Sitemize Hoş Geldiniz ------Sitemizdeki Konu Sayısı 1400'ün üzerine çıkmıştır Bir çok deney ve araştırma konularımız sizin ilginizi çekebilir SİTEDE ARAMA YAPMAK İÇİN YANDAKİ ARAMA KUTUSUNU KULLANIN Aşağıdaki kayan resim menüsüne de İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK konuları ekleyeceğim

Sebze Hastalıkları (Vegetable Diseases)

0 yorum


BAKTERİYEL SOLGUNLUK VE PATATES KAHVERENGİ ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI
(Ralstonia solanacearum)

  

Hastalık Belirtisi

•Hastalık etmeni bir bakteridir.

Domates ve patates bitkisini  kökleri yoluyla hastalandırır.

Etkili bir mücadele yöntemi yoktur.

Bu hastalıkla bulaşık olan tarlalarda domates ve patates tarımına 5 yıl süreyle izin verilmez.

• Domates ve patatesin yeşil aksamındaki (gövde ve yapraklar) ilk belirtiler, sıcak günlerde dalların uçlarındaki yapraklarda meydana gelen solgunluktur.

Susuzluktan dolayı oluşan solgunluktan farkı gece serinliğinde solgunluğun kaybolmamasıdır.

• Hastalık geliştikçe kök boğazının hemen üzerindeki bölgede çizgi şeklinde kahverengileşme ve yapraklarda bronzlaşma görülür.

Bu tür belirti gösteren bitkilerin gövdeleri boyuna kesildiğinde iletim demetlerinde kahverengi renk değişikliği görülür.

• Ayrıca bu tür belirti gösteren bitkilerin gövdeleri kesildiğinde veya kırıldığında beyaz, sümüksü bir akıntının çıktığı görülür.

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler:
• Domates, patates ve köpek üzümü gibi yabancı otlar, ayrıca Solanaceae familyasından diğer bitkiler.

Mücadele Yöntemleri:

 Kültürel Önlemler

• Sertifikalı fide ve tohumluk kullanılmalıdır.

• Hastalığın görüldüğü tarlalarda 5 yıl süreli nadas veya 3 yıl nadas daha sonra 2 yıl süreyle hububat ekimi yapılmalıdır.

• Sulama kanallarının kenarlarında yetişen köpek üzümü gibi yabancı otlar imha edilmelidir.

• Kullanılan tüm makine, alet ve depolama alanları uygun bir dezenfektan ile temizlenmelidir.

Kimyasal önlemler:

Etkin ve ekonomik bir Kimyasal Mücadele yöntemi yoktur.

NOT:

BU HASTALIK İÇ VE DIŞ KARANTİNAYA TABİ OLUP,
HASTALIKLA İLGİLİ BELİRTİLERE RASTLANDIĞINDA EN YAKIN
TARIM TEŞKİLATINA HABER VERİNİZ.Bacterial wilt and potato brown rot Disease
(Ralstonia solanacearum)

disease Symptom
• pathogen is a bacterium. The sick tomato and potato plants via the roots. There is no effective control method. This disease dish with tomato and potato farming in the fields is not permitted for 5 years.
• Tomatoes and potatoes in the green parts (stems and leaves), the first symptoms are occurring in the leaves wilt on hot days at the ends of branches. Differences arising from thirst than wilt wilt be lost in the night's coolness.
• Disease develops roots in the region immediately above the line shape of the throat is seen in the leaves browning and tanning. The bodies of plants showing symptoms of this type, the transmission is cut lengthwise
brown discoloration of the bunch is seen.
• Also, when the body of plants showing symptoms such interrupted or broken white, is seen to be a slimy discharge.

Plants where the disease occur:
• Tomatoes, potatoes and weeds such as nightshade, as well as other plants from the Solanaceae family.

Fighting Methods: Cultural Measures
• Certified seedlings and seed should be used.
• 5-year disease seen in the fields fallow for 2 years or 3 years later fallow grain sowing should be done.
• weeds such as nightshade grows on the edges of irrigation canals must be destroyed.
• All used machinery, tools and storage areas should be cleaned with an appropriate disinfectant.

Chemical measures: Effective and Chemical Terrorism is not an economical method.

NOTE: THIS DISEASE IS SUBJECT TO DOMESTIC AND FOREIGN QUARANTINE, when the RARE DISEASE SYMPTOMS OF THE CLOSEST TO PROVIDE ONLINE NEWS AGRICULTURE ORGANIZATION.


DOMATES LEKELİ SOLGUNLUK VİRÜS HASTALIĞI
(Tomato spotted wilt virus)

DOMATES LEKELİ SOLGUNLUK VİRÜS HASTALIK BELİRTİSİ


•  Hastalık etmeni Tospovirus grubuna dâhil bir virüsüdür.

•  Virüs Thirips türleri ile aktif olarak taşınır.

•  Domates yapraklarında bronzlaşma, kıvrılma, nekrotik çizgiler ve benekler oluşur.

•  Yaprak sapı, gövde ve yeni gelişen sürgünlerde koyu kahverengi sürgünler gözlenir.

•  Sürgün ucunda geriye doğru ölüm, bitkide tek yönlü bodurluk ve solgunluk tipik belirtisidir.

•  Olgun meyve üzerinde açık kırmızı veya sarı alanlar görülür.

•  Yapraklarda klorotik çizgili lekeler veya nekrotik noktalar görülür.

•  Biberde olgun meyvede iç içe sarı halkalar görülür.

•  Marulda bitkinin tek tarafında yapraklarda klorotik lekeler görülür ve renk değişimi göbeğe kadar ilerler.

•  Marul bitkisinde tek taraflı gelişme geriliği olur.

DOMATES LEKELİ SOLGUNLUK VİRÜS HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER

•  Biberlerde bitkinin tamamında bodurluk, sararma ve solgunluk görülür.

DOMATES LEKELİ SOLGUNLUK VİRÜS MÜCADELESİ

Kültürel Önlemler

•  Tohum yatağı hazırlanırken alan yabancı otlardan ve süs bitkilerinde temizlenmelidir.

•  Üretim alanlarında yabancı otlarla mücadele edilmelidir.

•  Üretim alanında thiripslerle mücadele edilmelidir.Tomato spotted wilt virus DISEASE
(Tomato spotted wilt virus)

Tomato spotted wilt virus symptomatic
• The disease is a viral factor involved in the Tospovirus group.
• Virus Thirips types with actively transported.
• tanning in Tomato leaf curl occurs necrotic streaks and spots.
• The petiole, stem and dark brown shoots observed in emerging shoots.
• death in the backward end of the shoot is a typical symptom of unidirectional stunting and wilting of plants.
• Ripe fruits are bright red or yellow areas on the display.
• striped chlorotic or necrotic spots on the leaf spots are seen.
• nested yellow pepper rings seen in the mature fruit.
• Lettuce chlorotic spots on the leaves on one side of the plant, color change occurs and progresses up to the hub.
• It is one-sided growth retardation in lettuce plants.

Tomato spotted wilt virus disease seen PLANTS
• In all of Pepper plant stunting, yellowing and wilting occurs.

Tomato spotted wilt virus STRUGGLE
Cultural Measures
• Seed bed preparation area must be cleaned of weeds and ornamentals.
• It must be weed in the production areas.
• It must be fought with thirips in the production area.
DOMATES MİLDİYÖSÜ HASTALIĞI
(Phytophthora infestans)

DOMATES MİLDİYÖSÜ HASTALIK BELİRTİSİ


• İlk belirtiler yaprak ve gövdede üstten bakıldığında soluk yeşil renkte büyük, daha sonra esmerleşen sınırları belirsiz lekelerdir.

• Rutubetli havalarda yaprağın altına bakıldığında grimsi renkte, ince tüylü bir misel tabakası meydana geldiği görülür.

• Meyvede ise sapa bağlı kısma yakın küçük, gri kahverenginde lekeler meydana gelir. Bu lekeler süratle büyüyerek kesin hudutları belli olmayan kahverengi benekli çürüklük halini alır.

• Koşullar hastalık için uygun olduğu takdirde hastalık tüm bitkiye yayılır ve bitkide yanıklık şeklini alır ve onun kurumasına neden olur.

• Kışı hastalıklı bitki artıklarında geçirir, ayrıca tohumla da taşınabilir.
Hastalığın gelişmesi ve yeni yerlere bulaşmasında serin, rutubetli havalar önemli rol oynar.

• Sıcaklık 19–22 0C ve orantılı nem % 80 ve üzerinde olduğunda salgın yapar.

DOMATES MİLDİYÖSÜ HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER

• Başta domates, patlıcan olmak üzere genellikle patlıcangiller familyasına ait yabani ve kültür bitkilerinde görülür.

DOMATES MİLDİYÖSÜ MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Kültürel Önlemler

• Hastalıklı bitki artıkları ve meyveler toplanıp imha edilmelidir.

• Domates tarımı sabah ve akşam çiğ tutmayan güneye bakan yerlerde yapılmalıdır.

• Hastalığın her yıl epidemi oluşturduğu yörelerde sırık domatesçiliği yapılmalı, sıralar hakim rüzgar yönünde olmalıdır.

DOMATES MİLDİYÖSÜ KİMYASAL MÜCADELE

• İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar gerçekleşir gerçekleşmez başlanmalıdır.

• Mildiyö daha çok yaprakların altında olduğu için ilaçlama sırasında mutlaka yaprak alt yüzeylerinde ve bitkinin her tarafında bir ilaç tabakası oluşturmaya özen göstermelidir.

DOMATES MİLDİYÖSÜ KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLARI:

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası
süre (Gün)
Azoxystrobin 250 g/l SC 75 ml 3
Bakır kompleksi+Mancozeb %21+% 20 WP 300 g 7
Bakır Kalsiyum Sülfat % 20 WP 600 g 14
Bakır oksiklorid % 50 WP 300 g 14
Bakır oksiklorid 700 g/l SC 200 ml 14
Bakır Sülfat+Mancozeb %12+% 30 WP/WG 300 g 7
Bakır Sülfat Pentahidrad 65.82 g/l SC 150 ml 7
Bakır Sülfat+Mancozeb+ Cymoxanil % 57.7+20+2.4 WP 400 g (Domates-Sera) 7
Captan % 50 WP 300 g 7
Captan % 80 WDG 185 g 7
Chlorothalonil 500 g/l FL 175 ml 3
Chlorothalonil % 75 WP 150 g 3
Chlorothalonil+Bakıroksiklorid %25+%25 WP 250 g 14
Chlorothalonil+ Bakıroksiklorid 317 + 317 g/l SC 230 ml 14
Chlorothalonil+Carbendazim 450+100 g/l SC 200 ml Sera 7
Cymoxanil+Bakır % 4.20+39.75 DF 200 g 7
Cymoxanil+Bakır %3+% 22.5 WP 300 g 14
Cymoxanil+Mancozeb %5+%45 WP 300 g 14
Cymoxanil+Metiram %4.8+% 57 WG 200 g 21
Dimethomorph+Mancozeb %9+% 60 WP 250 g 7
Famoxadone+Cymoxanil %22.5+% 30 DF 40 g (Sera) 
40 g/da (Tarla) 3
Famoxadone+Mancozeb %6.25+% 62.50 DF 80 g (Sera) 
80 g/da (Tarla) 3
Fenamidone+Mancozeb %10+%50 DF 150 g 15
Folpet %50 WP 300 g 7
Folpet % 80 WG 125 g 7
Fosetyl-Al %80 WP/WG 250g 7
Fosetyl-Al+Mancozeb %35+%35 WG 400 g 14
Fosforoz asit 600g/l SL 300 ml (tarla) -
Mancozeb % 80 WP 200 g 14
Maneb % 80 WP 200 g 28
Metiram % 80 DF 150 g 7
Metiram % 55 + % 5 Pyraclostrobin DF 200 g 7
Propineb % 70 WP 200 g 7
Phosphorous acid 400 g/l SL 400 ml -
Ziram % 80 WP 300 g 14
Zoxamide+Mancozeb %8.3+%66.7 WG 180 g 3
Bakır Hidroksit % 35 DF 150 g 14
Bakır Kalsiyum Sülfat % 20 WP 400 g 14
Bakır Oksiklorit %37,5 WG 300 g 21
Metalaxyl-M+Mancozeb % 4 + % 64 WG 250 g 10
Yağ ve Rosin Asitlerinin bakır tuzları 583 g/l EC 200 ml 7
Bakır Hidroksit % 30 WG 150 g 3
Mancozeb + Bakır Oksiklorüd+Cymonoxanil 
ve Bakır sülfat % 13,3+% 30+%4 WG 250 g 3
Phosphonous acid 60 g/l SL 300 g (sera) -
Mandipropomid+Mancozeb % 50+% 60 WG 250 g 7
Mandipropomid % 50 WG 80 ml 3
Hidrojen peroksit + asetik asit 260g/l+90g/l 500 g -

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

Önemli Not:
Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI
İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.
İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.
 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ YAYICI YAPIŞTIRICI
2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ
Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.
 BİTKİ BESİNİ
3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI
Zararlı dönemine göre, bir ilaç kullanın.
İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
 AĞAÇ KIZIL KURDU
4 FUNGUSİT
Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız.
(Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 
 MEMELİ PAS
5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.


ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.


Tomato powdery mildew DISEASE
(Phytophthora infestans)

DISEASE SIGNS tomato powdery mildew
• Initial symptoms are large pale green color when viewed from the top of the leaf and stem, then browning the boundaries are vague spots.
• grayish color when viewed under the humid weather, the leaves are seen to occur downy layer of a micelle.
• In Fruit handle portion connected close to the small, gray-brown spots occur. These spots become mottled brown rot uncertain state of definite borders to grow rapidly.
• Conditions to be suitable for disease if the disease spreads to the entire plant and the plant takes the form of blight and its causes dry.
• Winter is spent diseased plant residues, the seeds also portable.
The development and transmission of disease to new locations in the cool, damp weather plays an important role.
• Temperature 19-22 0C and relative humidity is above 80% and makes the epidemic.

TOMATO PLANTS downy mildew disease seen
• Initially tomatoes, eggplant is usually to be seen in the wild and cultivated plants belong to the Solanaceae family.

METHODS OF STRUGGLE tomato powdery mildew
Cultural Measures
• Dispose of diseased plants and fruits are no longer collected.
• Tomato cultivation should be done in areas facing south while holding morning and evening dew.
• Disease domatesçilig pole should be done every year in the regions where the epidemic form, must be present, the prevailing wind direction.

FIGHT AGAINST CHEMICAL tomato powdery mildew
• Medicated fighting in the surrounding tomato leaves brown spots 3-5 mm in diameter under the hood or by the disease seen as white ash in place where every year takes place the appropriate conditions for the disease should be initiated not occur.
• Downy mildew is under the leaf with more leaves absolute bottom surface during spraying and care should be taken to create a drug layer on each side of the plant.


DOMATES MOZAIK VIRÜSÜ
(tomato mosaik vırus)

DOMATES MOZAIK VIRÜSÜ HASTALIK BELİRTİSİ:Hastalık etmeni Tütün mozaik virüsü ve bu virüsün ırklarıdır.
Hastalıklı bitki artıkları, yabancı otlar, sigara ve tütün kırıntılarında yaşayışını sürdürebilir.
Konukçularından mekanik olarak taşınır.
Yapraklar üzerinde açık yeşil, sarı ve koyu yeşil renkte mozaik lekeler görülür.
Yapraklarda kıvrılma ve deformasyonlar görülür.
Bitkilerde bodurluk oluşur.
Yapraklarda mor renk oluşumu görülür.
Yaprak ve meyvelerde uzun kahverengi çizgiler görülür.

DOMATES MOZAIK VIRÜSÜ HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER
Bütün sebzeler, tütün ve yabancı otlar etmenin konukçusudur.

