Sitemize Hoş Geldiniz ------Sitemizdeki Konu Sayısı 1400'ün üzerine çıkmıştır Bir çok deney ve araştırma konularımız sizin ilginizi çekebilir SİTEDE ARAMA YAPMAK İÇİN YANDAKİ ARAMA KUTUSUNU KULLANIN Aşağıdaki kayan resim menüsüne de İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK konuları ekleyeceğim

Soğuğa dayanıklılığa karşı potasyumun etkisi (The effect of potassium against cold resistance)

0 yorum

   Yeteri kadar potasyuma sahip olmayan bitkiler dondan daha fazla zarar görürler. bu durum bitki hücrelerinde yeteri düzeyde suyun bulunmaması ile ilişkili olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Yeteri kadar potasyum içeren bitkilerde don zararının az olması çözünebilir karbonhidrat miktarının fazla olmasına dayanılarak açıklanmıştır. Yani, çözünebilir karbonhidratlar hücre suyun donma noktasını düşürdüğünden donma olayından bir miktar kaçılmış olunmaktadır.

Potasyum Soğuğa Dayanıklılığı Artırır: Yeteri kadar potasyum alamayan bitkilerin dondan daha fazla etkilendikleri ve zarar gördükleri saptanmıştır. Uygulanan potasyum miktarına ve dolayısıyla yaprakların potasyum içeriklerine bağlı olarak patates bitkisinde don zararlanması önemli derecede azalır (Çizelge 3). Çizelge 3. Don zararına karşı potasyumun patates bitkisi üzerindeki etkileri (Grewal ve Singh, 1980). 

Uygulanan Potasyum (kg/ha)    Yaprakların K içerikleri (mg/g kuru ağırlık)    Dondan zarar gören yaprak oranı % 
                   0                                                     24,4                                                  30 
                  42                                                    27,6                                                  16
                  84                                                      30                                                    7

(Çizelge 3)1998-1999 yıllarında Tokat ili Merkez ilçede bir çiftçi bahçesinde yürütülen bu çalışma, farklı dozlarda uygulanan potasyum sülfat gübresinin Loring şeftali çeşidinin dona dayanımına etkisini saptamak amacıyla yapılmıştır. 1998 yılı Mart ayında aktif madde olarak ağaç başına 0, 100, 200, 300, 400 ve 500 g K2O, 20-25 cm toprak derinliğine potasyum sülfat şeklinde uygulanmıştır. Gübre uygulamasından sonra, 1998 Aralık ve 1999 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında ayda bir kez alınan yıllık sürgünler -20 °C de 8, 16, 24 saat sürcjle suni don testlerine tabi tutulmuşlardır. Çalışmada 500 g, 200 g ve 300 g K2O/ ağaç uygulamaları şeftali tomurcuklarının dona dayanımını artırmada (sırasıyla % 58.19, % 57.88, % 57.77) en etkili dozlar olmuştur. Tomurcuklardaki en düşük ortalama canlılık oranı kontrolde (% 50.01) saptanmıştır. Aylar itibariyle tomurcuklardaki en yüksek canlılık oranı Şubat ayında (% 60.51) elde edilmiş, bunu Ocak (% 56.77), Aralık ( % 51.80) ve Mart (% 51.34) ayları izlemiştir.

Sonuç:Potasyum eksikliğinde meyve kalitesi düşer, kışın don hadisesinden görülen zarar artar.
Not: Potasyum endüstride don çözücü özelliğinden faydalanılmaktadır.(Donma noktası düşürücü.)(Potasyum asetat ,potasyum nitrat, vb...).Potasyum hidroksit (KOH) elektriği iyi ileten bileşiktir.Potasyum (K +) elektrolit kaynağıdır.İnsan vücuduna etkisi Kasların çalışması, sinir uyarımı, vücudun su dengesinin sağlanması,sinir veya kasların kasılmasına yardımcı olmak için elektrik yükünü taşımada, tansiyonu düzenlemede, kalp ve böbreklerin düzgün çalışmasında önemli rol oynar. Araştırmalar, potasyum alımının artırılmasıyla damar yaşlanmasının azaltılabileceğini gösteriyor.Hücreler içinde bulunan katyon madenlerin en başında yer alır. Hücredışı sıvılarda en çok sodyum, hücre içinde en çok potasyum bulunur. Potasyum, hücreler içindeki ozmotik basıncın korunmasına katkıda bulunarak hücre içindeki sıvının dışa kaçmasının önlenmesini sağlamaktadır. Hücre içinde fazla düzeyde potasyum bulunması aynı zamanda hücrelerdeki protein sentezi için de gereklidir.Hücre içi sıvıların en önemli katyonu potasyumdur. Besin olarak aldığımız po­tasyum kaynağı, besin olarak yediklerimizin hücre materyalidir. Potasyum* incebağırsakta plazmadaki dolaşan nicelikleriyle orantılı olarak emilir. Hücre dışı sıvılardaki potasyum vücuttaki tüm dokuları dolaşır ve bazıları üzerinde önemli etkiler gösterir. Özellikle kalbin depolarizasyonu ve kasılması gibi Burada insana yaptığı etkiyi anlatmamız bitkinin de aynı şeyleri yaptığını saptamak.Rabbim bu bitki komplekslerinin aynı paralelde İnsanla da ilişkili çalışma ve örnekleriyle doldurmuş araştırmacılar bazı konuları araştırırken gözlerinin önünde ki şeyleri kaçırmakta.


Kaynaklar:Derleyen By Eyyupk