Sitemize Hoş Geldiniz ------Sitemizdeki Konu Sayısı 1400'ün üzerine çıkmıştır Bir çok deney ve araştırma konularımız sizin ilginizi çekebilir SİTEDE ARAMA YAPMAK İÇİN YANDAKİ ARAMA KUTUSUNU KULLANIN Aşağıdaki kayan resim menüsüne de İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK konuları ekleyeceğim

Bitkiler için hayati öneme sahip elementler

0 yorum

Bitki Besleme Ürünleri

Zeytin Fidanındaki element noksanlığı ve yaprağı üzerindeki etkileri


Toprağın organik ve organik olmayan (inorganik)kısımları vardır.İnorganik kısmı minerallerden oluşur.Organik kısmı ise bitkisel ve hayvansal atıkların çürümesi ile oluşur.Bitkiler  bünyelerinde bulunan C(karbonu) havadan CO2 yolu ile aldıkları gibi toprağın organik kısmından kök sistemi ile alabilirler.

Bitkilerde Besin Noksanlıklarının Nedenleri

Toprakta besin Maddesinin mutlak noksanlığı
 Besin maddesinin bitki tarafından alınabilirliğini sınırlandıran toprak ve diğer çevre etmenleri
Topraksız yetiştiricilikte bitki yetiştirme ortamının besin maddelerince yeterince zenginleştirilmemiş olması
Dengesiz gübreleme
Besin maddesinin alınması ve kullanılmasını zorlaştıran bitkisel özellikler
Besine olan talebi artıran genetik bitki özellikleri ve bitki büyüme düzenleyicilerinin etkileri
Toprakta Bitki besin elementinin mutlak noksanlığına örnek ülkemizin birçok yöresinde görülen Azot ve çinko noksanlığı en iyi örnektir.
Besin maddeleri alınabilirliğini etkileyen faktörler ; kimyasal ,fiziksel,biyolojik ve iklim faktörlerdir.
Toprak PH'sı:Toprağın asitlik veya baziklik derecesini ifade eder.Yüksek PH fosfor, demir çinko,mangan,bakır,bor un alınımını azaltır.Azot amonyak olarak kaybolur ve alımı azalır.Potasyum ve magnezyum Kalsiyum tarafından engellenir.

         Düşük PH fosforun alüminyum ve demirle çözünmeyen bileşikler oluşturur.Alınabilirliği kaybolur.Azotun nitrifikasyonu ve organik maddeden mineralizasyonu azalır.Havadan toprağa azot bağlanımı azalır.Kalsiyum magnezyum,potasyum,çinko,bakır yıkanır ,alınabilir miktarları azalır.
Düşük toprak PHsı Demir, Mangan ve alüminyumun çözünürlüğünün artırması sonucu bitkilere zehir tesiri yapmaktadır.
Besin elementlerinin birbirlerinin alımını engellemesine kireçli topraklarda kalsiyumun fazlalığının demir, potasyum ve magnezyum noksanlığına neden olmasını örnek verebiliriz.


Fotosentez
1-Kloroplastta meydana gelir
2-Gündüz gerçekleşir
3-Glikoz ve oksijen oluşur
4-CO2  ve su kullanılır
5-İnorganik moleküller organik moleküle dönüşür
6-Işık enerjisi kimyasal bağ enerjisine dönüşür
7-Ağırlık artarBitkilerde Fotosentez ve Solunumu Gösteren Şekil
Bitkiler de bütün öteki canlılar gibi solunurlar. Yani havadaki oksijeni alarak, bunun yerine karbondioksit gazı çıkarırlar. Bu bakımdan beslenmedeki fotosentez olayı ile solunum birbirinden çok farklıdır. Fotosentez güneş ışığında olur, bitki karbon dioksit alıp oksijen çıkarır. Böylece havayı temizler. Bunun için ağaçlıklı yerler sağlık bakımından çok faydalıdır.


