Sitemize Hoş Geldiniz ------Sitemizdeki Konu Sayısı 1400'ün üzerine çıkmıştır Bir çok deney ve araştırma konularımız sizin ilginizi çekebilir SİTEDE ARAMA YAPMAK İÇİN YANDAKİ ARAMA KUTUSUNU KULLANIN Aşağıdaki kayan resim menüsüne de İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK konuları ekleyeceğim

Soğuk ve Don Bölgeleri için Sera Önerileri

0 yorum


Sera İçinde sera 
Bu uygulamayla bir hayli sıcaklığın arttığını gördüm ve dona karşı -5 C sıcaklıktaki naylon serayı bu uygulamayla bitkileri dondan korudum.
Bu ayaz çift camdan yaptığım serada dahada sıcak olacağını düşünüyorum değerleri buraya yazacağım


2013-2014 kış sezonunda deneyeceğim sıcaklığı arttırıcı yöntemde güneş sıcaklığını suyla depo edip gece donlarından bitkiyi korumak.Bunun için pet şişeleri şimdiden biriktirin.Aşağıdaki uygulamalarda havuz ve variller kullanılmış bunlarda farklı yöntem.Size fikir verecek bu sistem  vir ısı depolama sistemidir.Geceleri ısıyı korumak ve seraya uygun sıcaklık dalgalanmalarını engellemek için bir fikir olabilir.Eğer pet şişe değilde varille depo etmeyi düşünüyorsanız kuzeye yerleştirmeniz gerekmekte.Su dolu kaplarınız kesinlikle soğuk havayla temas ettirmeyin soğuk havayla sürtünmesi soğukluğun aksi tesir yapacaktır.


Yukardaki resinde toplanabilir ısı yalıtım malzemeside bir başka yöntem.
Benim yapacağım yöntem ise Çift camın içine su doldurmak ve güneşi dik alacak şekilde seraya yerleştirmek olacak.

Kompost üreterek sera sıcaklığını arttırma

Güneş ısını depo yöntemleri


Yerin altına döşenerek suyun belli bir sıcaklığa getirilmesiyle

Suyu belli bir ısıya getirmek için fresnel lens kullanmayı düşünüyorumSERALARDA PASİF ISITMA SİSTEMLERİ 

Domateslerde normaql bir gelişim için minimum 16°C'nin olması gerekir. Yetiştirme devrelerinde sıcaklık sıfırın altında (-2°C)-(-3°C)'ye düştüğünde bitki tamamen ölür. 
Genel olarak Türkiye'de ısıtma yapılmadan sadece donlu günlerde ısıtılan seralarda domates yetiştirilmektedir. Isıtma çoğunlukla LPG gazı, odun, mazot, yanık yağ kullanılmakta, soğuk zamanlarda aktif ısıtmada sürenin uzunluğu üretim maliyetini arttırmaktadır. Bu nedenle pasif ısıtma sistemlerinden yararlanılmalıdır. Pasif ısıtma sistemleriile don tehlikesi önlendiği gibi 1°C-8°C ısı artışı sağlanabilmektedir. 
Sera inşasında, bireysel cam seralar doğu-batı, blok cam seralar kuzey-güney doğrultusunda kurulmalı, bitki sırları kuzey-güney yönünde oluşturulmalı, kışın güneşin çatıya dik gelerek, fazla yansımadan kırılıp sera içine girmesi için çatı eğim açısı hesaplanarak güneş ışınlarından azami yararlanma sağlanmalıdır. 
Plastik seralarda, örtü olarak kullanılan plastiklerin (IR)'lı olması donun etkisini azaltır. Ayrıca plastikler güneş ışınlarını fazla geçirmeli, kirli olmamalıdır. 
Jeotermal enerji bulunan yerlerde, sera ısıtmasında sıcak sudan yararlanmak mümkündür. 
Pasif ısıtma kaynaklarından biri de çiftlik gübresidir. Bitki sıra aralarına 30-40 cm kalınlıkta hendekleme şeklinde taze sıcak gübreler (at, eşek, koyun, keçi, kümes hayvanları gübresi) konarak toprak ve sera sıcaklığını arttırmak mümkündür. Ayrıca organik gübrelerin sera toprağında parçalanması ile ortaya çıkan CO2 sera havasının oranınıda yükseltir. CO2 oranının yükselmesi ise özümleme hızını arttırarak gelişme ve verime müsbet etki yapar. 

ALÇAK PLASTİK TÜNELLERÖzellikle erken iklbahar dönemi yetiştiriciliğinde, bitkiler küçük iken toprak ve gece sıcaklığı 3°C ve 4°C arttırmak ve dondan amacıyla sera içinde, bitkilerin üzerine alçak plastik tüneller kurulur. 100 cm eninde ve 60 cm yüksekliğinde olan alçak plastik tünellerin 0.10-0.15 mm kalınlığındaki plastik örtleri sabah açılıp, öğleden sonra kapatılarak ısı depo edilir. Veya tüneller kapalı tutularak sadece sera havalandırmaları açılır. Dönüme 30 kg plastik yeterlidir. Bitkiler tünel altında 15-20 gün kadar büyütülebilir. Askıya alma büyüklüğüne gelince plastikler kaldırılmalıdır. 
ISI PERDELERİSera içinde bitki askı telleri üzerine veya sera yanlarına hava boşluğu kalacak şekilde çekilen ikinci bir plastik örtüye veya polyester-alüminyum şerit karışımı perdelere “ısı perdesi” denir. Dönüme çift kat 0.02 mm kalınlığında 10 kg kadar plastik gitmektedir. Isı perdeleri, ışık geçirgenliği yüksek, uzun ömürlü, yüksek sıcaklık, nem ve aşınmaya dayanıklı, kolaylıkla açılıp kapanabilen plastikler kullanılmalıdır. Isı perdelerinin etkinliği perdelerin ısı sızdırmayacak şekilde kapanmasına bağlıdır. Perdenin el ile açılıp kapanması sırasında yıpranması, ölgelik bir alan yaratması, istenilen ısı artışını engelleyen faktörlerdir. 
Isı perdeleri ile donlu günlerde 2°C ile 4°C, diğer günlerde 8°C'ye varan ısı birikimi sağlanmaktadır. Isı perdeleri, seranın güneş enerjisi ile gün boyu ısınması ve gün batımından sonra perdelerin kapatılması sonucu ısı izole ederek, gece boyunca olabilecek sıcaklık kayıpları en az düzeye indirgenmektedir. 

SU ŞİLTLERİ (SU YASTIKLARI) 

0.3 mm kalınlığında, çapı yaklaşık 30-32 cm olan plastik borulara su doldurularak bitki sıraları aralarına yerleştirilmekte, şiltler kollektör olarak kullanılmaktadır. Yere serilen plastik şiltlerin altına siyah plastik izolasyon malzemesi olarak konmakta, siyah plastik ile su şiltesi plastiğin arasına da yapışması amacıyla yağ sürülmektedir. 
Siyah renk yardımı ile daha fazla enerjinin depolanması mümkün olmaktadır. Böylece hiç ısıtma yapmadan, iyi izole edilmiş seralarda geceleyin dış sıcaklığa göre 1°C ile 8°C ısı farkı elde edilmektedir. 
Bu sistemde, bitkiler dondan korunmakta, üründe erkencilik, verim ve kalitede artış olmaktadır. 6 m boyundaki su şiltlerinin her birisi 550 lt su ile doldurulabilmektedir. 1 dekara 6 adet 6 m'lik su şiltesi serildiğinden, 1 m² sera tabanına 30 litrelik su tekabül etmektedir. 

YAĞMURLAMA 

Yağmurlama başlığı takılan lateral boruların seralarda çatı mahyası üzerine döşenerek veya iki sıraq arasında zemine döşenip uzatma boruları ile sera üzerine çıkılarak veya blok seralarda iki sera arasındaki oluğa yerleştirilerek, seradaki bitkileri donlu günlerde dondan korumak, seranın çok sıcak olduğu zamanlarda sıcağın etkisini azaltmak amacıyla yapılmaktadır. 
Yağmurlamada, yağmur şeklinde uygulanan su damlacıklarının soğuması ve daha sonra donması sırasında çevreye verdiği ısı enerjisi dondan korunmak amaçlanmıştır. Ayrıca ince zerreler şeklinde uygulana su damlacıkları ile havanın oransal nemi arttırılarak özellikle radyasyon donunun azaltılmasına yardıncı olur. Donlu gecelerde, plastik seralarda 10-15 mm/saat'lik, cam seralarda 30 mm/saat'lik yağmurlama hızı, örtü malzemesine zarar vermemektedir. 
Yağmurlama ile dondan korumada, kullanılan suyun sıcaklığı, yağmurlama başlığı tipi, dönüş hızı, işletme basıncı, yağmurlama hızı, sitem tertip aralıkları, rüzgar hızı, soğuğun şiddet ve devam ediş süresi gibi faktörler etkili olmaktadır. Çok zayıf kontrüksiyonlu seralarda yağmurlama sistemi kullanılmamalı, kullanılacaksa 6-8 cm'den daha kalın buz tabakası teşekkül ettiğinde yağmurlamaya ara verilmelidir. 
Pasif ısıtma sistemlerinin beraber kullanılması ile daha fazla ısı artışı sağlandığından, dondan korunma, erkencilik, kalite ve toplam verimde büyük verim elde etmek mümkündür. 

