debiye sahip damlatıcılar alıcı bulmaktadır. 

Damla sulama sistemini oluşturan boru ve damlatıcıların güneş ışınlarını geçirmemesi gerekir. Bu amaçla çoğu parçalar siyah renkte üretilmektedir. Böylece su akış yollarında yosun oluşumuna engel olunması sağlanır. 

Sistemde kullanılacak boruların tamamı veya belirli bölümlerinin toprak altına döşenmesi kullanım amacına bağlı olarak değişebilmektedir. Damla sulama boruları (lateral) genellikle bitki sıralarına yakın olarak düzenlenir. Toprak özellikleri, damlatıcı debisi, sulama süresi, bitki aralıklarına bağlı olarak, lateral aralıkların değişiklik göstermesine karşın pratik olarak bitki sıra aralıkları 1 metreden daha az ise her iki sıraya bir lateral kullanılabilir. 

Bitki sıra aralıklarının fazla olduğu meyve bahçelerinde ise su kaynağının varlığı bitkinin su ihtiyacı, toprak özellikleri öngörülen sulama aralığı ve uygulanacak su miktarına bağlı olarak değişik biçimde düzenlenir. (Şekil 1’deki gibi) Yaygın olarak kullanılan yöntem ise her sıraya iki lateral düzenlenmesidir. Lateraller, özellikle %2-3’den daha fazla eğilimli arazilerde ise eş yükselti eğrilerine paralel olarak geçirilmelidir. 

Damla sulama boruları gerek montaj sonrası gerekse sulama sezonu içerisinde ve sonrasında zaman zaman hat sonraları açılarak basınçlı su ile yıkanmalıdır. Yıkanmasının sıklığı kullanılan suyun kalitesine ve damlatıcı tıkanmasına yol açan maddelerin boru sonlarındaki birikim hızına bağlıdır. 

Eğer sistem sezon dışında depolanacaksa boruların temiz olarak kaldırılması önem kazanmaktadır. Boruların asit ve klorlu kimyasallarla zaman zaman yıkanarak temizlenmesinde tıkanmanın önlenmesi için gerekli olbilmektedir. Bu konuda uzman kişilerin önerileri dikkate alınmalıdır. 

Damla sulama sistemleriyle sulamanın ne zaman ve hangi aralıklarla yapılacağı ile her sulamada ne miktarda sulama suyunun uygulanacağı, su kaynağı, toprak, bitki ve iklim özelliklerine bağlı olarak deiğişiklik gösterir. Örneğinn, çok sıcak dönemlerde bazı bitkiler için uygulanacak sulama suyu miktarı günlük olarak 10m3 /dekar’a kadar yükselebilmektedir. Buna karşılık normala koşullarda en yüksek sulama suyu miktarı gelişmiş bitkiler için 3-7m3 /dekar arasındadır. Bitkilerin sulama programlarını belirtmek için tansiyometreler, buharlaşma kapları v.b. gibi çeşitli yöntemler kullanılabilmektedir. 

Damla sulama sistemlerinde, denetim ünitesinde kullanılan filtre veya filrelerin açılarak zaman zaman temizlenmesi gerekir. Filtrelerin temizleme sıklığı kullanılan sulama suyunun kimliğine bağlıdır. Kısmen tıkanan filter system işletme basıncının azalmasına ve sonuçta olumsuzluklara yol açacaktır. Filtrenin tıkanma durumuna göre ekipman zarar görebilir ve sisteme su girişi kesilebilir. Temizleme elle veya otomatik olarak yapılabilmektedir. Her iki durumda da filitrenin zarar görmemesi için gereken önlem ve özenin gösterilmesi gerekmektedir. Lateral boru üzerindeki damlatıcı tıkanmaları genellikle sudaki kirecin damlatıcı deliklerini tıkaması ile olur. 

Bunun önüne geçmek için, damla sulama sisteminin yukarıda belirtildiği gibi asit veya benzeri kimyasal çözeltilerle damlatıcıların tıkanması önlenebilir. 

Şöyleki; 
DAMLA SULAMA SİSTEMİNİN TEMİZLENMESİ 

Sistemin temizlenmesi için Fosforik Asit veya kimyasal çözeltiler kullanılır. Fosforik Asit ile temizleme işlemi tüm hasat mevsimi boyunca iki defa yapılır. Birinci sistem çalışırken 1 veya 1,5 ay sonra, ikincisi ise hasat sonunda uygulanır. 

Temizleme işlemi için, dönüm başına 1-1.5 kg. Fosforik Asit, gübre tankına doldurulur. Su ile beraber sisteme basılır. Sistem durdurularak Fosforik Asitli su sistem içinde 35-40 dakika bekletilir. Daha sonra sistem yeniden çalıştırılarak damlatıcılardan asitli su akması sağlanır. Bu uygulama 10 dakika sürer. Tekrar sistem durdurulur. Lateral hatların (damlama boruları) sonundaki körtapalar çıkartılarak sistem yeniden çalıştırılır. Bu kez sisteme temiz su (sulama suyu) basılır ve böylece temizleme işlemi, tamamlanmış olur ve eriyen kireç sistemden atılır.

