Sitemize Hoş Geldiniz ------Sitemizdeki Konu Sayısı 1400'ün üzerine çıkmıştır Bir çok deney ve araştırma konularımız sizin ilginizi çekebilir SİTEDE ARAMA YAPMAK İÇİN YANDAKİ ARAMA KUTUSUNU KULLANIN Aşağıdaki kayan resim menüsüne de İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK konuları ekleyeceğim

NİSAN

0 yorumTARLA ZİRAATI

a) Yazlık ekimler için toprak işlemesi ile birlikte gübre uygulaması da yapılır. Bazı otlu nadaslar tırmık, kultivatör, disk harrow ve kaz ayağı ile yüzeyden işlenir. Bazı baklagil tarlaları yeşil gübre amacıyla sürülür.
b) Uygun bölgelerde her türlü tarla bitkilerinin ekimi ve fidelerin dikimi yapılır.
c) Yabancı otlarla kaplanmış veya sulama ile kaymak bağlamış tarlalarda çapa, hububatta yabancı ot mücadelesi, bazı bitkilerde seyreltme ve tekleme yapılır. Ekimi yeni yapılan bitkilerde sulama yapılır.
d) Bitkilerde görülebilecek her türlü hastalığa karşı mücadele yapılır ve gerekli tedbirler alınır. Ekilecek bazı bitkilerde tohumun ilaçlanması faydalıdır.

MEYVECİLİK

a) Meyve bahçelerinde toprak işlenmesi devam eder ve işleme ile birlikte gübre uygulaması da yapılır.
b) Fidanların sökülmesi, katlanması ve dikilmeleri bölgelerine göre devam eder. Bazı ılık bölgelerde dikim son bulmuştur.
c) Her türlü bakım yanında sulama ve çapalama devam eder. Kalem aşısı bazı bölgelerde devam eder. Genel olarak bu ay sonunda budama işi tamamlanır.
d) Bahçelerde görülen ve görülebilecek hastalıklarla zararlılara karşı mücadele yapılır. Ancak çiçek devresinde mücadele durdurulur.
SEBZECİLİK

a) Bazı bölgelerde seralarda turfanda sebzecilik işleri devam eder. Sebzeler hasad edilir.
b) Sıcak yastıklarda yetiştirilen fidelerin bakım sulama ve söküm işleri devam eder.
c) Sebze tarla hazırlığı ay boyunca devam eder. Gerekli gübreler verilir. Bahçeler tava ve masuralra ayrılır.
d) Çeşitli sebze fideleri sıcak yastıklardan tarlaya aktarılır. Ayrıca yazlık sebze tohumları tarlaya ekilir.
e) Sebze tohum ve fidelerine ekimden sonra cansuyu verilmelidir. Bazı bölgelerde sebzelerde çapalama başlar. Bazı sebzeler hereklere alınır.
f) Sebzelerde görülebilecek her türlü hastalık ve zararlılara karşı önlemler alınmalıdır.
g) Bazı turfanda sebzeler hasad edilir. Ambalajlanarak pazara sevkedilir.
BAĞCILIK

a) Bağlarda İlkbahar krizması yapılır. Asmaların boğazları açılır. Gerekli gübreleme işleri yapılır.
b) Bazı bölgelerde asma çubuğu dikimi bu ay boyunca da devam eder.
c) Bağlarda budama sıkı bir şekilde devam eder. Bazı ılık bölgelerde uç alma işlemi uygulanır. Omcalar hereklere alınır. Bazı bölgelerde aşılama devam eder.
d) Hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama önemle yürütür.

HAYVANCILIK

a) Ahırlarda gerekli bakım işleri, temizlik ve dezenfeksiyon devam eder.
b) Bazı bölgelerde hayvanlar merada yeteri kadar yem budamadıklarından ahır beslemesi devam eder. Ay sonuna doğru ılık bölgelerde bakım yapılır.
c) Doğumlar bu ayda devam edeceğinden, gerekli tedbirler alınmalı, hazırlıklı olunmalıdır.
d) Mera ıslahları yapılır. Meralarda otlatma münavebeli olmalıdır. Bazı bölgelerde yeni mera tesislerine başlanır.
e) Hayvan hastalıkları ve zararlılarına karşı koruycu aşılar ve önleyici ilaçlar kullanılır.
TAVUKÇULUK

a) Kümeslerde çeşitli bakım işleri, temizlik ve dezenfeksiyon yapılır.
b) Kuluçka faaliyetleri ay boyunca devam eder.
c) Çeşitli yemler üzerinden beslenme yapmakla tavuklarda verim artar, sağlıklı olurlar. Özellikle civcivlerin beslenmesine önem verilmelidir.
d) Tavuk hastalık ve zararlılarına karşı koruyucu aşılar ve önleyici ilaçlar kullanılır.