Bitkiler gündüzleri solunum yaparken çıkan karbondioksidin bir kısmını fotosentez için yeniden alırlar. Geceleri fotosentez olmadığı için çıkardıkları karbondioksidi harcayamazlar. Bu sebeple geceleri yatak odalarında bitki bulundurmak zararlıdır. Çıkardıkları karbondioksitle odanın havasını ağırlaştırıp bozarlar.

Solunum
1-Mitokondri de meydana gelir
2-Gündüz ve gece gerçekleşir
3-Su ve enerji oluşur
4-Glikoz ve oksijen kullanılır
5-Organik moleküller inorganik moleküle dönüşür
6-Kimyasal bağ enerjisi ATP enerjisine dönüşür
7-Ağırlık azalır


Organik gübrelerin faydaları• Toprakların su tutma ve havalanma özelliklerini artırarak bitki gelişimine faydalı olurlar.
• Toprakların gevşek bir yapıya sahip olmasını sağlayarak işlenebilirliğini artırırlar.
• Toprak tanelerinin kümeleşmesine yardımcı olarak erozyon tehlikesini azaltırlar.
• Toprak yüzeyinde kabuk tabakasının oluşumunu azaltarak suyun girişini kolaylaştırırlar.
• Kimyevi gübre kullanımını % 50 – 60 azaltırlar.
• Tuzlu toprakları ıslah ederek tuzluluğu giderirler.
• Toprak mikro organizmalarına karbon ve enerji kaynağı sağlayarak yararlı mikroorganizmaların artmasını sağlarlar.

• Bünyelerinde bulunan besin elementleri (azot, fosfor, potasyum, kalsiyum v.b.)  bitkiler tarafından alına bilir formlardadır.
• Tarım ilaçları, kimyasal gübreler ve birçok kirleticinin olumsuz etkilerini azaltırlar.
• Yüksek (KDK) katyon değişim kapasitesi sayesinde toprakta bulunan bitki besin elementlerini toprakta tutunmasını ve kaybolup gitmesini engellerler.
  • Faydalı toprak canlıların artışına olanak sağlayacak ortamı oluşturarak, toprağın yaşayan bir organizma olarak kalmasını sağlarlar.Besin elementleri eksiklik belirtileri
Resimde de görüleceği gibi %96'lık kısım havadan ve sudan sağlanan Karbon, Oksijen ve Hidrojendir.

Topraktan sağlanan besin elementleri ise iki grupta incelenir.

1- Makro Besin Elementleri: Azot (N), Fosfor (P), Potasyum (P), Kükürt (S), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg)
2- Mikro Besin Elementleri: Bor (B), Klor (Cl), Molibden (Mo), Bakır (Cu), Demir (Fe), Mangan (Mn), Çinko (Zn), Alüminyum (Al), Cobalt (Co), Sodyum (Na), Nikel (Ni), Silisyum (Si) ve Vanadyum (V).


Bunların bazıları ağır metal (Nikel, Kobalt vb.) olarak tanımlansa da bitkinin gelişimi için eser miktarda bunlara da gereksinimi vardır. Bunların eksikliğinde bitkilerde bir çok gelişim bozukluğu görülür.

Topraktaki Temel Katyonlar: Potasyum(K+), Amonyum (NH4+), Magnezyum ( Mg++), Kalsiyum (Ca++), Çinko (Zn++), Mangan (Mn++), Demir (Fe++), Bakır (Cu++) ve Hidrojen (H+)

Topraktaki Temel Anyonlar: Nitrat (NO3-), Fosfat (H2PO4- veya HPO4– ), Sülfat (SO4–), Klor (Cl-), Bor (B(OH)4- ) ve Molibdat ( MoO4 –)

Katyonlar tarafında iş kolay. Bitki bir bir Hidrojen ile katyonları değiş tokuş yapıyor.

