Sitemize Hoş Geldiniz ------Sitemizdeki Konu Sayısı 1400'ün üzerine çıkmıştır Bir çok deney ve araştırma konularımız sizin ilginizi çekebilir SİTEDE ARAMA YAPMAK İÇİN YANDAKİ ARAMA KUTUSUNU KULLANIN Aşağıdaki kayan resim menüsüne de İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK konuları ekleyeceğim

ŞUBAT

0 yorum


TARLA ZİRAATI

a) Bazı ılık bölgelerde illkbahar ekimleri için toprak işlemesi yapılır. Kaymak bağlamış ekili tarlalar tırmık ve kazayağı ile kırılır ve toprak kabartılır. Fazla kabarık ve kesekli tarlalar ise loğlanır. Hafif ve süzek topraklar için mutlaka suni gübreler ve çiftlik gübreleri verilmelidir.
b) İklimi ılık bölgelerde çavdar, arpa, bezelye, bakla gibi çeşitlerin ekimi yapılır.
c) Ekimi yapılan sulak tarlalarda ilk cansuyu verilir.
d) Ambarlarda gerekli muhafaza ve mücadele işleri devam eder. Tohumluklar ayrılarak temizlenir, ilaçlanır. Ekime hazır duruma getirilir.

MEYVECİLİK

a) Fidan çukurları açılır, toplu meyvelik kurulacak sahalar sürülür ağaç dipleri kabartılarak gübrelenir.
b) Mutedil bölgelerde ay ortasına kadar fidan dikimleri devam eder. Fidan sökümü ve katlaması yapılır.
c) Her türlü meyvelerde (ılık bölgelerde) budama çalışmaları başlar ve devam eder.
d) Çeşitli zararlı ve hastalıklarla kış mücadelesine devam edilir.
e) Özellikle turunçgillerin hasadı devam eder. Ambalajlanarak piyasaya arz edilir. Yaz için depolama da yapılır.
SEBZECİLİK

a) Seralarda turfanda sebzeler hasat edilmeye başlanır.
b) Sıcak yastıklara sebze tohumları ekilir. Bazı bölgelerde ay sonuna doğru fideler bahçeye alınabilir. Kışlık sebzelerin ılık bölgelerde hasadı devam eder.
c) İlkbaharı erken gelen bölgelerde yazlık sebze ekimi için toprak işlemesi yapılır, gübrelenir.
d) Sera ve sıcak yastıklarda sulama, çapalama ve ayıklama (sereltme) işleri yapılır.
e) Çeşitli zararlı ve hastalıkla mücadele yapılır.
f) Seralardan elde edilen ilk turfanda sebzeler ambalajlanarak piyasaya sevkedilir.

BAĞCILIK

a) Bağ kurulacak yerlerde ve eski tesislerde derin belleme (Krizma) yapılır, gübrelenir.
b) Köklü ve köksüz asma çubuğu dikimi devam eder.
c) Budama yapılmaya başlanır.
d) Bağlarda kış mücadelesi yapılır. Omcalar bordo bulmacası ile yıkanırlar.
HAYVANCILIK
a) Hayvanlar ahırda olduklarından temizlik ve dezenfeksiyona önem verilir
b) Çeşitli yemlerle hayvanlar ahır beslemesine tabi tutulur. Çeşitli bakım işleri yapılır.
c) Doğumlar başladığından gerekli tedbirler alınır. Yavrular için özel bakım ve besleme yapılır.
d) Havanın uygun olduğu günlerde hayvanlar meraya çıkarılır
e) Hayvan hastalık ve zararlarına karşı koruyucu aşılar ve ilaçlar uygulanır.

TAVUKÇULUK

a) Kümeslerde temizlik işleri ve havalandırma devam eder.
b) Kuluçka mevsimi başlayacağından gerekli tedbirler alınır.
c) Kümeslerde tane ve suni yemler verilerek dengeli beslenmeleri sağlanır.
d) Çeşitli koruyucu aşılar devam eder ve ilaçlar verilir.

ARICILIK

a) İklimi uygun yerlerde yavaş yavaş arılar dışarı çıkarılırken, soğuk bölgelerde ise arılar içerde olduklarından havalandırma işleri dikkatle yapılmalıdır.
b) Soğuk bölgelerde şerbet verilmelidir.
c) Oluşabilecek hastalık ve zararlılarla mücadele edilir.

Çayır - Mer'a

—Bu ayda da meralara kesinlikle hayvan sokulmamalıdır.
—Havaların uygun gittiği günlerde bozulan çitler onarılır.
—Çiftlik gübresi veya suni gübrelerle besin takviyesi yapılır.
—Padoksların bakım ve onarımları ile ocak ayından arta kalan işler sürdürülür.
—Açılmış olan su kanalları ile drenaj çukurları kontrol edilerek temizliği yapılır.

Hububat
—İkinci azotlu gübre(üst gübre) tatbikatına başlanır.
—Yazlık ekilişler yapılır.
—Tarla faresi ile mücadeleye devam edilir.

Sanayi Bitkileri

—Toprak işlemesine devam edilir.
—Uygun hava koşullarında şeker pancarı ekimine başlanır.

Baklagiller

—Nohut, mercimek ve fasulye ekilecek yerlerin toprak işlemesine devam edilir.
Sebzecilik

—Fasulye ve bezelye ekilecek yerlerin toprak hazırlığı yapılır.
—Karnabahar, lahana ve pırasanın hasadı tamamlanır. Havuç, ıspanak, marul ve turpun hasadına devam edilir.
—Fide elde etmek için, sıcak yastıklar hazırlanır.
—Biber, domates ve patlıcan tohumları sıcak yastıklara ekilir.
—Hava şartları elverişli gittiği takdirde, toprak hazırlığına devam edilir.
—Fidelik toprağı mantari hastalıklara karşı ilaçlanır.

