Sitemize Hoş Geldiniz ------Sitemizdeki Konu Sayısı 1400'ün üzerine çıkmıştır Bir çok deney ve araştırma konularımız sizin ilginizi çekebilir SİTEDE ARAMA YAPMAK İÇİN YANDAKİ ARAMA KUTUSUNU KULLANIN Aşağıdaki kayan resim menüsüne de İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK konuları ekleyeceğim

CEVİZ

0 yorum


1. GİRİŞ
Ceviz ağacı , meyvesi ve kerestesi yönüyle oldukça önemlidir.Ayrıca yeşil kabuğundan ve kökleriden boya elde edilmektedir.Ceviz meyvesinde en fazla A vitamini bulunur (30 I-U ). Yağ oranı ise % 60 ' ın üzerin-dedir.Cevizin kuru ve taze tüketime uygun çeşitleri vardır.

Ceviz ; 800-1800 saat soğuklama ihtiyacı gösterir.
Ceviz ağacı ; -25 oC , + 38 oC 'ye kadar dayanıklılık gösterir.2. TESİSİ VE BAKIMI
Ceviz ağaçları ; toprak bakımından seçici olmamakla beraber taban suyu seviyesi kışın 2,5-3m.’den yukarı çıkmayan , fazla su tutmayan gevşek, süzek, çakıllı,alüvyial topraklardan hoşlanır.

Cevizin kirece dayanıklılığı fazladır.Yüksek taban suyu ceviz ağacının gelişmesinin aksamasına, yaprakların damar aralarının açık yeşil, damarlarının kahverengi renk almasına , sürgün uçlrının kurumasına , bir kaç yıl içersindede ağacın kurumasına yol açar.

Ceviz bahcesi aşılı fidanlarla tesis edilir.Sulama imkanı olmayan yerlerde çöğürler ,arazideki yerlerinde yerleştirilip sonra aşılanırlar.

Dikim aralıkları zayıf topraklarda ve yamaç arazilerde 10X10 m.;kuvetli , taban yerlerde ise dikim aralığı 12-14 m olarak ayarlanmalıdır.

Fidanlar 60cm.çap ve 60cm .derinlikte açılacak çukura dikileceklerdir.

Çukurun dibine 100-150’şer gram süper fosfat ve potasyum sülfat gübreleri konulduktan sonra çukurdan çıkan toprağa yanmış hayvan gübresi karıştırılarak , fidanlar aşı noktası dışarda kalacak şekilde dikilmeli, yanına dikilecek hereğe bağlanmalıdır.Aşılı fidanlar 4-5 yaşından itibaren verime başlar.Dikim aralıklarını ise 10-12 yaşından sonra doldururlar.Bu zaman zarfında ara ziraatı yapılabilir.( vişne,uygun yerlere fındık,taban yerlerde tek yıllık bitki.)Ceviz ağacının en iyi anlaşacağı kültür bitkisi asmadır. Fidanların ilk dikim yılında ve imkan bulunan yerlerde yılda en az bir defa sulama yapılır. Sonbaharda bir defa derin ,ilkbaharda torak zemininin uygun olduğu dönemde yüzlek sürüm yapılır.

Fidanlar dikimde 4-5 göz üzerinden budanırlar .İlk yılın kış budamasında doruk dal 180cm’den kesilr. Doruk dalın tepe kısmına yakın boyunlu gözler koparılır. Seçilen ilk ana dalın altındaki kuvvetli sürgünlerde uç alma yapılır. Ancak HARTLEY gibi terminal tomurcukları verimli olan çeşitlerde uç alma yapılmaz.

Ağaç Bakımı

Ceviz ağacı toprak ve iklim konusunda seçici olmadığı gibi bakımı da çok zor değildir. Bazı yanlış bilinenin aksine CEVİZ AĞACI SUYU SEVER.
Ağaç bakımını 5 ana bölümde ele alabiliriz.
 • • Sulama
 • • Gübreleme
 • • Toprak İşleme
 • • Budama ( Budama başlığında ele alındı )
 • • Hastalık ve zararlılarla mücadele. ( Hastalık ve zararlılarla mücadele bölümünde ele alınacak)

1 - Sulama

Ceviz ağacı suyu çok sevmesine rağmen taban suyu yüksek arazileri hiç sevmez. Ceviz ağacı dal – kabuk ve yaprak yapısı itibariyle suya çok ihtiyaç duyan bir bitkidir. Belki bilimsel bir ifadeyle olmayacak ama basit bir ifadeyle anlatmak istiyorum: Bilindiği gibi ceviz ağacının yaprak izdüşümü kök bölgesini de gösterir. Metre kare olarak ağacın kapladığı toprak yüzeyine göre su ihtiyacı doğru orantılıdır. Yağışlar da dahil olmak üzere her metre kare için bin litre ile bin beş yüz litre arasında suya ihtiyaç vardır. Ülkemizde yağışların durumu ve bölgesel farklarda dikkate alınırsa bu ihtiyacın 750 ila 1250 litre arasındaki bölümü yağışlarla karşılanmaktadır. Geri kalan bölümü de bizim bahar ve yaz aylarında sulama yaparak tamamlamamız gerekmektedir. Kış ve baharda yağış fazla olsa bile yaz sulaması ağaç gelişimi sağlığı ve meyve için gereklidir. Ağacın ihtiyacı olan bu suyu toprağın yapısına göre 4 ila 8 gün arasındaki periyotlarda ilkbaharla sonbahar başı aralığında sulama yapılarak ağaca vermek hayati önem taşımaktadır.
Sulama sonbaharda mutlaka seyreltilerek kesilmelidir. Sonbaharda erken donların yaşandığı bölgelerde yapılacak geç sulamalar ağacın yeni sürgün vererek dondan ciddi zarar görmesine yol açabilir. Bazen bu zarar ağacın kurumasıyla da sonuçlanabilir. Hasat öncesi yapılan son sulama hasattan sonra bir kez daha tekrarlanıp sonlandırılmalıdır.

2 - Gübreleme

Gübreleme konusunda hassas olmak gerekir. Toprak ve yaprak analizi şarttır. Ceviz ağacının ihtiyaç duyacağı azot, potasyum, çinko, demir, fosfor, mangan, bakır, molibden vb elementlerin noksanlığı gibi fazlalığı da ağaç gelişiminde problem oluşturabilmektedir. Hayvansal gübrelemede yanmış (bir yıl açıkta beklemiş) küçükbaş hayvan gübresi tercih edilmelidir. büyükbaş hayvan gübrelerinin zararları yararlarından fazla olacağından tercih edilmez. Güvercin tavuk vb gübrelerse çok dikkatli kullanılmalı veya kullanılmamalı. Sonbahar sonunda yaprak döküm zamanı ağaçların altına serilecek yanmış küçükbaş hayvan gübresi ilkbaharda çapalanarak toprağa karıştırılırsa yararlı olacaktır.
Ceviz yetiştiriciliğinde gübreleme şarttır. Gübrelemede de toprak ve yaprak analizi şarttır.