Ama anyonların bitki bünyesine nasıl alındığını bilmiyoruz. Kısacası biz bitki, nitratı, fosforu, kükürtü, kloru, Boru, Molibdeni bitkinin nasıl aldığını bilmiyoruz.
Bitki Besin Elementleri ve İşlevleri
Makroelementler:

%32 Azot (N) içerikli Nitro Humus 323:
 Bitki beslemede temel anahtardır, bitkinin genel kalitesini artırmak için kullanır.
Bitkide güçlü yaprak oluşumunu ve kök gelişimini teşvik eder.
Fazlalığında zayof hücre çeperi oluşarak hastalık ve zararlıların meydana getireceği zararlar artar. Çinko ve bakır alınımı zorlaşır.

%18 Fosfor (P) içerikli Supa Stand Phos:
 Bitki içerisinde enerji oluşumu ve transferini sağlar.
Bitki için erken kök gelişiminde etkilidir.
Bitkinin sağlıklı gelişmini teşvik eder.
Fazlalığında çinko ve bakır alınımı zorlaşır.

Potasyum Oksit (K2O) içerikli Agri-K (%26) ve Stand SKH (%14.2):
Azottan sonra bitki tarafından en fazla kullanılan besin maddesidir.
Karbonhidrat ve bitki için gerekli besinlerin üretilmesinde önemlidir.
Köklenmeyi teşvik eder, bitkinin olumsuz koşullara dayanımını sağlar.
Kuraklık ve soğuğa karşı dayanıklılık gelişimi sağlar.
Hücre duvarının güçlenmesini ve hastalıklara karşı direnç gelişimi sağlar.
Fazlalığında topraktaki Ca:Mg, Ca:K, K:Mg dengesini bozar ve fazla olan daha fazla alınır, diğeri hiç alınamaz. Ayrıca Fe, Mg, Mn, Zn alımını engeller. (+ -dengesini bozar)

%14.2 Kalsiyum Oksit (CaO) içerikli Grocal MGB:
 Toprak pH'sında değişimlere neden olur.
Güçlü hücre duvarı yapımında ve hücre bölünmesinde gereklidir.
Toprak yapısını, su tıutumunu ve infiltrasyonu destekler.
Fazlalığında topraktaki Ca:Mg, Ca:K, K:Mg dengesini bozar ve fazla olan daha fazla alınır, diğeri hiç alınamaz.

%1.4 Magnezyum (Mg) içerikli Supa Trace Advance:
 Fotosentez ve klorofil oluşumu için önemlidir.
Bitki içerisindeki enzim sistemleri için gerekli bir elemandır.
Fosfor translokasyonu için önemlidir.
Fazlalığında topraktaki Ca:Mg, Ca:K, K:Mg dengesini bozar ve fazla olan daha fazla alınır, diğeri hiç alınamaz.

Mikroelementler:
 %6.2 Demir (Fe) içerikli Piro Technica:
 Klorofil oluşumu için gereklidrir.
Su oranı yüksek, soğuk veya pH'sı yüksek topraklarda demir elementi eksikliği sık görülür.
Bitki içerisinde gerçekleşen bir çok biyokimyasal olaylar için gereklidir.

%1 Mangan (Mn) içerikli Supa Trace Advance:
 Klorofil oluşumu ve ilk büyüme sürecinde gerçekleşen bitki içindeki olaylar için gereklidir.

Çinko (Zn) içerikli Booster ZnMo (%3) ve Balance 3ZBM (%3.6):
Klorofil üretimi için gereklidir.

%3.9 Bakır (Cu) içerikli Supa Copper EDTA:
 Bitkilerdeki bazı büyüme maddelerinin sentezinde önemlidir.
Temel enzimlerr için aktivatör işlevine sahiptir.
Az miktarlarda yeterli olmaktadır; fazlası bitkide toksik etki göstermektedir.
Yüksek pH'lı  veya ağır topraklarda eksikliği görülmektedir.

web tasarım

Toprağın Kimyasal Özelliklerinin Bitki Besin Elementi Alınımına Etkisi

Yüksek pH'lı topraklar:

Yüksek pH ` ya sahip topraklarda önemli bazı makro ve mikro besin elementlerinin faydası, çeşitli şekillerde azalır.

