Sitemize Hoş Geldiniz ------Sitemizdeki Konu Sayısı 1400'ün üzerine çıkmıştır Bir çok deney ve araştırma konularımız sizin ilginizi çekebilir SİTEDE ARAMA YAPMAK İÇİN YANDAKİ ARAMA KUTUSUNU KULLANIN Aşağıdaki kayan resim menüsüne de İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK konuları ekleyeceğim

YAPRAK ANALİZLERİ

0 yorumYaprak analizleri bitkilerin beslenme durumunu belirleyen önemli bir rehberdir. Yaprak analizleriyle;
• Görülen arazlar belirlenir,
• Gizli noksanlıklar ortaya çıkarılır,
• Verilen besin maddelerinin bitkiler tarafından alınıp alınmadığı kontrol edilir,
• Yıl içinde ve daha sonra yapılacak gübreleme çalışmalarının yönlendirilmesi mümkün olur,
• Bahçedeki problemlerin çözülmesi için yapılması gerekli ilave analiz ve çalışmalarda da bilgi alınır (topraklarda mikro element analizleri, drenaj ve sulama suyu kalitesinin tayinleri gibi).

YAPRAK ÖRNEĞİ ALIRKEN DİKKAT EDİLECEK KURALLAR
• Karışık örnek alınmamalıdır.Alınan yaprak örneklerinin tür ve çeşit özellikleri aynı olmalıdır.
• Ağaçlar yaş gruplarına ayrılarak örnekler alınmalıdır.Örneğin 5-25 yaşındaki ağaçların yaprakları karıştırılmamalıdır.15-20-30 yaşlardaki ağaçlardan alınan yaprak örnekleri karıştırılabilir.
• Belirgin toprak farklılığında ,örnekler ayrı ayrı alınmalıdır.
• Bariz şekilde beslenme noksanlığı gösteren yapraklar seçilmelidir.
• Yaprak örneği alımında günün saatleri önemli değildir. Sadece ıslak olmamalıdır.Bahçe içerisinde U veya X şeklinde yürüyerek ve bir ağaç atlanarak omuz hizasındaki o yıla ait güneş gören sürgünlerden YAPRAK ÖRNEĞİ alınmalıdır.
KAYISI, KİRAZ, ŞEFTALİ, ARMUT, ERİK VE ELMA
Tam çiçeklenmeden 8-12 hafta sonra, 25 ağaçtan 1 ağacın 4 tarafından, o yıla ait sürgünlerin ortasındaki gelişmesini tamamlamış 100 adet yaprak örnek olarak alınır.
NARENCİYE
İlkbahar döneminde meyve olmayan sürgünlerden Eylül-Ekim aylarında, bir ağacın 4 tarafından 25 ağaçtan 100 adet yaprak örneği alınmalıdır.
ZEYTİN
Tek yıllık uç sürgünlerinden yapraklar saplarıyla birlikte, Kasım-Aralık aylarında bir ağacın 4 tarafından 8 adet olmak üzere 25 ağaçtan 200 adet yaprak örneği alınmalıdır.
BAĞ
Çiçeklenme veya ben düştüğü dönemde birinci salkımın karşısındaki yaprak alınır. Bir omcanın 4 yönünden olmak üzere 25 omcadan 100 adet yaprak örneği alınmalıdır.
YENİDÜNYA
Çiçeklenme döneminde (Kasım-Ocak) veya meyve büyüme döneminde (Ocak-Mart) o yıla ait, uç kısmından, çiçek veya meyve salkımı olan sürgünlerin ortasındaki gelişmesini tamamlamış yapraklar sapıyla birlikte ve ağacın 4 tarafından 25 ağaçtan 100 adet alınmalıdır.

ÇİLEK
Hasat sonunda başlayarak 6 hafta içinde en genç, gelişmesini tamamlamış üçlü yaprak grubunun ortasından 100 adet sapsız yaprak alınır.

NAR
Ağustos- Ekim aylarında o yıla ait uç sürgünlerinin ortasındaki gelişmesini tamamlamış yapraklar sapıyla birlikte bir ağacın 4 tarafından olmak üzere 25 ağaçtan 100 adet yaprak alınmalıdır.