3 - Toprak işleme

Ceviz fidanlarının dikimi yapılan arazilerde toprak işlemek hem bahçe hem bahçıvan için önemli bir zarurettir. Sonbaharda ve ilkbaharda iki kez ağaçların dikildiği alan derin olmamak şartıyla sürülmeli. Sürme işlemi yapılırken ağaçların kök ve gövdelerine zarar vermemeye özen gösterilmeli. Sürüm işleminden sonra ihtiyaca göre ilkbahar ve yazın iki kez ağaçların altını çapalamak yararlı olur.
Sonbaharda yaprak dökümünden sonra yapılacak sürme işleminden sonra ağaçların altlarına (köke değmeyecek şekilde) yanmış küçükbaş hayvan (koyun – keçi) gübresi serilmesi ve ilkbaharda çapalanarak bu gübrenin toprağa karıştırılması olumlu sonuçlar vermektedir.
Sonbaharda dökülen yapraklar otlar ve budama artıkları mutlaka ağaçların çevresinden uzaklaştırılmalı ve imha edilmelidir.

3. ÜRÜN BUDAMASI
Ceviz ağaçlarında verimi artırmak üzere taç içerisini sıklaştıran fazla kalınlaşmamış dallar dipten, taç yüzeyini oluşturan dallar da 2-3 yıllık dal seviyelerinden budanarak seyreltimelidir. Ürün budamasında daima çıkarılan dalın kalınlığının bırakılan daldan ince olmasına özen gösterilmelidir.

Ceviz ağacı 100-150 sene gibi ömre sahiptir.

Tekniğine uygun tesis edilmiş bahçelerde ağaç başına verim 120-150kg olmaktadır.

Ceviz Ağacında Budama

Halk arasında yanlış bir inanış hâkimdir.“Ceviz budanmaz, ceviz sulanmaz, ceviz aşılanmaz.”  Bu üçü de tamamen yanlıştır. Tam aksine ceviz aşılanmalı, ceviz budanmalı ve ceviz sulanmalı. Bu üç işlem ceviz tarımında olmazsa olmazlardandır.
Cevizde budamayı iki ana kategoriye ayırmak istiyorum:
 • • Genç fidanlarda şekil budaması
 • • Ceviz ağacında genel budama

Genç fidanlarda şekil budaması

Fidan dikiminde kullanılan fidana göre dikim budamasıyla budamaya başlanır. Tüplü fidanlarda boy1-1.20 m. yi geçmeyeceği için onlarda dikim budamasına ihtiyaç olmaz. Çıplak köklü fidanlarda ise toprak seviyesinin 1-1.20 metre üzerinden kesilir. Bunun sebebi şudur. Yeni dikilen ağaçta yeterli aktif kök oluşamadığından taç yapısını teşkil edecek ana yan dallar sağlıklı ve şekilli bir sonuç teşekkül etmez.
Dikimden sonra fidanda uyanmaya başlayan tepe sürgünü veya en yukarıdaki sağlıklı sürgün dışındaki tüm sürgünler bahar ve yaz başlarında budanmalı.2. yılda fidanlarımız tek sürgünle 2.50 -3m uzayacaktır. (eğer bu büyüme sağlanamamışsa toprak, iklim, bakım veya sulamada bir problem var demektir.)  Bu sürgünler bir sonraki yıl gözler uyanmadan önce 2-2.20 metreden kesilmeli.
Not :( Budamalarda kesilen dallara aşı macunu, sutut, kil veya benzeri bir izolasyon maddesi sürülmeli.)
2-2.20 metreden tepe kesimi yapılan fidanlarda bahar sürgünleri gözlemlenmeli. 1-1.20 m ile 2-2.20 metre arasında farklı yönlere dönük ve aralarındaki mesafeleri orantılı olan 4-5 adet yan sürgün bırakılıp diğer sürgünlerin tümü kesilir.
Genç ceviz ağacı yeterli bakım yapılmışsa bırakılan 4-5 dal o yıl 1-2 m arası sürgün boyuna ulaşır. Uzayan bu dallar ilkbaharda yine yapraklar açmadan10-15 gün önce %50 civarından kesilmelidir.(%50 den daha az kesimlerde çıkan yan sürgünler çok ve kısa olup meyveye yatacak genç ağaçta gelişimin yavaşlamasına sebep olunacaktır. % 50 den daha fazla kesimler de de uç sürgün hızlı gelişeceğinden ağacımızın içi boşalmış olacaktır.)
meyveler ilkbaharda fındık büyüklüğündeyken kopartılmalıdır.(bu kopartılan meyveler ceviz reçeli olarak değerlendirilebilir.)
Üçüncü yıl kesimden sonra dallarda hızlı gelişecek olan uç sürgünler ağacın genel şekline uygun olarak % 30 ila % 50 civarlarından kesilmelidir.
Bu işlemle şekil budaması tamamlanmış olur. Şekil budaması tamamlanana kadar ilk 4 yıl genç fidandaki meyveler ilkbaharda fındık büyüklüğündeyken kopartılmalıdır.(bu kopartılan meyveler ceviz reçeli olarak değerlendirilebilir.)
Genç ceviz ağaçlarında şekil budaması yan dalların uç kesimiyle tamamlanınca artık bir sonraki yıl ağacımızın meyve verme zamanı gelmiştir.

Ceviz ağacında genel budama

Diğer ağaçlarda da olduğu gibi ceviz ağacında da budama ölmüş ya da kurumaya başlamış dalları temizlemek, taç yapısını bizim istediğimiz şekle sokmak, yaprak ve en önemlisi meyve verimini artırmak için yapılmalıdır.
Ağaç budamasında dikkat edilecek en önemli unsur kesimin nereden yapılacağıdır. Şu unutulmamalıdır ki kesilen noktadan önceki son gözün yönü o dalın gelişme yönü olacaktır. Üzerinde kesim yapılacak dal ele alındığında; bir sonraki yıl uzun sürgün hedefleniyorsa %50 ve daha derin kesim yapılır, kısa ve çok sürgün hedefleniyorsa %20-30 kesim yapılmalıdır. İçe ve alta dönük olan gözlerin kenarından kesmemeye özen gösterilmeli.
Diğer ağaçlarda da olduğu gibi genel budamada kuruyan ve birbirine giren dallar kesilmelidir.
Ağaçta ve dallardaki uzunluğuna büyümelere birkaç yılda bir müdahale edilerek yan dalların artması sağlanmalıdır. Yan dalların artması ürününde artması demektir. Budama ağacı gençleştireceğinden meyve kalitesini de artırır. Yine budamanın meyvelerin yakınlarındaki genç dalların ve yaprakların artmasına neden olacağı için meyveyi güneş yanıklarından da korur.
Budamalarda kesmeyi istediğimiz bölümlerin dışında yaralanmalara sebebiyet vermemeye azami gayret sarf etmeliyiz. Mümkünse kesilen yerler aşı macunu, sutut, kil vb bir izolasyon maddesi sürülerek kapatılmalıdır.
Budama artıkları mutlaka ağaç çevresinden ve bahçeden uzaklaştırılmalıdır.