DOMATES MOZAIK VIRÜSÜ mÜCADELESİ

Kültürel Önlemler:
Fidelikte ve tarlada şüpheli görülen bitkiler imha edilmelidir.
Bakım işlemlerinden önce eller bol sabun ve su ile yıkanmalıdır.
Fidelikte ve tarlada sigara ve tütün içilmemelidir.
Tütün artıkları herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır.
Bakım işlerinde kullanılan aletler %5 lik hipolu su ile dezenfekte edilmeli.
Hasattan sonra bitki artıkları imha edilmelidir.

Ekim nöbeti uygulanmalıdır.
1.Yıl: Domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak.
2.Yıl: Soğan, sarımsak, havuç, kereviz, ıspanak.
3.Yıl: Fasulye, bakla, bezelye.
4.Yıl: Marul, lahana, pırasa, karnabahar, turp

Sertifikalı tohum kullanılmalıdır.Tomato mosaic virus
(tomato mosaic virus)

Tomato mosaic virus
DISEASE SIGNS:
Pathogenic strain of the virus and Tobacco mosaic virus.
Diseased plant debris, weeds can remain living in cigarettes and tobacco crumbs.
Moved mechanically from the host.
Light green on the leaves appear yellow and dark green mosaic spots.
In the leaves curl and deformation are observed.
Stunting occurs in plants.
Purple color formation observed in the leaves.
Seen with long brown streaks on leaves and fruit.

Tomato plants mosaic virus disease seen:
All vegetables are the factors of tobacco and weed hosts.

Tomato mosaic virus Struggle:

Cultural measures:
Suspicious plants in the nursery and in the field must be destroyed.
Hands should be washed with plenty of soap and water before maintenance.
The seedbed and in the field should not be smoking and tobacco smoking.
Tobacco should not be used for any purpose anymore.
The tools used in maintenance work Hipol should be disinfected with 5% water.
Dispose of plant residues after harvest.

Rotation should be applied.
1st: Tomato, pepper, eggplant, cucumber, squash.
2nd Year: onion, garlic, carrots, celery, spinach.
3rd Year: Beans, beans, peas.
4th Year: lettuce, cabbage, leeks, cauliflower, radish

Certified seed required.


DOMATES ÖZ (GÖVDE) NEKROZU
(Pseudomonas corrugata) (P. viridiflava)
(P. cichorii) (P. mediterranea)(Erwinia carotovora subsp. carotovora)
(E. c. subsp. atroseptica) (E. Chrysanthemi)

DOMATES ÖZ (GÖVDE) NEKROZU HASTALIK BELİRTİSİ

•  Hastalığı oluşturan bakteriler toprak kaynaklıdır. Düşük gece sıcaklıkları ve yüksek orantılı nem hastalığı teşvik etmektedir.

•  Üst yapraklarda solgunluk ile birleşen bir sararma görülür.

•  Gövde üzerinde özellikle koltuk yerlerinde kahverengi siyah lekeler oluşur.

•  Gövde, yaprak ve meyve sapları boyuna kesildiklerinde öz dokusunun kahverengi siyah renk aldığı görülür.

Hastalığın ilerlemesiyle öz parçalanır ve boşalır.

•  Hasta bitkiler genellikle ayakta kalır ancak bazen solgunluk ve ölüm ortaya çıkar

•  Gövde üzerinde kök gelişimi gözlenebilir.

DOMATES ÖZ (GÖVDE) NEKROZU HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER

•  Domates ve biber

DOMATES ÖZ (GÖVDE) NEKROZU MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Kültürel Önlemler

•  Aşırı azotlu gübrelemeden kaçınılmalı, bitkiler dengeli bir şekilde beslenmelidir.

•  Hastalıklı bitkiler seradan uzaklaştırılmalıdır.

•  Bakım işlemleri yürütülürken bitkiler yaralanmamalı ve seralarda koltuk alma işlemi yapılırken hasta bitkiler en sona bırakılmalıdır.

DOMATES ÖZ (GÖVDE) NEKROZU KİMYASAL MÜCADELE

•  Etkin ve ekonomik bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur.Tomato extract (BODY) necrosis
(Pseudomonas corrugate) (P. viridiflav A)
(Cichorii of P.) (P. mediterranea)
(Erwinia carotovora subsp. Carotovora)
(E. c. Subsp. Atrosepti ACE) (E. Chrysanthemi)

Tomato extract (BODY) NECROSIS DISEASE SIGNS
• Disease is caused soil-forming bacteria. Low night temperatures and high relative humidity promotes disease.
• wilt be seen in the upper combined with a yellowing leaf.
• seat place especially in brown black spots occur on the trunk.
• Body, leaves and fruit stalks are cut when they discovered that they brown to black color of the longitudinal tissue extracts.

Fragmented self with disease progression and is discharged.
• Patients usually survive, but sometimes plants wilt and death occurs
• root growth can be observed on the body.

Tomato extract (BODY) Necrosis of the disease seen PLANTS
• Tomato and pepper

Tomato extract (BODY) Necrosis of the PEST
Cultural Measures
• Excessive nitrogen fertilization should be avoided, the plants should be fed in a balanced way.
• Diseased plants should be removed from the greenhouse.
• Maintenance operations are being carried out plants and seat should injury patients while receiving treatment plants in greenhouses should be left to the last.

Tomato extract (BODY) FIGHT AGAINST CHEMICAL necrosis
• There is no effective and economical chemical control methods


DOMATES YAPRAK KÜFÜ HASTALIĞI
(Cladosporium fulvum)

DOMATES YAPRAK KÜFÜ HASTALIK BELİRTİSİ


• Domates yaprakları üzerinde önce sarı renkli lekeler oluşur.

• Daha sonra bu lekelerin alt kısmına rastlayan yerde zeytin renginde veya kahverengimsi bir küf meydana gelir.

• Hastalık kısa zamanda bütün yaprakları kaplar ve bitkiyi kurutur.

• Hastalık için en uygun koşullar 20–25 0C sıcaklık ve % 95 orantılı nemdir.

• Yaprakların alt tarafında koyu renkli küf tabakası oluşturur. Hastalık genellikle seralarda görülür.

DOMATES YAPRAK KÜFÜ HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER

• Hastalık domatese özgüdür.

DOMATES YAPRAK KÜFÜ MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Kültürel Önlemler

• Hastalıklı bitki artıkları imha edilmelidir.

• Seralarda iyi bir havalandırma yaparak orantılı nem ve sıcaklık azaltılmalıdır.

KİMYASAL MÜCADELE
• Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde (fidelerin seraya şaşırtılmasından 20 gün sonra  ilaçlamalara başlanmalıdır.

• İlaçlamalar sıcak zamanlarda yapılmamalı, serin ve rüzgârsız havalarda ve 10 – 15 gün ara ile yapılmalıdır.

DOMATES YAPRAK KÜFÜ KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLARI:

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası 
süre (Gün)
Captan % 50 WP 250 g 7
Maneb % 80 WP 200 g 28
Propineb % 70 WP 300 g 7
Tebunoconazole 250 g/l EC 50 ml 7
  
  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

Önemli Not:
Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI
İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.
İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.
 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ YAYICI YAPIŞTIRICI
2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ
Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.
 BİTKİ BESİNİ
3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI
Zararlı dönemine göre, bir ilaç kullanın.
İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
 AĞAÇ KIZIL KURDU
4 FUNGUSİT
Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız.
(Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 
 MEMELİ PAS
5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.


ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.Tomato leaf blight disease
(Cladosporium fulvum)

DISEASE SIGNS OF TOMATO LEAF MOLD
• yellow spots on tomato leaves occurs before.
• then coincide with the bottom of these spots in the mold or brownish olive occurs.
• Health as soon as all the leaves are dry containers and plants.
• optimal conditions for Disease 20-25 0C temperature and humidity proportional 95%.
• Creates a dark layer of mold on the underside of leaves. The disease occurs mostly in greenhouses.

TOMATO PLANTS leaf blight disease seen
• The disease is specific to tomatoes.

TOMATO LEAF MOLD METHODS OF STRUGGLE
Cultural Measures
• Dispose of diseased plants residues.
• making good ventilation in greenhouses should be reduced relative humidity and temperature.

FIGHTING CHEMICALS
• When the first spots appear on the leaves (20 days after the greenhouse seedlings surprised) mAlArA drugs should be started.
• Drugs when studies should be done in warm, cool and windless weather 10 - 15 days should be made by looking for.


DOMATESDE BAKTERİYEL LEKE HASTALIĞI
(Xanthomonas vesicatoria)


Hastalık Belirtisi

• ilk belirtiler küçük, şekilsiz, yağlımsı lekeler şeklindedir. İlerleyen dönemlerde lekelerin birleşmesiyle tüm yaprak kurur.

• Erken dönemde hastalık görülürse fide ve genç bitkiler tamamen kavrulur.

• Yaprak sapı, sap ve meyve sapında yaprak belirtilerine benzer yağlı görünüşte lekeler oluşur.

• Meyvelerde ise başlangıçta küçük, zamanla büyüyen, hafifçe çukur, ortası çatlayan lekeler oluşur ve zamanla bu lekeler meyveyi tümden çürütebilir.

• Hastalığı oluşturan etmen tohumla da taşınabilen bir bakteridir.

• Hastalıklı bitki artıklarıyla toprağa geçip toprağı da bulaştırabilir.

• Özellikle çiçek devresinde domates bitkilerini hastalandırdığında önemli ürün kayıpları oluşturur.

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler:
• Domates, biber, köpek üzümü

Mücadele Yöntemleri:

Kültürel Önlemler

• Temiz tohumluk kullanılmalıdır.

• Fide döneminde Hastalık Belirtisi gösteren bitkiler fidelikten uzaklaştırılarak imha edilmelidir.

• Fidelik ve seralar sık sık havalandırılmalıdır.

• Hastalığın görüldüğü seralarda 2–3 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır.

Kimyasal Mücadele:
• Fidelikte ve serada hastalık görülür görülmez koruyucu olarak yeşil aksam ilaçlaması yapılmalıdır.

Koruyucu olarak Fide döneminde haftada bir, tarla da 8–10 gün ara ile 2–3 uygulama yapılmalıdır.
Bacterial spot disease in tomato
(Xanthomonas vesicatoria)

disease Symptom
• The first symptoms are small, irregular in shape, form yağlıms stains. The combination of all the leaves dry spots in the future.
• If the disease appears in early seedlings and young plants are completely parched.
• The petiole, leaf fat similar to those formed in the stem and fruit stalks apparently spots.
• In Fruit initially small, growing over time, slightly hollow, fractured medium consists spots and stains over time, these fruits can rot completely.
• Disease-forming agent is a bacterium that can be carried in seeds.
• Diseased plants can contaminate the soil through the soil by now.
• Creates significant crop losses, especially when sick tomato plants in flower circuit.

Plants where the disease occur:
• Tomatoes, peppers, nightshade

Fighting Methods:
Cultural Measures
• Clean seed should be used.
• Seedling plants are showing signs of disease should be destroyed during removal from the seedbed.
• Seedling and greenhouses should be aired frequently.
• 2-3 years of sowing in the greenhouse the disease is seen should be applied.

Chemical Control:
• Seedling disease and is seen in the greenhouse is not seen as protective foliar spraying should be done. Protective as the seedlings during a week, the field should be applied with an interval of 2-3 in 8-10 days.


BAKTERİYEL BENEK HASTALIĞI
(Pseudomonas syringae)
BAKTERİYEL BENEK HASTALIĞI HASTALIK BELİRTİSİ

• Yaprak, sap, çiçek ve meyve saplarında kahverengiden siyaha kadar değişen küçük lekeler oluşur.

• İlerleyen dönemlerde yapraklardaki küçük lekelerin birleşmesiyle daha büyük lekeler oluşur.

• Meyvelerde küçük, koyu kahverengi, yüzeysel kabarcıklar şeklinde lekeler görülür.

• Hastalığı oluşturan bakteri tohumla taşınabilir. Ayrıca hastalıklı bitki artıklarıyla toprağı da bulaştırabilir.

BAKTERİYEL BENEK HASTALIĞI HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER:

• Domates, patlıcan ve biber

BAKTERİYEL BENEK HASTALIĞI MÜCADELE YÖNTEMLERİ:
Kültürel Önlemler:
• Temiz tohumluk kullanılmalıdır.

• Fide döneminde Hastalık Belirtisi gösteren bitkiler fidelikten uzaklaştırılarak imha edilmelidir.

• Hastalıklı bitki artıkları yok edilmelidir.

• Fidelik ve seralar sık sık havalandırılmalıdır.

• Hastalığın görüldüğü seralarda 1 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır.

Kimyasal Mücadele:

• Fidelikte ve serada hastalık görülür görülmez koruyucu olarak yeşil aksam ilaçlaması yapılmalıdır.

Fide döneminde haftada bir, Tarla da 8-10 gün arayla 2–3 uygulama yapılmalıdır.

BAKTERİYEL BENEK HASTALIĞI KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLARI:

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası 
süre (Gün)
Bakır oksiklorür % 50 WP 300–400 g 14
Bakır kompleks % 21 + Mancozeb % 20 WP 300 g 7
Bakır hidroksit % 50 WP 250 g/da 7
Bakır oksisülfat % 52.5 WP 400 g 14
Mancozeb % 75 WG 200 g 14
Yağ ve Rosin asitlerinin bakır tuzları EC 200 ml/da 7

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

Önemli Not:
Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI
İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.
İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.
 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ YAYICI YAPIŞTIRICI
2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ
Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.
 BİTKİ BESİNİ
3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI
Zararlı dönemine göre, bir ilaç kullanın.
İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
 AĞAÇ KIZIL KURDU
4 FUNGUSİT
Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız.
(Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 
 MEMELİ PAS
5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.


ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.


Bacterial spot disease
(Pseudomonas syringae pv. Tomato)

Bacterial spot disease symptoms of the disease
• Leaves, stems, flowers and fruits in brown to black shank consists of changing small spots.
• In the following period the incorporation of small spots on the leaves occurs more great spots.
• Fruit in a small, dark brown spots are seen as superficial blisters.
• Disease-forming bacteria portable seeds. You may also be infected by diseased plant debris in the soil.

PLANT DISEASE bacterial speck disease seen that:
• Tomatoes, eggplants and peppers

Bacterial speck METHODS OF FIGHTING DISEASE:
Cultural measures:
• Clean seed should be used.
• Seedling plants are showing signs of disease should be destroyed during removal from the seedbed.
• Diseased plants should be no leftovers.
• Seedling and greenhouses should be aired frequently.
• In the greenhouse the disease seen 1-year rotation should be applied.

Chemical Control:
• Seedling disease and is seen in the greenhouse is not seen as protective foliar spraying should be done. Seedling stage once a week, 2-3 Field at 8-10 day intervals should be applied.


BAKTERİYEL KANSER VE SOLGUNLUK
(Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis)


BAKTERİYEL KANSER VE SOLGUNLUK HASTALIK BELİRTİSİ

• Hastalığı oluşturan bakteri tohumla taşınabilir.

Ayrıca hastalıklı bitki artıklarıyla toprağı da bulaştırabilir.

Tohumda bulunan bakteri doğrudan doğruya iletim demetlerine geçer ve bitkinin her tarafına yayılır.

• Domates bitkileri çiçek devresine yaklaştığında alt yapraklardan itibaren solma başlar ve zamanla yukarı doğru ilerler.

• Bu solgunluğun bitkinin tek tek tarafında görülmesi ve solan yaprakların zamanla kuruması hastalığın tipik belirtisidir.

• Solgunluk belirtisi gösteren bitki ortadan ikiye kesildiğinde iletim demetleri boyunca ince sarı, açık kahverengi renk değişikliği görülür.

• Hastalığın ileri devrelerinde domates gövdesinde yara ve çatlamalar oluşur. Bu nedenle hastalığa bakteriyel kanser de denir.

• Meyvelerde ise ortası açık kahverengi, çevresi beyaz haleli ve kuş gözü olarak tanımlanan lekeler oluşur.

• Hastalıkla bulaşık tohumların rengi değişir ve çimlenme gücünü yitirir.

