Plazmoliz nedir? Topraksız tarımdaki önemi nedir?

0 yorum


Topraksız tarım bloğu olarak topraksız tarımla ilgili duymuş olduğunuz bazı terimleri sizlere daha detaylı açıklamak isteriz. Bu temel terimlerden bir tanesi de hücrenin yoğunluğu ve ortam yoğunluğu ile ilgili olan PLAZMOLİZ dir.
Plazmoliz : bir bitki hücresi izotonik ortamdayken kendisinden daha yoğun bir ortama (Örneğin Tuzlu su) konulduğu zaman, (çözünmüş madde yoğunluğu fazla ortama) hücredeki küçük moleküllerin enerji harcanmadan çok yoğun hücre ortamından, az yoğun ortamına geçişine denir. Örneğin topraksız tarımda bitki kökleri çözelti içerisinde olursa ve besin çözeltisi aşırı tuzlu ise köklerden besin çözeltisine su geçişi olur. Dolayısıyla bitki kendindenki yoğunluğu çözeltideki yoğunluğa eşitlemek için su kaybeder. Plazmolizde osmoz kurallarına göre hücre su kaybeder. Hücrenin su kaybedip büzülmesini sağlayan çözeltiye hipertonik çözelti adı verilir. Hipertonik çözeltiler aynı zamanda derişik çözeltilerdir.