Sitemize Hoş Geldiniz ------Sitemizdeki Konu Sayısı 1400'ün üzerine çıkmıştır Bir çok deney ve araştırma konularımız sizin ilginizi çekebilir SİTEDE ARAMA YAPMAK İÇİN YANDAKİ ARAMA KUTUSUNU KULLANIN Aşağıdaki kayan resim menüsüne de İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK konuları ekleyeceğim

Tohumlarda Taşınım

0 yorum
  Günümüze kadar Bu kadar çok çeşitli türlerin tohumlarının korunmasını açıklamakta zorlandığımızı ve şunu da belirtmek isterim ki apaçık bir yaratıcının  müdahalesi olduğunu gösteriyor ve ona ister istemez  Ram oluyoruz.


Gelelim Konumuza ,sazlar tohumlarını hem su ile hem de rüzgarlarla dağıtırlar. Bu bitkinin topuz gibi bir bölümü vardır. Sıkışık küçük küçük binlerce meyveden oluşur. Bu meyvaların üstünde de resimde görüldüğü gibi küçük püsküller mevcuttur. Bu püsküller zamanı geldiğinde tohumların taşınmasını sağlar. (Grains de Vie, s.40)


    Bitkiler gibi hareketsiz, yerlerinde sabit duran canlıların, tohumlarını diğer bitkilere nasıl ulaştırdıklarını, tohum dağıtma işleminin nasıl gerçekleştiğini belki bugüne kadar hiç düşünmemiş olabilirsiniz. Oysa tohumlu bitkiler ilk var oldukları dönemden itibaren hiçbir yardıma, hiçbir müdahaleye ihtiyaç duymadan tohumlarını çeşitli şekillerde dağıtma imkanına sahiptirler.

    Dağıtım işleminin aşamalarını genel olarak şöyle özetleyebiliriz: Döllenen çiçeklerden tohumlar oluşur. Bunlar kimi bitkilerde yere düşer, kiminde rüzgarla havalanır, kiminde de hayvanlara takılır ve bu şekilde çevreye dağılır. Ancak bu özet, bitki tohumlarının dağıtım sisteminin oldukça yüzeysel bir tanımlamasıdır. Çünkü bu dağıtım işlemi detaylarına inilerek incelendiğinde, bitkilerin ve hayvanların yaşamlarıyla direkt bağlantılı pek çok ilginç olayın gerçekleştiği görülecektir.

    Öncelikle her bitkinin oluşturduğu tohum  farklı bir şekle sahiptir. Bir tohumun ya da meyvenin şekline bakarak nasıl yolculuk yaptığını yani nasıl dağıtıldığını tahmin etmek mümkündür.

    Örneğin; bazı ağaçların etli, yumuşak, cezbedici koku ve renklerde meyveleri vardır. Sindirime dayanıklı kalın kılışı tohumları olan bu ağaçlar, bu cezbedici özellikleriyle kuşları ve diğer hayvanları kendilerine çekerler. Bazı tohumlarınsa iğneleri, çengelleri hatta olta ve dikenleri vardır. Bu tohumlar kürklü hayvanlara takılarak taşınırlar. Bazı tohumlar rüzgarda kümeler halinde, tüy ya da tüycükler şeklinde seyahat ederler. Diğerleri kanatlara sahiptir ya da küçük balonlara benzer şekilde şiştirler ve bu sayede uçabilirler. Havada yolculuk yapan tohumların yeterince hafif olmaları, ayrıca şekillerinin de havada uçmaya uygun bir tasarımda olması gerekmektedir. Bazı bitkiler ise üremek için sadece tohumlarını toprağa düşürürler. Bazıları da tohumlarını kendi kendilerine fırlatarak dağıtırlar. Bu fırlatma, tohum kabı içinde büyüme sırasında oluşan gerilimin bir şekilde boşalmasıyla sağlanır. Bazı bitkilerde ise tohum kabukları güneşte kuruduktan sonra çatlayarak açılır ve toprak yüzeyine düşer.

Lys de mer bitkisi Akdeniz kıyılarında yetişen bir bitkidir. Çok hafif köşeli tohumları vardır. Tohumların dış kabukları olgunlaşınca yosun gibi bir yapı alır. Bu bitkinin tohumları da su üzerinde yüzerek dağılırlar. (Grains de Vie, s.40)


     Buraya kadar genel hatlarıyla verilen örneklerde, tohumların yayılmasında çok detaylı bir sistemin tasarlanmış olduğu hemen görülmektedir.
   Tohumların dağıtılmasında asıl olarak dikkati çeken nokta çok farklı parçalara ve dağıtım şekillerine sahip olmasına rağmen sistemin kusursuz şekilde işlemesidir.
   Hayvanların taşıdığı tohumlar hep böyle taşınır ve bu sistemde bir aksama meydana gelmez.
    Rüzgarla uçanlar uygun şekilleri sayesinde hep uçarak hareket ederler.

    Burada en çok dikkat çeken nokta ise, ilerleyen bölümlerde verilecek örneklerde de görüleceği gibi hem hayvanların hem de bitkilerin bu işlemler sırasında son derece şuurlu bir şekilde hareket etmeleridir.