SERA İKLİMİNİN AYARLANMASI 

Domates yetiştiriciliğinde 10°C'nin altında ısıtma yapılması ve 32°C'nin üzerinde soğutma yapılması, seranın havalandırılması ve gölgelendirilmesi gerekir. Sürekli gölgelendirme 1 teneke suya 2 kg toz kireç, 1 kg kaba üstübeç ve 1 kg kırmızı toprak karışımı cam seralarda yaz aylarında kullanılır. Kısa süreli hareketli gölgelendirmede plastik-alüminyum karışımı hazır gölgelem ağları ideal olarak kullanılabilir. Yağmurlama ile sera içi sıcaklığını 8°C soğutmak mümkündür. Ayrıca ıslak yastıklarla da soğutma yapmak mümkündür. 

Öneriler madde halinde düzenlersek;
1. Sera kurulacak yerin kuzeyi kapalı, hafif güneye eğimli araziler seçilmelidir.
2. Kışın seranın güneş ışıklarından yararlanması için seralar doğu batı yönünde yerleştirilmeli ve sürekli esen rüzgar yönüne göre de sera yönlendirilmesi yapılmalıdır.
3. Isıtma özellikleri ve ısıtma hacmi yönünden alçak yapılı seralar istenirse de, yazın bu seraların soğutulması yanında bu seralarda donlu günlerde dış kısma yakın bitkiler daha çabuk donmaktadır.
4. Yetiştirme sistemi olarak sonbahar ve ilkbahar yetiştirme türleri seçilmelidir.
5. Düşük sıcaklıklarda döllenen ve hormonlara iyi yanıt veren bitki çeşitleri seçilmelidir.
6. Güneş enerjisinden yararlanabilen ve ısı yalıtımı iyi olan sera tipleri geliştirilmelidir.
7. Sera çatılarına yerleştirilen yağmurlama sistemleri kışın bitkileri dondan korumak, yazın da sera içi sıcaklığını düşürmek için kullanılmalıdır.
8. Seranın yan duvarları, donlu günlerde plastikle örtülerek sera içi sıcaklığının 3-4°C daha yükselmesi sağlanmış olur.
9. Seralarda plastik şiltelere doldurulan su bitkileri -2, -3°C'ye kadar dondan koruyabilir. Bu iş için kalınlığı 0.40 mm olan ve 50 cm genişliğindeki plastik hortumlar bitkilerin dar aralarına içi su 

doldurularak yerleştirilir ve uçları bağlanır. Gündüz şiltelerde ısınan su, gece ısıyı ortama vererek sera içi sıcaklığının düşmesine engel olur.
10. Sera içi sıcaklığını korumada diğer bir yöntem, sera içi tünel sistemidir. Bu yöntem alçak tünel içindeki fide ve bitkiler için kullanılabilir. Sıcaklık serada 0°C iken, sera içine kurulmuş tünelde 3-

5°C olmakta ve sulama ile bu sıcaklık daha da artmaktadır.
11. Seralardaki bitkilerin güneş ışığından daha iyi yararlanmaları için, toprağın üzerine malç plastiklerde yapılabilir. Böylece toprağın daha çok ısınması, tohumların daha çabuk sürmesi ve fidelerin daha 

hızlı gelişmesi sağlanmış olur.
12. Dikim sıra aralarına 40 - 45 cm kalınlıkta hendekleme şeklinde çiftlik gübresi kullanılması toprak ve sera sıcaklığını arttırıcı etkisi olmakta ise de, çiftlik gübresi oldukça pahalıdır.
13. ilkbahar yetiştiriciliğinde geç donlar nedeniyle serada sıcaklık 1-2 °C'ye düştüğü durumlarda bitki sıraları aralarının sulanması yararlı olmaktadır. Sıcaklık dışarıda -2°C, -3 °C'ye düşünce cam 

seralarda -1, -2°C'ye düşünce plastik seralarda, bu sulamalar bitkiyi dondan korumaktadır.

Çeşit seçiminin de ısıtma tasarrufu ile ilişkisi olmalıdır. Düşük sıcaklık koşullarında iyi gelişen ve meyve büyüten çeşitler seçilmelidir.

Seradaki bitkileri dondan korumak, dolayısıyla sera içi sıcaklığını korumak için omurga üzerine yerleştirilen delikli borularla yağmurlama yapılması yararlı olmaktadır. Aynı sistem yazın sera içi sıcaklığının düşürülmesinde de etkili olmaktadır.
Donlu günlerde seranın yan cephelerinin içten plastikle örtülmesi ile 34°C ye kadar sıcaklık farkı elde edilebilmektedir. (Cam ile plastik arasında 10 cm kadar hava boşluğu kalmalıdır).
İlkbahar yetiştiriciliğinde geç donlar nedeniyle serada sıcaklık l2°C ye düştüğü durumlarda dar veya geniş bitki aralarının sulanması yararlı olmaktadır. Sıcaklık dışarıda — 2, — 3 C ye düşünce cam seralarda, — l, — 2 C ye düşünce plastik seralarda bu sulamalar bitkiyi dondan korumaktadır (Çetin, 1982).
Su plastik şiltelere doldurularak bitkiler — 2, — 3°C ye kadar korunabilir. Bu yöntem bitkileri korumakla kalmaz, verim ve gelirin artmasında da yardımcı olur. Bu iş için 0,40 lık 50 cm genişliğinde plastik hortumlar dar aralara yerleştirilir, içleri su ile doldurularak uçları bağlanır. Gündüz şiltelerde ısınan su, gece sera sıcaklığı düştükçe bünyesindeki ısıyı ortama sürekli vermeye başlar (Keresteci, 1976).
Sera içi sıcaklığını muhafaza etme ve bitkileri dondan korumak için çok etkili bir sistem de sera içine tünel sistemidir. Alçak tünel fideler üzerine kullanıldığı gibi dikimi yapılmış bitkilerde de kullanılabilir. Sıcaklık serada 0°C iken, sera içine kurulmuş tünelde 35°C olmaktadır. Gündüzleri sulama yapıldığı takdirde geceleri tünelde sıcaklık daha da artmaktadır.


1. Seraların Isıtılması

Sera içi ısıtılırken, ısının sera içinde dengeli olarak dağılması gerekir. Sera içinde ısının dengeli olarak dağıtılmaması, seranın bir kısım yerlerinin soğuk olmasına ve bir kısım yerlerinin sıcak olmasına 

neden olur.

Isıtılan seralarda ısı çeşitli yollarla sera dışına taşınmaktadır. Isıtma sistemiyle, bu kayıplar karşılanmalıdır. Seranın karlılığını arttırmak için ısı yalıtımına da önem verilmelidir.

Bir sera ısıtma sisteminin şu özelliklerde olması gerekir.

1. Sera ısıtma sistemi, dış hava sıcaklığına bağlı olmadan sera içi sıcaklığını istenilen sınırlar içinde tutabilmeli,
2. Sera içi sıcaklığı, bütün sera içinde eşit olmalı,
3. Sera ısıtma sistemi çalışmaya başladıktan sonra, işlemler tekrar edilmeden çalışabilmen,
4. Sera ısıtma sistemi bir mevsim boyunca, bakıma gereksinme duymadan çalışabilme!!,
5. Sera ısıtma sistemi için gerekli yakıt kolay sağlanabilmeli,
6. Sera ısıtma sistemi verimli çalıştırılabilmelidir.

Bir sera sisteminde yukarıdaki etmenlerin yanında, sera ısıtma sisteminin yapım masrafı, işletmenin ısıtma giderlerine ayırabileceği para miktarı ve sistemin verimliliği özellikle etkilidir.

2. Serada Isı Gereksinimi

Seranın ısıtılması için gerekli enerji, birim zamanda sera içine verilmesi gereken ısı miktarıyla belirlenir ve bunun birimi KJ/h, Kcal/h veya W’dır.

Isı iletimiyle ilgili yayınlarda görülen bu farklı birimlerin ilişkisini verirsek, konunun eşitlikleri arasında daha kolay bir bağ kurulabilir. 1 Kal = 4.186 Jul yada 1 Jul = 0.239 Kal. 1 K Kal/m2 h°C = 

1.163 W/m2 °K yada 1 W/m2. K = 0.86 K Kal/m2 h°C 0.278 W = 1 KJ yada 1 W= 3.6 KJ Sera için gerekli ısı miktarının belirlenmesinde şu etmenler göz önüne alınır.

1. Sera hacmi ve dış yüzey büyüklüğü
2. Sera örtü malzemesinin çeşidi ve örtü kat sayısı
3. Isı kayıp alanlarının büyüklüğü etkilidir.

2.1. Sera Dış Yüzey Büyüklüğü Etkisi

Seranın şekli ve büyüklüğüne bağlı olarak, sera yüzeylerinden kondüksiyon yoluyla ısı kaybı, sera dış yüzey alanıyla doğru orantılıdır. Bir serada birim taban alana düşen sera örtüsü alanı, sera taban 

alanının küçülmesiyle fazlalaşır, sera taban alanı büyüdükçe aynı değer oldukça azalır. Bu nedenle küçük seralarda birim taban alanına düşen ısı yükü fazla, büyük seralarda ise küçüktür. Bu yüzden 

birbirinden ayrı fazla sayıda seraların ısıtılması, bu seraların toplam alanına eşit büyük bir seranın ısıtılmasından daha masraflı olur. Bu nedenle sera dış yüzey alanının hesaplanması gerekir. 

