Sitemize Hoş Geldiniz ------Sitemizdeki Konu Sayısı 1400'ün üzerine çıkmıştır Bir çok deney ve araştırma konularımız sizin ilginizi çekebilir SİTEDE ARAMA YAPMAK İÇİN YANDAKİ ARAMA KUTUSUNU KULLANIN Aşağıdaki kayan resim menüsüne de İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK konuları ekleyeceğim

Bir Süt Sığırcılığı İşletmesi Kurulurken Düşünülmesi Gereken Noktalar

0 yorum


Hayvancılık

Büyükbaş hayvan yetiştiriliciği (gerek süt gerekse besi olsun) değişik meslek gruplarından kişilerin ilgi odağı olmaktadır . Bu kişiler büyükbaş yetiştiriciliği yapmak istediklerini ve ne gibi noktalara dikkat etmek konusundaki sorularını bize iletmişlerdir.


Hayvancılık işletmeleri planlanırken geniş düşünmek ,gelecekteki olası gelişmeleri dikkate alarak planlama yapmak gerekir. İster süt ister besicilik yapılacak olsun hepsinde işletme planlanırken dikkat edilmesi noktalar ,İklim koşulları ve sığırın çevre isteklerinin dikkate

Ulaşımın kolay elektrik su gibi alt yapının

Topoğrafik durum dikkate alınarak drenajlı bir arazide kurulması,

İşletmenin bölgede kışı esen hakim rüzgarlara kapalı ve yazın esen serin havayı alacak şekilde planlanması,

Gelecekte işletmenin kapasitesinin artma ihtimali göz önüne alınarak, işletme yapılarının birbiri ile işgücü kullanımını kolaylaştıracak şekilde yerleştirilmesi olarak sayılabilir.
İKLİM VE BARINAKLAR

Hayvan barınaklarına yapılan yatırım iklim koşullarına bağlı olarak değişmektedir. Genel olarak sınıflamak gerekirse hayvancılıkta barınak tipleri kapalı ,yarı açık ve tam açık sistem olarak sıralanabilir.


Güney bölgelerimizde üç tarafı ve üstü kapalı ve bir tarafı açık (yarı açık), barınakların yaygın olması ve yazın yüksek sıcaklığa karşı korunmanın planlanmada dikkate alınması gerekir. Buna karşılık Orta ve Doğu Anadolu daki hayvan barınakları iklim koşullarına karşı koruma sağlamak amacıyla kapalı olarak yapılmaktadır.
BİR SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMESİNDE BULUNMASI GEREKEN BAŞLICA BÖLMELER VE ÖZELLİKLERİ

Boğa Barınağı: Eğer işletmede yapay tohumlama kullanılmayacaksa mutlaka ayrı bir boğa barınağına gerek vardır. Boğa barınağı yağmur ve güneşten koruyacak kapalı bir alan ile bu alanın yaklaşık iki katı kadar gezinti alanından oluşmalıdır. Gezinti alanı çevresi bir duvarla kapatılmamalı, padoks şeklinde yapılarak boğanın etrafını seyretmesi sağlanmalıdır.Buzağı Barınağı:

Şimdiye kadar geleneksel uygulamada kapalı barınak içinde çeşitli boyutlarda ki bölmelerde grup halinde veya bireysel şekilde barındırmanın en iyi sistem olduğu kabul edilmekte idi. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalarla dış ortamda tutulan buzağı kulübelerinde bireysel olarak büyütmenin çok iyi sonuç verdiği ve sağlık problemlerinin azalarak buzağıların gürbüz oldukları bildirilmektedir.
Sağmal İnek Ahırı: 

Sağmal inek sayısı fazla olan işletmelerde bütün inekler birarada tutulmamalı, benzer süt veriminde olanlar grup halinde bulundurulmalıdır. Böylece yüksek süt verimli inekler ile düşük süt verimli ineklerde kendi ihtiyaçlarına göre bakılmış olacaklardır. Bölgemiz koşullarında kışın kuzeyden esen sert rüzgarlara kapalı ama yazın güneyden gelen esintiye açık olan ayrı açık barınaklar önerilmektedir.
Sağım Yeri: 


Sağım küçük işletmelerde el ile veya daha büyük işletmelerde makina ile yapıla bilir. Ancak 50 baş ineği olan bir yetiştirici el ile sağım yaptırmak için sağımcıya vereceği para ile bir sağım yeri yaptırıp daha ekonomik gelir elde edebilir. 

Sağım işletmenin tercihine göre bağlı ahırlarda; 
a) ahır içinde borulu sağım sisteminde, 
b) merkezi bir sağım salonunda veya 
c) portatif sagım makinaları ile yapılabilir. 

    Açık ve bağsız ahırlarda merkezi sağım yerinde, ineklerin sağılmaları, küçük işletmelerde ise portatif sağım makineleri uygun olacaktır.