Fosfor:

Yüksek pH'a sahip kireçli topraklarda trikalsiyum fosfat şeklinde fikse olarak faydası azalır. Demir, Çinko, Mangan, Bakir, Bor Yüksek pH `da güç çözünür bileşikler oluşturduklarından alımı azalır. Kireçli topraklarda görülen mikro element noksanlıklarının ana nedeni budur.Azot:

Yüksek pH `da amonyak halinde kayba uğradığından alım miktarı azalır.Potasyum ve Magnezyum:

pH `sı yüksek olan topraklarda genellikle fazla miktarda çıkan Kalsiyumun antagonistik etkisi nedeniyle alımı azalır. pH `sı yüksek topraklarda yukarıdaki elementlerin noksanlıklarını gidermek için potasyum içerikli Agri-K ve magnezyum içerikli Supa Trace  Advance'in kullanılması kısa süreli olumlu etkiler görülür. Ancak gübre ilave edilen elementler de kısa süre içinde alkali koşullardan etkilenir ve alımı azalır. Bu koşullarda özellikle mikro elementlerin yapraklara püskürtülerek verilmesinden, genellikle, toprağa uygulamaya göre daha iyi sonuçlar alınır.

                                         

Düşük pH'lı topraklar:

Toprak pH'sının düşük olması, yani asitlik derecesinin fazla olması da bazı besin elementlerinin alımı üzerine olumsuz etki yapmaktadır.

Fosfor:

pH'nın düşük olduğu toprak şartlarında, demir ve alüminyum iyonlarıyla birleşerek güç çözünür demir ve alüminyum fosfat bileşiklerini oluşturduğundan faydası azalır.

Azot:

Düşük pH koşullarında nitrifikasyon azaldığından, organik maddeden mineralize azot miktarı azalır. Ayrıca mikroorganizmaların havadan toprağa biyolojik yolla azot aktarımları azalır.

Kalsiyum, Magnezyum, Bakır, Potasyum, Zinko 'nun, düşük pH'lı topraklarda şiddetli yıkanma nedeniyle alınabilir miktarları azalır.

Çinko:

Bitkiler için alınamaz formlara dönüştüğünden alınabilir miktarı azalır. Asidik toprak koşullarında demir, mangan ve alüminyumun çözünürlüğü artar. Bu elementlerin çözünürlüğünün artması sonucunda bitkilere toksik etki yapabilmeleri soz konusu olabileceği gibi, diğer besin elementlerinin alımı da sınırlandırabilir.Yüksek derecede asitlik, asitliğe duyarlı bitkilerin kök sistemine zarar vereceği için, asitlik nedeniyle bitkiye faydası azalan besin elementlerinin gübrelerle toprağa verilmesinden de ancak çok sınırlı yarar sağlanır. Bu yüzden asitlik nedeniyle yarayışlığı sınırlanmış elementlerin faydasını artırmak için asit topraklara kireçleme yapılmalıdır.

Kireçleme ile pH `sı normal sınırlara çekilen topraklarda;

Fosfor içerikli Supa Stand Phos, Azot içerikli Nitro Humus 323, Potasyum içerikli Agri-K ve Stand SKH, Çinko içerikli Booster ZnMo ve Magnezyum içerikli Supa Trace Advance'in yarayışlığı artar,
Toprağın fiziksel özelliklerinin düzelmesi sağlanır.Toprak pH'sı ve Besin Elementlerinin Yarayışlılığına Etkisi

Toprak pH’sı, besin elementlerinin bitki tarafından topraktan alınabilirliğini ve toprak mikroorganizmalarının aktivitelerini etkilemesi nedeniyle önemli bir faktördür. Toprak pH’sı toprak asitliğinin bir ölçüsüdür. pH 7 derecesi nötral, pH 7 derecesinin altı asidik, üzeri değerleri ise alkalin olarak değerlendirilmektedir.

