Sitemize Hoş Geldiniz ------Sitemizdeki Konu Sayısı 1400'ün üzerine çıkmıştır Bir çok deney ve araştırma konularımız sizin ilginizi çekebilir SİTEDE ARAMA YAPMAK İÇİN YANDAKİ ARAMA KUTUSUNU KULLANIN Aşağıdaki kayan resim menüsüne de İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK konuları ekleyeceğim

EYLÜL

0 yorumTARLA ZİRAATI

a) Güzlük ekimler için toprak sürümü yapılır. Sürülmüş tarlalara ekim için ikileme ve üçlemesi yapılır. Sürümle birlikte gübreleme de devam eder.
b) Özellikle soğuk bölgelerde hububatta erken ekim amacıyla bu ay ekim başlar.
c) Endüstri bitkilerinde sulama, çapalama ve diğer bakım işleri devam eder.
d) Her türlü hastalık ve zararlılarla mücadele edilir.
e) Hasat ve harman işleri yürütülür. Tütünlerde kırma, pamukta hasat devam eder. Diğer endüstri bitkileri ve bostanların hasadı yapılır.

MEYVECİLİK

a) Bazı bölgelerde Sonbahar dikimi amacıyla fidan çukurları açılmaya başlanır. Çekirdekli tohum ekimleri için fidanlıklarda tavlara hazırlanır.
b) Fidan ve ağaç dikimi yoktur.
c) Meyve bahçesi ve fidanlıkta bakım, sulama, çapa işleri yanında bazı bölgelerde durgun göz aşısı devam eder.
d) Meyvelerde gelecek yıl yumurtadan çıkarak hasar yapacak olan zararlılara karşı mücadele devam eder.
e) Meyvelerden bazılarının hasadı bitmiştir. Ancak bazı çeşitli meyvelerin hasadı devam eder. Hasad edilen meyveler ambalajlanır. Pazara sevkedilir. Muhafaza edilir ve değerlendirilir. Yeşil zeytin salamurası amacıyla hasat yapılır.
SEBZECİLİK

a) Bazı bölgelerde kışlık sebzelerin ekimi ve fidelerinin dikimi devam eder.
b) Sebzelerde sulama, çapa ve diğer bakım işleri yapılır. Sebzelerden tohum alınır.
c) Çeşitli zararlı ve hastalıklarla mücadele yapılır.
d) Her türlü sebze hasadı yapılır. Bazı bölgelerde son turfanda sebzelerin hasadına başlanır.
Sebzeler ambalajlanır, pazara sevkedilir, çeşitli yollarla değerlendirilir.

BAĞCILIK

a) Bağlarda sulama, hereklere bağlama gibi bakım işleri devam eder.
b) Çeşitli hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır.
c) Üzüm hasadı, pazarlaması ve çeşitli yollarla değerlendirilmesine devam edilir.
HAYVANCILIK

a) Bazı bölgelerde hayvanlar yaylalardan kışlıklara dönerler. Ahırlarda gerekli tamirat ve dezenfeksiyon yapılarak hazır hale getirilir.
b) Hayvanların yemleme, tımar, temizlik gibi bakım işleri ay boyunca devam eder.
c) Koç katımına devam edilir.
d) Meralarda otlatmaya bazı bölgelerde devam edilir. Çayırlıklar ve yem bitkilerinin son hasatları yapılır. Hasıl, mısır ve diğer yeşil yemlerin silajına başlanır.
e)Hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele devam edilir.
TAVUKÇULUK

a) Kümesler onarılarak kışa hazırlık yapılır. Badanalanır ve dezenfekte edilir.
b) Çeşitli yemler üzerinden tavukların beslenmelerine devam edilir. Tavuklar sık sık anız ve yoncalıklara salıverilmelidir. c) Çeşitli tavuk hastalıklarına karşı koruyucu aşılar yapılır ve önleyici ilaçlar verilir.

ARICILIK

a) kovanlarda bakım işleri devam eder. Soğuk bölgelerde kovan ağızları daraltırılır
b) Çeşitli arı hastalık zararlıları ile mücadele edilir
c) Bal hasadı devam eder. Soğuk başlayan bölgelerde kovanlarda kışlık yem durumları kontrol edilir.


Sanayi Bitkileri

— Pancarlarda erken söküme devam edilir.
— Pancarlarda sulama yapılır.

— Mısır hasadı yapılır.
— Ayçiçeği hasadı yapılır.

Hububat

Kışlık ekim için, toprak işlemesi yapılır.
Toprak örnekleri alınarak analiz ettirilir.

Çayır - Mer'a

— Meralardan, münavebeli otlatmak suretiyle hayvanlar yararlandırılır.
— Meralarda yetişmiş veya yetişmekte olan kofralar, mekanik yöntemlerle ayıklanır.
— Yağışlı havalarda, meraların niteliklerinin bozulmaması için hayvan otlatılmasına müsaade edilmemelidir.
— Biçilen otlar modern yöntemlerle kurutulmalıdır.

