TOPRAKTA DOĞRUDAN KULLANILAN MADENLER.

0 yorum
kükürt

Silvinit (KCl.NaCl) : Ham Sodyum Potasyum Klorür Tuzu (Potasyum).

Silvit / Silvin (KCl) : Potasyum Klor (Potasyum).

Karnalit (KMgCl3.6H2O) : Ham Magnezyum Potasyum Klorür Tuzu (Potasyum ve magnezyum).

Kainit (KMgSO4Cl.3H2O) : Ham Magnezyum Klorür Tuzu (Potasyum, magnezyum ve kükürt).

Langbeinit (K2Mg2(SO4)3) : K.Mag veya Sul-Po-Mag (Potasyum, magnezyum ve kükürt).

Kalinit (KAl(SO4)2.11H2O) : Potasyum Şapı (Potasyum ve kükürt).

Alunit (KAl3(SO4)2.(OH)6 : Şap Taşı (Potasyum ve kükürt).

Yumuşak Kaya Fosfatı : (Fosfor ve kalsiyum)

Apatit (Ca5(PO4)3.(OH,F,Cl)) : Kalsiyum Flor Fosfat (Fosfor, kalsiyum ve flor).

Krandalit (CaAl3(PO4)2(OH5).H2O) : Altimo Kalsiyum Fosfat (Fosfor ve kalsiyum).

Posfoflit (Zn2(Fe,Mg)(PO4)2.4H2O) : Doğal Çinko Demir Manganez Fosfatı (Fosfor, çinko, manganez, ve demir).

Magnezit / Manyezit (MgCO3) : Magnezyumlu Karbonat (Magnezyum).

Epsomit (MgSO4.7H2O) : Doğal Magnezyum Sülfat Tuzu (Magnezyum ve kükürt).

Kieserit (MgSO4.H2O) : Doğal Magnezyum Sülfat Tuzu (Magnezyum ve kükürt).

Talk (3MgO.4SiO2.H2O) : Magnezyum Silikat (Magnezyum).

Sepiolit / Lüle Taşı (Mg4Si6O15(OH)2.6H2O) : (Magnezyum).

Magnezyum Hidroksit (Mg(OH)2) : Mineral; Brucide (Mg(OH)2) (Magnezyum).

Magnezyum Klorit (MgCl2.6H2O): (Magnezyum).

Kalsit / Kireç Taşı (CaCO3) : Doğal Kalsiyum Karbonat (Toprak düzenleyicisi ve kalsiyum).

Tebeşir (CaCO3) : Doğal Kalsiyum Karbonat (Toprak düzenleyicisi ve kalsiyum).

Mermer ve Traverten (CaCO3) : Doğal Kalsiyum Karbonat (Toprak düzenleyicisi ve kalsiyum).

Alçı Taşı / Jibs (CaSO3.2H2O) : Doğal Kalsiyum Sülfat (Toprak düzenleyicisi, kalsiyum ve kükürt).

Dolomit (CaMg(CO3)2) : Doğal Magnezyum Kalsiyum Karbonat (Toprak düzenleyicisi, kalsiyum ve magnezyum).

Aragonit ((CaSr,Pb, Zn)CO3) : (Toprak düzenleyicisi, kalsiyum ve çinko).

Marn (CaCO3+Kil) : (Toprak düzenleyicisi ve Kalsiyum).

Bentonit : (Toprak düzenleyicisi).

Kaolin (Al2Si2O5(OH)4) : (Böceklenme ve hastalık önleyici) .

Atapulgit (Mg5Si8O20(OH)2.4H2O) : (Magnezyum).

Zeolit / Klinoptilolit/ Klino ((Na,K,Ca)2-3Al3(Al,Si)2Si13O36·12(H2O)) : (Toprak düzenleyicisi ve potasyum).

Perlit : Doğal Kalsiyum Potasyum Alüminyum Silikat (Toprak düzenleyicisi).

Profillit (AlSi2O5OH) : (İnsektisitler ve fungusidler için taşıyıcı).

Manganez Sülfat (MnSO4) : Mineraller; Jokokuite (MgSO4.5H2O), Szmikite, Mallardite (Manganez ve kükürt)

Manganez Oksit (MnO2) : Mineraller; Pyrolusite (MnO2), Brannite, Manganite, Hausmannite (manganez)

Borat : Doğal bor mineralleri (Bor)

Mika (Biotit) (K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(OH)2) : (Potasyum, Magnezyum ve demir).

Şili Nitratı (NaNO3) : Sodium Nitrate (Azot)

Demir Sülfat : Doğal Demir sülfat Madeni. Mineraller; Melanterite (FeSO4.7H2O), Pyrite (FeS2), (FeSO4.4H2O)...vb (Kükürt ve demir).

Demir Karbonat : Doğal Demir Karbonat Madeni. Mineral; Siderite (FeCO3) (Demir).

Çinko Sülfat : Mineral ; Goslarite (ZnSO4.7H2O) (Çinko).

Sodyum Sülfat : Mineral ; Thenardite (NaSO4) (Kükürt).

Kükürt : Doğal Kükürt Madeni (Kükürt ve toprak düzenleyicisi).

Glokoni / Glokonit / Yeşil Kum ((K,Na)(Fe+++,Al,Mg)2(Si,Al)4O10(OH)2) : (Potasyum, demir ve diğer elementler).

Granit : Kaya unu / Granit tozu : (Potasyum ve iz elementler).

Bazalt : Bazalt tozu (Potasyum, magnezyum, demir, manganez, çinko).

Buzultaş / Moren : (Potasyum, kalsiyum, demir, magnezyum ve iz elementler).

Feldspar (Potasyum Feldispar) (XAl(1-2)Si(2-3)O8) : (Potasyum).

Kaya Tuzu / Sodyum klorür (NaCl) : Ham işlenmemiş tuz (Toprak düzenleyicisi).

Diatomit / Kizilgur : Toprak düzenleyicisi

Tüf (NaK2Ca5Al3Si21O70.6H2O) : (Toprak düzenleyicisi ve potasyum).

Pomza / Sünger Taşı : (Toprak düzenleyicisi ve potasyum).

Vermikülit : Magnezyum alümino slikat kil minerali (Toprak düzenleyicisi ve magnezyum).

Leonardit : (Toprak Düzenleyicisi).

Torf / Turba : (Toprak Düzenleyicisi).

Gidya : (Toprak Düzenleyicisi). (1646443902)Toprak Düzenleyicilerinin Etkileri:


Asitik toprakta pH’ı artıranlar: Kalsit, tebeşir, traverten, mermer, dolomit, aragonit ve marn.

Alkali toprakta pH’ı düşürenler: Leonardit, torf, jibs ve kükürt.

Toprakta süzülmeyi artıranlar: Jibs ve perlit.

Toprakta hümik asit ve organik madde miktarını artıranlar: Leonardit, torf, gidya.

Toprağın işlenebilirliğini düzenleyenler: Leonardit, torf, kalsit gurubu, jibs, vermikülit, diatomit, perlit, pomza.

Toprağı nemli tutanlar: Leonardit, torf, perlit, vermikülit, diatomit, zeolit, pomza. (38485)
Kaynaklar:Derleyen By Eyyupk