Kentleşmenin görüldüğü yerlere yakın toprakların pH dereceleri, yüksek miktarda çimento, beton vb. maddelerin toprağa karışmasından dolayı, henüz işlenmemiş toprakların pH derecelerinden  yüksektir.
Şekil1. Toprak pH'sının besin elementi yarayışlılığına etkisi ve uygun pH değerlerinde kullanılanilecek Agrichem bitki besleme ürünleri

Bazı bitki çeşitleri 5.2-7.8 pH derecelerini tolere ederken, meyve ağaçları, sebzeler, çiçekler gibi birçok bitki çeşidi 6.0-7.0 pH derecelerindeki mineral topraklarda gelişerek verim elde edilmesini sağlar. Her dem yeşil bitkiler ise 5.0-6.0 pH derecelerini tercih etmektedir. Patates bitkisi ise çok çeşitli pH derecelerini tolere edebilmektedir.

Asidik topraklarda yaşamını sürdüren böğürtlen gibi bitkiler, pH’nın 4.5-5.2 olduğu toprakları tercih etmektedir. Mavi ortancalar, çiçeklerine mavi rengini verebilmesi için pH derecesinin 5.0’ın altında olduğu topraklarda yetiştirilmelidir.

Organik topraklardaki bitkilerin gelişimi için gereken optimum pH değeri, mineral topraklara göre daha düşüktür. Bu değer organik topraklarda bulunan birçok bitki için pH 5.4-6.2’dir.


Toprak ve Bitki Analizlerinin Önemi


Çiftçilerin sezon boyunca yetiştirdiği ürünler için yaptığı maddi harcama, doğru zamanda doğru gübrenin yeterli miktarda uygulanması ile en aza indirilir ve bu sayede çiftçi kara geçmiş olur. Gübrelerin fazla miktarda uygulanması, pahalıya mal olmakla birlikte çevre açısından da kirlilik yaratır. Az miktarda uygulanması ise bitkiden alınacak verimin düşmesine neden olur.Toprakların yetiştirilecek ürüne göre verim sağlama kapasitesi ve tarım yapılabilme derecesi değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle yetiştirdiği üründen verim elde etmek isteyen çiftçi birkaç noktaya önem vermelidir:

Toprakta bulunan fosforun yeterlilik düzeyi ile ilgili toprak testi
İz element tayini için bitki dokusundan yapılacak test
Bitki özsuyunda bulunan nitrat ve azot miktarı için test
            

Ürünlerden maksimum verim alabilmenin yolu,  bitkiye zorunlu olan besin elementlerinin sağlanmasındır. Bu elementlerin yoksunlukları durumunda ise mutlaka bitkide bulunma oranları ve verilmesi gereken miktar için ölçümler yapılmalıdır.

Bitkiye hangi besin elementlerinden ne kadar verileceği, birçok faktörde olduğu gibi çiftçinin kontrolünde değildir. Uygulama miktarı aşağıdaki faktörler göz önüne alınarak belirlenebilir:

Toprakta yarayışlı besin elementi değeri (toprak testi yapılarak belirlenir)
Bitkinin gelişimi boyunca topraktan kaldırdığı besin elementinin hesaplanması (yetiştirilen bitki için belirlenen hedef verime bağlıdır)
Besin elementi uygulama oranı belirlemek için yerel verilerin ve araştırma bulgularının toplanması(kg/ha)