Tarımda kullanılan örtü tiplerinden yüksek tünel ve seralarda ısıtma yapılabildiği için, bu iki örtü tipinin dış yüzey alanının hesaplanması üzerinde durulacaktır.

Yüksek tünelin dış yüzeyi toplam alanı, yarım silindirik dış yüzeyle, ön ve arka yarım daire yüzeylerin toplamına eşittir. Yüksek tünelin yarım silindirik dış yüzeyinin büyüklüğü şöyle hesaplanır.

Ay = 1,57. L . b

Eşitlikte;

Ay = Yüksek tünel yan yüzey alanı (m2),

L = Yüksek tünel uzunluğu (m),

b = Yüksek tünelin genişliği (m).

Yüksek tünelin ön ve arka yüzey alanları da aşağıdaki eşitlik yardımıyla bulunur.

Aö=0,39.b2

Eşitlikte;

Aö=Yüksek tünel ön yüzey alanı (m2),

b=Yüksek tünelin genişliği (m).

Ön ve arka yüzeyler aynı büyüklükte olduğu için, yukarıda hesaplanan değerin 2 katı alınmalıdır. Yüksek tünelin toplam dış yüzey alanını da şöyle buluruz.

A=Ay+2.Aö

Eşitlikte;

A=Yüksek tünel dış yüzey alanı (m2),

Ay=Yüksek tünel yan yüzey alanı (m2),

Aö=Yüksek tünel ön yüzey alanı (m2).

Seralar dış yüzey, yan duvarlar, çatı yüzeyleri ve ön yüzeylerden oluşur. Yan duvarlar, dikdörtgen şeklinde olduğu için, sera uzunluğu ile yan duvar yüksekliği çarpımının iki katı bulunur. Bunu eşitlikle 

gösterirsek;

Ay=L.h

Eşitlikte;

Ay=Sera yan duvar alanı (m2);

L=Sera uzunluğu (m),

h=Sera yan duvar yüksekliği (m).

Buradan çıkan değerin iki katı, sera yan duvar alanını verir.

Çatı yüzeylerinde dikdörtgen iki tanedir. Sera boyutlarından yararlanılarak çatı boyutunu aşağıdaki eşitlikle bulabiliriz.

bç=0.5.b/cos?

Eşitlikte;

bç = Çatı genişliği (m),

b = Sera genişliği (m),

? = Çatı eğim açısıdır.

Bu değer, ayrıca şöyle hesaplanabilir.

(bç=(hm)2+(b/2)2)0.5

Bir çatı yüzeyini de şöyle hesaplarız.

Aç= 0.5.b.l/Cos?

Aç= çatı yüzey alanı(m)

b= Sera genişliği (m)

?= Çatı eğim açısı.

L= sera uzunluğu(m)

Yukarıda bulunan değerin sera uzunluğu ile çarpımı bir sera yan çatı alanını bununda iki kat toplamı sera çatı alanını vermektedir. Sera ön yüzeylerinin alanını bulabilmek için, sera yan duvarından sonraki 

mahya yüksekliğinin hesaplanması gerekir.

hm=0.5.b.tg?

Eşitlikte;

hm=Sera mahya yüksekliği(m)

b= sera genişliği(m)

Sera ön yüzey alanını da şöyle hesaplanabilir.

Aö = h.b+0.5.hm.b=b (h+0.5hm)

Eşitlikte:

Aö= sera ön yüzü alanı(m2)

b= sera genişliği(m)

hm= sera yan duvarlarından sonraki mahya yüksekliği(m)

h= sera yan duvar yüksekliği

Sera ön yüzey alanının iki katı toplam sera ön yüzey alanını vermektedir.

Sera toplam dış yüzey alanı,

As = 2. (Ağ + Ay + AO)

Eşitlikte:

As= Toplam sera dış yüzey alanı (m2),

Aç= Sera çatı alanı (m2),

Ay= Sera yan duvar alanı (m2),

AÖ= Sera ön yüzey alanı (m2),

Seranın ısıtılması için gerekli ısı miktarı belirlenmesinde sera toplam yüzey alanı yanında; seranın toplam hacmi de önemlidir. Bitkilerin üstünde kalan ve doğal havalandırmada etkili olan sera boşluğunun da 

ısıtılması gerekir.

Seranın ısıtılması için gerekli ısı miktarı, sera örtüsünün ısı iletimine, sera dış yüzey alanı büyüklüğüne, sera tipi ve yüksekliğine bağlı olarak değişmektedir. Sera yüksekliğinin ülkemiz koşulları için en 

az 2.00 - 2.20 m arasında ve toplam sera mahya yüksekliğinin ise, 3,50 - 4,00 m arasında olması gerekmektedir. Ayrıca serada bitkiler üzerinde kalan boşluğun sera hacminin % 30'undan az olmaması 

önerilmektedir.

2.2. Örtü Malzemesinin Etkisi

Seralarda kullanılan farklı örtü malzemesinin ısı geçirgenliği değişiktir. Cam ve plastiklerin ısı geçirgenliği ile ilgili bilgiler çatı örtü malzemesi anlatılırken verilmiştir.

Örtü malzemesi içinde ısı yalıtımı özelliği en az olan PE plastik örtüdür.

Sera örtü malzemesinin çift olarak kullanılması malzemenin ısı yalıtım özelliğinin iyileşmesine neden olur. Örtü malzemeleri arasındaki boşluğun 2 -20 cm arasında olması gerekir. Ayrıca çift ya da üç kat 

olarak üretilen sert sera örtü malzemeleri ile serada ısı yalıtımı iyileştirilmekte ve bu örtülerle serada ısı kaybı % 60'a kadar azaltabilmektedir.

2.3. Isı Sızma Kayıpları

Seraların kapı ve pencereleri çevrelerinden, örtü malzemesinin ekleme kısımlarından, duvar ve çatıların birleştikleri yerlerden sera dışına ısı taşınması ile ısı kaybı olmaktadır. Bu sızdırma kayıpları 

seranın diğer yerlerinden olan ısı kaybının % 10 - 15 dolayında fazlalaşmasına neden olur. Yani seradaki ısı kaybına % 10 - 15 eklenerek, sızmalardan dolayı olan ısı kaybı da hesaplamaya eklenmiş olur. Cam 

yüzeyinin altına, plastik ikinci bir örtünün yerleştirilmesi ısı kaybını önemli ölçüde azaltabilir.

3. Serada Isı Gereksiniminin Hesaplanması

Seraların örtü malzemesi olan cam ve plastiğin ısı geçirme özelliğinin yüksek olması nedeniyle, seralar çabuk ısınır ve çabuk soğurlar. Serada bitkinin iyi bir şekilde gelişebilmesi için seranın sıcaklığı 

düştüğü zaman sera içine ısı verilmesi gerekmektedir.

Seraya verilecek ısının miktarı şu etmenlere bağlıdır.

1. Sera dışındaki hava sıcaklığına,
2. Sera içinde istenilen sıcaklık derecesine,
3. Seranın dış yüzeylerinin toplam alanına,
4. Sera örtü malzemesinin tipine ve kat sayısına,
5. Seranın yapı kalitesine bağlı olarak değişir.

Seraların bulunduğu yerde çevre sıcaklığının en düşük olduğu zamanlarda, sera içinin istenilen sıcaklık derecesinde (15-25°C) tutulabilmesi için seranın ısıtılması gerekir. Bu şekilde ısıtma fazla pahalı 

olacağından sera içi sıcaklığı bir süre 7-10°C' ta tutulabilir. Bu sıcaklık derecelerinde bitkilerin gelişme hızı yavaşlasa bile, bitki yetiştiriciliği yönünden sakıncalı sayılmayabilir.

Seralarda ısıtma gereksiniminin hesaplamasında en önemli etken seranın kurulacağı yöredeki meteorolojik kayıtlara göre en düşük çevre sıcaklık derecesi ile bu zamanda sera içinde istenilen uygun sıcaklık 

derecesi arasındaki farktır.

Seradan dışarıya olan ısı iletimi, kullanılan örtü malzemesinin özelliğine göre değişmektedir. Ayrıca seranın iyi yapılması ve malzemeler arasında boşlukların olmaması da ısı geçişini engelleyeceğinden 

seraların ısıtılması daha kolay olur.

Seraların ısı gereksinimi şu eşitlikle hesaplanabilir.

Q = 0k-Qg

Eşitlikte:

Q= Seranın ısı gereksinimi (W);

Qk= Seradan kaybolan toplam ısı miktarı (W);

Qg= Serada güneş enerjisinden kazanılan ısı miktarı (W).

Serada kaybolan ısı miktarı aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanabilir.

Qk = A.U. (tj - td)

Eşitlikte:

Qk = Seradan kaybolan toplam ısı miktarı (W);

A = Sera dış yüzey alanı (m2),

U = Sera yapı malzemelerinin ısı geçirme katsayısı (W/m2.K),

tj= Sera iç sıcaklığı (°C),

td = Sera dışındaki hava sıcaklığı (°C),

Eşitlikte A değeri hesaplanabilir, tj ve td değerleri ilgili çizelgelerden yararlanılarak bulunabilir. U değeri ise aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanabilir.

u = us + uh

Eşitlikte:

U = Toplam ısı geçirme katsayısı (W/m2.K),

Us = Seradan atmosfere doğru olan ısı geçirme katsayısı (W/m2.K),

Uh = Havalandırma ısısını karşılayan ısı geçirme katsayısı (W/m2.K).