4. STANDART CEVİZ ÇEŞİTLERİNDE ARANAN ÖZELLİKLER:
Ağacın erken meyveye yatması,
Periyodisite göstermemesi
Ağacın verimli olması
Soğuklar ve güneş yanıklığına karşı dayanıklı olması,
Ağacın sağlıklı bir gelişme göstermesi,hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı olması,
Meyve iriliği, tüketimi taze olarak yapılacak ceviz tipleri için çok iri (çap ortalaması38.1mm.’den büyük) kurutmalık cevizler için iri-orta (çap ortalaması 29.1mm.’den büyük) meyve şekli düzgün oval; iriliği mütecanis, kabuklu tane ağırlığı 10g’ dan fazla olması gereklidir.
Meyve kabuğu açık ve parlak renkli,düzgün iki parçanın birbirine sıkıca yapışmış olması, ince olup kolayca kırılması gereklidir.
İç kabuktan kolaylıkla bütün olarak çıkmalı , iç randımanı %50’den , iç ağırlığı 5 g’dan fazla,iç rengi çok açık olmalıdır.İç, kabuk boşluğunu tamamen doldurmalı , büzülme yapmamalıdır.Ceviz içinde bulunan total yağ miktarı kuru maddenin %70’inden çok olmamalıdır.
Cevizlerde tohum anacı olarak halen BALABAN çeşidi kullanılmaktadır.

BAZI ÖNEMLİ CEVİZ ÇEŞİTLERİ
ÇEŞİDİ ÖZELLİĞİ TOZLAYICISI
Yalova 1 Akdeniz ve Ege dışındaki tüm bölgelere önerilir. Taze ve kuru olarak tüketilir.Eylül sonunda hasat edilir. Yalova 2
Yalova 4
Yalova 2 Taze tüketime elverişlidir. Kaydadeğer hastalık , zararlı, soğuk ve güneş yanıklığı zarar. Yalova 1
Yalova 3 Kuru olarak değerlendirmeye uygundur. Eylül sonunda hasat edilir. Hastalık ve zararlılaramukavimdir. Yalova 4
Yalova 4 Erkek ve dişi çiçekler birbirine yakın olgunlaşır.Kuru iç olarak tüketime elverişlidir.eylül sonunda hasat edilir. Yalova1
Yalova 3
Şebin Tomurcuklar geç patlar iç kuru ceviz olarak tüketilmeye elverişlidir. Bilecik
Bilecik Tomurcuklar geç uyanır. Lezzetlidir.İçkuru ceviz olarak tüketilir. Eylül sonlarında hasat edilir.
1974/4 İç ceviz olarak tüketilir. Yalova 4
1974/7 Taze tüketim için elverişlidir.Meyve çok iridir.
Franguetta İlkbaharda geç uyanır. Kış soğuklarına dayanıksızdır.
Hartley Oldukça geç uyanır.Kabuklu olarak satılır.İç kuru ceviz olarak tüketime elverişli, Eylül ortalarında hasat edilir.
Payne İlkbaharda erken uyanır. Çok verimlidir. Hastalık ve zararlılara hasastır.iç kuru ceviz olarak tüketilir.Eylül sonunda hasat edilir.
Ashley Payne’ye benzer verim ve kalitede üstündür.Yan tomurcuklar %80 verimlidir.
Midland Meyve şekli oval ,üniform değil , kabuk rengi açık esmer, pürüzlülük orta, kabukta yapışma çok iyiiç kuru ceviz olarak tüketime uygundur.Eylül’ünikinci yarısında hasat edilir.5. HASTALIK VE ZARARLILARI:
Cevizlerde görülen en yaygın hastalık Karaleke , zararlı ise iç kurdudur. Şubat ayı içersinde %1.5-2’lik Bordo bulamacı ile bütün gövde ve dallar yıkanmalı, yere dökülmüş olan yapraklar , kurumuş dallar toplanarak yakılmalıdır. Mantar enfeksiyonuna karşı Mayıs ve Hazinan aylarında koruyucu olarak iki ilaçlama yapılmalıdır.(%0,5 lik bakırlı ilaç).

Meyveler can eriği iriliğini alınca Haziran ayı içersinde atılacak bakırlı ilaç ile iç kurduna karşı insektisit de tatbik edilmelir.Yine Temmuz ayının başında ve sonunda kabuk sertleşmeden önce 2 defa fungusit ve insektisit karışımı tatbik edilmelidir.

Hastalık ve zararlılarla mücadele

Hastalık ve zararlılarla mücadele yönünden ceviz birçok meyve ve bitkiye göre daha az uğraş isteyen bir ağaç olmasına rağmen, onunda yüzlerce zararlısı ve onlarca hastalığı mevcuttur.
Biz burada periyodik genel bir korumadan ve en çok rastlanan birkaç hastalık ve zararlıdan bahsedeceğiz.
Özellikle kapama ceviz bahçesi kuranların mutlaka bitki korumacı bir ziraat mühendisi ile irtibat halinde olmaları gerekmektedir.Yıl boyu belli periyotlarla (ayda bir iki kez) bahçeler kontrol edilmeli, dal yaprak ve meyveler  ciddi bir gözlem altına alınmalı, en ufak bir olumsuz gelişmenin sebebi derhal araştırılmalı, bulunmalı ve gereği yapılmalıdır.
İnsan sağlığında olduğu gibi bitkilerde de erken teşhis hayati önem arzetmektedir. Çünkü bitkilerdeki tüm zararlılar ve çoğu hastalıklar bulaşıcıdır. Bahçelerde temizlik çok önemlidir. Yılda birkaç kez çapalama ve ağaç altı sürümleriyle hem bahçemizin temizliğini hemde toprağımızın havalanmasını sağlamış oluruz. Bahçemizde özelliklede ağaç alt ve kenarlarında hiçbir zaman dal yaprak artıkları ot vb birikintilere asla müsade etmemeliyiz. Bunlar bahçe dışına çıkarmalı, yakılarak veya derin gömülerek imha edilmelidir.
Zirai mücadele denildiğinde hemen akla kimyasal mücadele gelsede aslında en son başvurulması gereken mücadele şeklidir. Aslında zirai mücadeleyi öncelik sırasıyla üç ana başlıkta ele alabiliriz.
 • • Fiziksel mücadele
 • • Biyolojik mücadele
 • • Kimyasal mücadele

Fiziksel mücadele

Fiziksel mücadele çevre açısından uygun bir mücadele çeşididir. İsminden de anlaşılacağı üzere genellikle zararlıların bitkilerden uzaklaştırılması da denilebilir. Her türlü tuzak, kapan, korkuluk, ses cihazları, engel, örtü vb alet ve araçlardan da istifade ederek zararlıların engellenmesi, uzaklaştırılması, yakalanması ve imha edilmesi zirai mücadelede fiziksel mücadeleyi oluşturmaktadır.

Biyolojik mücadele

Zararlı bir canlıyla mücadelede başka bir canlının kullanılması diye de özetleyebileceğimiz bir zirai mücadele yöntemidir. Bu yöntem de bilinçli ve kontrollü yapılmalı doğal denge gözetilmelidir. Şunu unutmamalıyız bir şey için zararlı olan canlı bir başka şey için olmazsa olmaz hayati önemde olabilir.
Ceviz bahçelerinde karga, kuş ve özellikle sincapla mücadelenin bazan ne kadar gerekli ve zor olduğunu birçoğumuz bilmekteyiz. Sincapla mücadelede yılan şahin ve baykuştan istifade etmeyi biyolojik mücadeleye bizi ilgilendiren basit bir örnek olarak gösterebiliriz.