ARICILIK

a) Arı kovanları sağlıklı olmalı ve bazı kovanlarda çerçeve değiştirilmelidir.
b) Arıların temizliği ve bakım işleri devam eder. Ana arısı olmayan kovanlara ana arı verilir. Zayıf kovanlarda beslenmeyi takviye bakımından şerbet verilir.
c) Çeşitli arı hastalık ve zararlılarına karşı ilaçlama yapılır, tedbir alınır.

Çayır - Mer'a

— Yağışın fazla olmadığı, merada da nem oranının düşük olduğu günlerde, merayı tahrip etmeyecek şekilde 15 Nisandan sonra hayvan sokulur.
— Mera üzerinde yoğun olmayan doğal bitki örtüsünün mütecanisliğini sağlamak için, gübre takviyesi ile beraber, buğdaygil ve baklagil karışımları ekilir.
— Merada bulunan sıvatların onarımı, temizliği ve ilaçlaması yapılır.

Hububat

— Yabancı ot ilaçlaması yapılır.

Sanayi Bitkileri
—Ayçiçeği ekimine devam edilir.
—Pancarların çapalanması ve tekleme işlerine başlanır.
—Mısır ekimine başlanır.
—Analiz raporuna göre gübreleme yapılır.

Baklagiller

— Yeşil bakla hasadı yapılır.
— Nohut, mercimek ekimine devam edilir. Fasulye ekimi başlar.

Sebzecilik

— Tohum ekimi yapılacak tarlaların son sürümü yapılır ve diskaro çekilir. Tavın korunması için tapan ve sürgü çekilir.
— Diskaro çekilmeden önce, gübreleme yapılır ve dikimle ilgili hazırlıklar tamamlanır.
— Fideliklerde günlük sulama, zayıf gidiyorsa gübreleme ve kapak kapatma işlemleri yapılarak, yabancı otlar ayıklanır.
— Maviküf ve kök çürüklüğüne karşı ilaçlı mücadele yapılır. (Dithane M–45, Antracol, Kemoazin veya Deresol gibi ilaçlardan biri ile ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlama yağışlı havalarda tekrarlanmamalıdır).
— Geç turfanda patatesin ekim ve gübreleme işlemi yapılır.
— Ilık yastıklara şaşırtılmış bulunan biber, domates ve patlıcan fideleri 15 Nisandan sonra, tarladaki yerlerine dikilmeye başlanır.
— Çileklerin ilkbahar çapası yapılır.
— Bamya, fasulye, hıyar, kabak, karnabahar, lahana ve soğan tohumlarının ekimine devam edilir.
— Kavun, karpuz tohumları hazırlanan yerlere ekilir.
— Enginarların dipleri açılarak bellenir, fazla sürgünleri ayıklanır.
— Fidelerin dikiminden 1–2 hafta sonra, birinci çapa yapılır.
— Dikimden önce ve sonra, tel kurtları görülürse, mücadelesi yapılır.
— Hava şartlarına göre, sulama imkânı olanlar, bu ayda sulama yapmalıdır.
— Yabancı otlar temizlenir. Fazla ot çıkmayan yerlerde, istendiğinde ikinci çapa sırasında, dip doldurma yapılabilir.
— Patateste birinci çapa ile boğaz doldurması yapılır.
— Patates tarlalarında, tırpan kurdu saptanan yerlerde Korsülfon 35 ec, tel kurdu bulunan yerlerde Korban 25 W, yaprak biti olan yerlerde Hekthion, patates mildiyösü olan yerlerde ise Trimangol ilaçlarından tariflerine uygun şekilde kullanılır. Bu uygulama nisan sonu ile mayısın ilk haftasında yapılır.

Arıcılık

—Bu ayda Martta başlanan işlere genellikle devam edilir.
—Yemlemeye devam edilir.15 günde bir kovanlar açılarak, arıların gelişmeleri kontrol edilir.
—Gerek duyulan kovanlara kabartılmış petekler azar azar verilir.
—Her hafta arıların çalıştığı saatlerde kovanlar dıştan kontrol edilerek, kuşkulanılan kovanlar açılarak denetlenir.
—Nisan sonlarında, kuvvetli kovanlar oğula hazırlanabilir. Oğul verebilecek 10 çerçevesi tam dolu kovanlar, ya bölünür veya ballık ilavesi verilir. Arıcı arzusuna göre hareket ederek, isterse tabii oğula da bırakabilir.
—Zayıf kovanlar yavru ve yumurtalı çerçevelerle takviye edilir.
—Çok zayıf kovanlara yavrulu çerçeve takviyesi üzerindeki işçi arılarla birlikte verilir. Bu defa, birleştirme çerçevesi kullanılarak, birleştirme işlemi yapılır. Bu işlemde, verilen çerçeve üzerinde ana arının bulunmaması gerekir.