BAKTERİYEL KANSER VE SOLGUNLUK HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER:
• Domates, biber, köpek üzümü

BAKTERİYEL KANSER VE SOLGUNLUK MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Kültürel Önlemler

• Temiz tohumluk kullanılmalıdır.

• Hastalıklı bitkiler sökülerek imha edilmelidir.

• Seralar sık sık havalandırılmalı, seralarda domateste koltuk alma işlemi yapılırken hastalık görülen bitkiler en sona bırakılmalıdır.

• Hastalığın görüldüğü seralarda 2 yıl süreyle ekim nöbeti uygulanmalı, domates ve biber dışındaki bitkiler yetiştirilmelidir.

BAKTERİYEL KANSER VE SOLGUNLUK KİMYASAL MÜCADELE

• Etkin ve ekonomik bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur.Bacterial Canker and wilt
(Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis)

SIGNS OF CANCER AND Bacterial Wilt Disease
• Disease-forming bacteria portable seeds. You may also be infected by diseased plant debris in the soil. Bacteria in the seed goes directly to the vascular bundles and spread to every part of the plant.
• Tomato plants start wilting of lower leaves from flower neared the circuit and work your way up over time.
• Once the plant is to be seen in the dry and withered leaves only one side of this is a sign of wilting typical of the disease.
• When the plant shows signs of wilt cut in half along the vascular bundles of thin yellow, light brown discoloration occurs.
• wound in the body of disease advanced circuit and consists of tomato cracking. Therefore, the disease called bacterial cancer.
• In the medium to light brown fruit consists environment is defined as the eye spots and haloed white bird.
• The color of the disease varies dishwasher seed germination and lose power.

CANCER AND PLANTS Bacterial wilt disease seen:
• Tomatoes, peppers, nightshade

FIGHT CANCER AND METHODS Bacterial Wilt
Cultural Measures
• Clean seed should be used.
• Diseased plants should be removed and destroyed.
• Greenhouse must frequently ventilated seats while receiving treatment plants in diseases of tomato in the greenhouse should be left to the last.
• Disease can be seen in the greenhouse for 2 years, crop rotation should be applied, tomato and pepper plants should be grown outside.

Bacterial wilt FIGHT CANCER AND CHEMICAL
• There is no effective and economical chemical control methods.


KURŞUNİ KÜF HASTALIĞI
(Botrytis cinerea)


KURŞUNİ KÜF HASTALIK BELİRTİSİ:

• Her bitkide birbirinden farklı belirtilere neden olur.

• Hastalık gövde ve meyvelerde zarar meydana getirir.

• Lekeler önceleri toplu iğne başı büyüklüğünde olup bitkinin iç kısmında gelişerek genişler ve dokulara yayılırlar.

• Bitki dokusu çatlar ve konukçunun su kaybına neden olur.

• Gövde ve meyve sapı lekeleri nedeniyle meyve dökümü ortaya çıkar.

• Konukçunun çiçek zamanında taç yaprakları hastalığa çok duyarlıdır. Hastalık etmeni bu kısımlardan girerek meyveye geçer ve meyve çürüklüğünü başlatır.

• Yumrulu bitkilerde lekeler büyüdükçe yumuşak çürüklük oluşur.

• Hastalığın gelişmesi için en uygun koşullar 20–25 0C sıcaklık ve %95–98 orantılı nemdir.

KURŞUNİ KÜF HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER:

• Bu hastalık hemen hemen tüm sebzelerde görülür.

KURŞUNİ KÜF MÜCADELE YÖNTEMLERİ

KÜLTÜREL ÖNLEMLER:
• Seralarda iyi bir havalandırma yapılarak sıcaklık ve orantılı nemin yükselmesi önlenmelidir.

• Bitkiler arasında hava akımının olabilmesi için sık dikimden kaçınılmalıdır.

• Hastalıktan zarar görmüş olan bitkiler sökülerek imha edilmelidir.

• Dengeli gübreleme ve iyi bir bakım yapılarak bitkilerin sağlıklı gelişmeleri sağlanmalıdır.

• Çiğ olasılığına karşı güneş batımından 2 saat önce seralar ısıtılmalıdır.

• Hasattan sonra hastalık etmeninin dayanıklı yapılarının toprağa karışmasını önlemek için bütün bitki artıkları toplanarak yakılmalıdır.

KİMYASAL MÜCADELE:

• Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanmalıdır.

• İlaçlamalar 10 gün arayla yapılmalıdır.

KURŞUNİ KÜF KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLARI:

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası 
süre (Gün)
Bacillus subtilis % 1.34 QST 713 ırkı SC 1400 ml (sera) -
Bacillus sublitis Y 1136 WP 25 g -
Boscalıd % 26.7+ Pyraclostrobin % 6.7 150 g (Sera) 3
Captan % 50 WP 250 g 7
Cyprodinil+Fludioxoni l %37.5+%25 WG 60 g 7
Diethofencarb 250 g/l+ Carbendazim 250 g/l SC 70 ml 14
Fenhexamid % 50 WP 100 g 7
Fenhexamid 500 g/l SC 100 ml 7
Imazalil 500 g/l EC 30 ml 3
Polyoxin AL %50 WP 25 g (Sera) 3
Iprodione % 50 WP 75 g 7
Pyrimethanil 300 g/l SC 125 ml 3
Tolylfluanid %50 WP 200 g 7
Tricoderma harzianum rifai ırk %1.15 WP 60 g -
Streptomices lydicus WYEC 108 CP 90 g (Sera)

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

Önemli Not:
Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI
İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.
İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.
 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ YAYICI YAPIŞTIRICI
2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ
Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.
 BİTKİ BESİNİ
3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI
Zararlı dönemine göre, bir ilaç kullanın.
İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
 AĞAÇ KIZIL KURDU
4 FUNGUSİT
Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız.
(Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 
 MEMELİ PAS
5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.


ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.


Gray mold diseases of
(Botrytis cinerea)

Gray mold diseases PRECEDENCE:
• Each plant can cause symptoms that differ from each other.
• Bring body and fruit damage occurs in the disease.
• Spots are pinhead size before it expands inside the plant developed and spread to the tissues.
• water causes loss of plant tissue and host crack.
• Body cast of fruit and fruit stalk arises because of stains.
• flower petals of time the host is very sensitive to the disease. By entering this part of the pathogen enters the fruit and the fruit rot starts.
• spots in tuberous plant grows soft rot occurs.
• The most favorable conditions for disease development is 20-25 0C temperature and humidity 95-98% proportional.

PLANTS gray mold disease seen:
• This disease occurs in almost all vegetables.

Gray mold control methods

CULTURAL MEASURES:
• The temperature and relative humidity in greenhouses made ​​a good ventilation should be prevented from rising.
• Plants should be avoided in order to be in frequent planting of air flow.
• plants that have been damaged by the disease are removed and must be destroyed.
• Balanced fertilization healthy development of plants and a good maintenance should be performed.
• greenhouses must be heated for 2 hours before sunset against the raw possibility.
• To prevent the mixing of all crop residues after harvest pathogens resistant construction should be collected and burned to the ground.


ERKEN YANIKLIK HASTALIĞI
(Alternaria solani)


ERKEN YANIKLIK HASTALIK BELİRTİSİ:
• Bu hastalığa bitkilerin her devresinde rastlanır.

Erken devrelerde fidelerde kök çürüklüğü veya kök boğazı yanıklığı yapar.

İlk belirtiler yaşlı yapraklarda görülür.

• Yaprak, sap ve meyvede gayri muntazam küçük kahverengi lekeler halinde başlar. Lekeler iç içe daireler şeklinde 1–2 cm büyürler.

• Hastalığın şiddetli olması halinde bütün yapraklar kururlar.

• Çiçek ve meyve sapları hastalığa yakalanırsalar dökülürler, meyvelerde genellikle sapın tutunduğu kısımda koyu renkli çökük, çoğu zamanda sınırlanmış lekeler oluşur.

• Hastalık için uygun gelişme koşulları 28–30 °C’dir.

ERKEN YANIKLIK HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER:

• Hastalık domates, patlıcan, patates, lahana, karnabahar ve havuçta görülür.

ERKEN YANIKLIK MÜCADELE YÖNTEMLERİ:

Kültürel Önlemler:

• Temiz tohum kullanılmalı

• Fidelikler ve seralar sık sık havalandırılmalı

• Aşırı sulamadan kaçınılmalı

• Hastalıklı bitki artıkları ve fideler tarladan uzaklaştırılmalı

ERKEN YANIKLIK KİMYASAL ÖNLEMLER:

• İlaçlı mücadeleye ilk belirtiler görülür görülmez başlanmalıdır

• Bitkinin tüm yüzeyi ilaçlanmalı, ilaçlama serin ve rüzgârsız zamanlarda 7–10 arayla yapılmalıdır.

ERKEN YANIKLIK KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLARI:

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası 
süre (Gün)
Azoxystrobin 250g/l SC 75 ml (Açıkta 
Yetiştirilen Domates) 3
Bacillus suptilis % 1.34 QST 713 ırkı SC 1400 ml (Sera) -
Bakır kalsiyum oksiklorit % 16 WP 1000 g 14
Bakır kompleksi +Mancozeb %21+%20 WP 300 g 7
Bakır hidroksit %50 WP 250 g 7
Bakır oksiklorit 357.5g/l SC 420 ml 14
Bakır oksiklorit 700 g/l FL 175 ml 14
Bakır Hidroksit % 53,8 DF 200 gr 14
Bakır oksiklorit %50 WP 500 g 14
Bakır oksiklorit +Maneb %37.5+%20 WP 300 g 7
Bazik bakır sülfat 193g/l SC 500 ml 21
Bazik bakır sülfat %52.5 WP 400 g 14
Captan 500g/l FL 300 ml 3
Captan % 80 WDG 185 g 7
Chlorothalonil + Bakıroksiklorit %25+%25 WP 300 g 14
Chlorothalonil + Bakıroksiklorit 317+317g/l SC 250 ml 14
Cymoxanil+Bakır %4.20+%39.75 DF 200 g 7
Cymoxanil+Mancozeb %5+%45 WP 300 g 14
Dimethomorph+ Bakıroksiklorit %6+%40 WP 300 g 7
Folpet %50 WP 300 g 7
Famoxadone+Cymoxanil %22.5+%30 DF 40g (Sera) 
40 g (Tarla) 3
Famoxadone+Mancozeb %6.25+%62.5 WG 80 g (sera) 
80 g ( tarla) 3
Imazalil 500g/l EC 30 ml 3
Iprodione %50 WP 100 g 7
Mancozeb %72 WP 250 g 14
Mancozeb %75 WG 200 g 14
Mancozeb % 80 WP 200 g 28
Maneb %80 WP 200g 28 Metiram Conplex %80 DF 175 g 7
Propineb %70 WP 300g 7
Tebuconazole %25 WP 50g 7
Tebucoazole 250g/l EC 50ml 7
   
   

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

Önemli Not:
Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI
İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.
İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.
 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ YAYICI YAPIŞTIRICI
2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ
Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.
 BİTKİ BESİNİ
3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI
Zararlı dönemine göre, bir ilaç kullanın.
İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
 AĞAÇ KIZIL KURDU
4 FUNGUSİT
Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız.
(Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 
 MEMELİ PAS
5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.


ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.Early blights the
(Alternaria solani)

Early blights PRECEDENCE:
• This disease is found in every cycle of the plants. Root rot or root collar in the early stages of seedling blight does. The first symptoms are seen in older leaves.
• The leaves, stems and fruit uneven starts as small brown spots. Spots 1-2 cm grow as nested circles.
• Disease severe case of all the leaves are dry.
• Flower and fruit stalks are cast if they contracted the disease, fruits are often dark in color hollow section that hold the handle occurs when most of the limited spots.
• Suitable conditions for disease development is 28-30 ° C.

Early blights the SEEN ON PLANTS:
• Disease tomatoes, eggplant, potatoes, cabbage, cauliflower and carrots are seen.

Early blight control methods:
Cultural measures:
• Clean seed should be used
• Seedling and frequently ventilated greenhouses
• Excessive watering should be avoided
• Diseased plants should be removed from the field longer and seedlings

Early blight CHEMICAL PRECAUTIONS:
• Medicated first symptoms to appear invisible struggle should be initiated
• The plant should be sprayed the entire surface, spraying should be done in cool and windless time interval 7-10.


HIYAR MOZAYİK VİRÜSÜ
(Cucumber mosaic virus)

HIYAR MOZAYİK VİRÜSÜ BELİRTİSİ


•  Hastalığın etmeni Hıyar mozaik virüsü ve bu virüsün ırklarıdır.

•  Hastalıklı bitki artıklarında ve yabancı otlarda yaşamını devam ettirebilir.

•  Yabancı otlar virüsü belirti göstermeden taşıyabilir.

•  Etmen yabancı ot tohumları, mekanik olarak ve yaprak bitleri ile yayılır.

•  Hastalığın ilk belirtisi yapraklarda damarlar arasında küçük yeşilimsi lekeler şeklinde görülür.

•  Daha sonra bu lekelerin şiddetlendiği ve yayıldığı görülür.

•  Bitkide bodurluk ve yapraklarında deformasyon oluşur.

•  Yapraklar arasında görülen lekeler kabarcıklaşır.

•  Benzer lekeler ve kabarcıklar meyvede de görülür.

•  Bitkide kol atma yavaşlar ve meyvede şekil bozuklukları görülür.

HIYAR MOZAYİK VİRÜSÜ HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER

Hıyar, kavun, karpuz, kabak, muz, domates, biber, börülce ve mısır etmenin konukçuları arasındadır.

HIYAR MOZAYİK VİRÜSÜ MÜCADELESİ

Kültürel Önlemler

•  Hastalıklı bitkilerden tohum alınmamalıdır.

•  Hastalıklı bitkiler imha edilmelidir.

•  Bakım işlerinden önce eller bol sabun ve su ile yıkanmalıdır.

•  Tarla yabancı otlardan temizlenmelidir.

•  Sertifikalı tohum kullanılmalıdır.CUCUMBER mosaic virus
(Cucumber mosaic virus)

SIGNS OF CUCUMBER mosaic virus
• Cucumber mosaic virus and the factors of the disease are the race of this virus.
• Diseased plants can no longer continue to move on in life and weeds.
• Weeds can carry the virus without showing symptoms.
• Factors that weed seeds are spread by aphids and mechanically.
• In the first sign of the disease between leaf veins appear as small greenish spots.
• The severity of the stain and then is seen to spread.
• stunting and leaf deformation occurs in plants.
• Leaf spots are seen between blistering.
• Similarly spots and bubbles can be seen in fruits.
• slows throwing arm deformity is seen in plants and fruits.

CUCUMBER PLANTS mosaic virus disease seen
Cucumber, melon, watermelon, pumpkin, banana, tomato, pepper, bean and corn are among the host of factors.

Cucumber Mosaic FIGHT AGAINST VIRUS
Cultural Measures
• Seeds should not be taken from diseased plants.
• Diseased plants should be destroyed.
• Hands should be washed with plenty of soap and water before maintenance work.
• Field must be cleaned from weeds.
• Certified seed should be used.


KÖK BOĞAZI YANIKLIĞI HASTALIĞI
(Phytophthora capsici)
KÖK BOĞAZI YANIKLIĞI HASTALIK BELİRTİSİ:

• Hastalık bitkinin değişik dönemlerinde ve organlarında görülebilir.

• Erken dönemde enfeksiyon olduğunda fideliklerde çökerten olarak etkili olur.

• Daha ileri dönemlerde bitkilerin kök boğazında önceleri koyu yeşil zamanla kahverengi siyaha dönüşen bir renk
değişimi meydana gelir.

• Bu renk değişimi kök boğazını kuşak gibi sarar, enfeksiyon kök bölgesine ulaşır, kök kabuğu kahverengi bir renk alır ve çürür.

• Bu şekilde enfeksiyona uğramış olan bitkiler solamaya başlar, normal sulama ve bakım işlemleri yapılsa da bitki kendini toparlayamaz.