Kimyasal mücadele

Zehirli kimyasal bileşimlerle hastalıklarla mücadele etmeye ve zararlıları öldürmeye de kimyasal mücadele diyebiliriz. Kimyasal mücadele en etkili mücadele yöntemi olmanın yanısıra çevre ve insan sağlığı açısından da en sakıncalı mücadele metodudur. Bu sakıncalarından dolayı kimyasal mücadelede çok bilinçli ve dikkatli olunmalıdır.
Kimyasal mücadele yaparken ilaçlamayı yapan kişinin mutlaka maske kullanması, ilaçlamaları rüzgarsız ve yağmursuz bir havada yapması gerekmektedir. Yaz ilaçlamalarında güneşin etkili olduğu saatlerde ilaçlamaya ara verilmesi gerektiği unutulmamalı.
Cevizde hastalık ve zararlılarla mücadelede herhangi bir belirti görmeyi beklemeksizin koruma amaçlı yapılması gereken bir uygulamayı tavsiye etmek istiyoruz.

Bordo bulamacı

a) Ağaçlar yaprak döktükten sonra:
Ağaçlar yaprak döktükten sonra tüm gövde ve dallar BORDO BULAMACI eriyiğiyle yıkanmalıdır. Bordo bulamacını göztaşı (bakır sülfat) ve kireçten (kalsiyum hidroksit) kendimiz hazırlayabiliriz. Bu karışımı zirai ilaç bayilerinden hazır satın alabilmemizde mümkündür.
Ülkemizde bordo bulamacı uygulamasında miktarı bölge ve iklime göre ikiye ayırabiliriz; ılıman kıyı iklimlerinde %2 lik, soğuk ve karasal iklimlerde %1 lik bordo bulamacı uygulanmalıdır.

b) Ağaçlar yapraklanmadan önce:
İlkbaharda ceviz ağaçlarımız yapraklanmaya başlamadan 10-15 gün önce de yukarıdaki şekil ve ölçülerde bordo bulamacı uygulaması yapılmalıdır.
CEVİZ ANTRAKNOZU HASTALIĞI (Gnomonia leptostyla)
Bu hastalık ceviz ağacının yapraklarında taze sürgünlerinde yaprak saplarında ve meyvelerinde çok belirgin olarak görülür. Yapraklarda az miktarda başlayan bu hastalık zamanla taze sürgünlerde ve hatta meyvelerde ciddi zararlara yol açar. Meyvelerin içine işleyen hastalık meyve kalitesini bozduğu gibi cevizleri çürütür. Daha sert kabuktaki lekeler bile hasattan sonra cevizlerin çabuk çürümesine yol açar. Ayrıca bu hastalık bir sonraki yılki meyve verimliliğini de olumsuz etkiler.
Yapraklarda kahverengi lekeler halinde başlayan bu hastalık zamanla lekelerin büyüme ve birleşmeleriyle yaprakların tamamını kaplayıp onların işlevini yapamaz olmasına ve dökülmelerine yol açar. Meyvelerde de belirti aynıdır. Yeşil kabuk üzerinde aynı şekilde kahverengi lekelerle başlar, yayılarak ve lekeler birleşerek tüm meyveyi kaplar.
Ceviz antraknozu ile mücadele de sonbaharda budama artıkları ve yaprakların bahçe dışına çıkarılıp imha edilmesi, budamada hastalık bulaşmış dalların kesilmesi ve bordo bulamacı uygulamaları hayati önem taşımaktadır. Ayrıca tomurcuklar yeni yaprağa dönüşürken, yapraklar yarı büyüklüğüne ulaştığında ve meyveler bir santim çapa ulaştığında üç kez uygun bir ilaçla uygun dozda ilaçlanmalıdır.

Ağaç sarıkurdu (Zeuzera pyrina)

Ergin döneminde lacivert noktalı kanatlı beyaz masum görünüşlü bir kelebek olan bu zararlı larva dönemini ağaç gövde dal ve sürgünleri içinde açtıkları deliklerde geçirir ve buralarda beslenirler. Larvanın kafası siyah sert vücudu açık pembe renkli yumuşak, birkaç santim boyunda bir tırtıl gibidir.
Bu zararlıda genç fidan ve ağaçlarda ciddi zararlara yol açmaktadır. Bir tane larvanın bir ağacı öldürebilecek güçte olduğu unutulmamalıdır. Ciddi ve etkin mücadele yapılmazsa bahçeleri kurutabilir.
Ağaç dal ve gövdelerinde oluşan akıntılardan ve atıkalrdan bunları tespit etmek kolaydır. Larvaların yuvalandığı galerilerin giriş delikleri tespit edildiğinde ince çelik bir teli delikten içeri defalarca sokarak larvanın ölmesini sağlamalı. Daha sonra bu delikler aşı macunuyla kapatılmalıdır.
Ağaç ve bahçelerdeki zararlının tespiti sonbahardan yapılıp fiziksel mücadele ile elden geldiğince larva öldürülmelidir. Eğer larvalar ciddi bir sayıya ulaşmışsa ilkbaharda başlayarak belli periyotlarla sonbahara kadar tüm bahçe ilaçlanmalıdır.

Hasat ve sonrası

Her meyvede olduğu gibi cevizde de hasat hassas ve önemli bir konudur. Hasadın nasıl ve ne zaman yapılacağı iyi belirlenmelidir.

Hasat zamanı ne yapmalı?

Ceviz bahçesinde hasadın ne zaman yapılacağı konusunda bir tarih vermek mümkün değildir. Cevizin cinsi, bölgenin iklimi, o yılki yağış ve sıcaklık değerleri ve bahçenin rakımı gibi birçok faktör hasat zamanını değiştirmektedir.
Nemli bölgelerde ve bazı çeşitlerde yeşil kabuğun çatlamaya başlaması hasat tarihinin geldiğini gösterirken kurak ve sıcak yerlerde ve yıllarda yeşil kabuk çatlamadan birkaç hafta önce hasat tarihi gelmiş olabilir.
Her bölge ve bahçe için yaklaşık hasat tarihi belirlenmeli ve her yıl iklime bağlı olarak bu tarihin değişebileceği dikkate alınmalıdır.
Hasadın zamanını belirlerken koparıp içini açtığımız meyvelerde şunlara dikkat etmeliyiz:
 • • Ceviz iç dolgunluğunu tamamlamış olmalı, içinde boş yer kalmamalı.
 • • Ceviz içinin özellikle uç bölgelerinde yumuşak bölüm kalmamalı.
 • • Odunsu kabuk yeterince sertleşmiş olmalı.
 • • Ceviz içinin arasındaki yenmeyen odunsu ara kısımlar koyulaşmaya, kahverengine dönmeye başlamalı.
 • • Ceviz esmerleşmeye başlamamış olmalı.(Yüksek rakımlara dikilmesi gereken çeşitlerin düşük rakım ve sıcak yerlere dikilmesinde iç kararması kaçınılmaz olur. Bu hataya düşmemek için bahçe kurarken çeşit seçimine çok önem verilmelidir.)
Yapılan incelemede yukarıdaki maddeler oluşmuşsa hasat zamanı gelmiş demektir. Hemen hasada başlanmalı ve o tarih not edilmelidir.