Sera bölgesinde ortalama rüzgar hızına göre Uh değeri şöyle hesaplanmaktadır.

Uh= 0,19. V

Eşitlikte:

Uh = Havalandırma ısısını karşılayan ısı iletim katsayısı (W/m2.K),

V = Ortalama rüzgar hızı (m/s).

Seradan atmosfere doğru olan ısı taşınımının taşınması daha zordur.

Us=1/((1/fi)+(d/l)+(1/fd))

Eşitlikte;

Us= seradan a.t.m.’ye olan ısı geçiş katsayısı(M/m2,K)

fi=Sera örtüsü iç yüzey iletkenlik katsayısı(W/m2.K)

d= kullanılan örtü malzemesinin kalınlığı(m)

fd= Örtü yüzeyinde a.t.m.’ye olan ısı iletim katsayısı(W/m2.K.)

l= malzemenin ısı geçirgenliği(W/m2.K)

Sera örtüsü iç ve dış yüzey iletkenlik (ısı taşınım) ve örtü malzemesinin ısı iletkenlikleri Çizelge 5.1.’ de verilmiştir. Verilen değerlerden yararlanılarak malzemelerin ayrıca örtü malzemesinin iç ve dış 

yüzeylerinde ısı iletim dirençleri kolayca hesaplanabilir.

Sera yapı elemanları ısı iletim katsayılarının hesaplamak yerine Çizelge 5.2.’deki değerleri alarak pratikte kolaylıkla kullanılabilir.

Güneşten seraya gelen ısının miktarını hesaplamadan önce, bu enerjilerin dönüşümlerini inceleyelim. Ülkemiz seraların ısınmasında en büyük etken güneştir. Güneşten gelen enerjinin %25-35’ini sera örtü yüzeyi 

%10’unu yapı malzemesi tarafından tutulduğu geriye kalan %55- 65 arasındaki ısı enerjisi seraya girmektedir. Seraya giren güneş enerjisinin %10’u yansıma ile kaybolmaktadır. Böylece güneşten gelen toplam ısı 

enerjisinin sera da yaralı şekle dönüşen kısmı yaklaşık olarak %45-55 arasındadır. Seranın güneşten kazandığı toplam ısı miktarı aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanmaktadır.


Çizelge 1 Bazı önü malzemeleri nin rüzgarlı ve rüzgarsız koşullarda ısı iletim katsayıları
Örtü malzemesi     Kkal/m2h°C     Kkal/m2h°C     W/m2°k     W/m2°k
Cam                            5                       6                     6              7
Plastik                         6                        7                    7             8,5
Plexi-cam(2 katlı)       3,5                      4                    4              4,5
Çift katlı cam+Plastik   3                        3,5                3,5             4

Qg = 0,50. I0. Aç

Eşitlikte:

Qg = Serada güneş enerjisinden kazanılan ısı akımı Kkal/m2.h,

lo = Ortalama günlük radyasyonu yoğunluğu Kkal/m2.h, (Çizelge 5.5'ten alınacak).

Aç = Toplam sera çatı alanı (m2), (Sera çatı alanı, sera taban alanının 1,16 katı alınarak yaklaşık bir değer bulunabilir.)

Isı sızma kayıpları %10-15 yerie %7-10 arasıda tutulursa, seranın güneşten kazanacağı ısı miktarı da yaklaşık olarak hesaplamaya katılmış olur.

Derece - Gün - Sayısına Göre Isı İhtiyacını Hesaplama:

Seralarda ısı gereksiniminin hesaplanmasında bir diğer pratik yöntemde Derece-Gün-Sayıları'dır. Isıtma mevsimi boyunca değişken olan dış hava sıcaklığı ile sera içi ortalama sıcaklığı arasındaki farkın, 

ısıtma yapılan gün sayısı ile çarpımı, derece - gün sayısını verir ve şu eşitlikle hesaplanır.

G=z (tj-td)

Eşitlikte:

G - Derece - gün sayısı,

z - Yılda ısıtma yapılan gün sayısı (ortalama sıcaklığı belirli bir değerin altında olan gün sayısı),

tj - td örtü altı ve dış hava sıcaklıkları (°C).

Derece-gün sayılarını, dış hava sıcaklığının 12°C'nin altına düştüğü günler ve sera içi sıcaklığı 19 °C olmasına göre, hesaplanan değerleri Çizelge 5.3'te görülmektedir.

Derece gün sayısına göre yapının yıllık ısı kaybı ve yakıt tüketimi şu eşitliklerle hesaplanır.

Q= 24 .U.G.A./n

Eşitlikte:

Q: Seranın yıllık ısı gereksinimi (Kkal/yil, Kj/yıl, W/yıl),

U: Isı geçirme katsayısı (Kkal/m2 h°C, Kj/m2h°C, W/m2, °k),

G: Derece-gün sayısı (Çizelge 5.1).

A: Seranın dış yüzey alanı (m2),

n: Isıtma sisteminin verimi.
Sürekli  Hasat Serası Sistemi   Sürekli  Hasat Serası Sistemi organik ürünlerle yılda 52 hafta eşit verim ve devamlı  büyüyen bir kapalı ekosistem sunmaktadır. Bu sistem optimize ışık, karbondioksit zenginleştirme, sürekli ekim ve hasat ile birlikte çözünür besin ile yılda 365 gün ideal büyüme oluşturur. Jeo-hidroponik (organik) tabanlı sürekli  Hasat sistem ekonomik ısınma sunar.Büyüyen koşulları  sıcak iklimlerde  ve soğuk iklimlerde kârda bitki yetiştirilebilir.

   Isıtma ve soğutma maliyetleri standart üç sezon sera operasyon için % 75 daha az olabilir, çünkü bu tür sezon dışı üretim önemli ölçüde geleneksel sera sistemlerine oranla sürekli Hasat sistemi yatırımın karşılığını aldırır Bu sistemle soğuk iklimlerde, yılın herhangi bir zamanında bitki hasat edilebilir , belirli ürünlerin eşsiz yetişme koşulları oluşturmanıza olanak sağlar.

    Sadece  bu küçük metal çemberin içinden sabun  kabarcıkları geçirilerek izalasyon sağlandı..

Evet, sabun kabarcıkları dış sıcaklık gibi soğuk olduğunda izole etmek dünyadaki tek fonksiyonel plastik örtülü serada kullanılmaktadır - 30 C derece ve yaz aylarında iç ısı seralarda bitkiler olması gerekir, böylece ısındığında serin tuttu.

 Balon İzoleli Sera

Kat ve Ross Elliott  Tay Vadisi bölgesinde yaklaşık 20 dakika kuzeybatısında Perth Ontario Kanada yaşıyor. Onlar bu serayı dünyada geleneksel seralar gibi bir karbon dioksit kullanarak yapmak olmazdı Kanada soğuk ikliminden dolayı özel bir 1500 metrekare sera kurmak istedim yaklaşık üç yıl önce karar verdik.

Şimdi onların sabun köpüğü serasında  çalışan yalıtımları var. Kat şimdi  organik olarak yetiştirilen domates, lahana, otlar ve kendisi ve Ross için yeşil sebzeleri yıl boyunca  seradan alabiliyor.Şubat ayında serada Kat Elliott  dikim meşgul.(Yukarda)

   Ross kendilerine özgü sera konusunda dünyanın dört bir yanından yoğun bir teklif aldı.. Kabarcık otomatik olarak soğuk Kanada da  kış gecelerinde ve sera güneşe maruz kaldığında, kabarcıklar güneşi gördüğünde  plastik katmanlara girrerek ve  dağıtarak sabah sabun köpüğü ile saran 30 inç yalıtım boşluğu doldurur.

 Gün boyunca seradaki   su (20.000 litre) ısıtır. Ross  "sıvı güneş yalıtım ve gölgeleme sistemi" , herhangi bir ortamda optimum yetişme koşulları yıl boyunca korumak için fosil yakıt ısıtma veya elektrikli havalandırma ihtiyacını ortadan kaldırmak gerekir." diyor . Ve hatta daha iyi şeyler yapmak için, onların sera denemek için dünyayı davet ediyor ve herhangi bir geleneksel lisans anlaşmaları olmadan teknolojisi sizlere göstermek istiyor. Onlar bu teknoloji ile sera gazlarını azaltmakmayı sağlayacağı ve engel olacağını lisans  o kadar önemli olmadığını söylüyor.