Büyük Baş Hayvancılık

—Şap aşılaması Tarım İl Müdürlüğünce devam ettiğinden aşılamalar yaptırılmalıdır.
—Bu arada yeni doğan buzağılar küpelenerek kayıt altına alınmaları sağlanmalıdır.
—Bu dönemde iklim ve hava şartları uygun olduğundan dolayı hayvanlar meradan faydalanabilir.
—Meme hastalıkları dikkatlice takip edilmelidir. Hayvanların süt verimleri takip edilmeli ve kayıtları titizlikle tutulmalıdır. Süt verimlerinde % 10 azalmalar görüldüğünde sağım ve beslenme hataları ve hastalık olup olmadığı araştırılmalıdır.
—Nokra için paraziter mücadele sürdürülür.
—Çevrede salgın hastalık olup olmadığı kontrol ve takip edilmeli, gerekli önlemler alınmalıdır.

Kümes Hayvancılığı

—Havaların ısınmaya başlamasıyla kümesin havalandırma ve ısıtma sistemleri yeni mevsime göre ayarlanır.
—Temizlik ve dezenfeksiyon yapılır.
—Kullanılacak aşı ve ilaçlar varsa sularına katılır.
—Kümeslerin girişlerindeki dezenfeksiyonlu ayak düzenekleri devamlı tazelenir.

MEYVECİLİK

Meyveler

a) Meyve bahçelerinde toprak işlenmesi devam eder ve işleme ile birlikte gübre uygulaması da yapılır.
b) Her türlü bakım yanında çapalama devam eder. Kalem aşısı ilimizin yüksek kesimlerinde devam eder. Genel olarak bu ay sonunda budama işi tamamlanır.
d) Bahçelerde görülen ve görülebilecek hastalıklarla zararlılara karşı mücadele yapılır. Ancak çiçek devresinde mücadele durdurulur.Bağcılık

a) Bağlarda İlkbahar krizması yapılır. Asmaların boğazları açılır. Gerekli gübreleme işleri yapılır.
b) Omcalar hereklere alınır. Bazı bölgelerde aşılama devam eder.
c) Hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama önemle yürütür.

Fındık

Filiz budaması ve temizlik işleri yapılır.
Azotlu gübreleme gecikmiş ise bu ayın ilk günlerinde yapılır. (Geciktirilmemelidir).
Fındık Gal Sineği ilaçlaması yapılır.
Fındık kokarcasına karşı ilaçlama yapılır.
Fındık Kozalak Akarı* ile ilaçlı mücadele  yapılır.
Fındık Filiz Güvesi ile de ilaçlı mücadele yapılır.
Fındık Kurdu çıkış kontrolleri yapılır.
Mayıs Böceği erginleri çoğaldığında ergine karşı ilaçlama yapılır.
*Ocak başına ortalama 30 kozalak var ise yeni sürgünlerin %80 i dipten itibaren 3. yaprak geriye devriliği durumda derhal ilaçlanmaya başlanmalıdır. Böylece Fındık Filiz Güvesi ile de ilaçlı mücadele edilmiş olu. Çünkü fındık filiz güveleri de kışı kozalakların içinde geçirirler ve ilkbaharda yeni gelişen tomurcuklarla sürgünlerde galeri açarak kurumalarına neden olurlar. İlaçlama 15 gün sonra tekrarlanırsa daha iyi sonuç alınır. İlaç atılan bahçelere 30 gün süre ile hayvan sokulmamalıdır.

Dış Mekân Süs Bitkisi Yetiştiriciliği

—Çıplak köklü ağaç ve ağaççıkların dikimi sona erer.
—Mart ayında çelik alınmaya başlayan süs bitkilerinden çelik almaya devam edilir.
—Mart-Nisan-Mayıs ayları özellikle ibrelilerin gübrelenmesi için uygundur. Ağaççık gurubundan yeşil bitkiler büyümelerini hızlandırmak için budanır, erken çiçeklenen altın çanak, Japon ayvası vb çiçekleri biter bitmez budanır.
—Sera içi sıcaklıklarının iyi takip edilerek gerektiğinde gölgeleme yapılmalı, havalandırmaya önem verilmedir.
—Sıcaklığın artması ile hastalık ve zararlıların faaliyeti başlayacaktır. Sera içi ve fidanlık alanlarında gerekli zirai mücadele yapılmalıdır.
—Durgun dönemde alınan aşı kalemleri ile dış ortamda uyanmış süs bitkilerinde aşılamaya devam edilir.
—Kış soğuklarından zarar görebilecek olan süs bitkilerinin tohumları bu ayda ekilir.

Çim Tarımı

Gübreleme, zararlı mücadelesi, çimlerinizin ve zararlıların hızla büyüdüğü Nisan ayı sonuna doğru başlar. Toprak sıcaklığının arttığı Nisan ayının ikinci döneminde, çimlerinize amonyum nitrat uygulamanız faydalıdır. Bu ay içinde çimlerinizin fazla uzamasını engelleyecek sıklıkla biçim yaparsınız. Yinede ev bahçelerinde çimlerin boyutunu 2,5 cm’den aşağıya indirmeyin. Nisan ayı, kıştan zarar görmüş bölgeler için ara ekim yapılmasının uygun olduğu bir aydır. Karasal iklimin hüküm sürdüğü bu ay içinde ekim yapılabilir