Hasat nasıl yapılmalı?

Öncelikle hasattan önceki 20 günlük sürede ağaçlar en az iki kez yeterince sulanmış olmalıdır, bu hasadın kolaylığı ve meyvenin kalitesi açısından çok önemlidir. Hasat zamanının geldiği tespit edilince hasat olabildiğince seri yapılmalı. Sıcak saatlerde hasada ara verilmelidir.
Hasat mümkün olduğunca ağaç ve dalları silkelenerek yapılmalı ve sırıkla vurularak yapılmamalıdır. Sırıkla yapılan hasatta iki sakınca doğmaktadır. Birincisi aldığı darbeler sırasında kabuğu çatlayan cevizlerin stoklama süresi içinde erken bozulması, ikincisi de darbe alan sürgün uçlarındaki bir sonraki yılın meyve gözlerinin tahrip edilmesidir. Bu tahribat bir sonraki yıl ciddi bir ürün kaybına yol açmaktadır.
Silkeleyerek ceviz hasadı yapma konusunda geliştirilmiş çok güzel araçlar mevcuttur. Lastik tekerli ve paletli olan bu araçlar ağaçları gövde ve dallarından lastikli kıskaçlarıyla kavrayarak ağacı sarsıp meyvelerin yere dökülmesini sağlamaktadır. Yurtdışında geliştirilen bu araçlar küçük bahçeciler tarafından satın alınamayacak kadar pahalılar. Umuyoruz ki biçerdöver işletmecileri gibi yakın bir zamanda ceviz hasat araçları da bazı girişimciler tarafından çiftçimizin hizmetine sunulur. Zeytin hasadında kullanılan sarsıcı makineler de bazı değişikliklerle cevizde de kullanılabilmektedir.

Hasat sonrası

Silkelenerek ağaç dibine dökülen cevizler çok seri bir şekilde toplanıp hemen yeşil kabuğundan çıkartılmalıdır. Cevizi yeşil kabuğundan ayırmak ve yıkamak için yapılan makinelerin kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Yeşil kabuktan ayrılan cevizler gölge ve havadar bir yerde karıştırılarak kurutulmalıdır. Yeterince kurutulan cevizler hava sirkülâsyonu olan çuval vb bir ambalajda uygun ortamda depolanmalıdır. Gerekmedikçe cevizler sert kabuklarından çıkartılmamalı. Şunu unutmamalıyız ki iç cevizin sağlıklı saklanması çok zor ve saklama süresi çok kısadır. 

Fidan seçimi ve dikimi

Fidan seçimi

Bahçe kurarken dikkat edilmesi gereken unsurların başında fidan gelmektedir. Fidan seçiminde  yapılan yanlış; emek, para, zaman ve umut kaybı demektir. Onun için fidan seçiminde:
 • Çeşidin, bahçenin iklim ve rakımına uygun olmasına,
 • Fidanın aşılı ve ismine doğru olmasına, (Cevizde aşı diğer meyvelere göre daha zor olduğundan bu konudaki hilelere dikkat edilmeli)
 • Hastalıklardan ve zararlılardan ari olmasına,
 • Kök ve gövdesinde ciddi yaralanmaların olmamasına,
 • Tüplü fidanların saksıda-tüpde aşılanmış, gerekli kök yapısını oluşturmuş olmasına,
 • Çıplak köklü fidanlarda kök yapısının sağlıklı olmasına,
 • Fidanın pişkinleşmiş olmasına,
 • Çıplak köklü fidanların nakliye sırasında köklerin uzun süre açıkta kalmamasına.
DİKKAT ETMELEYİZ

Dikim zamanı

Dünyada ve ülkemizde iki şekil aşılı fidan mevcuttur. Biri saksılı- tüplü fidan, diğeri ise çıplak köklü fidanlar. Saksılı-tüplü fidan kar, don ve çamur olmamak şartıyla yıl boyu dikilebilir. (İklimsel dengesizliklerden dolayı mart ayının başından mayıs ayının 15 ine kadar tüplü fidanların farklı iklim ve rakımlara taşınmasını uygun görmemekteyiz. Çünkü bu dönemde bazı bölgelerde iklim müsaitleşmiş fidan yapraklanmaya başlamışken bazı bölgelerde daha soğuk bir iklimle karşılaşılabilmekte ve nakledilen fidanların soğuktan zarar görmesine sebep olunabilmektedir.)
Çıplak köklü fidanlar ise sonbaharda fidanların yapraklarının döküldüğü andan tomurcukların kabarmaya başlayacağı zamana kadar kar, don olmayan zamanlarda dikilebilir. Aşırı soğuk bölgelerde ilkbahar dikimi daha uygundur.

Fidan dikimi

 • Ceviz fidanı dikilecek çukurlar 1.50 metre derinliğinde ve 1 m genişliğinde kazılmalıdır. Bu kazım özellikle killi topraklarda asla burguyla yapılmamalıdır.(Killi topraklarda burguyla yapılan kazılarda burgunun kenarları ısıtması ve sıkıştırmasıyla saksıvari bir kenar oluşmakta ve bu kök gelişimini olumsuz etkilemektedir.)
 • Kazılan çukurlardan çıkan toprak kenara atılmamalı mümkünse tekrar çukura doldurulmamalıdır. Kazılan çukurlar; (toprağın yapısına göre) yanmış küçükbaş hayvan gübresi, torf, leonardit, perlit, kum ve yüzey toprağı karışımıyla doldurulmalıdır.
 • Fidanlar çukurlara aşı yara yerleri güneye ve toprak seviyesinin en az beş santim üstüne gelecek şekilde dikilmelidir. Dikimde 250 gram fosforlu gübre kullanılabilir.
 • Çıplak köklü fidanların dikiminde fidanlara kök budaması yapılmalı ve mantar ve nemetoda karşı ilaçlanmalıdır. (saksılı-tüplü fidanlarımızda biz bu karışımları uygulamaktayız.)
 • Tüplü fidanlarda özellikle gözler uyandıktan sonra yapılacak dikimlerde fidanın kökündeki toprağın dağılmamasına dikkat edilmelidir.
 • Dikimden sonra toprağın tepelenerek sıkıştırılıp mutlaka can suyu verilmelidir.
 • Çıplak köklü fidanların boyu 1-1,20 m ‘nin üzerinde ise 1-1,20 m civarında sağlıklı bir gözün üzerinden tepe kesimi yapılmalıdır.
 • Fidanın 10 cm yakınına bir herek çakılmalı ve fidan o hereğe değdirilmeden sekiz şeklinde bağlanmalıdır.  