Baklagiller

— Fasulye hasadı yapılır.
— Baklagil yerleri sökülür.Sebzecilik

— Havuç, kışlık yeşil soğan; marul ve turpun fide ve tohumlarının yerlerine ekim ve dikim işleri sürdürülür.
— Hasadı biten sebzelikler temizlenip, kışlık sebzelerin ekimi için toprak hazırlığı yapılır.
— Kışlık için ekilen havuçlarda seyreltme yapılır. Kışlık yetiştirilen sebzelerde ot alma, çapalama ve gerekiyorsa sulama yapılır. Lahana kelebeği mücadelesi yapılır.

Arıcılık

— Bal hasadı yapılır. (Çerçevenin tümünün veya en az 2/3’ünün sıralandığı zaman, bal hasat edilmelidir. Sırlanmış, olgunlaşmamış ballar hasat edilirse, erken kristalize olur veya ekşimeler görülebilir.)
— Sağlam çerçevelerdeki ballar süzülerek, boş petekler yeniden kovanlara verilir. Verilen bu boş petekler işçi arılar tarafından onarılarak, bal bulunabilirse, yeniden doldurulabilir.
— Bal sağımda yağmacılığa meydan vermemek için, çok dikkatli davranmak gerekir.
— Kovanlarda bakım işleri devam eder. Soğuk bölgelerde kovan ağızları daraltırılır. Soğuk başlayan bölgelerde kovanlarda kışlık yem durumları kontrol edilir.
— Çeşitli arı hastalık zararlıları ile mücadele edilir.

Büyük Baş Hayvancılık

— Gebe ineklere iyi bir bakım gösterilmelidir. Doğumlarına 1,5–2 ay kala sığırlar sütten kurutulmaya başlanılmıştır. Doğum locaları ve buzağı bölmeleri yeniden gözden geçirilerek noksanlıklar tamamlanıp, dezenfeksiyonları yapılır.
— Herhangi bir nedenle yavru atımı görüldüğünde, böyle hayvanlar derhal tecrit edilerek, gerekli araştırmalar yapılmalı; bulaşıcı bir hastalık durumunda, etkin önlemler alınmalıdır.
— 4–8 aylık dişi danalara Br. S. 19 aşıları uygulanır.
— Doğumu yaklaşan sığırlara, buzağı septisemi aşısı uygulanır.
— Kış ayları için gerekli gıda ihtiyaçları sağlanır. Silaj çukurları doldurulup, üzerleri tekniğine uygun bir şekilde kapatılıp, kış sezonuna hazır bir duruma getirilir.
— Aylık kayıtlar tutulur.

Kümes Hayvancılığı

—Kümeslerin temizlik ve dezenfeksiyonu yapılır.
—Kullanılacak aşı ve ilaç varsa bunlar sularına katılır.
—Kümeslerin ısınma sistemlerinin bakımları yapılarak kışa hazırlanılır.
—Kümes pencerelerinin telleri kontrol edilerek eksikleri onarılır.

MEYVECİLİK

Meyveler

a) Bazı bölgelerde Sonbahar dikimi amacıyla fidan çukurları açılmaya başlanır. Çekirdekli tohum ekimleri için fidanlıklarda tavlara hazırlanır.
b) Fidan ve ağaç dikimi yoktur.
c) Meyve bahçesi ve fidanlıkta bakım, sulama, çapa işleri yanında bazı bölgelerde durgun göz aşısı devam eder.
d) Meyvelerde gelecek yıl yumurtadan çıkarak hasar yapacak olan zararlılara karşı mücadele devam eder.
e) Meyvelerden bazılarının hasadı bitmiştir. Ancak bazı çeşitli meyvelerin hasadı devam eder. Hasat edilen meyveler ambalajlanır. Pazara sevk edilir. Muhafaza edilir ve değerlendirilir. Yeşil zeytin salamurası amacıyla hasat yapılır.          

Bağcılık

a) Bağlarda sulama, hereklere bağlama gibi bakım işleri devam eder.
b) Çeşitli hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır.
c) Üzüm hasadı, pazarlaması ve çeşitli yollarla değerlendirilmesine devam edilir.

Fındık
—Hasattan sonra Fındık Filiz Güvesi için ilaçlama yapılır.
—Yağmur yağıp toprak tavlandıktan sonra gübreleme için toprak örneği alınır.
—Ay sonlarına doğru Mayıs Böceği larvalarına karşı ilaçlı mücadele yapılır.

Dış Mekân Süs Bitkisi Yetiştiriciliği
—Gölgeyi seven bitkiler dışında diğer gölgelikler kaldırılır.
—Durgun göz aşılarına devam edilir.
—Herdemyeşil bitkilerden çelik alınır.
—Çiçeklenmesi geçmiş ortanca vb gibi bitkiler sert şekilde budanır.
—Aşılı fidanlarda aşı kalemi dışındaki anaç kesimleri yapılır.
—Ot alma, çapalama, sulama vb gibi bakım işlerine devam edilir.

Çim Tarımı

—Çim bakımında sonbahar programı Eylül ayında başlar. İlk yapılacak iş çimlerin boylarını sonbahara uygun bir boyuta alçaltmaktır. Solucanlar bu ay içinde aktif duruma gelirler. Bu dönemde ortaya çıkabilecek zararlılar için zirai ilaç bayilerinin tavsiye edeceği ilaçlar kullanılmalıdır. Eylül ayı bütün bölgelerimizde tohum ekmek için en uygun aydır. Eylül ayının birinci yarısında Ege ve Akdeniz Bölgelerinde son gübreleme yapılmalıdır.