KÖK BOĞAZI YANIKLIĞI HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER:

• Domates, kavun, karpuz, kabak, lahana, soya fasulyesi, pirinç, bezelye, marul, havuç, hıyar gibi kültür bitkileri ile Horozibiği, köpek üzümü gibi yabancıotlar hastalığın konukçularıdır.

KÖK BOĞAZI YANIKLIĞI MÜCADELE YÖNTEMLERİ:

Kültürel Önlemler:

• Fide yetiştiriciliği yapılırken genel bir kontrol prensibi olarak tohumlar hastalıksız, sağlıklı bitkilerden sağlanmalıdır.

• Fidelikler hastalıksız, temiz yerlerde kurulmalıdır. Fideler aşırı sulanmamalı, sık sık havalandırılmalıdır.

• Dikim karık usulü yapılmalıdır. Fideler karık sırtına dikilmelidir. Mümkün olduğunca her karık ayrı ayrı sulanmalıdır.

• Bitkilere dengesiz gübreleme yapmamalı, özellikle aşırı azotlu gübre verilmemelidir.

• Hastalıklı bitkiler sökülüp imha edilmeli, hasat sonrasında da ayni işlem tekrarlanmalıdır.

KÖK BOĞAZI YANIKLIĞI KİMYASAL MÜCADELE:

• İlaçlı mücadelesi yoktur.Root rot DISEASE
(Phytophthora capsici)

Root rot is symptomatic:
• Disease can be seen in various stages of plant and organs.
• It is effective in the early stages of infection when smashed in the seedbed.
• Before the roots of plants in more advanced stages of throat dark green over time turned into a black and brown color
exchange occurs.
• yellowing discoloration of the root zone, such as throat, infection reaches the root zone, root bark is brown color and rot.
• In this way the plants are exposed to infection starts to the left, regular watering and maintenance procedures have been undertaken, the plant does not pull itself together.

PLANTS root rot disease seen:
• Tomatoes, melons, squash, cabbage, soybeans, rice, peas, lettuce, carrots, Amaranth with crops such as cucumber, such as nightshade weeds are hosts of the disease.

Root rot is fighting methods:
Cultural measures:
• Seeds as a general principle of controlling the disease while growing seedlings should be obtained from healthy plants.
• Seedling's disease, should be installed in a clean place. Seedlings should not be over-watering, to be aired frequently.
• Planting should be done furrow method. Seedlings should be planted in the furrow ridge. Whenever possible, each furrow should be watered separately.
• The plants should not unbalanced fertilization, especially nitrogen fertilizer should not be excessive.
• Diseased plants should be removed and disposed of, the same procedure should be repeated after the harvest.PATLICANGİLLERDE KÜLLEME HASTALIĞI
(Leveillula taurica)

PATLICANGİLLERDE KÜLLEME HASTALIK BELİRTİSİ

•  Konukçuların yapraklarında önce yuvarlakça ayrı ayrı lekecikler görülür.

•  Daha sonra bu lekecikler birleşerek bütün yaprak sapını, yaprak ayasını, gövdeyi kaplar.

•  Hastalığın biraz daha ilerlemesi ile yapraklar pörsür, aşağıya doğru sarkar.

•  Mevsim ilerledikçe lekelerin rengi beyazdan kül rengine döner.

•  Hastalık ilerledikçe kurumalar meydana gelir ve bu şekilde de büyük ölçüde ürün kayıpları ortaya çıkar.

PATLICANGİLLERDE KÜLLEME HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER

•  Biber, patlıcan, patates ve domateste görülür.

PATLICANGİLLERDE KÜLLEME MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Kültürel Önlemler

•  Hastalıklı bitki artıkları toplanıp yakılmalı veya derine gömülmelidir.

PATLICANGİLLERDE KÜLLEME KİMYASAL MÜCADELE

•  Serada dikimden 15–20 gün sonra ilaçlamaya başlanır.

•  Hastalığın görülmesiyle bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde, havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda ilaçlama yapılmalıdır.

KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR ve DOZLARI

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası 
süre (Gün)
Basillus suptilis %  1.34 QST 713 ırkı SC 1400 ml (Sera) -
Kükürt 800 g/l SC 400 ml (Sera) 7
Kükürt % 80 WP 400 g 7
Penconazole 100 g/l EC 50 ml (Sera) 7
Triadimenol+Folpet %1.5+%70 WP 200 g 7
Diniconazole 50 g/l EC 30 ml (Sera) 3
Triadimenol 250 g/l EC 40 ml (sera) 3
Boscalid+Pyraclostrob in %26,7+%6,7 WG 60 g/100 lt (sera) 3
Dinocap 475 g/l SC 60 ml (patlıcan) 7
Kresoxim M. 100 g/l+Boscalid 200 g/l SC 50 ml(sera)  
%15 Triflumizole+ %3,4 Cyflufenamid WG 25 g  

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

Önemli Not:
Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI
İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.
İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.
 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ YAYICI YAPIŞTIRICI
2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ
Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.
 BİTKİ BESİNİ
3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI
Zararlı dönemine göre, bir ilaç kullanın.
İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
 AĞAÇ KIZIL KURDU
4 FUNGUSİT
Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız.
(Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 
 MEMELİ PAS
5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.


ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.Mildew disease in Solanaceae
(Leveillula taurica)

Solanaceae in powdery mildew PRECEDENCE
• roundish separately lekecik are seen before the leaves of Hosts.
• Then combine all these lekecik on the petiole, leaf blade, the body of the containers.
• some further progress of the disease with the shriveled leaves, hangs downwards.
• The color of the stain returns to the season progresses from white ash color.
• As the disease progresses so that the drying occur and occur largely crop losses.

Powdery mildew disease seen in Solanaceae PLANTS
• Pepper, eggplant, potatoes and tomatoes are seen.

Solanaceae in powdery mildew control methods
Cultural Measures
• Diseased plants should be burned or collected waste should be buried deep.

Solanaceae in powdery mildew FIGHTING CHEMICALS
• 15-20 days after planting in the greenhouse starts to drugs.
• noting the disease of plants to cover all sides, when the air is cool and calm spraying should be done.


ÇÖKERTEN HASTALIĞI
(Phythium spp.,Rhizoctonia spp.,Fusarium spp.,Alternaria spp. Sclerotinia spp.)


ÇÖKERTEN HASTALIK BELİRTİSİ:

• Hastalık fide devresinde görülür. Aynı zamanda çıkıştan öncede zarar meydana gelebilir

• Fidelik devresinde fidelerin toprakla temas eden kök boğazlarından itibaren yattıkları görülür

• Gerek çıkış öncesi, gerek çıkış sonrası meydana gelen ölümler sonrası fidelikte ocaklar halinde ölümler sonucu ocaklar halinde boşluklar meydana gelir

• Fidelik koşulları uygun olduğu takdirde, hastalık,
fidelerin tamamen tahrip olmasına sebep olabilir

• Hastalık yurdumuzda fide üretilen bütün alanlara yayılmış durumdadır

ÇÖKERTEN HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER:

• Fide kök çürüklüğü hastalığı tüm sebze çeşitlerinin fidelik devresinde zararlıdır.

ÇÖKERTEN HASTALIĞI MÜCADELE YÖNTEMLERİ:

Kültürel Önlemler

• Zarar gören fidelerin harç toprağı boşaltılıp içerisi temizlendikten sonra
yeniden fidelik toprağı hazırlanıp konulmalı

• Tohum ekimi sık olmamalı

• Hastalıklı fideler ayıklanmalı

• Fideler uygun hava koşullarında açılıp sık sık havalandırılmalı

• Fazla sulamadan kaçınılmalı

• Gereksiz yere fazla azotlu gübre kullanılmamalı

• Erken ekim yapmaktan kaçınılmalı

• Fidelikler bol güneş alan, soğuk rüzgârları tutmayan yerlerde kurulmalıdır

Kimyasal Mücadele:

İlaçlamalar, tohum ilaçlaması, toprak ilaçlaması ve fidelerin toprak yüzeyine çıkışından sonra yapılabilir.

ÇÖKERTEN HASTALIĞI KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLARI:

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası 
süre (Gün)
Bakır oksiklorid %50 WP 300-500g (fidelik ilaçlaması) 14
Bordo bulamacı Bakır sülfat Suda çözünen kristal 500+1000g (fidelik ilaçlaması) 14
Captan %50 WP 200-250g (fidelik ilaçlaması) 7
Hymexazol 360 g/l SC 150 ml 3 lt ilaçlı su m2 ye 7
Mancozeb % 80 WP 200 g/ 100 kg tohum -
Maneb % 80 WP 200-250 g (fidelik ilaçlaması) 
200 g/ 100 kg tohum --
28
Propineb % 70 WP 200-250 g (fidelik ilaçlaması) 7
Trichoderma harzianum AGZ 400 WP 7,5 g/ 1 kg tohuma (Domates) -
Trichoderma harzianum 1x10 WP 10 g/m2 Fidesiz Toprağa ) -
Thiram % 80 200 g/100 kg tohuma 14
Tolclofos Methyl % 50 WP 100 g/100 lt su toprak ve 
bitki ilaçlaması, can suyu uygulaması
1000 g/da toprak ve bitki ilaçlaması, can suyu uygulaması -
Tolclofos Methyl + Thiram % 300 + 300 WP 400 g/da Damlama Sulamayla -Sera) 3
Streptomices lydicus WYEC 108 % 0,0371 SP Fidelik 3 gr/ m2 -
Promocarb+Fosetyl/ 530 gr/l + 310 / 1,5 lt SL 4 ml/ m2 (Sera) 3

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

Önemli Not:
Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI
İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.
İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.
 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ YAYICI YAPIŞTIRICI
2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ
Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.
 BİTKİ BESİNİ
3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI
Zararlı dönemine göre, bir ilaç kullanın.
İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
 AĞAÇ KIZIL KURDU
4 FUNGUSİT
Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız.
(Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 
 MEMELİ PAS
5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.


ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.


COLLAPSE DISEASE
(Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Alternaria spp.,
Sclerotinia spp.)

DISEASE SIGNS OF COLLAPSE:
• The disease is seen in seedlings circuit. Damage also occurs in the first outlet
• From the root collar or seen their seedlings in the seedbed soil contact circuit
• Both pre-emergence, post emergence should occur after the deaths the result of seedling mortality in the furnace stoves into space occurs
• If it is appropriate seedbed conditions, the disease can lead to the complete destruction of seedlings
• The disease is spread to all areas in our country produced seedlings

PLANT DISEASES that COLLAPSE TO SEE:
• Seedling root rot disease is harmful in all types of vegetable seedbeds circuits.

The COLLAPSE STRUGGLE METHODS OF DISEASE:
Cultural Measures
• Damaged seedlings of fees drained soil should be prepared seedbed soil again after cleaning inside
• Seeding should be frequently
• Diseased seedlings should be extracted
• Seedlings are often opened and ventilated under good weather conditions
• Excess irrigation should be avoided
• Unnecessary should use more nitrogen fertilizer
• Early sowing should refrain from
• Seedling plenty of sunlight, should be set in place to keep the cold winds

Chemical Control:
Sprayers, seed treatment may be carried out after the spraying of the soil and seedlings to the soil surface.


SEBZELERDE BEYAZ ÇÜRÜKLÜK
(Sclerotinia sclerotiorum)

Hastalık Belirtisi:
•Hastalık bitkilerin fide devresinde kök çürüklüğüne neden olur.

•Daha ileri devredeki bitkilerde kök, gövde, yaprak ve meyvelerde çürümelere neden olur.

•Gelişmiş bitkilerde belirtiler önce kök boğazı ve toprağa yakın olan alt yapraklarda ortaya çıkar.

•Hastalığın ilerlemesi ile kök boğazında veya gövde kısmında bol miktarda ve pamuk beyazlığında bir misel tabakası oluşur.

•Zamanla yumaklar şeklinde toplanan misel tabakaları önceleri kirli beyaz renkte ve yapışkan bir halde iken daha sonra havanın etkisi ile koyu kahverengiden siyaha kadar değişen renkler alarak sert bir yapıya dönüşürler

• Bu yapılar önce beyaz, sonra pembe, daha sonra da sert ve siyahtır.

•Bazı bitkilerde yaprak diplerinde (marul), bazılarında ise gövdenin öz kısmında (lahana, havuç, domates, ayçiçeği) bulunurlar.

•Bu yapılar bulaşmış oldukları toprakta uzun yıllar kalabilir ve yıldan yıla bitkileri hastalandırmayı sürdürürler.

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler:

•Bu etmen sebzelerin çoğunda hastalık oluşturabilir.
Başlıca konukçuları lahana, karnabahar, hıyar, havuç, salata, marul, kavun, karpuz, biber, patlıcan, domates, fasulye, kereviz sayılabilir.

Mücadele Yöntemleri:

Kültürel Önlemler:

•Hastalık su tutan, çok rutubetli yerlerde geliştiği için böyle yerlerde drenaj ile toprak suyunun fazlalığını akıtmak gerekir.

•Temiz tohumluk kullanılmalıdır.WHITE ROT IN VEGETABLES
(Sclerotinia sclerotiorum)

Disease Symptoms:
• Causes of Diseases plant seedling root rot in the circuit.
• In advanced circuit plant roots, stems, leaves and causes rot in fruit.
• Enhanced plants before symptoms appear on the lower leaves and soil close to the root collar.
• The whiteness of cotton root plentiful and throat or body of a micelle layer with disease progression occurs.
• layer collected as micelles tangles times before and whilst off-white viscous state then the effect of air which leads to a rigid structure by colors ranging from black to dark brown
• Before it is white, then pink, then it is hard and black.
• Some plants at the bottom of the leaves (lettuce), while others have the essence of the body (cabbage, carrot, tomato, sunflower) are located.
• they are infected may remain in the soil for many years and they continue to do this is sick plants from year to year.

Plants where the disease occur:
• These factors may cause disease in most of the vegetables. Major hosts cabbage, cauliflower, cucumber, carrots, salad, lettuce, melons, peppers, eggplant, tomatoes, beans, celery considered.

Fighting Methods:
Cultural measures:
• Diseases that holds water, you will need to drain the excess water, because the soil damp places with much improved drainage in such places.
• Clean seed should be used.
SEPTORİA LEKE HASTALIĞI
(Septoria apiicola, Septoria lycopersici)

SEPTORİA LEKE HASTALIĞI BELİRTİSİ:


• Hastalık yapraklarda ve yaprak saplarında çok küçük, yuvarlak, kesin hudutlarla ayrılmış kahverengi lekeler halinde ve bitkinini önce yaşlı yapraklarında görülür

• Bu lekeler 3mm çapına kadar büyür ve merkezlerinin rengi açık kahverengi olur

• Üzerinde siyah veya koyu kahverenginde küçük yapılar vardır

• Zamanla lekeler büyür ve yaprağı kaplayacak kadar çok sayıda olur

• Hastalık şiddetli olduğu zaman meyvelerde ve yumrularda küçülmeler ve kalite bozuklukları meydana getirir
• Hastalığın şiddeti yağışlı ve rutubetli yıllarda daha da artar

SEPTORİA LEKE HASTALIĞI HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER:

• Domates, marul, maydanoz, soğan, kereviz, kabak

SEPTORİA LEKE HASTALIĞI MÜCADELE YÖNTEMLERİ:

Kültürel Önlemler:

• Temiz tohum kullanılması

• Ekim nöbeti yapılması

• Hastalıklı bitkiler ve hasat artıklarının toplanıp yok edilmesi gerekmektedir

Kimyasal Önlemler:

SEPTORİA LEKE HASTALIĞI KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLARI:

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arasındaki süre (Gün)
Ziram %80 WP 400g 14
   
   
   

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

Önemli Not:
Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI
İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.
İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.
 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ YAYICI YAPIŞTIRICI
2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ
Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.
 BİTKİ BESİNİ
3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI
Zararlı dönemine göre, bir ilaç kullanın.
İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
 AĞAÇ KIZIL KURDU
4 FUNGUSİT
Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız.
(Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 
 MEMELİ PAS
5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.


ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.


Septoria spot disease
(Septoria apiicol to, Septoria lycopersici)

Septoria spot disease PRECEDENCE:
• Disease in leaves and petioles very small, round, brown spots separated by definite boundaries, and if the plant before it is seen in older leaves
• These spots will grow up to 3mm diameter and the center becomes light brown color
• There is a small black or dark brown on structures
• Over time, stains and leaves will grow to cover as many
• Disease in the fruit when it is severe and reduction in tuber quality and bring about disturbances
• the severity of the disease gets worse during the rainy and humid year

PLANTS spot disease Septoria disease seen:
• Tomato, lettuce, parsley, onion, celery, zucchini

Septoria STAIN METHODS OF FIGHTING DISEASE:
Cultural measures:
• Use clean seed
• Making the crop rotation
• diseased plants and harvesting must now be collected for disposal


STOLBUR HASTALIĞI

STOLBUR HASTALIK BELİRTİSİ:


• Bu hastalığı oluşturan bir fitoplazmadır . Yaprak pireleri bu hastalığın taşıyıcısıdır.

Tarla sarmaşığı ve küsküt yoluyla da bir bitkiden diğerine taşınabilir.

Mekanik yolla ve temasla geçmez.

• Hastalık tarlada bulaştıysa patateste ilk belirtiler, uç yapraklarda morumsu renk değişimi ve külah şeklinde kıvrılma ile birlikte sararma şeklinde görülür.

Bitkinin boğum araları kısalmaya, boğumlar ve koltuk sürgünleri kalınlaşmaya başlar ve ileri safhalarda koltuk yumruları oluşur.

Aynı dönemde kök boğazında havai yumrular da oluşmaya başlar.

Solgunlukla birlikte kökler tamamen ölür.

Olgunlaşmamış yumrularda pörsüme meydana gelir.

• Eğer hastalıklı yumru dikilmişse çıkan bitkide ilk belirtilerden sonra solma başlar ve yumru bağlamadan çiçeklenme devresinde bitki ölür ya da ipliksi sürgün oluşur, yeşil aksam oluşmaz.

• Hastalığın depodaki belirtisi iplik şeklinde çimlenmedir (Şekil).

STOLBUR HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER:

• Patates, domates

STOLBUR MÜCADELE YÖNTEMLERİ:

Kültürel Önlemler:

• Ekim alanının çevresi yüksek ağaçlarla çevrilmemelidir.

• Yaprak pirelerinin yoğun olarak görüldüğü fundalık, orman kenarlarında ve yamaçlarda ekim yapılmamalıdır.

• Tarla içinde ve etrafındaki tarla sarmaşığı gibi yabancı otlar yok edilmelidir.

• Patates tohumluğu dikilmeden önce filizlendirilmeli, ipliğimsi filizler oluşturanlar ayıklanmalı ve bunlar dikilmemelidir.

STOLBUR KİMYASAL MÜCADELE:

• Etkin bir Kimyasal Mücadelesi yoktur, ancak bu hastalığı taşıyan yaprak pireleriyle mücadele yapılmalıdır.


Stolbur DISEASE

Stolbur signs of disease:
• Madiran forming a phytoplasma disease. Leafhoppers are carriers of the disease. Bindweed and other portable from a plant by dodder. Mechanically and does not proceed to the touch.
• The first symptoms of the disease if infected potatoes in the fields, in the end leaves and purplish discoloration seen as yellowing with cone-shaped curl. Search knuckle shortening plant, knuckles and begins to thicken and shoots seat consists of the seat bump in advanced stages.
Aerial roots and tubers throat starts to occur in the same period.
Pallor with the roots completely dies. Wilting occurs in immature tubers.
• If you start fading after the first symptoms of diseased tubers in the plant has been planted and blooming plants bump connecting circuit consists of dead or exiled filamentous green components does not occur.
• The sign of the disease in the tank thread as germination (Figure).

PLANT DISEASE SEEN that Stolbur:
• Potatoes, tomatoes

Stolbur FIGHTING PROCEDURES:
Cultural measures:
• perimeter of the planting area should be surrounded by high trees.
• Leaves dense shrubbery seen as fleas, planting should be done in the forest edges and slopes.
• should be no weeds such as field bindweed around and in the fields.
• Before the potato seed should be planted germinated, forming filamentous sprouts should be extracted and should not be planted.

Stolbur FIGHTING CHEMICALS:
• There is no effective chemical combat, but must be done to combat this disease carrying leafhopper.
BEYAZ SİNEK
Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)

Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum)

BEYAZ SİNEK TANIMI VE YAŞAYIŞI:

• Erginleri 1 mm boyunda beyaz renktedir.
• Larvaları 0.3-0.7 mm boyundadır.
• Erginler bitkinin büyüme noktalarında ve taze yapraklarda larvalar yaprağın alt yüzünde bulunurlar.
• Yumurtadan çıkan larva çok hareketlidir.
• Kısa bir süre sonra hareketsiz bir devreye girer ve ergin oluncaya kadar hareketsiz dönemi devam eder.
• Seralarda mevsim boyunca görülebilirler.
• Yılda 9-15 döl verirler.

BEYAZ SİNEK ZARAR ŞEKLİ:

• Larva ve erginler bitki özsuyunu emerek beslenirler.
• Emgi sonucu yaprakta sararma meydana gelir.
• Zararlı beslenme sırasında tatlı bir madde salgıladığından yapraklar üzerinde siyah bir tabaka oluşur ve bu kısımlar özümleme yapamaz.
• Bu nedenle bitki zayıflar verim ve kalite düşer.
• Bitkilerdeki azot miktarının azalmasına neden olurlar. Bu durum bitki büyümesini olumsuz yönde etkiler.
• Virüs hastalıklarını taşırlar.

BEYAZ SİNEK ZARARLI OLDUĞU BİTKİLER:

• En uygun konukçusu domates, patlıcan, hıyar olup; biber, kabak, kavun, fasulye gibi sebzelerde, tütün, pamuk ve süs bitkilerinde zarar yapar.
Ayrıca bamya, fasulye, patlıcan, patates, domates, biber, kabak, hıyar, marul ve lahana beyazsineğin zararlı olduğu bitkiler arasındadır.

BEYAZ SİNEK MÜCADELE YÖNTEMLERİ:

Kültürel Önlemler:

• Beyazsinek kışı yabancıotlar geçirmektedir. Bu nedenle hasattan sonra tarla ve sera çevresindeki yabancıotlar doğal düşmanlar açısından incelenerek buna göre uygulama yapılmalıdır.
• Yeterince sulama yapılmalı, aşırısından kaçınılmalıdır.
• Seralardaki giriş-çıkış havalandırma erginlerin girmesini önlemek amacı kaplanmalı, nem ve sıcaklık
artışını önlemek için yeterli havalandırma yapılmalıdır.

BİYOTEKNİK MÜCADELE:

• Seraya fide dikimi ile birlikte ilk ergin uçuşunu belirlemek üzere dekara 1 adet sarı yapışkan tuzak bitkinin 10-15 cm üzerinden asılır.

• İlk ergin uçuşu belirlendikten sonra ise 10 m²’ye 1 tuzak gelecek şekilde 3 m aralıklarla ardışık olarak, tuzaklar aynı şekilde yerleştirilir.

• Tuzaklar kirlendikçe yenisi ile değiştirilir.

KİMYASAL MÜCADELE:

• Yaprak başına 5 adet larva +pupa olduğunda ilaçlama yapılır.

BEYAZ SİNEK KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLARI

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası
 süre (Gün)
Acetamiprid %20   SP 30 g (tarla) 
30 g (sera) 3
Chlorpyrifos ethyl 480 g/l EC 200 ml 7
Cypermethrin 200 g/l EC 40 ml 7
Cypermethrin 250 g/l EC 30 ml 7
Deltamethrin 25 g/l EC 100 ml 3
Fenpropathrin, 185 g/l   EC 100 ml 7
Imidacloprid 350g/l SC 100 ml (serada damla sulama) 7
Lambda cyhalothrin+ Buprofezin 20+100 g/l EC 300 ml 7
Oxamyl, 100 g/l SL 6 lt (serada damla sulama) 3
Oxamyl, 240 g /l SL 2.5 lt (damla sulama) 3
Pirimiphos-methyl, 500 g/l   EC 200 ml 3
Pyridaben %20 WP 100 g 3
Pyriproxyfen 50g/l EC 100 ml (örtüaltI) 1
Thiamethoxam, 240 g/l SC 100 ml (serada damla sulama) 7
Pymetrozine %50 WG 30 g/l 3
Beauveria Bassiana SC 125 ml -
Pyroxyfen 100g/l EC 50 ml (sera) 1
        
  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

Önemli Not:
Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI
İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.
İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.
 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ YAYICI YAPIŞTIRICI
2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ
Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.
 BİTKİ BESİNİ
3 İNSEKTİSİT Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız. AĞAÇ KIZIL KURDU
4 FUNGUSİT
MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

Hastalık dönemine göre, bir ilaç kullanın.
İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
 MEMELİ PAS
5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.


ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.

WHİTEFLY

Tobacco whitefly (Bemisia tabaci)
Greenhouse whitefly (Trialeurodes vaporariorum)

WHITE FLY DEFINITION AND LIVING is:
• Adult 1 mm neck are white.
• Larvae are 0.3-0.7 mm in length.
• Adults are found on the bottom side of the leaves, the larvae in the fresh plant growth and leaf spot.
• It is very moving larvae from the eggs.
• Shortly thereafter enters a quiescent period and continues until adult still occurs.
• can be seen throughout the season in greenhouses.
• Quarterly data are 9-15 offspring.

WHITE FLY LOSS METHOD:
• Larvae and adults feed by sucking the plant sap.
• yellowing occurs as a result of Emg leaves.
• Ensure that secrete a sweet substance occurs during a black layer on the leaf feeding pests and these parts are not assimilation.
• Therefore, the plant weakens productivity and quality decreases.
• reduce the amount of nitrogen in plants causes. This may adversely affect plant growth.
• carry the virus disease.

INSECT PESTS OF PLANTS THAT WHITE is:
• The most suitable host tomato, eggplant, cucumber is; peppers, squash, melons, vegetables such as beans, tobacco, cotton and ornamental plants do harm. In addition, okra, beans, eggplant, potatoes, tomatoes, peppers, zucchini, cucumber, lettuce and cabbage are among the plants that whitefly is harmful.

WHITE FLY FIGHTING PROCEDURES:
Cultural measures:
• spend on whitefly winter weeds. Therefore, after harvesting weeds around the field and greenhouse natural enemies should be done in terms of examining the application accordingly.
• Adequate watering should be done, should be avoided in excess.
• input-output ventilation in greenhouses should be covered to prevent the entry of mature purpose, humidity and temperature
Adequate ventilation should be made to prevent the increase.

Biotechnical Control:
• 1 yellow sticky traps per hectare plant hanging over 10-15 cm to determine the first flight with mature planting seedlings in the greenhouse.
• After the first flight of adults identified consecutively with the first pitfalls facing 10 m² 3 m interval, traps are placed in the same way.
• Traps are replaced with new ones get dirty.

Chemical control:
• When spraying is done larvae + pupae 5 pieces per sheet.

DOMATES PAS AKARI
(Aculops lycopersici)

DOMATES PAS AKARI TANIMI VE YAŞAYIŞI:

  


• Domates pas akarı sarımsı beyaz renkte, hafif kambur, ince uzun, iğ şeklindedir.

Dişiler 140-180 mikron boyundadır. Gözle görülmezler.

• Kışı, tarladaki bitki artıkları arasında geçirir.
   
Sıcaklığın yüksek ve orantılı nemin düşük olması zararlının çoğalmasını hızlandırır.

• İlk önce bitkinin yere yakın gövdesinde, daha sonra yapraklarda ve meyvede görülürler.

• Zararlı yaz boyunca üremeye devam ederek çok sayıda döl verir.

DOMATES PAS AKARI ZARAR ŞEKLİ:

• Bitkinin öz suyu ile beslenirler.

• Önce bitki gövde ve meyvelerinde yağımsı, bronz bir renk değişimi görülür.

• Zarar gören gövde ve yaprakların rengi parlak kahverengi veya kızılımsıdır .

• Alt yapraklarda kuruma olur. Yapraklar kavrulmuş gibi sert ve gevrektir.

• Gövde üzerinde çatlamalar olur ve büyüme durur.

• Meyvelerin üzeri sertleşir ve çatlar.

DOMATES PAS AKARI ZARARLI OLDUĞU BİTKİLER:
• Domates, biber, patlıcan, patates gibi sebzelerin yanında tütün, süs bitkilerinden petunya ve bazı yabancı otlarda zararlıdır.

DOMATES PAS AKARI MÜCADELE YÖNTEMLERİ:

Kültürel Önlemler

• Zararlının beslendiği bitkilerin bulunduğu alanlara yakın yerlerde fide yetiştirilmemelidir.

• Hasattan sonra derin sürüm yapılmalı, bitki artıkları tarlalardan uzaklaştırılmalıdır.

• Domates tarlalarını çevreleyen alanlarda yabancı otlar imha edilmelidir.

Kimyasal Mücadele: İlk görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

DOMATES PAS AKARI KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLARI:
  
Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası
 süre (Gün)
Pyridaben, %20 WP 75 g (sera) 3
   
   
   

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

Önemli Not:
Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI
İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.
İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.
 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ YAYICI YAPIŞTIRICI
2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ
Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.
 BİTKİ BESİNİ
3 İNSEKTİSİT Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız. AĞAÇ KIZIL KURDU
4 FUNGUSİT
MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

Hastalık dönemine göre, bir ilaç kullanın.
İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
 MEMELİ PAS
5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.


ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.

TOMATO rust mite
(Aculops lycopersici)

DESCRIPTION AND LIVING STYLE TOMATO rust mite:
• Tomato rust mites yellowish white color, slightly hunched, elongated, spindle shaped. Females are 140-180 microns in length. Eye seen.
• Winter is spent in the field in plant residues. The high and the low temperature accelerates the growth of harmful RH.
• First plant is located close to the body, are then seen in the leaves and fruit.
• Harmful gives numerous progeny continue to breed throughout the summer.

TOMATO rust mites LOSS METHOD:
• They feed on plant sap.
• oily in the first plant stem and fruit, a bronze color change occurs.
• The color of the damaged stems and leaves are shiny brown or reddish.
• Eliminates drying of lower leaves. The leaves are hard and crunchy like roasted.
• cracks on the body and stops the growth would be.
• the fruit hardens and cracks.

TOMATO PLANTS rust mite that is harmful:
• Tomato, pepper, eggplant, tobacco alongside vegetables such as potatoes, petunias and harmful in some ornamental plants from weeds.

TOMATO rust mite control methods:
Cultural Measures
• Seedlings should be grown in areas close to the area where the plant is harmful diet.
• After the harvest should be deep version, plant residues must be removed from the fields.
• In the area surrounding the tomato fields of weeds must be destroyed.
Chemical Control: First seen when spraying should be done.


DOMATES GÜVESİ
Tuta absoluta (Meyrick)(Lepidoptera: Gelechiidae)

DOMATES GÜVESİ TANIMI VE YAŞAYIŞI:Ergin ince uzun, 6 mm boyda, kanat açıklığı yaklaşık 10 mm'dir. Ön kanatları dar, gümüşi gri kahverengimsi olup üzerinde karakteristik irili ufaklı siyahımsı noktalar bulunur. İplik şeklinde antene sahiptir.

Yumurta ortalama 0.4 mm uzunluğunda ve 0.2 mm genişliğinde silindirik, krem, açık sarı renklidir. Yumurtadan çıkan larva beyazımsı krem renkli, başı siyahtır. Dört larva dönemi geçirir. Birinci dönem larva 0.9 mm uzunluğunda iken dördüncü dönemde 8 mm’ye ulaşır. Olgunlaşan larvanın başı kahverengi, vücut rengi yeşil olup, prothoraksta bulunan koyu renkli ince bant ayırtedici önemli bir özelliğidir. Dördüncü dönemde larvanın vücudunun üstü pembemsidir.