EGE DRİP DAMLA SULAMA BORUSUNUN ÖZELLİKLERİ 

Ege Drip damla sulama borusu firmamız tarafından zuzun yıllar araştırma geliştirme çalışmaları sonucunda geliştirilmiş özel plastik karışımdan üretilmektedir. Ø16mm dış çapında, yumuşak polietilen boru içersinde 2lt/saat ve 4/lt saat debiye sahip damlatıcıların değişik aralıklarla (20,25,33,40,50,60,75,90 ve 100cm.) yerleştirildiği ve iki tarafı akıtmalı, labirent boşluğundan 3 bir tarafa, 3 diğer tarafa olmak üzere 6 delikli damla sulama boruları yapabilmektedir. Borular yurt dışından getirilen ve en son teknolojiye sahip makinalar tarafından üretilmektedir. 
Firmamız tarafından imalatı yapılan labirent kanallı uzun ve çift taraflı akış yollu damlatıcılarda, özel tasarımıyla türbülanslı akış yaratılarak gerek diğer damlatıcılardan gerekse girişinde kendi filtresinin bulunması nedeniyle tıkanma sorunu en düşük düzeyde tutulur. Anılan üstünlüklerin yanısıra her damlatıcıda iki farklı yönde toplam 6 delikli su çıkışının bulunması tıkanma sorununu hemen hemen ortadan kaldırıldığı gibi başka hiçbir damla sulama borusunda bulunmayan bu özelliği ile daha uniform bir sulama sağlanabilmektedir. 

Bu sistem Türkiye’de yalnız firmamızın imal etmiş olduğu Ege Drip Damla Sulama borularında bulunmaktadır

Damla borularının yanısıra, firmamız bu boruların montajında kullanılan yardımcı parçalarıda (nipel, conta, körtapa v.b.) üretilmektedir.


Sonuç olarak EGEDRİP damla sulama boruları bu yazının önceki bölümlerinde belirtilen damla sulama yönteminin tüm üstünlüklerini üreticilerimize yaşatabilecek bir üründür. 

Ürünlerimizin kalitesi ve sulamaya uygunluğu Üniversite tarafından yapılan inceleme ve deneylerle de onaylanmıştır. Buna ait 2 ve 4lt/saat debili Damla Sulama borularının değişik işletme basınçlarında eş su dağılımını gösterir lateral uzunlukları ile ilgili Üniversite Deney raporları ektedir. Unutulmamalıdır ki bir sistemden beklenen yararın sağlanabilmesi için her aşamada konunun uzmanlarına danışma gereği bulunmaktadır. 

Firmamız yüksek standartlardaki ürünleri ve hususta çalışan en iyi bilgiye sahip Ege Yıldız’ın Türkiye genelindeki 7 adet Bölge Müdürlüklerinde deneyim sahibi çalışan Ziraat Mühendisleriyle proje, monta, İşletme ve bakım gibi tüm konularda siz üreticilerimize hizmet etmekten zevk duyacaktır.
DAMLA SULAMADA GÜBRELEME 

Daha kaliteli ürün ve daha yüksek verim için sulama ve gübrelemeyi birleştiren bu sistem toprak tipine ve bitkilerin ihtiyacına göre verimliliği arttırmada en etkili yoldur. 

Az yağış alan bölgelerde de bitki besinlerinin kök bölgesine girmesini garanti altına alan tek yoldur. 

Bu sistem besin maddelerini yarayışlılığını ve kökler tarafından alımını arttırır. 
Gübre, sulama suyunda fazlaca seyreldiği için bitki kölerini yanma tehlikseinden uzaklaştıran en emniyetli bir uygulama metodudur. Diğer uygulama şekillerine nazaran daha basit ve uygun bir yöntemdir. Zaman, iş, alet ve enerji tasarrufu sağlar. Damla sulama ile gübrelemede kullanılan eriyiklerin dozajı ürünün cinsi, çeşidi, toprak tipi, iklim ve beklenen ürün miktarı kıstas alınmak suretiyle aşağıda açıklanmıştır.
Bitki
Gelişme
Dönemi
Günleri
Potasyum
Nitrat
(KNO3)
gr/da
İlave
Azot(N)
gr/da
Üre*
gr/da
P2O5
g/da
Fosforik
Asit %85
ml/da
KARANFİL
VE
GÜL
0- 60
400
130
280
200
200
61-120
1000
130
280
200
200
121-240
1300
170
170
100
100
241-270
1100
170
170
-
-
271-300
1000
170
170
-
-

*Suda eriyen diğer Azot’lu (N) ve fosforlu (P) gübreler kullanılabilir.

