Sitemize Hoş Geldiniz ------Sitemizdeki Konu Sayısı 1400'ün üzerine çıkmıştır Bir çok deney ve araştırma konularımız sizin ilginizi çekebilir SİTEDE ARAMA YAPMAK İÇİN YANDAKİ ARAMA KUTUSUNU KULLANIN Aşağıdaki kayan resim menüsüne de İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK konuları ekleyeceğim

TEMMUZ

0 yorum
TARLA ZİRAATI

a) Hasadı yapılan hububat tarlalarında anız bozulur. Nadasa bırakılmış tarlalarda ot mücadelesi ve yeşil gübre ihtiyacı nedeniyle ikileme, üçleme yapılır.
b) İkinci mahsul olan bitkilerin ekimi yapılır.
c) Çapalama, sulama, boğaz doldurma, seyreltme, sırıklara bağlama gibi bakım işleri devam eder.
d) Her türlü hastalık ve zararlılara karşı mücadele yapılır.
e) Hasat ve harman işleri çeşitli bölgelerde ay boyunca yürütülür. Ambarlanır, saklanır, değerlendirilir.
MEYVECİLİK

a) Toprak işlemesi bazı bölgelerde görülebilir
b) Dikim yoktur.
c) Genel olarak durgun göz aşısı başlar. Meyve seyreltme, su buharlaşmasını önleme amacıyla filiz alma, yaprak yolma ve bazı dalların kesilmesi şeklinde budama yapılır. Sık sık sulama yapılır. Gübre şerbetleri de verilir. Ot alma ve çapalama işleri devam eder.
SEBZECİLİK

a) Sonbahar turfandası için sebze bahçeleri hazırlanır.
b) Sonbahar turfandası sebzeler ile ikinci mahsul sebzelerin ekimleri ve dikimleri yapılır. c) Sebzeler sık sık sulanır. Çapalama ay boyunca devam eder. Gübreler şerbet halinde verilir. Sebzelerde seyreltme ve dip doldurma işleri yapılır.
d) Her türlü sebze hastalık ve zararlılarına karşı mücadele yapılır.
e) Her çeşit sebzenin hasadı, ambalajı, pazara sevki devam eder.

BAĞCILIK

a) Bağlarda toprak işlemesi durmuştur.
b) Dikim işleri görülmez.
c) Bağlarda uç alma, filiz alma, yaprak seyreltme, sülük ve bilezik alma, koltuk alma ve hereklere bağlama işleri devam eder. Sulama, çapalama gibi bakım işleri yürütülür.
d) Her türlü bağ hastalık ve zararlıları ile mücadele edilir.
e) Bağlarda üzüm hasadı başlar. Ambalaj ve pazara sevki yanında değerlendirme usullerine de başvurulur. Özellikle kurutmacılık ay sonunda başlar.
HAYVANCILIK

a) Hayvanların çoğunlukla dışarıda ve merada bulunması dolayısıyla ahır işleri azdır. Ahır besisi yapılan bölgelerde ahırlar temiz, havalı bulundurulmalı ve dezenfeksiyon yapılmalıdır.
b) Hayvanlar her ne kadar meralarda besleniyorsa da yem yetersizliği bakımından takviye yemleme yapılır. Özellikle buzağılar ve kuzular için özel besleme yapılmalıdır. İlkbaharda doğan kuzularda kırkım başlar.
c) İlkbaharda erken yavru almak amacıyla ılık bölgelerde koç katımı yapılır.
d) Çayırlar, yem bitkilerini hasadına devam edilir. Otlar kurutulur, balyalanır, toplanır ve muhafaza edilir.
e) Her türlü hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele edilir.

TAVUKÇULUK

a) Kümeslerde havalandırma, temizlik ve dezenfeksiyon işleri yürütülür.
b) Tavuklara bol yeşillikle birlikte çeşitli yemler verilir. Uygun anızlara tavuklar salıverilir. Civciv ve piliç beslemesine önem verilmelidir.
c) Çeşitli tavuk hastalıkları ile zararlılarına karşı mücadele edilir.

ARICILIK

a) Kovanların temiz ve kullanışlı olmasına dikkat edilir. Kovanlar sarsılmadan çiçeği bol yerlere nakledilir.
b) Zayıf kovanların birleştirilmelidir.
c) Hastalık ve zararlılarla mücadele edilir.
d) Bal hasadına devam edilir.


Sanayi Bitkileri

— Pancar sulaması yapılır.

Hububat

— Zararlılarla mücadeleye devam edilir.
— Hasat işleri başlar.
— Anız bozumu yapılır.

Çayır - Mer'a

— Otların biçimi yapıldıktan sonra, suni tesislerin sulanması sağlanır.
— Biçilen otların kurutulması sırasında, yaprak kalitesinin bozulmaması için sık sık aktarma yapılır veya özel sehpalarda kurutulması sağlanır (Kurutulan otlar gölgede, rutubetsiz yerlerde muhafaza edilmelidir.)
— Suni tesislerde hayvanların otlatılmamasına özen gösterilmelidir.
— Hayvanların otlama sahaları olarak tabii meralardan,aşırı olmamak koşuluyla,yararlanmaları sağlanır.
— Hava koşulları çok kurak olduğundan, sulama olanağı varsa yağmurlama veya salma sulama yapılır.
— Aşırı sıcaklıklar nedeni ile meranın uygun yerlerinde suni gölgelikler yapılır.