Pupa 6 mm boyundadır. Önce yeşilimsi renkte olan pupa sonra açık kahverengine döner
Akdeniz iklimine sahip yerlerde hızla çoğalan zararlı seralarda yılda 10-12 döl verebilmektedir. Çevre koşullarına bağlı olarak bir dölünü 29-38 günde tamamlar. Zararlının aktivitesinin 6-9°C’de durduğu, 1000 metreyi aşan yüksekliklerde bulunmadığı kayıtlıdır. 

Ergin kelebekler geceleri aktiftirler ve gündüzleri yaprakların arasında saklanırlar.

Yumurtalarını, genellikle yaprak altına, tomurcuk ve olgunlaşmamış yeşil domates meyvelerinin taç yapraklarına bırakır. Bir dişi yaşam süresi boyunca 120-260 adet yumurta bırakabilir. Yumurtalar 4-5 gün içinde açılır. Dört larva dönemi geçirir. Larva süresi 13-15 gün sürmektedir. Larva çevre koşullarına bağlı olarak toprakta ya da bitkide açtığı galerilerde bir kokon içinde pupa olur. Pupa dönemi 9-11 gün sürer. Kışı yumurta, pupa veya ergin olarak geçirir.

DOMATES GÜVESİ ZARAR ŞEKLİ
Zarar potansiyeli çok yüksek olan bu tür açık alan ve örtüaltı domates yetiştiriciliğinde ana zararlı konumundadır. Larvaları domates bitkisinin kök hariç tüm kısımlarında ve her döneminde zarar vermektedir. Yumurtadan çıkan larva meyve, yaprak, sap ve gövdeye girerek beslenmeye başlar. Larva domatesin yapraklarında iki epidermis arasında galeriler açarak beslenir. Larvanın yaprakta açtığı galeriler geniş olup şeffaf boşluklar şeklinde kendini belli eder, bu galeriler daha sonra nekrotikleşip kahverengiye dönüşerek kurur. Yaprakta ve meyvede açılan galerilerde zararlının siyah renkli pisliklerini görmek mümkündür. Özellikle yaprakta galeri içinde siyah renkli dışkıları oldukça dikkat çekicidir. Bitkinin yeşil aksamında açılan galeriler nedeniyle bitki tamamen kuruyabilir. Zararlının daha çok olgunlaşmamış domates meyvelerini tercih ederek taç yapraklarını giriş yaptığı bilinmektedir. Zararlının meyvede açtığı galerilerin görüntüsü düzensiz olup, galeriler meyvenin her tarafında görülebilir. Zarara uğrayan meyve pazar değerini yitirmekte, ayrıca meyvede açılan galerilere sekonder mikroorganizmaların yerleşmesiyle çürümeler meydana gelmektedir

Zararlı yoğun populasyonlarda, kurak koşullarda domateste % 50-100 ürün kayıplarına yol açabilmektedir. Zararlının tüm biyolojik dönemleri domates meyvesi üzerinde bulunabildiğinden domates meyveleri ile taşınmaktadır. Ayrıca fide dışında taşıma materyalleri, taşıma araçları ile taşınabileceği de bildirilmektedir.

Bu zararlı Ülkemizde İzmir, Çanakkale ve Muğla İllerinde saptanmıştır.

DOMATES GÜVESİ KONUKÇULARI
Ana konukçusu domatestir. Solanaceae familyası bitkilerinden patates, patlıcan,  biber, pepino ile bazı çiçekler (Petunya, Schizanthus) de, ayrıca yabani Solanaceae türlerinden Köpek üzümü (Solanum nigrum), Şeytan elması (Datura stramonium ve Datura ferox), Nicotina glauca’da bulunduğu kayıtlıdır. Patatesin yumrusunda beslenmediği kayıtlıdır. Ayrıca fasulyedede beslendiğine dair kayıt vardır.

DOMATES GÜVESİ MÜCADELESİ
Kültürel Önlemler
-Fidelerin zararlı ile bulaşık olmamasına özen gösterilmesi,
-Zararlı ile bulaşık yaprak, meyve ve bitkilerin üretim alanından uzaklaştırılması ve imhası,
-Üretim alanı ve çevresinde zararlıya konukçuluk edebilecek özellikle Solanaceae familyasına ait yabancı otlarla mücadele edilmesi,
-Zararlının larva ve pupası tarlada kalan bitki artıklarında yaşamını sürdürebileceğinden bulaşık alanlarda hasat sonrası bitki artıklarının imhası,
-Ürün münavebesi (Solanaceae familyasına bağlı olmayan ürünlerin yetiştirilmesi),
-Hasattan sonra derin sürüm yapılması,
-Yetiştirme tekniğine uygun gübreleme ve sulamanın yapılması,
-Seradaki giriş ve havalandırma açıklıklarının zararlının giremeyeceği incelikte tül ile kapatılması, alınabilecek kültürel önlemlerdir.

Biyolojik Mücadele
Doğal düşmanların korunması ve etkinliklerinin artırılması için diğer zararlılarla mücadelede kimyasal mücadeleye alternatif metotlara öncelik verilmeli eğer kimyasal mücadele gerekiyorsa doğal düşmanlara yan etkisi en az olan bitki koruma ürünleri tercih edilmelidir.

DOMATES GÜVESİ KİMYASAL MÜCADELE
İlaçlama Zamanı
Ergin çıkışını saptamak için üretim sezonunun başlangıcından itibaren tarlada (1-2 tuzak/ha) ve serada (1 tuzak/sera) eşeysel çekici tuzaklar kullanılır. Tuzaklar haftada bir kontrol edilir ve tuzakta ilk ergin görüldüğünde üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 3'ü yumurta ve larva ile bulaşık ise mücadeleye karar verilir.
İlaçlamadan 5-6 gün sonra bitkiler tekrar kontrol edilir. Gerekirse ilaçlama tekrarlanabilir.

TOMATO MOTH
Tuta absoluta (Meyrick)
(Lepidoptera: Gelechiidae)

Tomato moth DEFINITION AND LIVING STYLE:
Adult elongated, 6 mm in length, wingspan is about 10 mm. The front wings are narrow, large and small blackish spots located on characteristic silvery gray to brownish. The antenna has the form of yarn.

Average Egg 0.4 mm long and 0.2 mm wide cylindrical, cream and pale yellow. Hatched larvae whitish cream colored, the head is black. Four larval stage pass. First instar larva reaches a length of 8 mm to 0.9 mm, while in the fourth period. Mature larvae of brown head, body color is green, distinctive dark thin band is an important feature in prothoraks. The top of the body of the larva is pinkish in the fourth period.

Pupa is 6 mm long. Before then returns to the greenish light brown pupae
In areas with a Mediterranean climate in harmful greenhouse proliferating progeny can give 10-12 years. Depending on the environmental conditions of a generation is completed 29-38 days. The harmful activity is stopped 6-9 ° C, and is registered in the absence height exceeding 1,000 meters.

Adult moths are active at night and during the day they are hidden among the leaves.

Their eggs, usually under leaves, buds and leaves of the immature green tomato fruit petals. A female can leave 120-260 eggs during its lifetime. Eggs drop within 4-5 days. Four larval stage pass. Larval period lasts 13-15 days. Depending on the environmental conditions in the galleries where the larvae in the soil or the plant will open in a colonic pupae. Pupa stage lasts 9-11 days. Winter eggs, pupae or passes as adults.

TOMATO MOTH LOSS METHOD
Which is the main pest damage potential is very high position in the open field and greenhouse tomato cultivation of this species. Larvae in all parts except the roots of tomato plants and harm each period. The hatching larvae fruit, leaf, stem and the body begins to feed entering. The larva feeds on the leaves of tomatoes gallery opening between two epidermis. Larvae of the large gallery that is manifested in the form of transparent leaves open space, the galleries are then transformed into dry brown nekrotikleşip. Harmful in the galleries opened in the leaves and fruit can see black droppings. Black-colored stools, especially in leaves in the gallery is quite remarkable. Due to the drop-down galleries in the green parts of the plant can be dry plants. By preferring the more immature tomato fruit pests are known to have entered the petals. The image of the gallery opened in fruit pests is irregular, galleries can be seen on each side of the fruit. Suffered damage to the fruit market is losing its value, as well as the settlement of the gallery to secondary decay organisms occur in fruits

Harmful in dense populations, can lead to 50-100% crop losses in tomato in dry conditions. All the harmful biological periods are transported by tomato fruits can be found on tomato fruit. Also seedlings outside transport materials, are reported to be transported by transport.

These pests in our country, Izmir, Canakkale and has been observed in Mugla Province.

Host plants of tomato moth
The main host is tomato. Solanaceae potatoes from the plant, eggplant, pepper, some flowers with Pepino (Petunia, Schizanthus) also, as well as dogs grapes from wild Solanaceae species (Solanum nigrum), Devil's apple (Datura stramonium and Datura ferox) is registered in Nicotine in glauca. Potato tubers that are registered in the diet. There are also records that fed fasulyede.

MOTH CONTROL OF TOMATO
Cultural Measures
Meticulous attention to be contaminated with harmful -Fide,
-Zararl With infested leaves, removal and destruction of the fruit and vegetable production area,
-Production And surrounding area that can be particularly harmful to the host to weed belongs to the Solanaceae family,
-Zararl Of larvae and pupae can survive in crop residues remaining in the field after harvesting the waste disposal plant in the dishwashing area,
-Product Alternations of (not connected to the cultivation of the Solanaceae family products)
After the POST HARVEST do deep version,
-Yetiştir The proper fertilization techniques and the construction of irrigation,
Closure with thin veil of entry and can not enter the ventilation openings in the -Sera harmful, cultural precautions.

Biocontrol
Adverse effects on natural enemies conservation of natural enemies to increase their effectiveness and priority should be given to alternative methods to chemical control in the fight against other harmful chemicals to fight if necessary, should be preferred at least with plant protection products.

TOMATO FIGHT AGAINST CHEMICAL MOTH
Spraying time
To determine the adult emergence in the field since the start of the production season (1-2 traps / ha) and in the greenhouse (1 trap / greenhouse) sexual pheromone traps are used. Traps and snares be checked once a week by checking at least 100 plants in production areas compared to the size of the adult when first seen, plant flowers, the leaves, the stems and shoots, eggs and larvae are searched. Infested with eggs and larvae from 3 to 100 plants if it is decided to fight.
5-6 days after the spraying plants are checked again. If necessary, repeated spraying.


KIRMIZI ÖRÜMCEKLER (AKARLAR)

AK DİKEN AKARI


İKİ NOKTALI KIRMIZI Ö.


AVRUPA KIRMIZI ÖRÜM.


KAHVERENGİ ÖRÜMCEK


YASSI AKAR


Akdiken akarı (Tetranychus viennensis)
İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae)
Avrupa kırmızı örümceği (Panonychus ulmi)
Kahverengi örümcek (Bryobia rubrioculus)
Yassıakar (Cenopalpus pulcher)

KIRMIZI ÖRÜMCEKLER (AKARLAR) TANIMI VE YAŞAYIŞI

• Akarlar, çıplak gözle zor görülecek kadar küçük zararlılardır.

Vücutlarında değişik şekil ve büyüklükte kıllar, dikenler ve tüyler bulunur.

KIRMIZI ÖRÜMCEKLER (AKARLAR) ZARAR ŞEKLİ

• Kırmızı örümcekler ağaçların yapraklarında, bitki özsuyunu emerek ve zehirli madde salgılayarak zarar yaparlar.

Şiddetli zarar gören yapraklar kurşun veya gümüş rengini alırlar.

• Avrupa kırmızı örümceği ve Kahverengi örümcek, çiçeklerin çanak yaprak ve çiçek buketindeki taze yaprakları emerek sararmasına sebep olur.

Böyle ağaçlar, yanmış gibi bir görünüm alırlar.

Yassı akarlar ise tomurcuklara saldırarak zayıflatır ve meyve tutmayı önler.

KIRMIZI ÖRÜMCEKLER (AKARLAR) ZARARLI OLDUĞU BİTKİLER

• Kiraz, elma, armut, ayva, şeftali, vişne, erik, kayısı, badem ve diğer meyve ağaçlarında zarar yaparlar.

KIRMIZI ÖRÜMCEKLER (AKARLAR) MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Kültürel Önlemler

• Yere dökülen yapraklar toplanarak, bahçeden uzaklaştırılmalıdır.

Bahçenin bakım işlemleri uygun olarak yapılmalıdır.

KİMYASAL MÜCADELE

Kırmızı örümceklere karşı tek başına kış mücadelesi önerilmemektedir.

Ancak diğer zararlılara karşı yapılan kış mücadelesi, kışı yumurta halinde geçiren

Avrupa kırmızı örümceği ve Kahverengi örümceğe de etkili olmaktadır.

Akarlarda ilaçlama zamanını doğru bir şekilde belirleyebilmek için, bahçedeki kırmızı örümcek yoğunluğu ve doğal düşman popülasyonunun saptanması gerekir.

Bu amaçla, bahçeyi temsil edecek şekilde seçilen 10 ağaçtan koparılan 100 yaprakta periyodik olarak sayım yapılmalıdır.

Yapılan sayımlarda, yaprak başına 8–10 adetin üzerinde kırmızı örümcek bulunması ve doğal düşmanların etkinliğinin çok düşük olması durumunda ilaçlama yapılabilir.

KIRMIZI ÖRÜMCEKLER (AKARLAR) KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLARI

(Kiraz, elma, armut, ayva, şeftali, vişne, erik, kayısı, badem ve diğer meyve ağaçlarında)

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası
 süre (Gün)
Azocyclotin 25 % WP 100–150 g (elmada akdiken akarına karşı) 14
Bifenthrin 100 g/l EC 50 ml (elmada P. ulmi’ye karşı) 21
Bromopropylate 500 g/l EC 100 ml 21
Cyhexatin 600 g/l FL 50 ml 28
Cyhexatin 25 % WP 125 g 28
Clofentezine 500 g/l SC 20 ml (elmada kışlayan yumurtalara karşı) 28
Dicofol 195 g/l EC 150 ml (100 ml Elmada Akdiken akarı’na karşı) 7
Etoxazole 110 g/l SC 25 ml (elmada P. ulmi’ye karşı) 14
Ethoate methyl 420 g/l EC 100 ml (şeftalide kırmızı örümceğe karşı) 28
Fenazaquin 200 g/l SC 50 ml 28
Fenbutation oxide 550 g/l SC 30 ml 10
Fenpropathrin 185 g/l EC 25 ml (elmada Tetranycus spp. Ne karşı) 7
Fenpyroximate 50 g/l SC 50 ml (elmada P. ulmi’ye karşı) 14
Flubenzimine 50 % WP 75 g (elmada akdiken akarına karşı) 42
Halfenfrox 50 g/l CS 75 ml (elmada P. ulmi’ye karşı) 14
Hexythiazox 25 g/l + Fenpropatrin 50 g/l EC 50 ml (elmada P. ulmi’ye karşı) 7
Hexythiazox 50 g/l EC 50 ml 3
Kükürt %80 WP 400 g 7
Omethoate 565 g/l SL 125 ml 21
Petrol yağı 650 g/l+DNOC15 g/l Sıvı 5 lt /95 lt suya (kış mücadelesi)  
Propargite 570 g/l EW 75 ml (elmada akdiken akarına karşı) 7
Propargite 588g/l EC 100 ml (elmada P. ulmi’ye karşı) 14
Propargite 790 g/l EC 75 ml (şeftalide T. Urticae, elmada P.ulmi’ye karşı) 14
Phosmet 50 % WP 120 g 14
Pyridaben 20 % WP 50–75 g (elmada) 21
Pyrimidifen 100 g/l SC 25 ml (elmada P.ulmi’ye karşı) 14
Tebufenpyrad 20 % WP 30 g, 37,5 g (elma) 7
Tetradifon, 75.2 g/l EC 200 ml (bir mevsimde 3 defadan fazla kullanılmaz) 7
Thiacloprid 480 g/l SC 20ml (şeftalide M. Persicae’ye karşı) 14
Spirodiclofen 240 g/l SC 30 ml (elmada P.ulmi’ye karşı) 14

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı
Önemli Not:

Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız.

(Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a

Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir.

En Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN,

GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN))

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI
İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.
İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.
 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ YAYICI YAPIŞTIRICI
2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ
Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.
 BİTKİ BESİNİ
3 İNSEKTİSİT Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız. AĞAÇ KIZIL KURDU
4 FUNGUSİT
MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

Hastalık dönemine göre, bir ilaç kullanın.
İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
 MEMELİ PAS
5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.


ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.

RED SPIDERS (mites)

Hawthorn mite (Tetranychus viennensis)
Two-spotted spider mite (Tetranychus urticae)
European red mite (Panonychus ulmi)
Brown spider (Bryobia rubrioculus)
Flat mite (Cenopalpus is pulcher)

RED SPIDERS (mites) DESCRIPTION AND LIVING STYLE
• Mites are too small to be seen with the naked eye harmful difficult.
Hairs on their bodies in different shapes and sizes, has spines and hairs.

RED SPIDERS (mites) LOSS METHOD
• Red spider on the leaves of trees, plants, sucking the sap and they do damage by releasing toxic substances. Severe damaged leaves take the lead or silver.
• European red mite and brown spider on flower bouquets causes yellowing of sepals and sucking fresh leaves. Such trees, take a look like burnt. Flat mites weaken keep attacking the bud and prevent fruit.

RED SPIDERS (mites) that BE HARMFUL PLANTS
• Cherry, apple, pear, quince, peach, cherry, plum, apricot, almond and other fruit trees are doing harm in.

RED SPIDERS (mites) FIGHTING PROCEDURES
Cultural Measures
• Place the collected fallen leaves should be removed from the garden.
Garden maintenance operations must be carried out accordingly.

FIGHTING CHEMICALS
• fight against red spider winter alone is not recommended. However, other winter fight against the pest, who winter in European red mite eggs and is also effective in case of Brown spider. Flows in order to determine when the medication correctly, you need to determine the density and natural enemy populations of spider mites in the garden. For this purpose, in order to represent garden plucked from the 10 trees require periodic counting 100 sheets. In the census, the red spider on the presence and activity of natural enemies can be 8-10 per leaf spraying if it is too low.

RED SPIDERS (mites) CHEMICALS USED IN FIGHT AGAINST DRUGS AND DOSAGE
(Cherry, apple, pear, quince, peach, cherry, plum, apricot, almond and other fruit trees)


SEBZELERDE THRİPSLER
Tütün thripsi (Thrips tabaci)


ÇİÇEK THRİPSİ
Frankliniella occidentalisTÜTÜN THRİPSİ
Thrips tabaci
Çiçek thripsi (Frankliniella occidentalis)

Tanımı ve Yaşayışı:

• Ergini yaklaşık 1 mm boyunda sarı renkte ve çok hareketlidir.

• Ergin ve larvalar yaprakların alt yüzünde birlikte bulunurlar.

• Sıcak bölgelerde konukçu bitki buldukları sürece üremelerine devam ederler.

• Yılda 3-6, en fazla 10 döl verirler.

Zarar Şekli:

• Ergin ve nimfler bitkilerin yaprak, sap ve meyvelerinde bitki özsuyu ile beslenirler.

• Beslendiği yapraklar bir süre sonra beyazımsı veya gümüş rengini alır

• Kurak geçen yerlerde zararı daha da fazladır.

• Virüs hastalıklarını taşır ve sağlıklı bitkilere bulaştırırlar.

Zararlı Olduğu Bitkiler:

• Soğan, pırasa, sarımsak, domates, kabak, kavun, karpuz, fasulye, patlıcan, ıspanak, bezelye, yerelması ve patateste zarar yaparlar.

Mücadele Yöntemleri:
Kültürel Önlemler

• Zararlı ile bulaşık bitki artıkları imha edilmelidir.

• Toprak işlemesi ve yabancıot mücadelesi yapılmalıdır.

• Seralarda küçük delikli tül ile havalandırma açıklıkları kapatılmalıdır.

Kimyasal Mücadele:

• Küçük yapraklı bitkilerde başına yapraklı bitkilerde 20 adet olduğunda ilaçlama yapılır.

• Domates tarımı yapılan yerlerde özellikle seracılıkta, Domates Lekeli Solgunluk virüsü var ise ekonomik eşik dikkate alınmadan trips bulaşmasını önlemek üzere mücadele yapılır.

KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR ve DOZLARI

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası
 süre (Gün)
Deltamethrin, 25 g/l EC 50 ml 3
Pirimicarb, % 50 WP 50 g 7
   
   

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

Önemli Not:
Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI
İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.
İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.
 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ YAYICI YAPIŞTIRICI
2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ
Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.
 BİTKİ BESİNİ
3 İNSEKTİSİT Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız. AĞAÇ KIZIL KURDU
4 FUNGUSİT
MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

Hastalık dönemine göre, bir ilaç kullanın.
İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
 MEMELİ PAS
5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.


ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.

Thrips in Vegetables
The tobacco thrips (Thrips tabaci)
Flower thrips is (Frankliniella occidentalis)

Description and household of:
• amber adult is approximately 1 mm in length and very moving.
• Both adults and larvae are found along the bottom side of the leaves.
• continue as long as they find their host plant breeding in warm regions.
• 3-6 year, up to 10 offspring they give.

Loss type:
• Both adults and nymphs of plant leaves they feed on plant sap in the stem and fruit.
• It takes a while for the white or silver leaf is then fed
• Dry and much higher losses in last place.
• carry the virus and infect healthy plant diseases.

Plants that are harmful:
• Onions, leeks, garlic, tomatoes, squash, melons, beans, eggplant, spinach, peas, yam and potato damage they do.

Fighting Methods: Cultural Measures
• Dispose of infested plants with harmful residues.
• soil tillage and weed fight should be done.
• Ventilation openings must be closed with a small hole in greenhouses tulle.

Chemical Control:
• For leaf per plant when spraying is carried out in small-leaved plants 20.
• Where reference is made in particular in greenhouse tomato farming, Tomato spotted wilt virus has made the fight to prevent contamination trips without considering the economic threshold.YAPRAK BİTLERİ

Elma yeşil yaprak biti (Aphis pomi)

Elma gri yaprak biti (Disaphis plantaginea)

Kırmızı gal yaprak bitleri (Disaphis spp.)

Şeftali yaprak biti (Myzus persicae)

Erik unlu yaprak biti (Hyalopterus pruni)

Şeftali gövde kanlı biti (Pterochloroides persicae)

Elma yeşil yaprak biti (Aphis pomi)
Elma gri yaprak biti (Disaphis plantaginea)
Kırmızı gal yaprak bitleri (Disaphis spp.)
Şeftali yaprak biti (Myzus persicae)
Erik unlu yaprak biti (Hyalopterus pruni)
Şeftali gövde kanlı biti (Pterochloroides persicae)


YAPRAK BİTLERİ TANIMI VE YAŞAYIŞI

• Yaprak bitleri genel olarak 1,5–3 mm boyunda, armut biçiminde küçük böceklerdir.

Yumurtaları parlak siyah renkte, uzunca oval biçimde 0,5 mm uzunluğundadır.

• Yaprak bitleri gruplar (koloni) halinde yaşarlar. Kışı meyve ağaçlarının dal ve sürgünleri üzerine bırakmış oldukları yumurta döneminde geçirirler.

YAPRAK BİTLERİ ZARAR ŞEKLİ

• Yaprak bitlerinin meyve ağaçlarının taze sürgünlerinde, genç yapraklar ve yaprak sapları üzerinde gruplar halinde beslenmeleri sonucunda, sürgünlerde kısalma ve yapraklarda kıvrılma görülür.

Yoğunluğunun yüksek olması halinde, meyvelerin küçük kalmasına ve şeklinin bozulmasına neden olmaktadır.

Bazı türler beslendikleri yaprakların kuvvetlice kıvrılmasına, kırmızı lekelerin oluşmasına, meyvelerin şeklinin bozulmasına ve küçük kalmasına neden olurlar.

Virus hastalıkları taşımaları nedeniyle de ikincil zararları da önemlidir.

YAPRAK BİTLERİ ZARARLI OLDUĞU BİTKİLER

• Elma, armut, ayva, şeftali, kayısı, badem, erik, kiraz, vişne ve zerdali

YAPRAK BİTLERİ MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Kültürel Önlemler

• Bu amaçla bahçe içerisindeki yabancı bitkiler imha edilmeli, toprak sürümüne özen gösterilmelidir.

Meyve bahçeleri ve yakınında yaprakbitlerine hassas bitkiler yetiştirilmemelidir.

Kış ve erken ilkbaharda ağaçlar kontrol edilmeli, yumurta görüldüğü taktirde yapılacak budama ile popülasyon düşürülmelidir.

KİMYASAL MÜCADELE

• Elma yeşil yaprakbitine karşı en uygun ilaçlama zamanı, ağaçların yapraklı olduğu devrede, 100 sürgünde 15 bulaşık sürgün görüldüğü zamandır.

Elma gri yaprak biti ve Elma kırmızı gal yaprakbitine karşı en uygun ilaçlama zamanı, pembe tomurcuk veya çiçek taç yapraklarının döküldüğü dönemde;

Elma gri yaprak biti için 100 sürgünde 1 koloni,

Elma kırmızı gal yaprak biti için 100 sürgünde 5 koloni görüldüğü zamandır.

YAPRAK BİTLERİ KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLARI

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası
süre (Gün)
Azadirachtin 10 g/l EC 300 ml (elmada) 3
Beta cyfluthrin 25g/l EC 30 ml (A.pomi) 14
Bifenthrin 100 g/l EC 50 ml (şeftali) 21
Carbosulfan 250 g/l EC 125 ml (A.pomi) 14
Chlorpyrifos-ethyl 480g/l EC 150 ml 28
Diazinon 185 g/l EC 200 ml 21
Diazinon 630 g/l EC 75 ml 14
Dichlorvos 550 g/l EC 200 ml 3
Dimethoate 400 g/l EC 100 ml 7
Fenitrothion 550 g/l EC 100 ml 14
Fenthion 525 g/l EC 150 ml 21
Imidacloprid 350 g/l SC 20 ml (elma ve şeftali) 14
Malathion 190 g/l EC 400 ml 7
Malathion 650 g/l EC 125 ml 7
Malathion % 25 WP 300 g 7
Methidathion 426 g/l EC 75 ml 21
Omethoate 565 g/l SL 125 ml 21
  
  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

Önemli Not:
Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI
İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.
İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.
 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ YAYICI YAPIŞTIRICI
2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ
Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.
 BİTKİ BESİNİ
3 İNSEKTİSİT Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız. AĞAÇ KIZIL KURDU
4 FUNGUSİT
MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

Hastalık dönemine göre, bir ilaç kullanın.
İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
 MEMELİ PAS
5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.


ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.

Aphids
Green apple aphid (Aphis Pomi)
Gray apple aphid (Disaphis plantagine A)
Red gal aphids (Disaphis spp.)
Peach aphid (Myzus persicae)
Baked plum aphid (Hyalopterus prini)
Peach bloody body bits (Pterochloroides persicae)


Aphids DESCRIPTION AND LIVING STYLE
• Aphids typically 1.5-3 mm long, pear-shaped insects are small. Eggs are shiny black, longish oval shape is 0.5 mm in length.
• Aphids groups (colonies) live event. They had left their eggs on branches and twigs during the winter of fruit trees.

Aphids LOSS METHOD
• Aphids in the fresh shoots of fruit trees, as a result of young leaves and leaf feeding in groups on the stems, and leaves curl occurs in exile in shortening. If the density is high and causes deterioration of fruits and shape remain small. Some species they feed on the leaves curl strongly, the formation of red spots, and cause deterioration of the shape of the fruit to remain small. Virus diseases are also important secondary damage due to handling.

Plants that are harmful aphids
• Apples, pears, quince, peach, apricot, almond, plum, cherry, sour cherry and apricot

Aphids FIGHTING PROCEDURES
Cultural Measures
• For this purpose in the garden weeds must be disposed of, attention should be given to soil release, should not be grown in the orchards and near sensitive plants aphids.

Winter and trees in early spring should be checked and should be reduced by pruning population to be seen if the eggs.

FIGHTING CHEMICALS
• The most appropriate medication time against the green apple aphid, leaf of the tree circuit that is seen when 15 100 exile exile in dishwasher.

Gray apple aphid and the most suitable medication time against the red apple aphid gal in the pink bud or flower petals poured the period;

1 colony of 100 gray exile for apple aphid, apple aphid 100 gal is red when in exile for 5 colonies can be seen.GALERİ SİNEKLERİ
(Liriomyza trifolii, Liriomyza bryoniae, Liriomyza huidobrensis Phytomyza horticola)

GALERİ SİNEKLERİ TANIMI VE YAŞAYIŞI:
• Erginleri 1-2 mm boyunda gri-siyah renktedir.

• Larvaları en fazla 3 mm boyunda beyaz-sarı renkte ve şeffaftır.

• Erginleri bitkinin tüm yapraklarında, larvaları galeri içinde bulunur.

• Sera koşullarında bütün mevsim boyunca, yazın yabancı otlar ve sebzeler üzerinde görülürler.

• Sera koşullarında 10 döl verirler.

GALERİ SİNEKLERİ ZARAR ŞEKLİ:

• Dişiler yapraklarda küçük yaralar açar, buradan çıkan özsu ile beslenir ve hücre bozulmasına neden olurlar.

• Bu beslenme delikleri sarararak küçük lekeler meydana getirir.

• Larvalar yaprakların iki zarı arasında kalan etli doku ile beslenir ve galeri oluştururlar.

• Daha sonra zarar görmüş bölgeler sararıp kurur ve yapraklar dökülür.

• Genç bitki ve fidelerde gelişmeyi geciktirirler.

• Kalite ve verim kaybına neden olurlar.

GALERİ SİNEKLERİ ZARARLI OLDUĞU BİTKİLER:

• Domates, patlıcan, biber, fasulye, bezelye, bakla, marul, kabak, hıyar, ıspanak, soğan ve pırasada zararlıdırlar.

GALERİ SİNEKLERİ MÜCADELE YÖNTEMLERİ:

Kültürel Önlemler:

• Sera içi, çevresi ve fide yastıklarının çevresi yabancı otlardan temizlenmelidir.
• Havalandırma açıklıkları ince tel ile kaplanmalıdır.

• Bulaşık bitki artıkları imha edilmeli ve bulaşık fideler seraya dikilmemelidir.

• Toprak 10 cm derinliğinde sürülerek topraktaki pupalar yok edilmelidir.

• Malçlama yapılarak toprağın nemli kalması ve pupaların nemden çürümesi sağlanmalıdır.

Biyoteknik Mücadele:

• Seraya fide dikimiyle birlikte, ilk ergin uçuşunu belirlemek üzere dekara 1 adet tuzak asılır.

İlk ergin uçuşu belirlendikten sonra, toplu tuzaklama amacıyla sarı yapışkan tuzaklar, sera içerisinde 10 m2’ye bir tuzak gelecek şekilde 3 m aralıklarla almaşık olarak yerleştirilir.

Tuzaklar bitkilerin 10-15 cm üzerine asılmalıdır. Tuzakların üzeri kirlendikçe (tuzağın yapışkanı kuruyunca veya sarı rengini kaybedince) tuzakların yerine yenisi asılmalıdır.

Kimyasal Mücadele:
• Küçük yapraklı bitkilerde yaprak başına 4 adet, büyük yapraklı bitkilerde yaprak başına 10 adet larva olduğunda ilaçlama yapılır.

