Sitemize Hoş Geldiniz ------Sitemizdeki Konu Sayısı 1400'ün üzerine çıkmıştır Bir çok deney ve araştırma konularımız sizin ilginizi çekebilir SİTEDE ARAMA YAPMAK İÇİN YANDAKİ ARAMA KUTUSUNU KULLANIN Aşağıdaki kayan resim menüsüne de İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK konuları ekleyeceğim

Balkona sığacak bahçe Topraksız Tarım sistemi yapımı(Making a garden that can fit on a small apartment balcony)(Hydroponics System)

0 yorum


Kullanılan malzemeler

Akvaryumcudan temin edilen küçük çap hortum ve bağlantıları
Plastik boru ve maşonları bunların sayısını kendiniz belirleye bilirsiniz
Kare büyük çap plastik boru
Akvaryum motoru(filtreli)
Zamanlayıcı
Sıhhi tesisatçıdan sızdırmazlık için macun
Plastik cırt kelepçe küçük boy
Matkap ve plastik ve ahşap delik delme ucu


Suyun Ph değeri devamlı ölçülmelidir aksi halde meyve vermede sorun yaşanır.
YÜKSEK Ph’lı TOPRAKLAR VEYA SUYUN SONUÇLARI:

pH değerinin yüksek olması besin elementlerinin bitkiler için faydalanılabilirliğini büyük ölçüde azaltmaktadır. Bu da, iyi bir tarım sürecinde ağır sonuçlar yaratmaktadır.

pH yükselmesi ile topraktaki mikro organizma faaliyeti azalmaktadır. Mikro organizmalar toprağın, bitki gelişimi ve büyümesinde uygun verimli bir ortam haline dönüşmesinde çok önemli bir rol oynarlar. Mikro organizma popülasyonlarının çoğunluğu, toprağın biyolojik aktivitesini oluşturan fonksiyonlarını, nötr civarındaki pH değerlerinde ideal bir biçimde yerlerine getirirler.
Toprak pH' nın yükselmesi durumlarında bazı önlemler alınarak, bitkiler için ideal olan sınırlara geri getirilir. (İdeal sınırlar: 6,0 – 6,5 aralığıdır) Türkiye topraklarının çoğunluğu kireçli olduğundan, pH değerleri genelde yüksektir. Bu bakımdan genelde ülkemizin tarım topraklarında daha çok pH değerinin nasıl düşürüleceği üzerinde durulur (Doğu Karadeniz yöresi toprakları hariç).

Yüksek pH’lı toprakların genellikle verimsiz olmasının baş nedeni yüksek pH’nın FOSFOR ve iz elementlerin (DEMİR, MANGAN ve ÇİNKO) toprakta hareket etmez hale gelmesine yol açması ve de buna ilaveten bu tür topraklarda yüksek miktarlarda SODYUM bulunabilmesidir.Topraka pH değeri en basit anlatımı ile biz insanlarda tansiyon (kan basıncı) ne anlam taşıyor ise topraktaki pH değeride yaklaşık aynı anlamı taşımaktadır.

İnsanlarda tansiyonun yüksek olması veya düşük olması o kişinin sağlığı ve beslenmesi ile ne kadar yakından ilgili ise toprağın da pH değerinin Yüksek (8’den fazla) veya düşük (6.5’ten düşük) olması, bitki kökleri tarafından besin elementlerinin alınması üzerine o kadar etkilidir.

Toprağın pH değeri; toprağın fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik özellikleri üzerinde etkilidir. Bu nedenle bitkisel üretimde gübreleme yönünden birim alandan yüksek ve kaliteli ürün elde etmek için, bitkinin kılcal kök bölgesindeki toprak tabakasının pH değerinin bitkinin iyi geliştiği (istediği) pH değerinde olması gerekir.

Yüksek pH’lı toprakların verimi pH’ı düşürerek iyileştirilebilir. Ancak böyle toprakların etkin bir biçimde düzeltilebilmesi toprağın alkalinite (baziklik) yapısı ve düzeyine, sulama suyunun kalite ve miktarına, toprak tipine ve yetiştirilen mahsule bağlıdır.

Her bir bitkinin optimum gelişimi için gerekli pH değeri farklıdır. Ancak Bitki Besin Maddelerinin çoğunluğunun azami alınabilirliği 5.5 ile 6,5 arasındaki pH değerlerinde gerçekleşir.

Aşağıdaki tabloda bazı bitkilerde bitki besin maddelerinin alımında optimum toprak pH değerleri verilmiştir.

Kaynak: NATIONAL FERTILIZER SOLUTIONS ASSOCIATION A.B.D. – FLUID FERTILIZER MANUALÇÖZÜM:

Toprak pH’nın normal sınırlar içerisinde uzun süreli kalmasını sağlamak için Ersoy Kükürt ile uygulama yapılır.
Ersoy Kükürt uygulaması:

Toprak sıcaklığının 5-6 derece ve üzerinde olması sonucu hızlandırır.

Isıtılmayan seralarda yaz aylarında uygulama yapılması gerekir. Isıtılan seralarda ise her mevsim uygulama yapılabilir.

Kükürtün bitkiye zararlı bir etkisi yoktur. Toprakta parçalanma sürecinde veya uygulama dönemlerinde karantina uygulamasına gerek yoktur. Kükürt uygulama sonrasında hemen yetiştiriciliğe geçilebilir. Hatta çok gerekli ise; bitkiler toprakta yetişirken dahi Ersoy Kükürt uygulaması yapılabilir.

