Sitemize Hoş Geldiniz ------Sitemizdeki Konu Sayısı 1400'ün üzerine çıkmıştır Bir çok deney ve araştırma konularımız sizin ilginizi çekebilir SİTEDE ARAMA YAPMAK İÇİN YANDAKİ ARAMA KUTUSUNU KULLANIN Aşağıdaki kayan resim menüsüne de İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK konuları ekleyeceğim

Domateste Görülen Oidiopsis spp. Etmenleri Külleme Hastalığı

0 yorum

Etmenin genel özellikleri :
   Domateslerde görülen Külleme etmenleri:- Oidiopsis taurica Tepper
Oidiopsis sicula Scalia (eşeyli dönemi:Leveillula taurica (Lév.) G. Arnaud)
 fungal hastalık etmenleri olup, hastalık genellikle sıcak ve yarı kurak bölgelerde görülür. Fungus geniş bir konukçu listesine sahip ve kış ya da olumsuz hava koşullarını yabancıotlarda geçirir. 25 °Caltındaki sıcaklıklar enfeksiyon için uygun, daha yüksek sıcaklıklarda ise hastalık belirtisi enfeksiyon bölgelerinde hızla görülmeye başlar. 
Belirtileri:
   Yaprak:
 Açık yeşil ile parlak sarı ve düzensiz gelişen lekeler genellikle yaprakların üst aksamlarında görülür ve bu lekelerin merkezindeki dokularda nekrotikleşir (doku ölümü). Bu lekelere üzerinde beyaz ve un gibi ekzoparasit parazit olan fungusun misel ve spor tabakaları görülebilir. Fungus yaprağın alt kenarlarındadır ve hızla tüm yapraklara yayılabilir. Yapraklar hastalıktan dolayı öler, fakat yaprak dökülmesi olmaz.

 
 
Mücadelesi:
   Kültürel Mücadele:
Genel olarak bitkiler iyi koşullarda yetiştrilmeli ve devamlı kontrolü. Hastalık etmenine karşı yurt dışında biyolojik mücadelede tavsiye ediliyor, bunlardan AQ10 biofungicide bir fungal hyperparazit (Ampelomyces quisqualis)' dir.    Kimyasal Mücadele:

Zirai Mücadele Teknik Talimatlarına göre tavsiye edilen kimyasal ilaçlar aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Kullanılan Kimyasal İlaçlar (Funisid)
Kullanım Miktarı
(100 Litre)
Azoxystrobin SC 250 g/l75 cc
Benomyl WP50 %40 g
Buprimate EC 250 g/l400 cc
Carbendazim WG 50%50 g
Dinocap 370 g/l500 g
Triadimenol EC 250 g/l50 cc/dekar
Ethirimol EC 280 g/l50 cc
Fenarimol EC 120 g/l10 cc
Fenbuconaloze EV 50 g/l100 cc
Hexaconaloze SC 50 g/l40 cc
Kükürt WP 80%400 g
Kükürt Toz 90-98%3 kg/dekar
Myclobutanil EC 125 g/l30 cc
Nuarimol EC 90 g/l10 cc
Pyrazophos EC 300 g/l400 cc
Quinomethionate WP 25%50 g
Thiophanate Methyl WP 70%40 g
Tradimefon WP 5%75 g
Tridemorf EC 750 g/l15 cc
Triadimenol+Quinomethionate WP 15+15%50 g
Tridemorf +Nuarimol EC 225+360 g/l60-75 cc
Triforine EC 190 g/l100 cc
Penconazole EW 190 g/l20 cc
Kresoxim-Methyl WG 50%25 g
Metalaxyl+Mancozeb WP 80%250 g