    Peki bu şuurun ve planın kaynağı nedir? Elbette ki bir çiçeğin ya da ağacın, bir kuşla ya da sincapla biraraya gelerek bir dağıtım sistemi kurmaya karar vermesi, bu canlıların neler yapacaklarını ve sistemin nasıl işleyeceğini ortaklaşa tasarlamaları mümkün değildir. Bitkilerin kendileri de üremek için plan hazırlayıp bu plana göre bir sistem kurmuş olamazlar.
  Sincaplar sakladıkları tohumların bir kısmını bulamazlar.Veya bilinçli bir şekilde ekerler.  Toprak altında bu tohumlar, yeni ağaç fidanlarının yetişebilmesine yardımcı olur.Ceviz ağaçları,  meyvelerinin bir kısmını sincaplara yiyecek olarak sunarken bir yandan da neslinin devamını ve yayılmasını bu şekilde sağlıyor.


      Ama vakti geldiğinde her bitki üreme işlemlerini başlatır, tohumunu oluşturur ve onu gerektiği gibi dağıtır. Diğer bitkiler de aynı şekilde, aynı sırayla aynı sistemi kullanarak hareket ederler. Bu, dünyanın her yerindeki aynı tür bitkiler için  değişmeden devam eder.

     Ağır tohumlar genellikle çok fazla özelliğe sahip değildir. Çengel, kanat ya da suda batmamalarını sağlayacak bir yapıları yoktur. Bu nedenle toprağa düştükleri yerde kalırlar. Buna örnek olarak fındıkları, meşe palamutlarını ve kestaneleri verebiliriz. Bu tohumların toprağa düştükleri yer, genellikle yeşermeleri için hiç de uygun bir zemin değildir. Bu tohumların birer ağaç haline gelebilmeleri için aydınlık, kolayca gelişebilecekleri ağaçsız bir bölgeye gitmeleri gerekmektedir. Çok ilginçtir ki, alakargalar, kargalar, ağaçkakanlar ve en önemlisi de sincaplar bu gibi meyveleri severek yerler. Bu küçük hayvanlar meşe ve kestane ağacı ormanlarının nesillerin devamını sağlayan en temel faktörlerdir. Olgunlaşan tohumları toplayan hayvanlar bunları değişik yerlere saklarlar, ancak bir kısmını koydukları yerden almayı unuturlar. İşte bu durum fındıklara yeşerme ve birer ağaç haline gelme imkanı verir. Kuşkusuz burada her iki canlı arasında kusursuz bir uyum vardır.
 

Sincap veya karga tarafından ekilmiş birceviz ağacıUçarak giden bazı tohumlar

Akasya tohumu


Akçaağaç ve Çam ağacı tohumu

Bu Tohumdan esinlenerek yapılmış uçan nesne videosu
Tohumla ilgili hesaplamalar


(A) Serbest uçuş parametreleri: Yerel kanat yarıçapı, r; yerel akor uzunluğu, c; eğim açısı, θ, koni açısı, β, açısal hız, ω. (B) üç akçaağaç tohumlarının planformuna (m1, m2, m3) ve gürgen tohumu (h); yeşil alan kanadı etrafında DPIV gerçekleştirildiği için bölgeyi gösterir. + Dönme merkezine yakın karşılık gelen ağırlık merkezini gösterir. Tam bir dönemde bir kanat bölümünün dikey (kırmızı) ve yatay, dairesel çeviri (mavi) hem de gösteren bir (otomatik dönme) tohum (C) Serbest uçuş dizisi. Saldırı ve saldırı, α etkin aerodinamik açıdan yerel geometrik açı (D) tanımı.

 Dört tohum [(A) m1, (B) m 2, (C) m3, (D) h] için ölçülen LEV. DPIV'ye kullanılarak ölçülen 3D hız alanı hesaplanır kolaylaştırır. (D) ve (A) 'dan tohum artar hücum açısı. Tohum saat yönünde döner unutmayın.

Karahindiba Tohumu yakından

Diğer Tohumlar

Helikopterler: A. Elder (Kutu Acer negundo , Aceraceae) C. Big-Yaprak Akçaağaç ( Acer macrophyllum , Aceraceae), E: Evergreen Ash ( Fraxinus uhdei , Oleaceae); F. Berdan Ağacı ( Tipuana tipu , Fabaceae).
Tayland meyve (tohum) İplik: A. Diptocarpus alatus (Diptocarpaceae). B. Diptocarpus obtusifolius . C. Gluta ( Melanorrhoea ) usitata (Anacardiaceae). Bu ikinci tür, aynı zamanda Burma lake ağaç olarak adlandırılır ve vernik bir kaynağı olarak çok iyi bilinmektedir. Reçine, Japon lake ağaç kimyasal benzer. Japon lake ağaç ve zehirli meşe gibi, reçine, kanallar da urushiol, bazı kişilerde, bir hücre-aracılı bağışıklık tepkisine neden toksik fenolik bileşiklerin bir karışımını içerir.

Taşınmalar hangi şekillerde olabilir