Ceviz yetiştiriciliğinde tohumdan üretim, ekonomik amaçlı olarak kurulan bahçelerde artık tercih edilen bir yöntem değildir. Tohumla üretilen ağaçlar meyve verirler, ancak meyve vermesi için tozlaşma gerektiği için eğer tek başına birceviz ağacı yetiştirecekseniz, kendi kendine verimli yani, erkek ve dişi çiçekleri aynı anda tozlaşan bir ceviz türü tercih etmelisiniz. 

Günümüzde ekonomik amaçlı ceviz yetiştiriciliğinde de tohumla üretim, aşılama için gereken anaçların üretiminde yapılmaktadır. Tohumdan anaç üretimi için, sağlıklı ve ağacı dikeceğiniz yerin toprak ve iklim koşullarına uygun bir ceviz türünün tohumunu kullanmalısınız. Ülkemizde yerli ceviz çeşitleri, ceviz üretiminin yaygın olduğu Kaman, Şebinkarahisar ve Yalova yörelerinden isimlerini alırlar. Bu ceviz türlerinden hangisi üretim yapacağınız yerin iklim koşullarına uygunsa öncelikle o türleri tercih etmelisiniz.  

Tohum seçimi yaparken, 

Sağlıklı bir ağaçtan, üzerini örten yeşil kabuğun yüzde 80'i çatladıktan sonra hasat edilen kabuklu cevizler, tohumluk olarak kullanılır. Bunların, yeterli irilikte (en az 10-12 gram) ve sağlam, içi dolgun, yağ oranı yüksek olanları tercih edilmelidir. Özellikle ceviz meyvesinin ağaca bağlandığı yerdeki çukurluğun dar olması, tohumun çimlenme olasılığını artıracaktır.  

Tohumların Hazırlanması 

Yeşil kabuklarıyla toplanan cevizler, daha sonra bu yeşil kabuklardan zarar vermeden arındırılmalıdır. Eğer sonbahar ekimi yapacaksınız, işleme tabii tutmadan direk toprağa ekim yapabilirsiniz.  Ancak ilkbahar ekimi yapılacaksa ve özellikle sert kabuklu meyve veren bir anaç tercih etmişseniz, cevizin çimlenmesi için bir takım ön uygulamalara gereksinim vardır.

Tohum sayısı azsa (1-10) o zaman tohumları hafifçe çatlatabilirsiniz. Bir penseyle ya da ceviz kıracağıyla cevizin kabuğunu oluşturan iki kanadın arasını hafifçe aralık hale getirmek yeterli olacaktır.

Tohum sayısı 20-50 arasındaysa, ekim yapılmadan önce cevizleri bir torbayla buzdolabının sebzelik kısmında (+4°C') en az 90 gün bekletmelisiniz. Bu aslında cevizin, doğal ortamda toprak altında geçireceği kış zamanının bir taklididir.  

Tohum sayısı daha fazlaysa, nem dengesi ayarlanmış soğuk hava depolarını kullanabilir, ya da soğuk katlama yapabilirsiniz. Cevizde soğuk katlama şu şekilde yapılır. 
 • Meyve sebze kasalarının tabanı (su sızmasını azaltmak için) çakılla kaplandıktan sonra  üzerine düzgün bir şekilde 3-4 cm inşaat kumu serilir. 
 • Üzerine ceviz tohumları, cevizin kabuğunu oluşturan iki kanadı yanlara gelecek şekilde tek tek 3 cm aralıklarla yerleştirilir. 
 • Tohumların üzeri yine 2-3 cm kalınlıkta kumla kaplanır. 
 • Eğer kasa yüksekliği müsaitse cevizler bir sıra daha yerleştirilerek üzerileri bu sefer 5 cm kadar kumla kaplanır. 
 • Daha sonra kasalar delikli ağzı olan bir bahçe sulama kovasıyla sulanır.   
 • Güneş almayan, bodrum, depo gibi yerlerde kasalar en az 60 en fazla 90 gün saklanır. Cevizlerin kabuğu çatlayıp kök ucu göründüğü zaman tohumlar ekime hazır hale gelmiştir.  
Soğuk katlamada önemli olan ara ara kontrol ederek kasaların nemli kalmasını sağlamak ancak balçık halinde cevizleri çürütecek kadar ıslak olmamasına dikkat etmektir. Kum ve tabanındaki çakıllar suyun bir miktar sızmasını ama nemin korunmasını da sağlarlar.  

Tohumların Ekimi

Tohumların ekimi için seçilen yer önemlidir. Ceviz yetiştiriciliği yapan pek çok kimse, anaçları doğrudan ceviz bahçesi yapılacak araziye ekmeyi, aşılamayı da yerinde yapmayı ya da yaptırmayı tercih etmektedirler. Bu durumda, derinliği en az bir metre, çapı 80 cm olan çukurlar kazılmalıdır. Bu çukurları kazarken, yüzeyden alınan, güneşle zenginleşmiş toprak bir yana, derinlerdeki toprak bir başka yana yığılır.Güneşle zenginleşmiş topraktan iki ölçü alınır, bir ölçü yanmış hayvan gübresi ve bir ölçü de kumla karıştırılır, hazırlanan karışım açılan çukura yüzeyden 10 cm boşluk kalacak şekilde doldurulur.

Çukur bu şekilde hazırlandıktan sonra kök ucu vermiş cevizler, bu çukurlara  cevizin kabuğunu oluşturan iki kanadı yanlara gelecek şekilde yerleştirilir ve üzerileri en fazla 10 cm olacak şekilde karışımla doldurulur. Can suyu verilerek, yerinin belirli olması için bir işaret kazığı saplanabilir. 

Eğer anaçları doğrudan ceviz bahçesinde yetiştirecekseniz, çukurların birbirinden mesafesi yamaç arazilerde en az 10 m, daha düz arazilerde 12 m olarak belirlenmelidir. Eğer iyi bakımlı bir araziniz varsa her bir ağaç daha büyük olacağı için mesafeyi 18 metreye kadar çıkarabilirsiniz.   

Eğer anaçları doğrudan ceviz bahçesinde yetiştirMeyecekseniz, yani önce anaçları aşılayıp, sonra aşılı fidanları asıl bahçeye dikecekseniz, o zaman her bir çukur içine, aralarında 15-20 cm bırakarak en fazla 5 ceviz ekebilirsiniz.  

Ekimden sonra anaçların iyi gelişmesi için, yabancı otların düzenli olarak temizlenmesi ve sulanması gerekir.

Ceviz yetiştiriciliği iki şekilde yapılabilmektedir. İlki tohumdan ceviz yetiştiriciliği, ikincisi aşılı ceviz yetiştiriciliği. Ceviz kuvvetli bir tohumdur ve sonbahar ayında uygun şekilde toprağa ekildiğinde ilkbaharda kolaylıkla sonuç alınabilir. Ancak, tıpkı pek çok meyve ağacında olduğu gibi tohumdan elde edilen ceviz ağacının kullanılan tohumla aynı kalitede meyve vermesi pek mümkün olmamaktadır. Bunun nedeni, bir ağaçtaki her bir ceviz tohumunun çeşit karakterini kaybeden, yabanileşmeye meyilli genetik materyal ihtiva etmesidir. Bu özellik, ekonomik amaçlı ceviz yetiştiriciliği için sorun teşkil etse de ceviz ağacının doğaya uyum göstererek zorlu koşullarda da hayatta kalmasını sağlayan bir özelliktir. Eğer amacınız verimli ve kaliteli meyvesi olan bir ceviz ağacı yetiştirmek değilse diğer koşullara dikkat ederek tohumu bahçenize ekebilirsiniz. 