GALERİ SİNEKLERİ KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLARI
  
Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası
süre (Gün)
Thiocyclamhydrogen oxalate, %50 SP 50 g 3
   
   
   

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

Önemli Not:
Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI
İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.
İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.
 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ YAYICI YAPIŞTIRICI
2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ
Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.
 BİTKİ BESİNİ
3 İNSEKTİSİT Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız. AĞAÇ KIZIL KURDU
4 FUNGUSİT
MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

Hastalık dönemine göre, bir ilaç kullanın.
İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
 MEMELİ PAS
5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.


ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.

GALLERY FLIES
(Liriomyza trifolii, Liriomyza bryoniae, Liriomyza huidobrensis Phytomyz to Horticola)

FLY GALLERY DESCRIPTION AND LIVING STYLE:
• adult is 1-2 mm gray-black color on the neck.
• Larvae are up to 3 mm tall white-yellow and transparent.
• Adult leaves of the plant in all the larvae are found in the gallery.
• Greenhouse conditions throughout the season, type are seen on weeds and vegetables.
• 10 progeny give in greenhouse conditions.

GALLERY FLIES LOSS METHOD:
• Females are small open wounds in leaves, here are fed up with the sap and cause cell deterioration.
• This constitutes feeding holes sarararak small spots.
• The larvae are fed up with the remaining leaves and fleshy tissue between the two membranes to form the gallery.
• Then turn yellow and dry up damaged areas and leaves are shed.
• delaying development in young plants and seedlings.
• Quality and cause yield loss.

The PLANTS GALLERY FLIES BE HARMFUL:
• Tomatoes, eggplant, peppers, beans, peas, broad beans, lettuce, zucchini, cucumber, spinach, onions and leeks are harmful.

GALLERY FLIES FIGHTING PROCEDURES:
Cultural measures:
• In the greenhouse, the environment of the surrounding area should be cleaned from weeds and seedlings pillow.
• Ventilation openings should be covered with fine wire.
• Dish-washing plant debris must be disposed of and the seedlings should not be planted in the greenhouse.
• pupae in the soil depth of 10 cm in soil should be no rubbing.
• Mulching the soil made of stern kept damp and rot from moisture must be maintained.

Biotechnical Control:
• Greenhouse with planting seedlings, 1 trap per hectare to determine the first adult flight is suspended. After the first adult flight is set, bulk order yellow sticky traps trapping, greenhouse within 10 m2 with a trap placed in alternating facing in 3 m intervals. Traps should be hung on the plants 10-15 cm. Above the trap gets dirty (sticky traps or yellow color is dry, you lose) instead of new trap should be hung.

Chemical Control:
• 4 per leaf in small-leaved plants, large-leaved plants is 10 larvae per leaf spraying is done.


YEŞİLKURT
(Heliothis armigera, Heliothis viriplaca (=Heliothis dipsacea)


YEŞİLKURT TANIMI VE YAŞAYIŞI:

• Kelebeklerin kanat açıklığı 35-40 mm, bej-kahverengi veya yeşilimsi renktedir.

• Larvaları 15-45 mm boyunda, kirli beyaz renkte ve üzeri kıllıdır.

• Olgun larvanın vücudunun sırt kısmında yeşil kahverengi ve sarı renkte bantlar,

yanlarda da sarı renkli birer bant bulunur.

• Kelebekleri gündüz kuytu yerlerde saklanır, genellikle akşamüzeri uçuşurlar.

• Larvaları bitkilerin yaprak, meyve ve taze sürgünlerinde görülür.

• H. viriplaca yılda 1, H. armigera yılda 3-5 döl verirler.

YEŞİLKURT ZARAR ŞEKLİ:

• Larvalar önce yapraklarda beslenir ve yenik kısımlar sararır ve kurur.

• Daha sonra sebzelerin meyvelerini delerek içine girer ve orada beslenirler.

Bunun sonuncunda meyveler çürür.

YEŞİLKURT ZARARLI OLDUĞU BİTKİLER:

Domates, biber, patlıcan, bamya ve fasulyede zararlıdır.

YEŞİLKURT MÜCADELE YÖNTEMLERİ:

Kültürel Önlemler:

• Tarla ve çevresinde yabancı ot temizliği yapılmalıdır.

Hasattan sonra derin sürüm yapılmalıdır.

• İlk yeşil meyveler oluştuğunda larva giriş deliği olan meyveler toplanıp imha edilmelidir.

KİMYASAL MÜCADELE:

• Bitkilerde %5 bulaşma olduğunda ilaçlama yapılır.

YEŞİLKURT KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLARI

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası
süre (Gün)
Alphacypermethrin, 100 g/l EC 50 ml 14
Bifenthrin, 100 g/l EC 50 ml 7
Chlorpyrifos-ethyl, 480 g/l EC 180 ml 7
Cyfluthrin, 50 g/l EC 50 ml 14
Cypermethrin, 200 g/l EC 30 ml 7
Cypermethrin, 250 g/l EC 30 ml 7
Chlorantraniliprole % 35 WG 12 g 1
Chlorantraniliprole+ Abamectin 45+18 SC 90 3
Deltamethrin, 25 g/l EC 50 ml 3
Emamectinbenzoate, %5 SG 30 g -sera 7
Esfenvalerate, 200 g/l EC 60 ml 7
Indoxacarb 150 g/l SC 40 ml 3
Lambda cyhalothrin 50 g/l EC 50 ml 3
Methomyl % 90 SP 80 g 3
Novaluron 100g/l SC 60 ml 5
Metaflumizone 240 g/l SC 100 ml 3
Pyridalyl 500 g/l EC 20 ml  25 ml (sera) 3
Zetacypermethrin 100 g/l EW 50 ml 7

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

Önemli Not:
Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI
İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.
İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.
 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ YAYICI YAPIŞTIRICI
2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ
Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.
 BİTKİ BESİNİ
3 İNSEKTİSİT Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız. AĞAÇ KIZIL KURDU
4 FUNGUSİT
MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

Hastalık dönemine göre, bir ilaç kullanın.
İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
 MEMELİ PAS
5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.


ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.

Bollworm
[Heliothis armigera, Heliothis viriplaca (= Heliothis dipsaci A]

Bollworm DEFINITION AND LIVING is:
• Butterfly wingspan of 35-40 mm, and beige-brown or greenish color.
• The larvae are 15-45 mm long, off-white and older are hairy.
• In the back part of the body, the larvae mature green brown and yellow bands, located in a yellow band on the sides.
• Butterflies are kept in place snuggly day, usually late afternoon flight.
• The larvae of leaf plant is found in fruits and fresh shoots.
• H. viriplaca 1 year, 3-5 years, generations of H. armigera give.

Bollworm LOSS METHOD:
• Larvae feed on the leaves and yellowing before new contacts and dry.
• Then enter into the drilling of fruit and vegetables are fed there. It is rotting fruit in the latter.

Bollworm that BE HARMFUL PLANTS:
• Tomato, pepper, eggplant, okra and beans are harmful.

Bollworm FIGHTING PROCEDURES:
Cultural measures:
• Field and around the weed must be cleaned. After the harvest should be made deep version.
• First green fruits should be collected and disposed of larval entry hole when the fruit is formed.

Chemical control:
• When spraying is done in plants 5% contamination.


SEBZELERDE DANA BURNU
(Gryllotalpa gryllotalpa)


DANA BURNU TANIMI VE YAŞAYIŞI

• Danaburnu erginleri 6-7 cm boyunda, açık veya koyu kahverengi ve oldukça iri böceklerdir. Baş ileri uzamıştır.

• Danaburnu yaşamının çoğunu toprak altında geçirir.

• Genellikle yaşama yeri olarak, galeri açmaya uygun olan kültüre alınmış; nemli, bol humuslu, killi-kumlu toprakları seçerler.

• Geceleri ve çok bulutlu günlerde faaliyet gösterirler.

DANA BURNU ZARAR ŞEKLİ

• Ergin ve nimfleri toprak içinde galeri açarak ilerlerken rastladıkları tohum, kök, yumru gibi her tür bitkisel materyali kemirerek zarar verirler.

• Özellikle yeni dikilmiş veya yeni çimlenmiş sebze fidelerinin köklerini keserek kurumalarına neden olur ve yumrulu sebzelerin de yumrularını kemirirler.

• Ülkemizin her tarafında yaygındır.

DANA BURNU ZARARLI OLDUĞU BİTKİLER
• Çok sayıda bitkide zarar yapmaktadır.

En çok sebzeler, çeltik, buğday, mısır, ayçiçeği, tütün, pamuk, süs bitkileri, meyve ve orman fidanlarında zarar yapar.

DANA BURNU MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Kültürel Önlemler

• Toprağın zamanında ve iyi şekilde işlenmesiyle de zararlının toprak altında bulunan yaşam ortamları bozularak açığa çıkan yumurta, nimf ve erginlerinin sıcak ve doğal düşmanlar tarafından imhası sağlanmış olmaktadır.

• Zararlının, gübreli ve sıcak toprakları sevmesinden hareketle, bahçelerin uygun yerlerine yaz sonuna doğru yanmamış çiftlik gübresi kümeleri bırakılarak ilkbaharda burada toplanan nimf ve erginlerin öldürülmesi popülasyonu azaltma bakımından oldukça yararlıdır.

Kimyasal Mücadele

• Bulundukları yerde mutlaka zarar yapmaları nedeniyle yoğunluklarına bakılmaksızın mücadeleye geçilmelidir.

• Bir yerde bulunup bulunmadıkları; yenik bitki, açtıkları galeri, nemli toprakların 1 cm altındaki yüzeysel kazı izlerinin incelenmesi ile anlaşılabilir.

• Ülkemizin değişik bölgelerinde erken ilkbahardan ekim ayı sonuna kadar mücadele yapılabilir.

DANA BURNU KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLAR

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası 
süre (Gün)
Chlorpyrifos-ethyl %25 WP 400 g 10 kg kepek+ 500 g şeker 7
Parathion-methyl 360 g/l EC 100 ml 28
Chlorpyrifos-ethyl %25 WP 400 g 7
Parathion-methyl 360 g/l EC 100 ml 28

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

Önemli Not:
Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI
MUHAKKAK İNCELEYİN GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ YAYICI YAPIŞTIRICI
2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ BİTKİ BESİNİ
3 İNSEKTİSİT BÖCEK İLACI AĞAÇ KIZIL KURDU
4 FUNGUSİT MANTAR İLACI  (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) MEMELİ PAS
  ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.SEBZELERDE TELKURDU
(Agriotes spp.)
TELKURDU TANIMI VE YAŞAYIŞI

•  Türlere göre değişmekle birlikte, erginlerin renkleri genellikle grimsi veya kahverengimsi siyahtır.

•  Erginler sırtüstü çevrildiklerinde sıçrayıp ters dönerler ve bu sırada "çıt" diye ses çıkarırlar.

•  Larva uzun silindir şeklinde, sert vücutlu ve parlak görünümde, kahverenginde veya kiremit rengindedir.

•  Olgun larva 2-3 cm boyundadır.

•  Kışı larva veya ergin halde toprak içinde geçirirler.bİlkbaharda havaların ısınmasıyla birlikte larvalar toprak yüzeyine yaklaşarak beslenirler.

TELKURDU ZARAR ŞEKLİ

•  Esas zararı larvalar yapar.

•  Larvalar bitki köklerini kemirerek, kalın kök ve yumruların içine girerek zararlı olurlar.

•  Ayrıca yaralanma yerlerinden patojen bakteri ve funguslar bitkiye girerek çürümeler meydana getirebilirler.

TELKURDU ZARARLI OLDUĞU BİTKİLER

•  Çok sayıda bitkide zararlıdır.

En çok zarar yaptığı bitkiler arasında patates, soğan, bütün sebzeler, yer fıstığı, pamuk, mısır, buğday, arpa, yulaf, şeker pancarı ve tütün sayılabilir.

TELKURDU MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Kültürel Önlemler
•  Yaz sonu veya sonbahar başında yapılacak toprak işlemesi
sayesinde larvaların sıcak ve kurak
şartlarda bırakılarak ölmesi sağlanabilir.

•  Ekim nöbetinde, Tel kurdu bulunan tarlalarda zarardan aşırı etkilenen konukçular ekilmemelidir.

Kimyasal Mücadele

•  Ortalama olarak m2’de 6 ve daha fazla sayıda larva mevcutsa ilaçlama yapılmalıdır.

TELKURDU KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLARI

Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu Doz 100 lt suya İlaçlama ile hasat arası
süre (Gün)
Chlorpyrifos-ethyl %25 WP 1.2 kg 12 g/1 kg tohuma 7
Diazinon 185 g/l EC 1 l 7
   
   

  AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı 
  AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

Önemli Not:
Bahçenizi her ilaçlamanızda eğer sulama veya ilaçlama suyunuzun pH sı 8 - 8.5 ise muhakkak Golden Wet yayıcı yapıştırıcı kullanınız. (Ülkemizin birçok yöresinde toprak ve su pH sı 8- 8.5 hatta 9 a kadar çıkmaktadır.) Üretilen bütün ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. en Kaliteli ilaçlar dahi 6 ila 15 dakika arasında, % 30 varan oranlarda etkisini kaybetmektedir.

BİTKİNİZE AÇ KARNINA İLAÇ VERMEYİN, GOLDENMIX® Bitki besini ile birlikte ilaç verin

TANK SIRALAMASI Sırasıyla (SIRALAMAYA BOZMAYIN)

1 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ- YAYICI YAPIŞTIRICI
İlaçlama suyunun PH sını düşürür, ilacın bozulmasını önler.
İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra ilacın yaprağa yayılmasını sağlar, yapraktan akmasını önler.
 GOLDEN WET PH DÜŞÜRÜCÜ YAYICI YAPIŞTIRICI
2 GOLDENMIX BİTKİ BESİNİ
Bitkinin düzgün ve dengeli beslenmesini sağlar. Meyvelerin albenili, parlak, renkli, iri, dayanıklı, sert, ağır, lezzetli ve hoş kokulu olmalarını sağlar.
 BİTKİ BESİNİ
3 İNSEKTİSİT Yukarıda belirtilen aktif maddeli ilaçlardan birini kullanınız. AĞAÇ KIZIL KURDU
4 FUNGUSİT
MANTAR İLACI (Ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra) 

Hastalık dönemine göre, bir ilaç kullanın.
İlaçların kullanma - hasat sürelerine dikkat edin.
 MEMELİ PAS
5 Diğer Teknik elemanlarımızca önerilen diğer iz elementler.


ÖN KARIŞIMLA KONTROL EDİNİZ.

He instilled in VEGETABLES
(Agriotes spp.)

The suggestion was DEFINITION AND LIVING
• Although it varies by species, the colors of the adult is usually grayish or brownish black.
• Adults jumped onto his back turned when this order is inverted and "crispy" they sound.
• Larvae long cylinder-shaped, hard-bodied and shiny appearance is brown or brick-red color.
• Mature larvae are about 2-3 cm long.
• Winter larvae or larvae mature state with warm weather approaching in geçirirler.bilkbahar in the soil feed the soil surface.

Suggestion was LOSS METHOD
• The real damage is done larvae.
• The larvae gnawing at the root, by getting into the thick roots and tubers are harmful.
• In addition, pathogenic bacteria and fungi decay entering the plant can form where the injury.

Suggestion that he IS HARMFUL PLANTS
• It is harmful in numerous plants. Most damage his plants are potatoes, onions, whole vegetables, peanuts,
cotton, corn, wheat, barley, oats, sugar beet and tobacco can be considered.

He instilled FIGHTING PROCEDURES
Cultural Measures
• Summer achieved thanks to the end or beginning of autumn tillage will be left in hot and dry conditions, the larvae die.
• In crop rotation, the damage in the fields with Wireworms hosts should not be overly affected planted.

chemical Control
A • m2 average number of 6 or more larvae present spraying.Kaynak:http://www.getakimya.com/DomatesYetis.aspx