Ross ve Kat onlar da enerji verimli bina uzmanları ve burada Doğu Ontario Kanada dünyada ilk ve halen tek sabun köpüğü yalıtımlı sera inşa ile onların başarısını paylaşma konusunda tutkulu olarak iletişim kurmak için büyük insanlar vardır.Teşekkürler Ross ve kat.Sizleri seviyoruz bu dünyada halen insanlara saygılı birileri var.
 Prrojenin taslağı tamamı İngilizce ve Türkçe olarak aşağıdadır.Birde videoları var


Bundan sonrası Translate ile yapıldı
Önemli Noktalar

1) Neden seralar çok soğuk veya çok sıcak havalarda çalışmaz.
2) Nasıl kabarcıklar yaz soğutma sağlar
3) Nasıl kabarcıklar kış ısıtma sağlar.
4) Diğer uygulamalar, "açık kaynak" teknoloji

Büyüyen Şartları optimize

Perpetual Hasat sistemi bitki büyümesini maksimize etmek için benzersiz bir büyüme teknikleri kullanır. Geliştirilmiş yetiştirme teknikleri şunlardır: yapay ışık, karbon dioksit (CO2) zenginleşmesini sağlamak ve kökleri ve yaprakları ile absorbe çözünebilir besin maksimize. Sistem orantılı böylece hızla besinleri absorbe ederken bitkiler ışık erectly ulaşmak için neden bir 'kompresörlü' büyüyor ortamı üreten, günün belirli saatlerinde beş en önemli yetişme koşulları arttırarak büyümeyi artırır. Sonuç önemli ve hızlı bir büyüme dalgalanma olduğunu. Işık, CO2 ve çözünür besinlerin aynı anda dengede artış ise bitkiler yaklaşık olarak iki kat daha fazla besin işleyebilir. Experience sıcaklık başarılı bir şekilde ek su ile birlikte, artan ışık, CO2 ve çözünür besin seviyeleri ile 95 ° F arttırılabilir gösterir iken Standart sera artan sıcaklığı ~ 85 ° F. Yüksek sıcaklıkta büyüyen sera daha uzun bir süre için mevcut olan yüksek CO2 konsantrasyonu bırakarak dış atmosferden daha fazla her gün kapalı kalmasına izin verme avantajına sahiptir. Perpetual Hasat sistemi ile, o kadar - normal ışık, CO2, ve eriyen bir besin seviyeleri ile, 85 ° F üzerinde sıcaklıklarda stresli hale bitkiler. Yüksek sera sıcaklıklarda çalışan etkili bir sera sıcaklıkları az 85 ° F. sürdürmek zordur dönemlerini kullanırIşık:
Perpetual Hasat sisteminde, bitkiler yapay güneş ışığı ile gün uzunluğunu ayarlayarak bahar ekinoksu kadar sonbahar ekinoksu ışık aynı miktarda alırsınız. Deneyim ~ 11 ½ saat optimum gün ışığı uzunluğu ılıman bölgelerde en yaygın gıda tesisleri için olduğunu gösterir. Buna ek olarak, her sabah, üç saat boyunca ek ışık uygulanması, yılın her gün CO2 konsantrasyonu zenginleştirilmiş, aynı zamanda, bitki büyümesini en üst düzeye çıkarmak için görülmüştür. Artan ışık stomalarını açmak için bitkiler uyararak CO2 emilimini destekler. Bu gelişmiş büyüme döneminde, kırmızı, mavi ve sarı ışık frekansları tamamlayan eklenen ışık kullanımını optimize eder. (Yüksek basınçlı sodyum ampuller) sarı frekansları meyve seti ve kalkınmayı geliştirmek ise Kırmızı ve (halit lambaları) mavi frekansları vejetatif büyümeyi artırmak.

Karbon Dioksit Zenginleştirme:
Normal atmosferik CO2 konsantrasyonu ~ 370 ppm, ancak, deneyim bazı bitkiler 2000 ppm CO2 (yaklaşık beş kez normal) kadar tercih olduğunu gösterir. Devamlı Hasat sisteminde bu artan düzeyde orta sabah sadece 3 saat boyunca korunur. Bu 3 saatlik dönemde, daha sonra CO2 seviyesinin gün sonra bitki büyümesini artırmak için kullanılacak bitkiler mağaza CO2 normale döndü. CO2 esas olarak bir alev (propan veya doğalgaz) CO2 jeneratör tarafından üretilir. Alevi bir 'zirve CO2 üreteci' ve bazal CO2 seviyeleri olarak hizmet verebilir kaynaklar üreten kompost veya diğer sürekli düşük ayrıştırarak tarafından sağlanabilir. Bir dijital CO2 monitör CO2 jeneratörleri olacak döngüsü zaman belirler, ve de ne zaman yüksek CO2 döneminde serada insanlar önlem almak için bir alarm olarak hizmet vermektedir.

Çözünür Besinler:
Perpetual Harvest sistemi plastik kaplı yatak yerleştirilmiş bir toprak daha az büyüyen orta aracılığıyla organik besinleri geçen, jeo-hidroponik ebb ve akış tarzını kullanır. Perlit, pomza, vermikülit, ve çürüyen organik madde (toprak çömlekçilik) toprak-daha az büyüyen orta içermektedir. Toprak-daha az büyüyen orta kullanarak büyük ölçüde kapalı sera alana çoğalabilir toprak kökenli hastalık ve zararlıların olasılığını azaltır. Çözünebilir besin Sir Albert Howard tarafından geliştirilen geleneksel Indore kompost yöntemi kullanılarak oluşturulan organik kompost çay ilave tarafından sağlanmaktadır. Kompost deney yıllara dayanan bu yöntem, bu tür turba yosun, saman, ve gerçek bir toprak küçük bir miktar ve bir aşılayıcı olarak son zamanlarda bitmiş kompost ile birlikte zaten kompost hayvan gübresi ile karıştırılmış geçen sezon mahsul kalıntı olarak selüloz ürünleri ayrıştırarak kompost üretmektedir.

Devamlı Hasat sisteminde, Indore gübre azot, karbon bir 25:1 oranında karıştırılmasıyla organik malzemeler kullanılarak yapılır. Solucan sonsuz döküm, daha kolay erişilebilir bitkiler için besleyici bir forma, mevcut besin dönüştürme başlangıç ​​ısıtma süresi (~ 8 gün) sonra kazık eklenir. 14 gün sonra, kompost orta kompost çay yapma ve / veya büyüyen bir besin üs olarak kullanmak için yeterince yaşlı olduğunu. Bu gübre çay Foliar besleme, yaprakların alt uygulanan da üç saatlik orta sabah light/CO2 zenginleştirme süresi ile bağlantılı olarak gerçekleştirilir. Solucan sindirim sonra gübre kas testi ile belirlenen bir karışım oranında geçen sezon kullanılan bir yetiştirme ortamı ile karıştırılabilir. Bu operasyon modu sırasında gelişmiş, günlük kas testi (Kinesiyoloji) ince ayar ışık, besin ve sıcaklık seviyeleri için gerekli verileri sağlamak için kullanılmaktadır.

Enerji Yönetim Sistemi

Enerji maliyetleri sera çalışması en pahalı bir yönü vardır. Perpetual Hasat sistemi önemli ölçüde enerji girdilerini azaltmak için sera tasarımında son yenilikler istifade eder. Yalıtım Tasarım ve Enerji depolama ve transfer - Bu azalma öncelikle iki yönleri ile elde edilir. Sera düzeni ve ısı kontrolü gibi diğer konular da verimi arttırmak için, ancak daha az bir ölçüde.

Yalıtım Tasarım:
Perpetual Hasat sera duvarına bakan güney biyolojik sabun baloncukları enjekte edildiği arasında polietilen, çift tabakadan oluşur. Sabun kabarcıklar seranın uzunluğu boyunca aralıklarla ortaya serada üstündeki bir dağıtım plenum içine beslenir ve polietilen tabakalar arasındaki boşluğu doldurmak için aşağı akışı vardır.

Perpetual Hasat sistemi kabarcık duvar belirli bir yükseklikte altına düştüğünde kabarcık çöküşü ve otomatik kabarcık yapma makinesi başlar algılayan bir kabarcık gösterge sistemi kullanır. Sabun köpüğü konvektif ısı transferi karşı ve yaklaşık olarak R-1 inç başına kabarcıkların anlamlı arasında bir hava boşluğu ile, tek levha polietilen duvar ya da iki tabaka bir polietilen duvarların bu fazla R-değeri artar bir 'R' değeri ile . Sabun köpükleri ayrıca kızılötesi ışık ama görünür veya ultraviyole ışığı engellemek değil. Bu nitelik fotosentez (görünür ışık) için gerekli ışık frekansları kabarcıkları geçmesine beri ideal bir sera durum yaratır ama radyant ısı kaybı (kızılötesi) neden olacaktır frekansları yönetilmektedir. Bu, bitki büyümesi için gerekli ışık, istenmeyen ısı transferi minimize halde mevcut olduğu anlamına gelir. Bubbles Bu sistemi kullanarak, her iki yönde istenmeyen ısı transferi engelleyebilir. Gün boyunca baloncuklar enjekte iç ısı kazanımını azaltırken Örneğin, gün boyunca baloncuklar drenaj, iç ısı kazancını artırabilir. Kabarcıklar ısı kaybını önlemek ve içindeki sıcaklığı korumak için gece üretilebilir. Bu süreç bir devlet Illinois hibe yoluyla fon aldı ve başarıyla Kanada'da kullanılmaktadır sakinleri tarafından yirmi yıl önce Stelle serada geliştirilmiştir.

