Sitemize Hoş Geldiniz ------Sitemizdeki Konu Sayısı 1400'ün üzerine çıkmıştır Bir çok deney ve araştırma konularımız sizin ilginizi çekebilir SİTEDE ARAMA YAPMAK İÇİN YANDAKİ ARAMA KUTUSUNU KULLANIN Aşağıdaki kayan resim menüsüne de İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK konuları ekleyeceğim

%6 içerikli bir demir gübrenin bir gramında ne kadar demir bulunur?

0 yorum


Elinizdeki %6 içerikli gübrenin bir gramı  60 litre suya 1 ppm demir katar.  

Şöyle; 
* %6 içerik demek 1 gramda 0,06 gr demir var demektir. 
* ppm ise parts per million yani milyonda bir demektir. 60 litre suda 60.000 ml su var. 

* PPM = ( Çözünen / Çözelti ) x 1.000.000 formülü ppm hesaplar, yani; 

PPM = (0,06 /60.000 ml) x 1.000.000 sonucu 
PPM = 1 Çıkar.
Yukarda ki torba ise %19 içerikli demir sülfat 190 litre suya 1 ppm demir katar.
* %19 içerik demek 1 gramda 0,19 gr demir var demektir. 
* ppm ise parts per million yani milyonda bir demektir.190 litre suda 190.000 ml su var. 

* PPM = ( Çözünen / Çözelti ) x 1.000.000 formülü ppm hesaplar, yani; 

PPM = (0,19 /190.000 ml) x 1.000.000 sonucu 

PPM = 1 Çıkar.


Azotlu Gübre Hesabı

Toprak analiz raporunda analiz sonuçları saf madde azot olarak verilmiş ise hangi gübrenin ne kadar uygulanacağı, kullanılacak gübreye göre hesaplanmalıdır. Aşağıda kullanılacak azotlu gübre çeşidine göre çevirme katsayıları ve örnek olarak nasıl hesaplanacağı verilmiştir. 
  • – Amonyum Sülfat (AS, %21 Azot) gübresine çevirmek için 5,0 ile çarpılabilir. 
  • – Kalsiyum Amonyum Nitrat ( CAN, % 26 Azot) gübresine çevirmek için 4,0 ile çarpılabilir. 
  • – Amonyum Nitrat (AN, %33 Azot) gübresine çevirmek için 3,0 ile çarpılabilir. 
  • – Üre (%46 Azot) gübresine çevirmek için 2,2 ile çarpılabilir. 
  • – Diamonyum Fosfat (DAP, % 18 Azot- % 46 Fosfor) gübresine çevirmek için 5,5 ile çarpılabilir. 
  • – Potasyum Nitrat ( KNO3, %44 Azot-%13 Fosfor) gübresine çevirmek için 7,7 ile çarpılabilir. 

Örnek Azotlu Gübre Hesabı: Eğer azotlu gübre olarak Amonyum Nitrat (%33) kullanılacak ise;
Kullanılacak Azotlu Gübre miktarı = Analiz ile bulunan Organik Madde Değeri x 3,0
Raporda verilmesi gerekli azot miktarı saf madde olarak 9 kg ise;
Kullanılacak Amonyum Nitratlı Gübre miktarı = 9 x 3,0 = 27 kg Amonyum Nitrat (%33 lük) / 1 dekar araziye verilmelidir.


Toprak analiz raporunda analiz sonuçları saf madde potasyum olarak verilmiş ise hangi gübrenin ne kadar uygulanacağı, kullanılacak gübreye göre hesaplanmalıdır.

Aşağıda kullanılacak gübre çeşidine göre çevirme katsayıları verilmiştir.

– Potasyum Nitrat (%44-%13) gübresine çevirmek için 2,3 ile çarpılır.
– Potasyum Sülfat (%50) gübresine çevirmek için 2,0 ile çarpılır.
– Potasyum Klorür (%60) gübresine çevirmek için 1,7 ile çarpılır.

Örnek Potasyumlu Gübre Hesabı : Eğer potasyumlu gübre olarak Potasyum Sülfat kullanılacak ise;
Kullanılacak Potasyum Sülfat Gübresi miktarı = Analiz ile bulunan potasyum (K2O) değeri x 2,0
Raporda verilmesi gerekli potasyum miktarı saf madde olarak 7 kg ise;
Kullanılacak Potasyum Sülfatlı Gübre miktarı = 7 x 2,0 = 14 kg Potasyum Sülfat/ 1 dekar (1 dönüm) araziye verilmelidir.