Sitemize Hoş Geldiniz ------Sitemizdeki Konu Sayısı 1400'ün üzerine çıkmıştır Bir çok deney ve araştırma konularımız sizin ilginizi çekebilir SİTEDE ARAMA YAPMAK İÇİN YANDAKİ ARAMA KUTUSUNU KULLANIN Aşağıdaki kayan resim menüsüne de İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK konuları ekleyeceğim

Süt Sığırlarında Doğum, Buzağılama, Tohumlama ve Sürüden Ayrılma Kayıtları

0 yorum


1.  Amaç:
Soykütüğü sisteminin yürütülebilmesi için gerekli olan kayıtların, düzenli ve bir örnek tutulabilmesinin sağlanması bu talimatın amacıdır.
2Tutulması Gereken Asgari Kayıtlar:
a) Soykütüğü sistemi içerisindeki bir inekten doğan hayvanların, sistemin gerektirdiği aşağıdaki bilgilerinin toplanması ve buzağının bilgi işlem merkezi tarafından Ek 1’deki gibi doğum bildirim formu ile belgelendirilmesi gerekir.
 • Soykütüğü numarası
 • Doğum tarihi
 • Doğum tipi (normal, zor)
 • Doğum şekli (tekiz, ikiz vb.)
 • Ana ve baba no
b)   Her inek için laktasyonunun başlamasını sağlayan ve süt verim denetlemesi sonuçlarının girilebilmesini sağlayacak buzağılama olayının aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tespiti yapılmalıdır.
 • Buzağılama tarihi
 • Buzağılama tipi (normal, zor)
 • Buzağılama şekli (tekiz, ikiz vb.)
c)   Soykütüğü sistemi içerisindeki her hayvanın tohumlanması ile ilgili aşağıdaki bilgilerin tespitini içerecek bilgi edinme sisteminin oluşturulması gerekir.
 • Tohumlanan hayvanın numarası
 • Tohumlayan boğanın adı
 • Tohumlayan boğanın numarası
 • Tohumlama tarihi
 • Tohumlama sayısı
 • Tohumlayıcının adı soyadı veya kodu
d)  Soykütüğü sistemi içerisindeki bir işletmede bulunan hayvanların sürüden çıkışları durumunda aşağıdaki bilgilerin tespitini içerecek bilgi edinme sisteminin oluşturulması gerekir.
 • Hayvanın numarası
 • Sürüden çıkış tarihi
 • Sürüden çıkış sebebi: Damızlık satış, kasaplık satış, ölüm, diğer vb. 
3.  Yetki:
Temel esasları içeren faaliyetleri yürütme ve bu bilgileri edinme yetkisi, soykütüğü sistemini yürütmeye yetkili kuruluşa aittir.
Soykütüğü sistemini yürütmeye yetki almak üzere Bakanlığa müracaat eden kuruluş bu faaliyette yararlanacakları imkanları ve bilgi edinme sistemini açıkça tanımlamak ve çalışmalarını tarafsızlık ve objektiflik ilkelerine uygun olarak gerçekleştireceklerini taahhüt etmek zorundadırlar.
4.  Çalışma Kuralları:
 • Bu faaliyetlerde yer alan bilgilerin toplanması en fazla 1 aylık aralıklarla gerçekleştirilecektir.
 • Elde edilen bilgilerin güvenilirliği sağlanmalıdır.