Toprak pH ını anlamak için eğer ölçü aletiniz yoksa ve uğraşmakta istemiyorsanız

0 yorum

Toprak pH ını anlamak için eğer ölçü aletiniz yoksa ve uğraşmakta istemiyorsanız bir miktar saf sirkeyi kuru bahçe toprağına damlatınız , eğer toprakta fışırdama varsa toprak çok alkali yani pH düzeyi 7,5 seviyesinin üstündedir. Bir tutam kabartma tozunu nemli veya ıslak bahçe toprağına dökünüz, eğer toprakta fışırdama varsa toprak çok asidik yani pH düzeyi 5,0 seviyesinin altındadır. Ancak bu yöntemlerle tam pH rakamı elde edemezsiniz.


Toprağınız alkali - bazik karakterli ise(pH ı 7 den büyük) humik asit ve leonarditle müdehale ederek pH ı dengeleyebilirsiniz. Keza hayvan gübreleri (yanmış) ,sarı toz kükürt ,demir sülfat toprağın pH ını düşürecektir.

Asit karakterli topraklarda (pH ı 7 den küçük) ise düzenleme daha kolaydır. Belirli hesaplanmış oranlarda kireç ilavesi ph ı yukarı çekmeye yetecektir.