Yasaklı Aktif Maddeler Listesi

YASAKLI AKTİF MADDE LİSTESİ
SIRA NO              AKTİF MADDE ADI          YASAKLANMA TARİHİ   SON KULLANMA TARİHİ
1             1,3-DICHLOROPROPENE              01.01.2009          01.01.2011
2             4-CPA (4-CHLOROPHENOXY ACETIC ACIDE)        31.08.2009          31.08.2011
3             ACEPHATE          30.06.2010          31.08.2011
4             ALACHLOR          01.01.2009          01.01.2011
5             ALDICARB           01.01.2009          01.01.2011
6             AMINO ACIDE   31.08.2009          31.08.2011
7             AMITRAZ            01.01.2009          01.01.2011
8             AMMONIUM THIOCYANATE     31.08.2009          31.08.2011
9             ANILOFOS          30.06.2010          31.08.2011
10           ATCA     31.08.2009          31.08.2011
11           ATRAZINE           31.08.2009          31.08.2011
12           AZINPHOS-METHYL        31.08.2009          31.08.2011
13           AZOCYCLOTIN   31.08.2009          31.08.2011
14           BENFURACARB 30.06.2011          31.08.2012
15           BENOMYL           30.06.2010          31.08.2011
16           BETA-CYPERMETHRIN   01.01.2009          01.01.2011
17           BITERTANOL      30.06.2011          31.08.2012
18           BNOA (BETA NAPHTHOXY ACETIC ACIDE)            31.08.2009          31.08.2011
19           BRODIFACOUM               30.06.2011          31.08.2012
20           BROMACIL         01.01.2009          01.01.2011
21           BROMOPHOS    01.01.2009          01.01.2011
22           BROMOPHOS-ETHYL      01.01.2009          01.01.2011
23           BROMOPROPYLATE       30.06.2010          31.08.2011
24           BRONOPOL        01.01.2009          01.01.2011
25           BUTRALIN           31.08.2009          31.08.2011
26           CARBARYL          31.08.2009          31.08.2011
27           CARBOFURAN  30.06.2011          31.08.2012
28           CARBOSULFAN 31.08.2009          31.08.2011
29           CHINOMETHIONAT (AKA QUINOMETHIONATE)              01.01.2009          01.01.2011
30           CHLORFENAPYR               01.01.2009          01.01.2011
31           CHLORFENVINPHOS      01.01.2009          01.01.2011
32           CHLORFLUAZURON        30.06.2010          31.08.2011
33           CHLORONEB      31.08.2009          31.08.2011
34           CIS-ZEATIN         31.08.2009          31.08.2011
35           COUMACHLOR                 30.06.2010          31.08.2011
36           CYANAZINE        01.01.2009          01.01.2011
37           CYANIDES: CALCIUM, HYDROGEN, SODIUM      01.01.2009          01.01.2011
38           CYCLOATE           30.06.2011          31.08.2012
39           CYCLOSULFAMURON    31.08.2009          31.08.2011
40           CYHEXATIN        30.06.2010          31.08.2011
41           DIAFENTHIURON            30.06.2010          31.08.2011
42           DIAZINON          31.08.2009          31.08.2011
43           DICHLOFLUANID             01.01.2009          01.01.2011
44           DICHLORVOS (DDVP)    31.08.2009          31.08.2011
45           DICOFOL             30.06.2010          31.08.2011
46           DIFENZOQUAT 01.01.2009          01.01.2011
47           DIMETHENAMID             01.01.2009          01.01.2011
48           DIMETHIPIN      01.01.2009          01.01.2011
49           DIOXACARB       30.06.2010          31.08.2011
50           DIOXATHION     01.01.2009          01.01.2011
51           DIPHENAMID    30.06.2010          31.08.2011
52           ENDOSULFAN   01.01.2009          01.01.2011
53           ENDOTHAL         01.01.2009          01.01.2011
54           EPN       31.08.2009          31.08.2011
55           EPTC (ETHYL DIPROPYLTHIOCARBAMATE)           01.01.2009          01.01.2011
56           ESBIOTHRIN (BIOALLETHRIN)    31.08.2009          31.08.2011
57           ETHALFLURALIN              30.06.2011          31.08.2012
58           ETHIOFENCARB                01.01.2009          01.01.2011
59           ETHION (AKA DIETHION)             01.01.2009          01.01.2011