B- SEBZELER
Damla gübrelemesi ile yetiştirilen sebzelerin sebzelerin gelişme dönemlerine göre tavsiye edilen günlük Potasyum Nitrat, Azot ve Fosfor miktarları aşağıda belirtilmiştir.
BitkiGelişme 
Dönemi
Günleri
Potasyum
Nitrat
(KNO3)
gr/da
İlave
Azot(N)
gr/da
Üre*
gr/da
P2O5
gr/da
Fosforik
Asit
%85
Ml/da
Domates
ve
Patlıcan
Şaşırtma-21
21-45
46-70
71-110
111 Hasat Sonu
60040907070
8001002157070
7501503257070
1102004308080
3502004305050
BiberŞaşırtma-10
11-30
31-50
51-75
76-105
106 Hasat Sonu
250701509090
400110235140140
5001403009090
6501703709090
10002204705050
10002204705050
Hıyar
ve
Kabak
Ekim-30
31-60
61-90
91 Hasat Sonu
750501107070
12001703705050
1500170370100100
1500170370--
MarulŞaşırtma-30
16-30
31-45
46 Hasat Sonu
10020452020
650501106060
1500100215100100
13003065100100
Kavun
ve
Karpuz
Ekim
çiçeklenme
çiçeklenme-meyve tutum
meyve tutum-Renk
dökümü
Olgunlaşma-Hasat
37020457070
500501107070
7501002159090
25050110--
SoğanDikim 3 yaprak
Yaprak Gelişmesi
Yaprak Gelişmesi Sonu
Yumru Teşekkülü
5001302809090
3501503259090
8502906309090
3501002156060

C.TURUNÇGİLLER 

Pasif besin alımının nisbeten önlenmiş rol oynaması sebebiyle turunçgil köklerinin besin maddesi alım mekanizması diğer bir çok bitkiden çok farklıdır. Bunun için toprakta arzu edilmeyen iyonların yüksek oluşu, bunların bitkide de yüksek olmasına neden olur.

C1. Ürüne yatmamış turunçgil ağaçları için gübre tavsiyesi 


Ağacın
Yaşı
Yıl
Yıllık Uygulama
(KNO3)
gr/ağaç
Yıllık İlave
Azot (N)*
gr/ağaç
180-10040(200)
2110-20060(240)
3200-24090(360)
4250-330120(480)
5330-400120(480)
* Parantez içindeki miktarlar Amonyum Sülfat olarak verilmiştir.

C2. Ürüne yatmamış turunçgil ağaçları için gübre tavsiyesi 


Uygulama ZamanıUygulama Oranı kg/dayıl*
Amonyum Nitrat
%26***
Potasyum Nitrat
İlkbahar-Yaz başlangıcı
(4-5 ayrı kısımda)**
15-3025
Hasat Öncesi Uygulama4-810

* Yöresel tavsiyelere göre fosforlu gübreler doğrudan toprağa temel gübre olarak uygulanmalıdır.

** Gübreleme hasattan 5 ay önce tamamlanmalıdır.

*** Suda erir diğer azotlu (N) gübrelerle değiştirilebilir.

D.ÇİLEK 
Tuzluluğa çok hasastır. Yüksek konsantrasyonda klor ve sodium yaşlı yaprakların kenarlarında yanıklara, meyvelerin küçülmesine ve ürün azalmasına sebep olur. Çilek için gerekli gübre bilgileri; 


Uygulama
Zamanı
PotasyumNitrat kg/da
İlave N
kg/da
Üre*Kg/da
P2O5Kg/da
Triple SüperFosfat kg/da
Fosforik
Asit lt/da
Temel Gübre
(Toprak Uygulaması)
10--110-
Dikimden 4-8Hafta Sonra
3/Hafta--0.8/Hafta-0.8/Hafta
Dikimden 8-16Hafta Sonra
3.5/Hafta0.7/Hafta1.5/Hafta0.8/Hafta-0.8/Hafta
* Suda erir diğer N’lu ve p’lu gübreler kullanılabilir.

E.YAPRAĞINI DÖKEN MEYVE AĞAÇLAR 


Bu tür meyve ağaçlarının besin maddelerini depolama kabileyetinin oluşu sebebiyle günlük hassas gübre uygulamasına ihtiyaç yoktur.

Yaprağını döken çeşitli meyve ağaçlarına genel tavsiyeler; 

Uygulama ZamanıUygulama Zamanı
Potasyum NitratÜre**
İlkbahar – Yaz Başlangıcı25-3010-20
Yaz Sonu-5-10
Hasat Öncesi5,5 - 7,51,5 - 3
* Fosforlu gübre yöresel tavsiyelere göre uygulanmalı

* *Suda erir Azotlu gübreler kullanılabilir.