MUZ
Kasım ayında ( hasat olumundan 1 ay önce ) sürgündeki üçüncü yaprağın,yaprak ana damarın iki yanından 4-5 cm genişlikte iki şerit halinde kesilerek alınmalıdır.
KİVİ
Zamanı: Çiçeklenme dönemi (Mayıs sonu) veya meyve olgunluğundan önceki dönem (Temmuz sonu
Şekli: Çiçeklenme döneminde ilk çiçeklerin karşısında bulunan, meyve olgunluğundan önceki dönemde genç sürgünlerdeki olgunluğunu tamamlamış en genç yapraklar saplarıyla birlikte en az 20 bitkiden alınır.
DOMATES
Birinci döldeki meyve ceviz iriliğine ulaştığında yaprak örneği alınır.Büyüme tepesine en yakın yerde gelişmesini tamamlamış yapraklar örnek almaya uygun olup, bir bitkiden 1-2 yaprak olmak üzere toplam 30 yaprak alınmalıdır.
PATLICAN, BİBER, HIYAR
Birinci döldeki meyveler kendini göstermeye başladığı zaman yaprak örneği alınmalıdır. Büyüme tepesine en yakın normal iriliğini almış, gelişmesini tamamlamış genç yaprak örnek almaya uygundur.Bir bitkiden 1-2 yaprak olmak üzere patlıcan, biber, hıyar bitkilerinin her birinden 50 yaprak alınmalıdır.
Seranın büyüklüğüne göre, M veya N harfi çizilecek şekilde örnek alınmalıdır.Sera kenarlarına denk gelen yerlerden analiz sonucunu doğru olarak yansıtmayacağı için örnek alınmamalıdır.
GÜL
Zamanı: Çiçek üretiminin devam ettiği sürede
Şekli: Çiçekli dalda uçtan itibaren 1. ve 2. Başlı yapraklar (tüm yaprak) alınır.

KARANFİL
a. Uç alma yapılmamış bitkilerde , bitkinin dipten itibaren 4. veya 5. yaprak çifti.
b. Uç alma yapılmış bitkilerde, ilk yan dalda uçtan itibaren 5. ve 6. yaprak çifti alınır
KASIMPATI
Zamanı: Çiçeklenme dönemi veya öncesinde.
Şekli: Çiçekli daldaki olgunluğunu tamamlamış en üst yaprak alınır.
Bir örnek 20-30 yapraktan oluşur.

Yaprak analiz

Birçok yaprak örnekleri analiz için toplanan Temmuz ve Ağustos aylarında, havabozuk olabilir, sıcak ve kurak, yağmur ve genellikle çok yüksek nemli olabilir.Tüm bu faktörler yapraklarda besin konsantrasyonu üzerinde bir etkisi olacak ve sonuçların yorumlanmasını etkileyecektir.

Yaprak analiz sonuçları incelerken hatırlaması gereken noktalar:

Örnekleri toplarken son 30 gün içinde meydana gelen güneş ışığı, yağış ve sıcaklık, besin düzeylerini etkileyecektir.

Düşük toprak nemi, doku konsantrasyonları, ışık, toprak ve hava sıcaklığı, bağıl nem, çeşit ve yaprak analizini etkiler. Kurutucu hava, yaprak besin düzeylerini etkileyen nedenlerdendir.

Öncelikle kütle akışı, nitrat, sülfat, bor, kalsiyum ve magnezyum toprağın üzerinden hareket eder. , Düşük sıcaklık ve yüksek nem, düşük toprak nemi, azaltılmış transpirasyon, bu besinler düşük yaprak konsantrasyonlarına yansıya bilir.

Potasyum ve fosfor öncelikle difüzyon ile hareket eder. Kuru topraklarda, bu besinlerin kök akışını kısıtlar.

Solma ve tarla kapasitesi arasındaki toprak nem düzeylerini korumak bitki besin konsantrasyonları daha düşük olma eğilimindedir. Bu bitki büyümesini teşvik için kuru maddeyi artırır ve besin içeriğini sulandırır. Azaltılmış bitki büyüme genellikle artan besin seviyelerine yansır.

Aşağıdaki tablo, sulanmayan bitkileri için önceki yıllarda yaprak analizlerinin karşılaştırırken Görebileceğiniz birkaç gözlem listeler. Geçtiğimiz sezonlarda tarihsel bir kayıt olmadan, o konum için bir referans bazı olmadan yaprak analizini yorumlamak zor olacaktır.

Besin

Yaprak besin konsantrasyonu kuru hava etkisi

Aşırı üstten sulama uygulanmış olabilecek Azot Belki daha düşük, bitki büyümesini azaltıp arttırabilir

Fosfor düzeyinin azalması

Potasyum, nem eksikliği nedeniyle daha düşük olabilir

Belki düşük nem stres nedeniyle Kalsiyum; meyve bozulur.

Belki düşük nem stres nedeniyle Magnezyum Bor Düzeyleri artabilir


Yönetim seçenekleri: doku sonuçları mutlaka toprak doğurganlık oranları ayarlamak gerekir. Bir örnek, son son 2-3 yıl içinde yapılmışsa, bir toprak örneği, sonbaharda yapılmasından emin olun. Hatta toprak nemi sağlamak için toprak yönetimi uygulamalarını veya iyileştirilmesini sulama gibi düşünün.

Yaprak besin konsantrasyonları yorumlama Hava etkileri, bu sezon yaprak analizi, bir sonraki yılın programı ayarlamak için kullanılır olacak ve çok yıllık bitkileri için önemli faktörlerdendir.