Sitemize Hoş Geldiniz ------Sitemizdeki Konu Sayısı 1400'ün üzerine çıkmıştır Bir çok deney ve araştırma konularımız sizin ilginizi çekebilir SİTEDE ARAMA YAPMAK İÇİN YANDAKİ ARAMA KUTUSUNU KULLANIN Aşağıdaki kayan resim menüsüne de İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK konuları ekleyeceğim

HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

0 yorum


ÖNEMİ
Hindi,lezzetli ve besleyici olan eti için yetiştirilir. Yumurtası daha ziyade damızlık üretimi için önemlidir. Hindi kanatlı bir hayvan olmasına rağmen büyük hayvanlar gibi sürüler halinde otlamaya elverişlidir. Zayıf karakterli meralarda otlatılan hindiler büyükbaş hayvanlar tarafından değerlendirilemeyen cılız otları,anız ve harman yeri artıklarını,çekirge,solucan ve böcekleri yiyerek iyi nitelikte ete dönüştürürler. Otlatılan hindiler daha az yem tüketir ve daha iyi gelişirler. Ayrıca nemsiz olan hindi gübresi de bahçe ve tarla bitkileri için önem taşımaktadır.
PRATİK HİNDİ BESİCİLİĞİ:
Hindi besisi,büyütme dönemi ve besi dönemi olmak üzere ik,i dönemden oluşur. İlk 6-8 hafta büyütme dönemi olarak tanımlanır. Bu dönemde palazlar küçüktür. Hava akımlarından korunmalı,sıcak tutmalı ve yağmur altında bırakılmamalıdır. Palazlar uzak yerden gelmişse kutuların kapakları açılıp hayvanların kendilerine gelmeleri sağlanmalı,daha sonra kümese alınmalıdır. Işıklandırma çok önemlidir. İlk 3 gün mutlaka 23 saat aydınlatma yapılmalı , 1 saat istirahat verilmelidir. Lamba yüksekliği 75-200 cm olmalı,ampuller 25-30 vatlılardan seçilmeli ve metrekareye 2 vatlık ışık hesaplanmalıdır. Palazlar 2,5 – 3 aylık olduklarında dayanıklıkları artacağından fazla bakım istemezler. Hindi besisinde başarı büyük ölçüde palazların büyütülmesine bağlıdır. Bu nedenle büyütme döneminin ilk 4 haftası sonraki dönemlerden daha çok önem taşır. Büyütmenin ilk 2-4 haftalık dönemine kadar 60 cm yüksekliğinde duralit ya da kartondan 2,5 metre çapında bir çember oluşturularak kümesin tamamı yerine sadece bu bölgenin ısıtılması yoluyla büyütme tavsiye edilir. Kümes sıcaklığı ilk günler 35 santrigrat derece iken 4 hafta sonunda 25 santigrat dereceye düşürülür ve o derecede tutulur. Isıtmada radyan sobalardan yararlanılabilir. 4 hafta sonunda çember kaldırılır. Çember kaldırılınca ilk bir kaç gün köşelere yığılmalar olabilir. Bunu önlemek için köşeler yuvarlaklaştırılmalıdır. Hindi palazları ilk 8 haftalık dönemde aşırı gelişme gösterdiklerinden yeterli protein ve vitamin ihtiva eden yemlerle beslenmelidirler. Hindilere tavuk yemi verilmemelidir. Özel olarak imal edilen hindi yemi verilmelidir. Palazları yeme alıştırmak için yemin üzerine mısır kırması , tuzsuz lor,marul gibi besin değeri yüksek,iştah açıcı besin maddeleri verilebilir. Palazlara verilecek yemler küflü,fazla ince tozlu,fazla iri taneli olmamalıdır. Verilecek su oda sıcaklığında olmalıdır. İlk bir kaç gün su verilmemesi yanlış bir uygulamadır. Kanatlılarda kursak şişmesinin nedeni ya sert büyük bir cismin yutulmasıyla kursağın tıkanması, ya da mantari bir hastalıktan kaynaklanan yaralardandır. Palazlar 45 günlük olduklarında doğal şartlara uyabilirler. Bu dönemde yavaş yavaş meraya alıştırılmalıdırlar. Ama yine de fazla rüzgârlı ve soğuk günlerde kümesten dışarı çıkarılmamalıdır. Bu devreden sonra hindiler için onları yağmur ve rüzgârdan koruyacak üstü ve yanları kapalı bir barınak yeterlidir. Düzenli kümesler ancak damızlık için düşünülebilir. Merada otlatılan hindiler hindilere de su verilmeli çok sıcak varsa gölgelik yapılmalıdır. Hindiler akşam kümese dönünce takviye yemleme yapılabilir. Bu yemlemede ir hindiye 200-250 gram yem verilmelidir. Büyütme ve besi döneminde hindilere verilen yemler farklıdır. Başından sonuna kadar hindilere verilecek yem karmaları;başlama yemi,büyütme yemi,geliştirme yemi ve bitirme yemi diye sınıflandırılır. Her üretici bunları bilmeli ve ilgili dönemde ilgili yemi vermelidir. Genel olarak dokuzuncu haftaya kadar başlama ve büyütme yemi,9-14. haftalara arasında geliştirme yemi,14.haftadan kesime kadar ise bitirme yemi verilir.
Besi süresince hindiler tavuklarla aynı yerde bulundurulmamalı,kümes su ile yıkanıp badana ve dezenfekte edilmeli,kümesteki tüm malzemeler dezenfekte edilmeli ,yataklık kuru ve temiz olmalı,suluklar daima dolu bulundurulmalı,yeterli miktarda yemlik olmalı,verilen yem taze olmalı,küflü yem verilmemeli hasta olanlar sağlamlardan ayrılmalı,ölenler uzak bir yere gömülmeli (üzerine kireç dökülerek) veya yakılmalı kümes girişine toz kireç konulmamalı,kuşların kümese girmesi önlenmeli,fare gibi zararlılarla mücadele edilmeli,verilen yem ve sularına antibiyotik ve vitaminler konularak hastalıklara karşı tedbir alınmalı,buna rağmen hastalık görülürse en kısa zamanda veteriner hekime müracaat edilmelidir.