Ceviz meyvesinin istenen özelliklere sahip olmasını sağlamak aşılama yöntemi ile mümkündür. Aşılama, iki bitki parçasının bir bitkiymiş gibi kaynaşacak ve büyümeye devam edecek bir biçimde çeşitli aşılama yöntemleri ile birleştirme işidir. Aşılama için anaç bir fidan ve üretilmek istenen türde cevizden elde edilen ve kalem denilen ince dallara ihtiyaç vardır.  

Anaçlar iki şekilde elde edilebilir. İlki yukarıda belirttiğimiz gibi tohumdan anaç üretimidir. Bu anaçlar, güçlü, kök gelişimi sağlam, hastalıklara ve virüslere dayanıklı ve uzun ömürlü olurlar.  İkincisi ise klonlama yöntemiyle anaç üretmektir. Klonlama, anaç olarak kullanılmak istenen ağacın kök sürgününü kullanarak ya da uygun bir dalını (çelik) köklendirerek yapılır. Bu yöntemlerle üretilen anaçlar, aşılama yapıldıktan sonra daha kısa süre içinde meyve vermeye başlarlar, meyve kalitesi standart olur ancak bu anaçların ömürleri tohumdan elde edilen anaçlara nazaran daha kısadır. Dolayısıyla daha kısa süredeürün almak istiyorsanız ve anacın tip özellikleriyle ilgili özel ihtiyaçlarınız varsa (meselabodur ceviz yetiştiriciliği yapmak istiyorsanız) klonlama yoluyla üretilmiş anaçları, daha uzun ömürlü ve hastalıklara dayanıklı ceviz ağaçları istiyorsanız tohumdan üretilen anaçları kullanmanız uygundur. 
                                                                               
                                                                                         dişi                                                                                                                                                            Erkek

Aşılama, çelikleme ve kök sürgünlerinin kullanılmasının tümüne vegetatif çoğaltma adı verilir. Çelikle ve kök sürgünüyle çoğaltma,ana bitkinin parçalarının toprağa dikilmesi şeklinde olurken,  aşılama iki bitkinin tek bir bitkiymişçesine birleştirilmesine verilen genel addır. Aşılama sonucunda ortaya çıkan bitkinin kök ve gövdesinin bir kısmını anaç, gövdenin geri kalan kısmı ve dalların tümünü (ve dolayısıyla meyveyi) oluşturan kısım ise kalem olarak bilinir.

Cevizlerde aşı tutması, diğer ağaçlara nazaran zordur. Ancak günümüzde işinin ehli kişilerce, çeşitli faktörler göz önüne alınarak yapılan aşılamalar, başarılı olmaktadır. Bu faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz. 

Sıcaklık: Ortam sıcaklığının 23'C'den fazla, ancak 30'C'den az olması cevizlerde aşı başarısını artırır.

Nem: Ortamın nemli olması aşılamada başarıyı olumlu olarak etkiler.

Aşıda kullanılan malzemeler: Aşılamada kullanılan malzemelerin kalitesi başarıda önemlidir. Aşı bıçağının yüzeyi çok düzgün ve tek darbede kesebilecek kadar keskin olmalıdır. Aşı yerini tutturmak için pamuk ipliği ya da aşı bandı kullanılmalıdır.

Kalem: Kalemler, sağlıklı ve iyi gelişmiş yıllık sürgünlerden alınır. Kalem üzerindeki sürmemiş gözler (tercihen 2. ile 5. gözler arası) aşıda kullanılır. Kesilen kalemler, aşılamadan önce saklanırken ve de aşı yapıldıktan sonra mutlaka nemli bir ortamda muhafaza edilmelidir.

Aşı zamanı: Aşıda başarıyı artıran en önemli faktörlerden biri de aşı yapılacak zamandır.  Gerek anaç fidanların gerekse aşı gözü (yahut kalemi) alınacak sürgünlerin kabuğu ile altındaki odunsu dokularının birbirinden en kolay ayrılabildiği zaman en uygun aşı zamanıdır. 

Aşılama zamanını belirlemek için; 
Aşı sürgünü üzerindeki kabuk kaldırılır. Eğer gözün altında kalan büyüme noktası kabukta kalıyorsa bu göz için aşı zamanı uygundur. Ancak büyüme noktası odun dokusunda kalıyorsa, bu göz için aşı zamanı geçmiştir. Bu şekildeki gözler aşıda tercih edilmezler. 

Aşı zamanını belirlemenin daha pratik yöntemi ise bölgede ekinlerin biçilmeye başlandığı zamanı esas almaktır. Yani ekinlerin biçilmeye başlandığı zaman, o bölge için cevizlerde göz aşılarının yapılabileceği zamandır.

Aşılama yöntemleri
Aşılama yöntemleri, göz aşısı, ve kalem aşısı olarak ikiye ayrılır. 
Göz aşısı, üretilmek istenen bitkinin sürgünleri üzerindeki sürmemiş gözlerin bulunduğu yerdeki kabuğun çıkarılarak, anaç bitkiye eklenmesidir. Kalem aşı ise, üzerinde göz bulunan sürgün parçasının bütün olarak anaça eklenmesidir. 

Göz aşılarının yapılması daha kolay, anaca zararı daha azdır. Göz aşılarında önemli bir husus, anaç ile kalemin  kabuk kalınlıklarının eşit olmasıdır. Bu nedenle, iyi bir bakımla anaca ilk yıl T veya yama göz aşısı yapılabilir. Eğer tutmazsa ya da anaç yeterince iyi gelişmemişse, ikinci yıl anacın gövde kalınlığının kalem kalınlığıyla eşit olduğu dilcikli kalem aşısı, anacın gövdesinin iyice kalınlaşacağı daha sonraki yıllarda ise yarma kalem aşısı uygulanmalıdır.   Bu dört aşı, cevizdeen çok kullanılan ve başarı sağlanan aşılama yöntemleridir.

Göz Aşıları:
T-Göz Aşısı: Anacın gövdesinde, kuzey tarafından topraktan 20-30 cm yukarı gelecek şekilde T biçiminde kabuk kaldırılır. Kalemden alınan göz, bu T 'nin iki yana açılan kanatları arasına konur, kanatlar kapatılır. Aşı bandıyla bağlanır. 3-5 hafta sonra bant çıkarılır.
Yama Göz Aşısı:   Anacın gövdesinde, kuzey tarafından topraktan 20-30 cm yukarı gelecek şekilde dikdörtgen biçiminde kabuk kaldırılır. Kalemden göz ile beraber aynı biçimde bir parça kabuk çıkarılır, anacın kesilen yerine eklenir. Aşı bandıyla sarılır.
Kalem Aşıları:

Dilcikli Aşı: Anaç ve şekildeki gibi kesilerek aşı bandıyla bağlanır. Aşı yeri çamur ile kaplanır.

