Yaprak İncelemeleri(leaf Reviews)

0 yorum
Yaprak Üzerindeki Nefes Gözenekleri

Petunya Çiçeği Yaprağı İncelemesi
Bölümler
 Üst epidermis 
2   Palizat
3   Süngerimsi parankima
 Hava boşlukları (hücrelerarası boşluk)
  5   Epidermis alt  parankima 
6 Alt epidermis (üzerinde çok hücreli saç)