Sitemize Hoş Geldiniz ------Sitemizdeki Konu Sayısı 1400'ün üzerine çıkmıştır Bir çok deney ve araştırma konularımız sizin ilginizi çekebilir SİTEDE ARAMA YAPMAK İÇİN YANDAKİ ARAMA KUTUSUNU KULLANIN Aşağıdaki kayan resim menüsüne de İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK konuları ekleyeceğim

Gübrelerde şelatlamayı neden yaparız?

0 yorum


1- Şelatlamayı neden yaparız?
2- Demiri Neden şelatladık?
3- Bitkilerde kullandığımız elementlerden başka hangisini şelatlamamız gerekiyor?


Özetle pozitif yüklü metal iyonlarının bitki köklerince alınabilir duruma gelmesi için yaparız.

Doğal veya sentetik şelatlama ajanları metal molekülleriyle kompleksler oluşturarak yükü pozitiften nötr'e veya negatife değiştirerek, şelatlama ajanının özelliğine göre bağlar oluşturup metal iyonlarını hapseder ve kökler tarafından alınabilir duruma gelmesi sağlanır.

Bitkilerin en çok ihtiyaç duyduğu iz element olarak demir başta olmak üzere bakır, çinko ve mangan'ın şelatlı olması tavsiye edilir.

A- Şelatlama için ;

n (metal ) = n ( EDTA) (n = mol sayisi)
1 gr demirsülfatın şelatlanması için 2.46 gr EDTA gerekir
(DemirsülfatII nin molekülağırlığı=151.85 gr/mol dur -->1 gr /151.85=0.0066 mol dur.
EDTA (Disodyum edta dihidratin) molekülağırlığı=372.24 gr/mol
0.0066*372.24=2.46 gr EDTA gerekir)

B- Şelatlama genelde topraklı tarım için şarttır.
Gübre teknolojisinde şelatlama tekniği gübrenin uygulandığı canlı materyalin bulunduğu ortama göre değişir. Şelatlamadan maksat mikro elementlerin gübrelenecek canlının bünyesine nüfuz edinceye kadar stabil kalmasını sağlamak. Bu toprakta ise toprağın bünyesindeki kil kolloidlerinin elektrik yük farklılığı ve toprak reaksiyonun değişkenliği için şelatlama zaruridir. Ama bu zaruriyet su içerisinde yetişen bir bitki için gerekmemektedir. Çünkü suyun kimyasal yapısı stabil olduğu sürece suya ekleyeceğiniz mikro elementlerde su içerisinde aynı konstrasyonda bulunabilecektir.

1000 litrelik final solusyonda 5 ppm demir için toplam 5 gr demire ihtiyacınız var.

Elinizdeki gübrenin %6'sı şelatlı demir olduğuna göre gübreden 83,34 gr kullanmanız gerekiyor. veya (5/0.06*10=8.33 ml-->8.33*10/1000*1000=83.33 gr)


Gübrelerde başka dolgu maddeleri de vardır. Bu sebeple demir oranını % olarak belirtmişler. Verdikleri yüzde değerini esas almak gerekir.

Aslında galiba tam tersi. Toprakta demiri doğal olarak şelatlayacak mikroorganizma faaliyetleri, amino asitler, fulvik asit vb. maddeler uzun salınımlı olarak demiri bitkilerin alabileceği forma çevirirler. Bunu baskılayan tek şey toprak PH'ının yüksekliği olur. Toprak PH seviyesinin yüksek olması durumda demir eksikliğini gidermenin tek çaresi edta ile şelanlanmış demirle olur.

Hidroponic solusyon içindeki demirin kolayca başka kompleksler oluşturabileceği oksitlenecebileceği vb. sebeplerle şelatlama ile stabil durumda tutulması da önerilenler arasında. Ancak şelatlama için sadece sentetik şelatlayıcılar (edta, dtpa, eddha) değil, amino asitler, fulvik asitler, sitrik asit de muhtelif kaynaklarda önerilenler arasında.