Besin çözeltilerindeki elementlerin maksimum ve minimum konsantrasyonları

0 yorum


Topraksız tarım çalışmalarında, besin eriyikleri içerisinde çözünen elementlerin maksimum ve minimum konsantrasyonları aşağıdaki gibi olmalıdır. Değerler Mg / Lt dir.

Element Optimum Sınırlar (mg / l)
N 300 150-1000
P 80 50-100
K 250 100-400
Ca 400 300-500
Mg 75 50-100
S 400 200-1000
B 1 0.5-5.0
Cl 5 değişik
Cu 0,5 0.1-0.5
Fe 5 2 - 10
Mn 2 0.5-5.0
Mo 0 0.001-0.002
Zn 0,5 0.5-1.0