Arıcılık

—Hava koşulları uygun gidip, çiçekler açmış ve arılar çalışmaya başlamışsa, şubatın son haftası kovanlarda ilk kontroller yapılır. Bu kontrollerde; sönen kovanlar varsa, ballı çerçeveleri alınıp, kovan kapatılır. Bu yolla yağmacılığa da meydan verilmemiş olur.
—Aç kovanlar varsa, ballı çerçeve verilir. Ballı çerçeve yoksa kek ile besleme yapılır. Şurupla besleme işlemi, kovanda aç kalma tehlikesi ile karşılaşılmadıkça bu ayda yapılmaz. Çünkü normal arılar erken beslemeye tabi tutulursa, fazlaca yavruya yatar. Bunun sonucu, soğuklarda yavruları üşütme ihtimali artar.
—Şubat ayında, hava sıcaklığı yeterli olursa bazı varroa ilaçları kovana yerleştirilebilir böylece varroaya karşı mücadele yapılır. Çünkü şubatta yavru ve yumurta yoktur veya az miktardadır. Yavrunun az olduğu dönem, varroa ilaçlaması için idealdir. Kullanılacak ilaçları uygulama talimatına uyulmalıdır.

Büyük Baş Hayvancılık

—Ahırların havalandırma bacaları kontrol edilir. Çok soğuk ve rüzgarlı olmayan havalarda hayvanlar dışarı çıkarılır. Ahırlar temizlenerek altlıklar değiştirilir.
—Ahır sıcaklığı ile dışarıdaki sıcaklık arasında fazla bir fark olmamalıdır.
-Halk arasında yavru atma hastalığı olarak bilinen Brucella Hastalığına karşı 4-8 aylık dişi danalara S- 19 aşısı uygulanır.
—Hayvanların sağlık durumları dikkatlice takip edilmeli, hasta olan hayvanları tedavisine hemen başlanmalıdır.
—Ahırdaki altlıkları temiz ve kuru olmasına özen gösterilmeli. Zira pis ve yaş olan altlıklar hayvanlarda çeşitli ayak ve meme hastalıkların yol açmaktadır.

Kümes Hayvancılığı

—Temizlik ve dezenfeksiyon yapılır.
—Yem silolarının kontrolü yapılır.
—Tavukların aşı ve kullanılacak ilaçları varsa bunlar sularına katılır.
—Kümeslerin giriş dezenfeksiyon düzenekleri kontrol edilerek, yenilenir.MEYVECİLİK
Meyveler

a)Fidan çukurları açılır, toplu meyvelik kurulacak sahalar sürülür ağaç dipleri kabartılarak gübrelenir.
b)Fidan dikimleri devam eder. Fidan sökümü ve katlaması yapılır.
c)Her türlü meyvelerde (ılık bölgelerde) budama çalışmaları başlar ve devam eder.
d)Çeşitli zararlı ve hastalıklarla kış mücadelesine devam edilir.
Bağcılık

a)Bağ kurulacak yerlerde ve eski tesislerde derin belleme (Krizma) yapılır, gübrelenir.
b)Köklü ve köksüz asma çubuğu dikimi devam eder.
c)Budama yapılmaya başlanır.

Fındık

—Hayvan gübresi ile fosforlu ve potasyumlu gübrelerin analize dayalı uygulamalarına devam edilir.
—Budama artıklarının temizliği yapılır.
—Bu sıralarda, zarar yapmaya başlayan kozalak akarı’ nı ve kışı kozalak içinde geçiren filiz güvesi’ ni yok etmek için kozalakların elle toplanarak yakılması oldukça yararlıdır.
—Farelere karşı mücadeleye başlanır.
—Ay sonuna doğru virgül kabuklu biti kış ilaçlaması yapılabilir.

Dış Mekân Süs Bitkisi Yetiştiriciliği

—Çim alanlarına organik gübre verilmemişse bu ay mutlaka verilmelidir.
—Ağaçların kar yükü hafifletilmelidir.
—Ay sonuna doğru güllerde budama yapılmalıdır.
—Spirea (Keçi Sakalı ), Syringe ( Leylak ), Ocutzia ( Havlu Püskülü ),Phila Delphus (Fil Bahar) Weigelia ( Vegelya ), Symphoricarpus ( İnci Çalısı ), Lonicera ( Hanımeli), Bignonia ( Acem Borusu),Wistaria (Mor Salkım),Hedera Helix (Kaya Sarmaşığı), gibi sarılıcı bitkilerden odun çeliği alınabilir. Alınan çelikler ilkbaharda dikilinceye kadar nemli ortamda bekletilir.
—Huş, Kızılağaç tohumları ekilebilir.
—Kalem aşıları ile üretimleri yapılan Cupressus (Servi), Picea ( Ladin ), Abies ( Köknar ) gibi ibreli ağaçlar ile yaprak döken ağaç ve ağaçların nadide çeşitlerinde de iklim kontrolü yapılabilen seralarda aşılama işlemleri yapılır.

Çim Tarımı

—Ilıman bölgelerde çim bakım zamanı Şubat ayı içinde başlayabilir. Ortaya çıkan solucanlarla savaşa yine bu ay içinde başlayabiliriz. Ancak Mart ayı gelmeden alanınızda biçim yapmayın. Eğer ekim yapmayı planlıyorsanız, havalar iyi gittiği sürece toprağınızı hazırlamaya başlarsınız. Şubat ayının ikinci yarısında Ege ve Akdeniz bölgesinde ekim yapmaya başlayabilirsiniz.