60           ETHIRIMOL         01.01.2009          01.01.2011
61           ETHOATE-METHYL          01.01.2009          01.01.2011
62           FENARIMOL       30.06.2010          31.08.2011
63           FENITROTHION 31.08.2009          31.08.2011
64           FENPICLONIL     01.01.2009          01.01.2011
65           FENPROPATHRIN            30.06.2010          31.08.2011
66           FENTHION          30.06.2010          31.08.2011
67           FENTIN ACETATE             30.06.2010          31.08.2011
68           FENTIN HYDROXIDE       01.01.2009          01.01.2011
69           FENVALERATE   31.08.2009          31.08.2011
70           FLAMPROP-M  01.01.2009          01.01.2011
71           FLOCOUMAFEN               30.06.2010          31.08.2011
72           FLUAZIFOP         01.01.2009          01.01.2011
73           FLUBENZIMINE 01.01.2009          01.01.2011
74           FLUCYTHRINATE              01.01.2009          01.01.2011
75           FLUFENOXURON             30.06.2011          31.08.2012
76           FLUMETSULAM               31.12.2009          31.12.2011
77           FLURIDONE        01.01.2009          01.01.2011
78           FLUTHIACET-METHYL    31.08.2009          31.08.2011
79           FOLIC ACID         31.08.2009          31.08.2011
80           FOMESAFEN      30.06.2010          31.08.2011
81           FORMOTHION  01.01.2009          01.01.2011
82           FURATHIOCARB               01.01.2009          01.01.2011
83           HALFENPROX (AKA BROFENPROX)         01.01.2009          01.01.2011
84           HALOXYFOP       31.12.2009          31.12.2011
85           HALOXYFOP-ETHOXYETHYLESTER            30.06.2010          31.08.2011
86           HEXACONAZOLE              30.06.2010          31.08.2011
87           HEXAFLUMURON           30.06.2010          31.08.2011
88           HYDROGEN CYANAMIDE             31.08.2009          31.08.2011
89           HYDROXY-MCPA             01.01.2009          01.01.2011
90           IMAZAMETHABENZ-METHYL     30.06.2010          31.08.2011
91           IMAZAPYR          30.06.2010          31.08.2011
92           IMINOCTADINE               01.01.2009          01.01.2011
93           INDOLYLACETIC ACID (AKA AUXINS)      31.08.2009          31.08.2011
94           ISOFENPHOS     01.01.2009          01.01.2011
95           KINETIN               31.08.2009          31.08.2011
96           MEPHOSPHOLAN            01.01.2009          01.01.2011
97           METAM POTASSIUM     30.06.2011          31.08.2012
98           METHABENZTHIAZURON            01.01.2009          01.01.2011
99           METHIDATHION              30.06.2010          31.08.2011
100         METHOPRENE   01.01.2009          01.01.2011
101         METOLACHLOR                31.08.2009          31.08.2011
102         METOMINOSTROBIN    31.08.2009          31.08.2011
103         METOSULAM    31.08.2009          31.08.2011
104         MEVINPHOS      01.01.2009          01.01.2011
105         MONOCROTOPHOS       30.06.2010          31.08.2011
106         MONOLINURON             01.01.2009          01.01.2011
107         NORFLURAZON               01.01.2009          01.01.2011
108         NUARIMOL        01.01.2009          01.01.2011
109         OFURACE            01.01.2009          01.01.2011
110         OMETHOATE     30.06.2011          31.08.2012
111         OXADIXYL           30.06.2010          31.08.2011
112         OXAMYL              19.10.2011          01.06.2012
113         OXINE-COPPER 01.01.2009          01.01.2011
114         OXYCARBOXIN 01.01.2009          01.01.2011
115         OXYDEMETON-METHYL               01.01.2009          01.01.2011
116         PARATHION- METHYL   31.08.2009          31.08.2011
117         PCNB (QUINTOZENE)    31.08.2009          31.08.2011
118         PERMETHRIN    01.01.2009          01.01.2011
119         PHENTHOATE    01.01.2009          01.01.2011
120         PHORATE            31.08.2009          31.08.2011
