Tohum çimlenmede ortamın etkisi

0 yorum
Bu sistemde nem oranı yüksek ve ısı muhafazasıyla bitki gelişimin belli aşamaya kadar dış ortamdan daha hızlı büyüdüğü  ama belli aşamadan sonra  dış ortama aktarılmadığı takdirde dış ortama ekilenlerin gerisine düştüğü gözlemlendi.

Dış ortama aynı zamanda ekilen  tohum çimlenme belirtisi yok.