Enerji Depolama ve Transfer Sistemleri:
Perpetual Harvest sera tasarımı gereksiz enerji depolama ve transfer sistemlerini kullanır. Kullanım önceliğine göre sıralanan bu sistemler şunlardır:

Yeraltı ısıtma / soğutma sistemi (SHCS)
Aşağıdaki ısı kaynakları ile hidrolik radyan ısı sistemi:
Güneş / termal ısıtıcı
Co-gen ünitesi atık ısı
Babington brülör
Doğal gaz / propan son back-up ısı kaynağı olarak hava ısı zorla
Yer altı ısıtma sistemi sera baz içinde çakıl altında gömülü ince çeperli 4 "delikli polietilen drenaj boru birkaç yüz metre oluşur. Ortak bir plenum ile boru bağlı bir fan boru yoluyla sera hava zorunlu akışı sağlar. Gündüz sera hava, sıcak ve nemli olan ve sera baz soğuk olduğu için, hava böylece hava ısıyı, gömülü drenaj boru boyunca geçerken, nem yoğunlaşacaktır. Sera hava uzaya döndükten sonra, hava daha serin ve daha az nemli. Bu durumda, dönen hava böylece sera soğutma havası, nemi emebilir. Bu soğutma sisteminin benzersiz gömülü boru oluştu faz değişimi yatmaktadır. Sera soğutucu hava yanı sıra, bu işlem, aynı zamanda, sera temel ısıtır.
Plenum Chris Marrons Perpetual Hasat Sera Sistemi
Chris Marrons Perpetual Hasat Sera Sistemi DrainageTubing Tekrar hava sera yeniden giriyor gibi böylece konveksiyonia sera atmosfere sera tabanında depolanan ısı transferi, gömülü boru geçerken geceleri, fan havayı ısıtmak için çalıştırılabilir. Bu şekilde, yer altı ısı depolama sistemi, ısıtma ve soğutma hem de sağlayabilir. SHCS ince sıcaklık kontrolü sağlamak için çift hızlı fanlar ile donatılmıştır. Colorado deneyim bu sistem tüm ancak yılda yaklaşık 50 gün boyunca sera ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu belirtir.
Perpetual Hasat ısıtma ve soğutma sistemi tasarımı (öncelikle Colorado güneş kaynakları olmadan iklimler için) SHCS ile çok yakıtlı Hidronik radyant ısıtma sistemi ile bütünleştirir. Hidronik radyant ısıtma sistemi SHCS tüplerin içine yerleştirilen borulardan oluşmaktadır. Bu sistem büyük bir su depolama tankı içerir ve SHCS.along radyant ısıtma sisteminin boruları hava akımı ile gece veya bulutlu günlerde çekilebilecek gündüz ısı depolama, soğuk aylarda sadece ihtiyaç vardır. Bir dereceye kadar, radyant zemin ısıtma sistemi de sera taban / döşeme içine ısı aktarır. Isı kök bölgesi sıcak tutmak için zemin seviyesinde arzu edilir. Sürece kökleri sıcak olarak, bitkilerin kök bölgesi sıcaklığı 15 daha az ° F kadar hava sıcaklıklara dayanabilir.

Bir güneş / termal sistemi, ortak üreten birim, ve bir Babbington brülör: Hidronik radyant ısıtma sistemi üç kaynak tarafından ısıtılır. / Termal güneş enerjisi ısıtma sistemi aslında depolama tankına sıcak su dolaşan bir güneş ve / veya odun kazanı çalışan havuz ısıtıcı. Co-gen atık ısı sistemleri ve Babbington brülör Ayrıca yedek ısı kaynağı olarak radyant ısıtma sistemine bağlanır. Babbington yakıcı yağ (bitkisel atık veya motor yağı) ya da biyodizel yakar ve hızlı ısı önemli miktarda (ABD askeri bu sistemi kullanarak alanında sunulan tüm yemek ısıtır) sağlayabilir. Co-gen birim ısı ve elektrik hem de sağlar ve etanol, biyodizel veya metan gibi yenilenebilir yakıtların çeşitli güç olabilir.

Sera Düzen:
Perpetual Hasat sera sistemi nedeniyle sadece kuzey kışları güneşin düşük açıyla herhangi bir mevcut sera tasarımı, yaklaşık sonradan olabilir rağmen, optimum Perpetual Hasat sera uzun bir kuzey duvarı olurdu ve dikim yatak dikey yığılmış olurdu teraslar kuzey duvarına doğru yukarı artırıyor. Bir ucundan serada dıştan bakıldığında, bermed kuzey duvarı toprak ile bir çerçeveye benzer görünür. İdeal olarak, sera tepe güneye bakan bir yerleşik ve zemin seviyesinde kısa güney duvarını içerir olacaktır. Sıra yatak Bunun yanı sıra, bu düşey-büyümeye methodthat bir diğerinin üzerinde asılı kap kullanır uygulamak mümkün olacaktır. Ayrıca, başka bir gelir akışı sağlayan, balık (aquaponics) sorulmaya izin böylece, kapalı beton balık tanklarının üzerinden teraslar inşa etmek mümkün olacaktır.

Sıcaklık / Nem Kontrolü:
Perpetual Harvest kontrol sistemleri, tüm manuel geçersiz kılma için seçeneği ile, termostatlar, sayaçlarını kullanarak sıcaklığını düzenlemek için tasarlanmış, ve / veya programlanabilir denetleyicileri vardır. Enerji yönetim sistemleri, minimum enerji girişi ile istenen sera sıcaklık ve nem muhafaza niyetiyle çalıştırılır. Mümkünse, sera, her zaman% 60 nem altında tutulması gerekmektedir.

Aşağıdaki gibi, bir iklimde Genel sıcaklık kontrolüdür. Onun çıkış hava sıcaklığı 55 ° F altına düşmediği takdirde SHCS (Yeraltı Isıtma ve Soğutma Sistemi), her zaman çalıştırılır. ~ 60 ° F, radyan ısıtma sistemi otomatik olarak akışını başlatır aşağıdaki SHCS hava çıkış sıcaklığı düşürmek, böylece, SHCS boru içindeki hava ile ısı transferi SHCS çıkış hava sıcaklığı muhafaza ya da artırmak gerekir. Operasyon kuşluk gelişmiş büyüme döneminde, güneş kazancı, CO2 jeneratörler, ve yapay ışıklar ısı ilavesi özellikle güneşli günlerde, önemli bir ısı birikmesi neden olabilir. Bu tür ısı birikimi 96 ° F, CO2 üretimi ve yapay aydınlatma otomatik olarak sonlandırılır ve sera atmosfer açık havada bitkin ulaşmak için iç hava sıcaklığının neden olursa. Soğuk gelen dış hava 80 ° F düşmesi iç sıcaklığını neden sonra, egzoz fanları durdurulur ve CO2 üretimi ve yapay aydınlatma yeniden başlatılmasına edilir, üç saatlik gelişmiş büyüyen süre tamamlanmasını ulaşamamıştır sağladı. Yeraltı ısıtma gerektiğinde kadar gece ve sabah ısı sağlamak için çalışır. Soğutucu sıcaklıklar meyve seti geliştirmek ve muhtemelen meyve tatlılık artırmak için gerekli olabilir. Çoğu çilek meyve üretmek için soğuk gece saat sıcaklıkları gerek, bu yüzden Perpetual Hasat sistem sıcak havalarda kısa bir süre için yaklaşık 50 ° F aşağı akşam tempolarını çekmek için bir güneş klima sistemi kullanır.SERADA TİPİK BİR GÜN

Aşağıdaki gibi normal Bahar sırasında veya bir iklimde gün Güz Sıcaklık / Nem düzenleme ve bitki bakım faaliyetleri genellikle oluşur:

Sunrise - 07:00: İç sıcaklığı. - 60 ° F, Dış sıcaklık. - 35 ° C
güneş ısı kazanç sağlamak için kabarcıklarını çıkarın ve (zaten çalışmıyorsa) SHCS şarj hayranları açın. Bitki gücünü teşvik etmek için tüm iç hava sirkülasyon fanları açın.

09:00: İç sıcaklığı. - 80 ° F, Dış sıcaklık. - 50 ° C
ısı girişi en aza indirmek için Dolum kabarcık kavite
çözünen besin çözeltisi ile su bitkileri

09:30: temp hiçbir değişiklik.
Yapraktan yem bitkileri

10:00: İç sıcaklığı. - 85 ° F, Dış sıcaklık. - 60 ° F-80 ° F
CO2 jeneratör ve Gro-ışıkları açıp
yüksek CO2 konsantrasyonu önlemek için üç saat boyunca sera bırakın

11:00: İç sıcaklığı. - 95 ° F
serada hiçbir insan etkinliği

12:00: İç sıcaklığında değişiklik yok.

