Sitemize Hoş Geldiniz ------Sitemizdeki Konu Sayısı 1400'ün üzerine çıkmıştır Bir çok deney ve araştırma konularımız sizin ilginizi çekebilir SİTEDE ARAMA YAPMAK İÇİN YANDAKİ ARAMA KUTUSUNU KULLANIN Aşağıdaki kayan resim menüsüne de İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK konuları ekleyeceğim

Tomato Pseudo Curly Top Virus Yalancı Tepe Kıvırcıklık Virüsü

0 yorum
Etmenin genel özellikleri :
Domates Yalancı Tepe Kıvırcıklık Virüsü (
Tomato Pseudo Curly Top Virus) viral bir etmen olup, düşük sevilerde hastalık etmeni ortaya çıkar. Virüs vektör böcekler ( Micrutalis malleifera) ile taşınır ve taşıma yarı kalıcı (semi-persistent) özelliktedir. Virüsün tohumla taşındığına dair bir kayıt yoktur. Virüsün konukçuları, şekerpancarı, patates, domates, biber, tütün bitkileridir.Belirtileri: Domates (Lycopersicon esculentum): - Kloroz (özellikle yaprak kenarlarında), damarlarda renk açılması , yaprak kıvrılması ve çukurlaşması genelde görülen belirtilerdir. Bitkiler genel görünüm olarak bodur ve çok az meyve bağlarlar. 
Teşhisde kullanılabilecek bitkiler ve belirtileri: Ambrosia sp., Datura stramoniumLactuca sativaLycopersicon esculentumNicotiana glutinosaN. × edwardsoniiSolanum melongenaSolanum nigrum -sistemik olarak damarlarda renk açılması, kloroz, yaprak kıvrılması ve bodurlaşma.
Mücadelesi:

   Kültürel Mücadele:
1. Dayanıklı kültivarların kullanımı.
2. 
Hastalıktan ari fidelerin kullanımı.
3.
 
İnfekteli bitki artıkları yok edilmeli.
4. Vektör böcek ile mücadele ve böcek hareketini sınırlayan malçların kullanılması.
5. 
İnfekteli bitkiler ekim alanından uzaklaştrılmalı.
6. 
Konukçusu olan yabancı otlar ile mücadele edilmeli.
   Kimyasal Mücadele:
Viral hastalık etmenlerine kimyasal mücadele önerilmez.