Sitemize Hoş Geldiniz ------Sitemizdeki Konu Sayısı 1400'ün üzerine çıkmıştır Bir çok deney ve araştırma konularımız sizin ilginizi çekebilir SİTEDE ARAMA YAPMAK İÇİN YANDAKİ ARAMA KUTUSUNU KULLANIN Aşağıdaki kayan resim menüsüne de İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK konuları ekleyeceğim

ARI HASTALIKLARI

0 yorum


AMERİKAN YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ :
Arıların yavru hastalıkları içinde en tehlikelilerinden olan oldukça bulaşıcı ve dünyanın her tarafında yaygın olarak görülen önemli bir bakteriyel hastalıktır. Gelişimini  kovan sıcaklığında sürdürür ve çabuk çoğalır. Başlangıçta önlem alınmazsa koloni kurtarılamaz.
Bu hastalıkta korunma çok önemlidir ve ihbarı mecburidir.
ARILARIN VARROASI :
İhbarı mecburi  olup, büyük ekonomik kayıplara neden olan önemli bir dış parazit hastalığıdır. Bal arılarının larva, pupa ve erginleri üzerinde yaşar. Parazitlerin delici ve emici ağız yapıları vardır. Arıların hemolenfi ile beslenirler.
Hastalıkta korunma önemlidir. Hastalık bulunan kovanlarda sonbahar ve ilkbahar ilaçlamaları yapılmalıdır.
İhbarı mecburi olmayan bazı önemli arı hastalıkları ise şunlardır : Avrupa Yavru Çürüklüğü, Nosema, Kireç Hastalığı ve Taş Hastalığı.
AVRUPA YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ :
Dünyanın pek çok yerinde görülebilen bu hastalık, genç arıların larvaları beslemesi sırasında beslenme yoluyla bulaşır. Hastalığın etkeni, Bacillus alvei adlı bakteridir. Bakteriler larvanın bağırsağında gelişerek ölümüne neden olur. Ölü larvalar yapışkan olmayıp petek gözlerinden kolaylıkla çıkabilirler.
Avrupa yavru çürüklüğünde, hastalık antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Ağır enfeksiyon durumlarında hastalıklı petekler yakılarak imha edilmelidir.
KİREÇ HASTALIĞI :
Daha çok rutubetli yıllarda ve mevsimlerde görülen önemli bir yavru hastalığıdır. Etkeni Ascosphaera apis isimli bir mantardır. Arı larvaları etkenin sporlarını besinler ile alırlar. Hastalık, zayıf kolonilerde rutubetin çokluğu, kötü ve yetersiz beslenme sonucu daha şiddetli seyreder ve önemli ekonomik kayıplara neden olur. Koruyucu önlemler alınmalıdır.
NOSEMA :
Dünyanın heryerine yayılmış olan bu hastalık balıklardan insanlara kadar pek çok çeşitli canlılarda hastalık yapabilmekte olup, etkeni Nosema apis olarak adlandırılan bir protozondur.
Arıların kötü bakım ve beslenmesi, yetersiz  protein alınması gibi nedenler hastalığın çıkışını kolaylaştırıcı faktör olarak rol oynar. Hastalık görülen kovanlarda arılar halsizdir, susuzluk çekerler, zamansız uçuş yaparlar, koloni git gide zayıflar. Bütün kovan arıların dışkılarıyla kirletilir.