Bu uygulama aynı zamanda topraktaki mantarı ve bakteriyel bitki hastalıklarının önlenmesi içinde yarayışlıdır. Çünkü Ersoy Kükürt aynı zamanda bir fungusittir.

Kükürt uygulaması sırasında, toprakta yeteri kadar nem bulunmalıdır. Nemi az topraklar önce sulanmak, sonra toprak tava geldiğinde kükürt uygulanmalıdır.

Bitkide görülen iz element noksanlıkları çoğunlukla yüksek pH`dan dolayı görülmektedir. pH`daki 1 birimlik düşüşün iz element alınımını 100 kat arttırdığı unutulmamalıdır. Toprağa kükürt uygulandığında pH düşmekte fosfor ve diğer iz elementlerin alınımı kolaylaşmakta, yüksek pH’ da görülen çözünmez bileşik oluşumu azalmakta, toprağın fiziksel yapısı düzelmekte, penetrasyon (su geçirgenliği) artmakta, toprak daha yumuşak bir yapı kazanmaktadır.

Toprağın pH değerini düşürmekle toprakta yarayışsız formda olan besin elementlerinin yarayışlı hale geldiği, bununda bir nevi gübreleme etkisi ortaya çıkardığı görülmüştür.
TOPRAĞA UYGULANMA ŞEKLİ:

Toprağın pH değerini azaltmak için toprağa verilecek kükürt miktarı aşağıda verilmiştir. Bitkinin kılcal kökleri toprağın 20 cm’den başlayarak 60 cm’ye kadar yoğun bir şekilde bulunur. Bitkinin kazık kökü ise toprak yapısına bağlı olarak 1.5-2.0 m ye kadar iner Bu nedenle toprakta pH değerinin 20-30 cm’lik toprak tabakasında düşürülmesi gerekmektedir. Tarlaya serpme olarak verilecek kükürdün kolay uygulanabilmesi açısından tarla toprağı ile karıştırılmalı ve daha sonra serpme veya bant (çizi) halinde verilmelidir. Toprağa verilen kükürt mutlaka toprağa karıştırılmalıdır. Kükürdün ilk gübre ile birlikte verilmesinde bir sakınca yoktur. Toprağa verilen kükürt toprak sıcaklığına, topraktaki kükürt bakterisi miktarına ve toprak rutubetine bağlı olarak birkaç aylık bir zaman içerisinde toprağın pH değerinin azalmasına sebep olur. pH değeri istenilen seviyeye indirilmiş toprağa kaç sene sonra kükürt uygulaması yapılması gerektiği sulamada kullanılan sulama suyu kalite özelliklerine ve topraktaki biyolojik aktiviteye bağlıdır.
Kükürdün bazı faydaları
Kullanım alanları olarak Kükürt;

- Bağcılıkta küf ve külleme hastalıklarına karşı
- Seracılıkta meyvenin erken olgunlaşması için
- Fertigasyon


Bunların yanı sıra lastik ve kauçuk sanayisinde de kullanılmaktadır.

Faydaları;

- Ürünlerin donmaya karşı direncini ve kışa dayanıklılığını arttırır
- Ürünün erken olgunlaşmasını sağlar.
- Ürün için gerekli olan iz elementlerin alımını kolaylaştırarak ürünün verimini yükseltir ülke ekonomisine pozitif katkı sağlar.
- Ürün için tehlike arz eden birçok böcek türünü bitkiden uzak tutar.
- Kuraklığa karşı toprağın direncini artırır.
- Hastalıklara karşı bitkinin direncini artırır.
Bitkideki Görevleri
1. Yüksek pH’lı topraklarda pH’yı düşürmek için kullanılır.
2. Kendisi tek başına bile iyi bir antiseptik ve antifungal etki gösterir.
3. Kireci kırar.
4. Tuzluluğu önler.
5. Besin elementidir.
6. Protein sentezi için gerekli bazı aminoasitlerin yapısında bulunur.
7. Bitkinin hastalıklara karşı direncini artırır.
8. Enerji, hormon ve bazı enzimlerin sentezinde yer alır. Besin elementidir.

Nitrat ve karbonhidrat metabolizmasını hızlandırır. Bitkilerin kükürt ihtiyacı fosfor ile hemen hemen aynı miktardadır. Ancak pek kükürt gübrelemesi yapılmaz. Kükürt genelde toprak pH’sını düşürmek ve toprak yapısını düzeltmek için verilmektedir. Türkiye topraklarının büyük oranında pH’ nın yüksek, bazı bölgelerde ise çok yüksek olduğu düşünülecek olursa. Toprak hazırlığı sırasında elementel kükürdün verilmesinin çok önemli olduğu görülecektir. Çünkü topraklarımızda iz element miktarları genelde yeterli seviyededir.

Noksanlık Belirtileri
1. Bitkiler kükürde fosfor kadar ihtiyaç duyarlar.
2. Kükürt noksanlığı azot noksanlığına oldukça benzeyen belirtiler gösterir. Azot noksanlığı ile kükürt noksanlığını ayıran taraf, kükürt noksanlığının azotun tersine, genç yapraklarda görülmesidir.
3. Yapraklar dökülür ve tomurcuk ölür.
4. Protein sentezi düşer, verim kaybı artar.