Gübreleme hasattan 30 gün önce tamamlanmalıdır. İyi kalitede meyvenin muhafazası için aşırı ve geç Azotlu gübre uygulamasından kaçınılmalıdır. 


F.MUZ 


Muz bitkisine, gelişme döneminden itibaren devamlı sabit azot temini gereklidir. Fosfor ihtiyacı nisbeten azdır. Fakat yüksek Potasyum tüketicisidir.

Yüksek verimli muz bitkileri için gübreleme tavsiyesi kg/da/yıl Potasyum Nitratİlave NÜre*P2O5FosforikAsit %85
190-2003.23.21616
* Suda erir diğer N’lu ve P’lu gübreler kullanılır.

Sulama aralıklarına göre, toplam gübre uygulaması küçük kısımlar halinde uygulanır. 


G.BAĞ 

Gerek ürün ve gerekse budama aralıkları ile topraktan önemli miktarlarda alınan Potasyumu karşılamak için, bağlara fazla miktarda Potasyum verilmelidir. Potasyum aynı zamanda ürünün şeker nisbetini yükseltmekte ve hastalıklara karşıda dayanıklılığı arttırmaktadır.

Sulama sistemi ile genç bağlara aşağıdaki gübreler tavsiye edilmiştir.

İlk yıl : 2.0 – 3.0 kg N ve K2O
İkinci Yıl : 3.0 – 4.0 kg N ve 3.5 kg K2O
Üçüncü yıl : 4.0 – 6.0 kg N ve 5.0 – 7.0 kg K2O

Fosfor uygulaması yöresel tavsiyelere göre yapılır. Tam ürüne yatmış bağlarda gübre tavsiyesi; 


TipiUygulama Zamanı *Potasyum NitratUygulama Miktarı (Kg/da/yıl)
AmonyumNitrat*** %26
Sofralık ÜzümErken İlkbahar başlangıcı30 - 4035 - 40
Şaraplık Üzümİlkbahar-yaz**başlangıcı35 - 4520 - 25
* Bazı ülkelerde ilkbahar ve sonbahar olmak üzere iki kısma ayrılarak uygulanır. 
** Tüm miktar renk dönem öncesi verilmelidir. 
*** Diğer çözünür N’lu gübrelerle yer değiştirebilir. 


DAMLA SULAMA SİSTEMİ İLE GÜBRELEMEDE DİKKAT EDİLECEK ÖNEMLİ HUSUSLAR 

1)Fazla kireçli sularda fosforlu gübreyi temel olarak doğrudan toprağa uygulamak daha uygundur.

2)Gübreli besin eriğini sulama sistemi tam çalışma basıncına ulaşmadan sisteme verilmelidir.

3)Sulama mevsimi nihayetinde sistem %0.03’lük HNO3 (Nitrik Asit) ile çalıştırılarak temizlik sağlanmalı ve sistemdeki tıkanmaları engellemek için HCL (Hidroklorik Asit) veya H2SO4 (Sülfirik Asit) kullanılmamalıdır.

4)Sistem içinde gübrenin boşaltılıp toprağa tamamen verilmesi için sistem 10 – 15 dakika sadece su ile çalıştırılmalıdır.

5)Damla sulamada kullanılacak gübreyi birgün önceden eriyik haline getirerek gübre içersindeki katkı maddelerinin çökertilmesi şarttır. Potasyum Nitratta katkı maddeleri direk çözüldüğü için bir gün önceden eritilmesine gerek yoktur.

DAMLA SULAMADA EN UYGUN GÜBRE CİNSLERİ

1. Amonyum Nitrat (NH4NO3) : %26 N
2. Magnezyum Sülfat (Mg8O47H2O) : %16 MgO
3. Mangan Sülfat (MnSO47H2O) : %8MnO
4.Üre (CO(NH2)2) : %46 N
5.Çinko Sülfat (ZnSO47H2O) : %25 ZnO
6.Fosforik Asit (H3PO4) : %85’lik
7.Potasyum Nitrat (KNO3) : %13N ve %46 K2O
8.Demir EDTA (Fe-EDTA): %6 FeO
9.Triple Süper Fosfat, Amonyum Nitrat ve Di Amonyum Fosfat gübreleri gibi gübreler iyice eritilip ve süzüldükten sonra kullanılmalıdır.
10. Magnezyum, Çinko-Mangan ve demirli gübreler danışmadan kullanılmamalıdır.

Damla sulama sisteminin uzun ömürlü olabilmesi için Potasyum Nitrat mutlaka kullanılmalıdır. Kaynak:Derleyen By Eyyupk

http://www.egeyildiz.com.tr/egeyildiz.php?sayfa_id=904&kategori_id=902&id=30&k_id=902