Baklagiller

— Mercimek hasadı yapılır.
— Nohut hasadı başlar.
— Fasulyelerde sulama yapılır.

Sebzecilik

— Son turfanda domates fideleri şaşırtılır.
— Kabak, kavun ve karpuzlarda telli böcek; biber ve domateslerde yeşilkurt; domateslerde mildiyö mücadelesine devam edilir.
— Yazlık sebzelerin hasadına devam edilir. Bu arada yeşil aksamın canlılığını koruyabilmesi için sulama yapılır ve sulama öncesi az miktarda azotlu gübre verilir.
— Lahana ve karnabahar sebzelerinin ekimi yapılır. Ekimin erken yapıldığı yerlerde ise şaşırtma işlemine başlanır.
— Sarımsak tohumları toplanıp, nemsiz yerlerde muhafaza edilir.
— Yaprak bitleri, kırmızı örümcek, yeşilkurt, danaburnu, mildiyö ve küllemenin yoğunluk durumuna göre, mücadeleye devam edilir.

Arıcılık

— Kovanların taşınması ve kontrolü yapılır.
— Bal geliş durumu izlenerek, gözlemci kovan her akşamüstü tartılır. İhtiyaç duyulan kovanlara ballık ve çerçeve ilave edilir. Ayrıca; su ihtiyacının sağlanmasına çalışılır.
— Zayıf kovanların birleştirilmesi gerekir.

Büyük Baş Hayvancılık

— Mera ihtiyacın tamamını karşılayacak durumda olduğunda; kısıtlı yemleme uygulanır.
— Sağılan ineklerde meme hastalığına dikkat edilmelidir. Meme, meme başları ve süt sekresyonu sık sık kontrol edilmeli; sağım saatlerinin aynı saatlerde ve eşit aralıklarla yapılmasına çaba gösterilmelidir.
— Hayvanlar ahıra alındığında sabah - akşam iki defa tımar edilir. Ahır temizliği ve dezenfeksiyonu yapılır. 6–8 baş hayvana 20cm.çaplı baca olacak şekilde ahırda havalandırma sağlanır.
— Gebe ineklere septisemi aşısı uygulanır. Gebeliğin son günlerinde olan ineklerin gıdaları sulu, hazmı kolay, yumuşak ve gaz yapmayacak yiyeceklerden düzenlenir.
— Aylık verim ve sağlık kontrolleri yapılarak kartlarına işlenir.

Kümes Hayvancılığı

—Sıcakların artması sebebiyle kümeslerin havalandırma ve ısı sabitlenmesine dikkat edilir.
—Temizlik ve dezenfeksiyon yapılır.
—Boş olan kümeslerde hem mekanik temizlik ve hem de dezenfeksiyon yapılır.
—Kümeslerin girişlerindeki dezenfeksiyonlu ayak düzenekleri devamlı tazelenir.

MEYVECİLİK

Meyveler

a) Toprak işlemesi bazı bölgelerde görülebilir
b) Dikim yoktur.
c) Genel olarak durgun göz aşısı başlar. Meyve seyreltme, su buharlaşmasını önleme amacıyla filiz alma, yaprak yolma ve bazı dalların kesilmesi şeklinde budama yapılır. Sık sık sulama yapılır. Gübre şerbetleri de verilir. Ot alma ve çapalama işleri devam eder.

Bağcılık

a) Bağlarda toprak işlemesi durmuştur.
b) Dikim işleri görülmez.
c) Bağlarda uç alma, filiz alma, yaprak seyreltme, sülük ve bilezik alma, koltuk alma ve hereklere bağlama işleri devam eder. Sulama, çapalama gibi bakım işleri yürütülür.
d) Her türlü bağ hastalık ve zararlıları ile mücadele edilir.
e) Bağlarda üzüm hasadı başlar. Ambalaj ve pazara sevki yanında değerlendirme usullerine de başvurulur. Özellikle kurutmacılık ay sonunda başlar.

FINDIK

—Fındık Filiz Güvesi bulaşık bahçelerde yaprak örneklemesi alınarak larva sayım yapılır ve yoğunluğuna bakılır. (İlaçlama hasattan sonra yapılacaktır).
—Hasat öncesi ot temizliği yapılır.
—Kuraklıktan etkilenen yerlerde sulama yapılır.

Dış Mekân Süs Bitkisi Yetiştiriciliği

  —Sulama, çapalama, ot alma gibi bakım işleri sürdürülür.
  —Hastalık ve zararlılarla mücadele edilir.

Çim Tarımı

—Ağustos ayında da Temmuz ayında yapılan işler devam ettirilir. Siz tatildeyken bahçeniz bakımsız kalmışsa yapılacak en iyi şey çimlerin boyunu hemen kısaltmaktır. İlk önce hafifçe üst kısımları biçin birkaç gün sonra çimlerinizin boyutunu kısaltmaya başlayın. Ağustos sonlarına doğru ekim işlerine başlaya bilirsiniz. Karasal iklimin hüküm sürdüğü bölgelerde son gübreleme yapılmalıdır.