121         PHOSALONE      30.06.2010          31.08.2011
122         PHOSPHAMIDON            01.01.2009          01.01.2011
123         PINOLENE           31.08.2009          31.08.2011
124         PIPERONYL BUTOXIDE  31.08.2009          31.08.2011
125         PLANT EXTRACTS            31.08.2009          31.08.2011
126         PRIMISULFURON            01.01.2009          01.01.2011
127         PRIMISULFURON-METHYL          30.06.2010          31.08.2011
128         PROCYMIDONE                31.08.2009          31.08.2011
129         PROFENOFOS   31.12.2009          31.12.2011
130         PROPANIL          30.06.2011          31.08.2012
131         PROPOXUR        01.01.2009          01.01.2011
132         PROTHIOFOS     01.01.2009          01.01.2011
133         PROTHOATE      01.01.2009          01.01.2011
134         PYRAZOPHOS    01.01.2009          01.01.2011
135         PYRIDAFENTHION           01.01.2009          01.01.2011
136         PYRIMIDIFEN    30.06.2010          31.08.2011
137         PYRITHIOBAC-SODIUM 31.08.2009-31.08.2011 (Pamukta Tarla Sarmaşığına karşı Ruhsat çalışmaları tamamlanıncaya kadar Bakan Olur'u ile ithalat ve kullanımına izin verilecek
138         QUINALPHOS    30.06.2010          31.08.2011
139         QUIZALOFOP    01.01.2009          01.01.2011
140         RESMETHRIN     01.01.2009          01.01.2011
141         SETHOXYDIM    01.01.2009          01.01.2011
142         SIMAZINE           01.01.2009          01.01.2011
143         SODIUM DERIVATIVES 31.08.2009          31.08.2011
144         STREPTOMYCES LYDICUS WYEL 31.08.2009          31.08.2011
145         TCMTB 01.01.2009          01.01.2011
146         TEBUTHIURON 31.08.2009          31.08.2011
147         TERBUTRYNE     31.08.2009          31.08.2011
148         TETRADIFON     30.06.2010          31.08.2011
149         THIAZAFLURON               01.01.2009          01.01.2011
150         THIAZOPYR        01.01.2009          01.01.2011
151         THIOBENCARB  30.06.2011          31.08.2012
152         THIOCYCLAM HYDROGEN OXALATE       31.08.2009          31.08.2011
153         THIOMETON      01.01.2009          01.01.2011
154         TOLYLFLUANID 30.06.2011          31.08.2012
155         TRALOMETHRIN              01.01.2009          01.01.2011
156         TRIADIMEFON 30.06.2010          31.08.2011
157         TRIAZAMATE     01.01.2009          01.01.2011
158         TRIAZOPHOS     01.01.2009          01.01.2011
159         TRICHLORFON  01.01.2009          01.01.2011
160         TRIDEMORPH    01.01.2009          01.01.2011
161         TRIFLOXYSULFURON-SODIUM  04.04.2013 tarihine kadar Pamukta Tarla Sarmaşığı ve Domuz Pıtrağına karşı kullanılmak üzere ithaline ve kullanılmasına izin verilmiştir.
162         TRIFORINE          30.06.2010          31.08.2011
163         TRI-ISOPROPANOLAMIN             31.08.2009          31.08.2011
164         TRIMEDLURE     01.01.2009          01.01.2011
165         VINCLOZOLIN   01.01.2009          01.01.2011
166         DINICONAZOLE-M          31.08.2012          30.06.2013
167         DINOCAP            31.08.2012          30.06.2013
168         DNOC   31.08.2012          30.06.2013
169         PROPARGITE     31.08.2012          30.06.2013
170         THIODICARB      31.08.2012          30.06.2013
171         TOLFENPYRAD  31.08.2012          30.06.2013
172         TRIFLURALIN     31.08.2012          30.06.2013
173         ACETOCHLOR    01.01.2013          31.12.2014
174         CADUSAPHOS (aka ebufos)       01.01.2013          31.12.2014
175         CHLOROPICRIN 01.01.2013          31.12.2014
176         HYDROGEN PEROXIDE  01.01.2013          31.12.2014
177         IMAZAPIC           01.01.2013          31.12.2014
178         IMAZETHAPYR  01.01.2013          31.12.2014
179         PARAQUAT        01.01.2013          31.12.2014
180         PHOSPHORIC ACID         01.01.2013          31.12.2014
181         PROMETRYN     01.01.2013          31.12.2014
182         THIDIAZURON  01.01.2013          31.12.2014