13:00: İç sıcaklığı. - 95 ° F
CO2 jeneratörleri ve ışıkları kapatın
sera iç sıcaklığı düşürmek için uzun bir egzoz fan devrini ver. 85 ° F

14:00: İç sıcaklığı. - 85 ° F
herhangi bir ölü yaprakları çıkarın
kesimler ayırdığınız için bitkiler hazırlayın

15:00: İç sıcaklığı. , 85 ° F 'de muhafaza

04:00: İç sıcaklığı. 85 ° F tutulan
günlük hasat Başlayan
Bitki tohumları
öğleden sonra serin ve bulutlu ise, güneş kazanç sağlamak için kabarcıklarını çıkarmak

05:00: İç sıcaklığı. - 75 ° F Dış sıc. - 60 ° F
iç hayranları kapatın yarım
Gro-ışıklar başlayın

18:00: İç sıcaklığı. - 75 ° F Dış sıc. - 55 ° F
Yedek kabarcık boşluk ısı tutmak için
Nakli fide ve kesimler

18:30:. Sıcaklığında herhangi bir değişiklik
kapatın Gro-ışıklar
nem ve düşük sıcaklığı kaldırmak için sera uzun bir egzoz döngüsü verin. 60 ° F altına meyve tatlandırmak için

08:00: İç sıcaklığı. - 60 ° F

Soğutucu gece sıcaklıkları meyve seti geliştirmek ve muhtemelen meyve tatlılık artırmak için büyüyen döngüsünün belirli zamanlarda meyve ve çilek için gerekli olabilir. SHCS kullanımı yoluyla, Perpetual Hasat sistemi bile sıcak havalarda kısa bir süre için bu düşük sıcaklıklar üretebilir.

Yenilenebilir Enerji Sistemleri Entegrasyonu

Devamlı Hasat Sera sistemi daha önce tarif edilen sistemler ile kârlı çalışabilir, ancak, kaba enerji verimliliği yenilenebilir enerji sistemlerinin çeşitli eklenmesi ile geliştirilebilir. Yüksek enerji verimliliği ek sistemlerin daha yüksek sermaye gideri rağmen daha karlı uzun vadeli çalışmasına yol açabilir.

Belki Perpetual Hasat sisteme entegre en uygun ve verimli enerji bileşeni kojenerasyon ünitesi olduğunu. Co-gen ünite çoklu faydalı çıkışlar üretir çünkü bu. Co-gen ünitesi aydınlatma, fanlar, ve elektronik için gerekli olan elektriği üretir. Daha önce açıklandığı gibi, aynı zamanda hidrolik radyant ısıtma sisteminde saklanabilir ısı üretir. Co-gen birim etanol, metan, ya da biyo-dizelle Hatta eğer bir (yanma tamlığı bağlı) CO2 kaynağı ve / veya ısı kaynağı olarak sera içine egzoz beslemek mümkün olabilir. Ayrıca, egzoz hattı ve soğutma sistemi satırlar ısının daha radyan ısıtma sisteminde ısı gibi, alt sera içine aktarılabilir sera tabanına gömülü olabilir.

Co-gen birimi tarafından tüketilen biyo-yakıt üretmek için bir sistemi de ilave edilebilir. Co-gen birim dizel motora Örneğin, bir biyo-dizel tesisi motoru beslemek için yanında inşa edilebilir. Jeneratör etanol ve / veya benzin yakmak için tasarlanmış bir motor tarafından desteklenmektedir eğer hala aynı, bir etanol için de geçerli olacaktır. Bir etanol tesisi ile ürün bir damıtma olarak CO2 üreten yararı vardır. Daha önce açıklandığı gibi, bu nedenle bir etanol ile üretilen CO2 hala orta sabah gelişmiş büyüme döneminde propan veya doğalgaz meşale ateşleme yoluyla üretilen CO2 bazıları için ihtiyaç deplase olur, serada CO2 zenginleştirme arttırmak için istenmektedir. Yine de, bu yakalanan olabilir eğer, radyant ısıtma sistemlerinde suyun ısı verebilecek atık ısı üretecektir.

Enerji sistemlerinin karışımı bir metan sindireçin eklenmesi en az iki yararlı yan ürünleri üretmek olabilir. İlk en az üç şekilde kullanılabilir olabilir metan gazı kendisi olacaktır: 1) eş-gen ünitesi için bir gaz motoru güç, 2) CO2 jeneratör olarak geliştirilmiş yetiştirme dönemi sırasında yandı, 3) ısıtmak için kullanılan bir etanol yine. Bir metan çürütücünün Daha az belirgin yan anaerobik sindirim arta kalan besin açısından zengin çamur olduğunu. Bu çamur elde edilen sıvı çözelti, topraksız bitki beslenen ve herhangi bir sindirilmeyen çamur bahçe gübre olarak uygulanabilir için önemli bir besin kaynağı olarak işlev görebilir.

Ne olursa olsun, yenilenebilir enerji sistemleri (eğer varsa) Devamlı Hasat sistemi ile entegre olan, bir binanın serada ayrı mekanik bileşenler, sera nemli ortamdan izole sağlamak için gerekli olacaktır. Bu bina olasılıkla da kompost ve vermiculture işlemleri ev verecek.

Perpetual Hasat sisteme entegre yenilenebilir enerji sistemlerinin seçim olasılığı yerel biyokütle kaynaklarının mevcudiyetine bağlı olacaktır. Bu, bir biyo-yakıt atık ürünü (örneğin, metan çürütücü çamuru) artan sera üretmek kullanılacak olan durumlarda, biyokütle girişleri tasdik yeteneğini korumak için sertifikalı organik kökenli gerekebilir unutulmamalıdır organik olarak sera üretmek. Operasyon organik biyokütle girişlerine erişimi yoksa bu sorunlu olabilir.Rekabet Özellikleri ve Kar Merkezleri

Perpetual Hasat Sera sistemi standart üç sezon sera kıyasla rekabet gücünü artırmak çok sayıda benzersiz özelliklere sahiptir. Bu özellikler şunlardır:

Basit ama son derece verimli ısıtma ve soğutma tasarımı
Alıcılar için sürekli yıl boyunca büyüyen ve organik meyve ve sebzelerin hasat, 'tam zamanında' sağlayarak kullanılabilirliği
Böylece sezon bitkileri için dışarı artan fiyatlar üzerinde sermaye, yapay 'mevsim' oluşturarak 'tasarımcı' meyve ve sebze büyümek becerisi
Nedeniyle kompost tabanlı besin uygulaması bitkiler için dengeyi getiren ve sera biyomunun üzerinden toprak kaynaklı böcekleri ve hastalıkları tutmak için haşere kontrolü için ihtiyaç İndirimli
Daha yüksek bitki brix (şeker) düzeyleri üretmek uzun raf ömrü ile sonuçlanan
Katmanlı yatak kullanımı yoluyla maksimize güneş ışığı hasat
: Yenilenebilir enerji sistemleri entegre
enerji maliyetlerini azaltmak,
Bu tür biyo-yakıtların satış olarak, - ilave kâr merkezleri sağlamak
Yerel enerji öz-yeterlilik kurmak
Önemli ölçüde yerel gıda bitkileri yetiştirme ile nakliye maliyetlerini azaltmak
Sadece listelenen avantajlarının yanı sıra, o yakındaki bir restoranda (ler) ile entegre ise Perpetual Hasat gıda üretim sistemi benzersiz bir kapalı kaynak döngü haline gelebilir unutulmamalıdır. Yerel bir restoran ile bir kaynak paylaşımı ilişki atık yemeklik yağ, bir biyo-dizel kaynağı olarak kullanılmak üzere izin verecek. Ayrıca gıda artıkları, bir biyo-özümleyicilerden içine ya doğrudan, geri dönüşümlü veya dolaylı olarak domuz ve tavuk gibi hayvanların besleme yoluyla edilmesini sağlayacaktır. Buna karşılık, bu hayvanlar, et ve yumurta şeklinde bir gelir akışı sağlayabilir. Bu Perpetual Harvest sistem bileşenlerini kullanan kaynağın daha fazla sayıda entegre olarak, ek gelir akışları enerji ve biyokütle verimli kullanımı nedeniyle ortaya çıktığı görülebilir. Büyük ölçüde modern, büyük ölçekli endüstriyel tarım sistemlerinde atık bertaraf ve kaldırılması (kirlilik) çok yaygın meydan aza indirirken Sonuçta, atık azaltma, kar artar. Bkz  Perpetual Hasat Enerji ve Kaynak akış kanalları olası kaynağın bir diyagram gösterimi için Perpetual Hasat sistemi içinde akar.


Özet

Perpetual Hasat Sera sisteminin etkinliğini ve pek çok yenilikçi özellik entegrasyonu ekonomik rekabet kaynaklanmaktadır. Bu özellikleri yüksek R-değeri kabarcık duvar yalıtım, ısı depolama ve ısı entegre yönetim yöntemleri ve artan karbon dioksit konsantrasyonu, gelişmiş aydınlatma ve artan çözülebilir besin düzeyleri tarafından uyarılan bir gün ortası büyüyen gelişmiş dönemini kapsamaktadır. Perpetual Hasat sisteminin inşaat maliyetleri standart üç sezon sera, genişletilmiş hasat sezonu ve önemli ölçüde azaltılmış, uzun vadeli enerji maliyetleri şu anda operasyonda diğer sera sistemlerine oranla, bu sistem için daha yüksek bir yatırım getirisi yol açmalıdır aşan rağmen. ("Başlıklı makale bakın Mars'a yolculuk için taşıyorum 'atıştırmalıklar genel tasarımı yenilenebilir enerji sistemlerinin Perpetual Hasat sisteminin tüm özelliklerini değil ama çoğunun uygulayan New Jersey'de başarılı bir sera öğrenmek için ".) Eklenmesi Bir sera sisteminin tipik değil birden fazla gelir akışı üretir. Biyokütle üzerinden güneşten veya yerel hasat güneş ışığından doğrudan tüm enerji ihtiyacını türetmek - İdeal, Perpetual Hasat sistemi tamamen enerji kendini sürdürülmesi olacaktır. Bu sistemin bazı genel yararları şunlardır:

Yüksek kalite, üstün lezzet taze seçilip, organik üretmek.
Yerel Yetiştirilen. Minimal kamyon maliyetleri.
Can, tüm yıl boyunca istenirse mevsimlik bitkileri üretir.
Metropol alanlara tarım işletmeciliği entegre etme potansiyeline sahiptir.
Kırsal çiftlik cemaatlerini yeniden canlandırılması için bir araç sağlayarak, gelir kaynaklarını çeşitlendiriyor.
Çevreye duyarlı, sürdürülebilir, yenilenebilir.
Karlı. Haftalık bitkileri / haftalık gelir. Gelir yerine mevsimlik istikrarlı olabilir.
Kendi kendine yeterliliği ve bağımsızlığı teşvik.
Hapishaneler, okullar, hastaneler vb gıda ve enerji maliyetlerini azaltmak için kullanılır olabilir
Son olarak, sadece Perpetual Hasat sistem yerel istihdam ve tarım ekonomileri rejenere olası bir vasıta sağlamaz, aynı zamanda sürdürülebilir bir topluluk veya ortak konut biriminin fiziksel yaşam kan olarak hizmet verebilir belirtti hak ediyor. Insan toplumlarının tipik ve çevresinde gıda ve enerji hem de paylaşımı yoluyla organize edildiği göz önüne alındığında, tam gelişmiş Perpetual Hasat sistemi bu iki en temel insan ihtiyaçları sağlar.

Şu anda, bu tam entegre bir enerji / food sisteminin bir prototip çok Devamlı hasat sisteminin bir performansı optimize edilebilir gereklidir. Bir kez etkin ve karlı kanıtlanmış, bu sistem bir topluluk etkin bir şekilde anında emrinde kaynakları kullanarak bir kendi kendini idame ettiren bir şekilde işlev nasıl bir örnek teşkil edebilir.

Notlar:

Chris Marron, Perpetual Hasat sisteminin yaratıcısı, yaklaşık on yıl boyunca seralar faaliyet göstermektedir. Işık pozlama, pozlama frekansları, ve gün boyunca farklı zamanlarda maruz kalma, farklı boylarda onun tecrübe bitki büyümesini maksimize ışık optimize etmek için temel çoğunu sağlayabilir. Chris o Bend kenti yakınlarındaki merkezi Oregon yüksekliği 7 yıl boyunca sürekli 6000 ft kullanılan kendi sera inşa. Chris Biodinamik ve Perelandra (ile yoğun tecrübe http://www.perelandra-ltd.com onun büyüyen sistemlerde) ilkeleri.

Karbondioksit havadan ağırdır ve zemin düzeyinde oksijen değiştirir. Ayrıca, CO2 jeneratör çalışması sera ortamında oksijen konsantrasyonunu azaltır. Alarm fonksiyonu aynı zamanda, bir oksijen monitörü ile sağlanabilir.

Sir Albert Howard hakkında bilgi ve Indore kompost yöntemi için, Journey Her zaman için web sitesi (http://journeytoforever.org/farm_library/howard.html) ziyaret edin.

Kas testi (aka: Kinesiyoloji) gerçeği belirlemek için insan vücudunun doğal bilgelik kullanır. Kas testi gerçeğin varlığında güçlendirmek için vücut kaslarının yatkınlığı kullanır. Bu süreç, 'evet' cevapları ve 'hayır' cevapları zayıf kas yanıtının güçlü kas tepki gözlemleyerek 'evet-hayır' soruları yanıtlayan sağlar. Bu teknik, bitkiler için gerekli uygun besin seviyelerini belirlemek üzere kullanılabilir. Gerçek şu ki, kas testi yoluyla belirlenebilir nasıl tam bir açıklama için Dr David R. Hawkins tarafından 'Kuvvetleri vs Gücü' bakın.

Bir plenum, bir maddenin bir çok yönden açıklıklar içinden akacağı bir dağıtım sisteminde ortak bir alan vardır.

ABD yalıtım değeri endeksi. Çoğu sopa çerçeveli evler tavan duvar ve R-38 R-19 var.

Bu sistemi kullanarak soğuk Kanada kış aylarında son derece sıcak iç sıcaklıklarını korur LivelyUp Sera hakkında okuyun. : At açıklamasına bakın   www.solaroof.org / wiki / SolaRoof / LivelyUpGreenhouse .

Güneşli John web sitesine (bakın http://www.sunnyjohn.com/indexpages/shcs.htm bu sistem etkinliği için suyun faz değişikliği dayanır nasıl tam bir yeraltı ısıtma ve soğutma sisteminin açıklaması, hem de için) .

Babbington Burner ABD Askeri alanda yemek ısıtmak için kullandığı şeydir. Bu hızlı bio-dizel, bitkisel yağ, hatta atık motor yağı yakarak ısı önemli bir miktar oluşturur çok basit bir sistemdir.

Bir ko-gen birim alanı / yaşam yetiştirmek için ısıtma / soğutma kaynak yaratmak için atık motor ve egzoz ısısını yakalayan bir elektrik jeneratörü / alternatör bağlı bir içten yanmalı bir motordur. Atık ısı yakalar ve kullanan bir dizel jeneratör, daha sadece elektrik yapar biri olarak verimli olarak iki katından fazla olur.

Verti-Büyütme yerden tavana büyüyen tencere yığınlarının artan bir yöntemdir. Besin eklerken biri sadece üst pot doldurur ve kalan yerçekimi ile beslenir.

Uygun bitkisel büyüme koşulları için, 55 ° F ya da daha yüksek sera sıcaklığı tutmak için arzu edilir.

Güneş klima soğutma sistemi sürmek için gerekli enerji kaynağı güneş termal teknikleri kullanır. Bunlar genellikle daha sıcak bir konuma serin yerlerde ısı taşımak için bir faz değişikliği ya da diğer moleküler işlemini kullanmaktadır. Bu faz değiştirme sistemleri tür genellikle bir propan soğutma ünitesinden oluşur ve icehouses için buz oluşturmak için 150'den fazla yıldır kullanılmakta olmuştur. Bu sistemler, aynı zamanda, en az 4 metre, toprak sıcaklığı, bir konum için yıllık ortalama hava sıcaklığı yaklaşık olarak eşdeğer bir sıcaklıkta, bir yıl boyunca muhafaza edilir toprak altında gömülü boru içinden hava geçirerek kadar basit olabilir.

Bitkiler taşımak için hava akışı olmadan, bitkiler gerekli yapısal gücünü geliştirmek olmayacak ve düşen eğilimli olacaktır.

Mars'ın makalenin Trip 'yankesicilik' Snacks bulunabilir http://www.pacpubserver.com/new/news/4-30-00/greenhouse.html .


Postscript ...
Bu anda, ben bu yazının bütünlüğü ve incelenmek üzere gönderilen olabilir memnunum. Bu kavram kağıt özellikleri ve yöntemleri birçok denenmemiş görünse de, araştırma Chris ve ben internette gerçekleştirdikten burada açıklanan neredeyse tüm özellikleri test edilmiş ve kanıtlanmış olduğunu belirtti. Ancak, hiçbir kanıt tek bir sistem içine tüm bu kavramları uygulamalı olan herkes bulunabilir - değil onlar yapamadım. Biz de Hollanda'da seralarda bu sisteme benzer çalışır sanıyorum - Hollanda sera operasyonda bir dünya lideri olduğunu ve seralar Avrupa'nın büyük beslemek. Ne yazık ki, Hollandalı seralarda internet bilgi bulamıyorum. Belki de tüm bunların sera makaleleri Hollandaca vardır.

Ben mevcut bilgiler bu belgeyi başvuru için ciddi çaba gitti. Açıklama jenerik ve herhangi bir ortamda için yazılmış olduğunu biliyoruz. Bazı yönleri ve özellikleri, enerji üretimi ve yönetimi ile ilgili özellikle de, yerel iklim için geçerli olmayabilir. Ayrıca, bu belge dahil edilebilir tüm olası seçenekleri açıklar biliyoruz. Bu önemli ölçüde maliyet kadar götürmek istiyorsunuz beri açıklanan tüm enerji sistemleri tek bir tasarım dahil olacağını olası değildir. Ben belge biraz uzun olduğunun farkındayım, ama bu yeterince sistemi tanımlamak için gerekli görünüyordu.

Ben şu anda, bu belge sera deneyimi olan bazı kişiler tarafından gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şüphesiz bazı inşaat nedeniyle onun maliyeti o delik bulacaktır - - Ben onlar ne diyebilirsiniz gerçekten emin değilim ama diğerleri onlar kendi serada vardı diledi özelliklerini görebilirsiniz. Bence, sadece kabarcık duvar yalıtım sistemi ve yeraltı ısıtma kullanan ve soğutma sistemi çok maliyetli, yüklemek için basit ve enerji verimli olacaktır. Ben bu iki sistem okudum ne dayanarak, yalnız onlar bizim iklimde bu sera sistemin enerji ihtiyacının% 75 üzerinde karşılamak olabilir - ve faaliyet için neredeyse hiçbir enerji girdisi gerektirir.

Mark Hoffman 1-31-06 (Stelle, IL)

Derleyen:By EyyupK
Kaynaklar:
http://www.tdc.ca/bubblegreenhouse.htm