Justus Von Liebig' in Minimum Yasası

0 yorum


Bitkilerin beslenmeleri konusundaki en temel yasalardan birisi Von Liebig tarafından 1840 yılında ortaya konan minimum yasasıdır.
Bu minimum yasasına göre,

Bitkilerin büyümeleri ihtiyaç duyduğu besin elementlerinden toprakta en az bulunanına bağlıdır.

Doğal çevrede bitkiler için gerekli olan elementlerin bir bölümü (karbon, hidrojen, oksijen vb.) bol miktarda bulunduğu hal­de, topraktakilerin bazıları bitkilerin gereksinimlerini karşılayacak dü­zeyde bulunmayabilir. Örneğin bor elementi bitki gelişimi için gerekli olmakla beraber, tükendiğinde diğer gerekli elementler bulunsa bile bitki gelişimi durur. Yani bitkilerin gelişimi, topraktaki minimum besin elementiyle sınırlandırılır. Topraktaki minimum besin elementinin azot ol­duğu düşünülürse, bitki gelişiminin toprakta bulunan nitratın (NO3) miktarına bağlı olarak değiştiği görülür