Hasta Hayvan Bölmesi: Bir işletmede mutlaka hasta hayvanların ayrı bir yerde tutulmasına olanak sağlayacak bölmelere ihtiyaç vardır. Böylece hasta ineğe gerekli bakım ve tedavi uygulanabilmekte ve diğerlerinden ayrılarak, bulaşıcı bir durum varsa, hastalığın sürü içinde yayılmasının önüne geçilebilmektedir.


Doğum Bölmesi: Gebeliğin son dönemlerinde doğuma 4-5 gün kala ayrı bir bölmeye alınarak gözlem altında tutulması gerekir. Doğum gerek annenin gerekse yavrunun yaşamı için çok dikkat edilmesi ve gözlenmesi gereken bir fizyolojik olaydır. normal koşullarda inekler herhangi bir müdahaleye gerek duymadan doğurabilir. Ancak eğer müdahale gerekirse gerekli ortam ve aletlerin hazır olması gerekir.100 başlık sağmal inek ahırında 4-5 bölme yeterli olacaktır. Bu bölmelerin mümkün olduğunca geniş tutulmasında fayda vardır.Genç Hayvan Bölmesi: Yetiştirici doğan erkek hayvanları mümkün olan en kısa sürede elden çıkarabileceği gibi, eğer kullanabileceği bir mera varsa bundan faydalanarak, kısa bir süre büyüttükten sonrada satabilir. Sütten kesimden 6 aylık yaşa kadar erkek ve dişi sığırlar birarada tutabilirsede ayrı tutulmaları daha iyidir. altı ay ile bir yaş tamamlanıncaya kadar dişi ve erkekler ayrı bölmelerde tutulmalı bunların arasına daha küçük veya daha büyük hayvanlar katılmamalıdır. Düveler 12 aylıktan sonra birarada tutulabilirse de çiftleşme sonrası ve gebeliğin ileri dönemlerinde ayrı bir bölmede barındılıp farklı beslenmesi gerekir.


Bütün bu genç sığırların, yarı açık bölmelerde veya sade bir sundurma altında tutulmaları yeterlidir.

Kurudaki İnek Bölmesi: gebeliğin son iki ayı yavrunun gelişimi için çok büyük bir önem arz etmektedir. Yavru gelişiminin riskli olduğu bu dönemde ineğin yetersiz besleme koşullarında tutulması, gerek yavruda gerekse inekte problemlere neden olmaktadır. Bu nedenlerle doğumu yaklaşan ineklerin ayrı bir bölmede kontrollü koşullarda tutulmasında yarar vardır. Bu amaçla kullanılacak bölmenin yarı açık şekilde veya sadece gölgelik temin edilmiş etrafı çevrili olması yeterlidir. Aşırı yağlanmayı önleyeceği ve ekzersiz olanağı sağlayacağı için de ayrıca yaralı olacaktır.


Yemler Ve Yemleme: Sığırların beslenmesinde kaba ve kesif yem olmak üzere iki tip yem verilmelidir. Kesif yemler bölgede mevcut yem fabrikalarından satın alınacağı gibi işletmenin kendiside yapabilir. İşletme kesif yemi satın alıyorsa belirli bir süre elinde stok bulunması gerekir. Kesif yem işletmede hazırlanacaksa, üreteceği kesif yemin ham maddelerini depolaması gerekeceği için yem ham maddeleri deposuna ihtiyacı olacaktır.Bölgemizde yetiştiricilerin büyük bir kısmı kaba yem olarak saman kullanmaktadırlar. Hububat sapları, balyalar halinde açıkta depolanacağı gibi bir ot sundurması altındada depolanabilir. Bu ikinci seçenek biraz masraf gerektirse de daha kaliteli kuru ot temin edilmesine besin madde kayıpları en aza indireceği için kısa sürede kendisini amorti edecektir. Bölgemizde pek yaygın yapılmasada slaj gibi (mısır, yonca, fiğ ve çeşitli karışımlar) havasız ortamda fermente edilerek saklanması ile elde edilen yemler hem içerdikleri besin maddeleri hemde iştah açıcı özellikleri nedeni ile büyük önem arz etmektedirler.silaj için silaj çukurları yapılması gerekir.Ülkemiz insanlarına temiz çevre sağlanması istemi giderek daha önem kazanması nadeniyle ve ayrıca, hayvan sağlığı açısından da ele alındığında gübre çukurları yapımına özen gösterilmelidir.Bu arada çalışanlar ve idareciler içinde bir idare binası veya odaları da olmalıdır. Görüldüğü gibi modern bir süt sığırcılığı işletmesinde çok ve çeşitli kısım ve bölmelere gereksinme vardır. Bu bölmeler olmadan başarılı bir süt sığırı yetiştiriciliği yapılması mümkün değildir.