Yarma Aşı: Yarma aşıda önce anacın gövdesi, toprak seviyesinden 20-30 cm yukarısından kesilir. Yaklaşık 1 hafta -10 gün beklenerek, cevizin juglon içeren özsuyu akıtılır. Kalemler, özsu yürümemiş sürgünlerden seçilerek, aşı zamanına kadar 4'C'de bekletilir. Kalemler, kama şeklinde ucu V biçiminde kesilir.Anacın gövdesinde bir yarık açılarak derinleştirilir. Sonra kalemler, yarığın iki ucuna gelecek şekilde yerleştirilerek yarık aşı bandıyla bağlanır. Aşı yerinin aşırı soğuktan ve sıcaktan korunması için bir naylon torbanın dibi delinerek tüm aşı yerini kapatacak şekilde gövdeye geçirilir, torbanın ağzından kalemlerin ancak ucu görünecek şekilde toprak, kum karışımı doldurulur. Aşı tutana kadar (yaklaşık 3-5 hafta) doldurulan bu toprak sulanır, böylece aşı yerinin nemli kalması sağlanmış olur. 

Kapama Ceviz Bahçesi kurmak için ne kadar sermaye gerekir? 

Ceviz yetiştiriciliği işine girecekseniz, belirli bir sermaye ile başlamanız gerekir. Fidanın ilk 5 yılı ileriki yıllardaki verim için çok önemli olduğundan başlarda yapılan yatırım, sonradan verim, gelir olarak size dönecektir.  

Toprağın analizi: Toprak analizi, ceviz yetiştiriciliği yapılacak arazinin toprak koşullarının ceviz için uygun olup olmadığına karar verilmesi ve sonrasında verilecek gübrenin cinsi ve miktarının belirlenmesi için gereklidir. Aşağıda, Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsünden alınmış 2012 analiz fiyatları verilmiştir.

Deney AdıAnaliz Edilen MateryallerAnaliz Ücreti (TL)
SU ANALİZLERİ

Standart Sulama Suyu Analizi ( 11 Analiz): pH , EC, Ca,Ca+Mg, Na,K,B,CO3, HCO3,Cl,SO4İçme ve Sulama Suyu80,00
Su Kalitesi : pH , EC, Ca,Ca+Mg, Na,K,B,CO3, HCO3,Cl,SO4, Amonyak, Nitrat,Nitrit, Organik Madde,Sertlikİçme ve Sulama Suyu190,00
TOPRAĞIN VERİMLİLİK ANALİZLERİ 

Bünye (Saturasyon)Toprak18,00
Toplam TuzToprak18,00
pH Toprak18,00
Kireç Toprak18,00
Yarayışlı Fosfor (P2O5)Toprak30,00
Yarayışlı Potasyum (K2O)Toprak30,00
Yarayışlı Kalsiyum (Ca)Toprak30,00
Yarayışlı Magnezyum (Mg)Toprak30,00
Toplam AzotToprak60,00
Amonyum Azotu (NH4-N)Toprak40,00
Nitrat Azotu (NO3-N)Toprak47,00
Organik MaddeToprak30,00
Alınabilir Mikroelementler (Fe.Cu, Zn, Mn) Toprak55,00
Alınabilir Bor (B)Toprak52,00
Aktif Kireç Toprak42,00
Standart Toprak Verimlilik Analizi (Paket 1)Saturasyon,Tuz,pH,Kireç,Fosfor,Potasyum,Organik madde)Toprak40,00
Standart Toprak Verimlilik Analizi (Paket 2)Saturasyon,Tuz,pH,Kireç,Fosfor,Potasyum,Organik madde,Kalsiyum,Magnezyum)Toprak50,00
Toprak Verimlilik Analizi (Paket 3) Saturasyon,Tuz,pH,Kireç,Fosfor,Potasyum,Organik madde,Demir,Bakır,Çinko,ManganToprak85,00
Toprak Verimlilik Analizi (Paket 4) Saturasyon,Tuz,pH,Kireç,Fosfor,Potasyum,Organik madde,Demir,Bakır,Çinko,Mangan,Kalsiyum,Magnezyum)Toprak90,00


Toprağın işlenmesi ve Aşılı fidan temini: Fidancılardan, fidanın cinsi, yaşı, açık köklümü tüplü mü olduğuna göre tanesi 9-22 TL arası değişen fiyatlardan aşılı fidan alabilirsiniz. Aşılı fidan satışı yapan firmanın, fidanlarında sertifika etiketi olmasına ve bu etiketin bulunduğunuz yıla ait olmasına özen gösterin.

Arazi ıslahı, gübre alımını ve dikim işlerini fidancıya yaptırabilirsiniz. Ancak bu işler yapılırken başında bulunmanız iyi olacaktır. 
Arazinin etrafının çevrilmesi: Arazinin etrafını tel örgüyle çevirmek gerekli olabilir. Hayvanların fidanlara vereceği zararı önlemek istiyorsanız özellikle gerekli. Bunun için pek çok şekilde bahçenizin etrafını çevirebilirsiniz. 50 dönümlük bir arsayı beton direklere sarılmış dikenli telle çevirmenin maliyeti toplamda 15000 TL'yi bulabilir.


Sulama: 50 dönümden büyük araziler için sondaj vurdurmak ve damlama sulama yapmak gerekir. Sondajın metresi 60-80 TL arasında değişir. Damlama sulama sistemi kurulması da su tasarrufu sağlar, su kullanımını yarıya düşürür,  (ceviz çok fazla su sevmez ancak düzenli sulama gerekir) verimi yüzde 25 oranında artırır. Dönüm başına 150 ABD dolar civarında olan damlama sulama sistemi kurma maliyeti, kullanılan teknolojilere, kurulacak sistemin özelliklerine, arazi ve su kaynağının durumuna ve ürünün cinsine göre değişir. Pompanın kullanılacağı elektrik ise bu fiyata dahil değil.

Sulamada kullanılan pompaların maliyeti doğrultusunda maliyetler artabilir.
Örneğin, Dalgıç pompaların satış fiyatı, çapı ve gücüne bağlı olarak bin ile 20 bin YTL arasında değişiyor. Sistemin kurulum maliyeti ise 3 bin 500 YTL'den başlayıp 85 bin YTL'ye kadar çıkıyor. Buna su sondaj kuyusu açma, dalgıç pompa bedeli, enerji kablosu ve panosu, kolon boruları ve montaj ekipmanları, ulaşım ve montaj gibi giderler dahil.


Elektrik: Arazide elektrik tercih meselesi. Bahçenize yakın mesafede hat varsa elektrik almayı tercih edebilirsiniz. Ya da jeneratör kullabilirsiniz. Ceviz uzun vadeli bir yatırım olduğu için elektrik çekmek daha uygun olabilir.
Gübreleme, ilaçlama: Gübreleme,ilaçlama ve damlama sulama için kullanılan elektrik, yıllık 3000-4000 TL civarındadır. Bu fiyata su maliyeti dahil değil. 
GÜBRELEME ÖNERİLERİ

Ceviz TOHUMU çimlendirme
ALT BAŞLIKLAR
Çeşitleri