Sitemize Hoş Geldiniz ------Sitemizdeki Konu Sayısı 1400'ün üzerine çıkmıştır Bir çok deney ve araştırma konularımız sizin ilginizi çekebilir SİTEDE ARAMA YAPMAK İÇİN YANDAKİ ARAMA KUTUSUNU KULLANIN Aşağıdaki kayan resim menüsüne de İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK konuları ekleyeceğim

Topraksız tarım besin eriyiklerinin hazırlanması (Kudret Tezel'in Kaleminden)

0 yorum


Makro besin elementlerini elde edebilmemiz için,

1 nolu şişeye 100 gr KH2PO4 -Mono potasyum fosfat.
2 Nolu şişeye 100 gr KNO3 -Potasyum Nitrat,
3 Nolu şişeye 100 gr Ca(NO3)2 4 H2O Kalsiyum nitrat.
4 Nolu şişeye 100 gr Mg SO4 7 H2O Msgnezyum Sülfat.

Daha öncede anlattığımız gibi her şişeyi İçme suyuyla (1000 cc yani 1 Litre) ye tamamlıyoruz gayet güzel erittiğimizden emin olmalıyız.

10 Litre lik bir şişe suyu alıyor ve üstünden birazını bir başka kaba boşaltıyoruz, şişelerden yapacağımız ilavelerle taşmasın diye.

Marul için şu formülü dizayn etmek istiyoruz.
N - 120 ppm
P - 40 ppm
K - 178 ppm
Ca - 120 ppm
Mg - 37 ppm
S - 48 ppm
B - 1,2 ppm
Cu -0 ,12 ppm
Fe - 2,4 ppm
Mn - 0,5 ppm
Zn - 0,5 ppm
Mo - 0,01 ppm

İşlem sırası:

MgSo4 7 H2O şişesinden pipetle 37,5 ml çekerek 10 litrelik şişeye koyacağız.

Ca( NO3)2 4H2O şişesinden pipetle 70,7 ml çekerek 10 litrelik şişeye koyacağız.

KH2PO4 şişesinden pipetle 17,6 ml çekerek 10 litrelik şişeye koyacağız.

KNO3 şişesinden pipetle 33 ml çekerek 10 litrelik şişeye koyacağız.
Böylece makro besinler ve minör besinler tamamlanmış oldu.
Sıra geldi Mikro besinlere:

Borik asit şişesinden 7 ml

Bakır Sülfat şişesinden 1 ml

Demir Sülfat şişesinden12 ml

Mangan Sülfat şişesinden1,6 ml

Çinko Sülfat şişesinden 4,5 ml

Amonyum Molibdat şişesinden 0,2 ml

koyduktan sonra su şişemizi ilk durumuna kadar doldurunuz. Böylece besin eriyiğimiz hazırlanmış oldu, ancak pH ının 6,4 ile 6,7 arasına ayarlanması lazım.

EC ayarlanmasına gelince, eğer bu eriyiği şişe suyu ile hazırladıysanız ki öyle tarif ettik yaklaşık EC 1,6 mS dir. Ancak su kalitesi değiştiğinde EC değişir.

Marul 0,8 ile 1,2 EC arasını sever. Bütün sebzeler fide döneminde normalinden daha düşük EC değerleri isterler.

EC değerini yüksetmek için örneğin 10 litre su yerine 8 litre su kullanmak lazımdır. Eğer EC değerini düşürmek istiyorsak ozamanda örneğin 12 litre suya hazırlamak gerekirdi.

İşte bunun içindir ki EC değerini biraz yüksek hazırlayıp kullanırken fide veya yetişkin olmasına göre sulandırarak kullanmakta fayda vardır. Hatta yaptığımız sistem bile etkilidir.

Mesela bir su kültürü yapıyorsak yani bitki devamlı suyun içinde ise düşük EC. eğer katı ortam kültürü yapıyor, bitkimizi günde 10-20-30 defa suluyorsak daha yüksek EC değerlerini seçmeliyiz.

Arkadaşlar bu anlattıklarım biraz karışık gelebilir, ama emin olun birkaç denemeden sonra işin bukadar karışık olmadığını göreceksiniz.

Topraksız tarım Besin eriyiklerinin hazırlanması, Başlığı altında konuya devam edelim.
Bu konunun iyi anlaşılabilmesi için matematik işlemlere geçmeden önce bazı ön bilgilerin bilinmesi lazım.
Hazır gübre kitlerinin kullanılması bölümünde anlattığım gibi besin eriyiğinin formülü, EC si ve PH sı iyi kavranmalıdır.

Besin eriyikleri 2 şekilde incelenebilir.
1 belli bir Karışımı kurmak, örneğin 3 nolu mesajda verilen,


Alıntı:
N = 120ppm
p = 40 ppm
K = 178 ppm

Ca =120 ppm
Mg =37 ppm
S = 48 ppm

B = 1,2 ppm
Cu = 0,12ppm
Fe =2,4 ppm
Mn =0,5 ppm
Zn =0,5 ppm
Mo = 0,01 ppm


Yine hatırlatmak istiyorum. Lazım olan karışımları A da Z ye kendim hazırlıya bildiğim için hazırlama konusundaki pratiklerimi kendi yorumumla anlatıyorum. Bir başka kaynakta değişik anlatımlar bulabilirsiniz. Ancak neticeleri aynı olacaktır.

Yukarıda yazdığımız liste benim tabirimle bir reçetedir.

Formülü ise,

N--- P --K - Ca Mg S
120 40 178 120 37 48
______________________________________= 1,0 + 0,33 + 1,48 + 1,0 +0,30 +0,4
120


İşte yukarıdaki reçetenin formülü 1,0+0,33+1,48+1,0+0,30+0,40 tır.

Unutmamamız gereken,
1. sayının azot, 1,0
2. sayının fosfor, 0,33
3. sayının patasyum, 1,48
4. sayının kalsiyum, 1,0
5. sayının magnezyum, 0,30
6. sayının kükürt, 0,40
olduğudur.


Azotu 1 olarak kabul ettiğimizde diğer elementlerin bu karışımdaki oranlarını buluyoruz.

Bakınız bu ne fayda sağlıyor,
Diyelim ki birinci kaynaktan 150 30 200 175 40 120 ppm
ikinci kaynaktan 190 38 253 220 49 152 ppm
üçüncü kaynaktan 225 45 300 261 58 180 ppm reçetelerini buldunuz.

Elinizde üç ayrı reçete olduğu halde ortam ve agregat farklılıklarından dolayı EC si değiştirilmiş üç ayni formüldür.

ve formül 1 - 0,2 - 1,33 - 1,16 - 0,26 - 0,8 dir.

İşte temel bilgilerden biri bu.

Bu işin topraksız tarım teorisi bence. Çünkü bitkilerin İstedikleri veya mükemmel gelişebilecekleri ortamlar ve deneyler ancak arge ve ünüversite laboratuvarlarında gerçekleşebilir. Aaaa bitkimiz nekadar güzel büyüyor demek yetmez bir dizi tahlil ve inceleme sonucunda besin eriyiği reçeteleri saptanır. yine kaynakların verdiği bilgilere göre durgun su kültürleri kullanılır. Deneyler çok büyük itina ile yapılır.

Bizlerde bu bilgiler ışığında amatörce bitkimizi gözliyerek şartlarımıza en uygun reçeteleri hazırlamaya çalışırız. Ayrıca daha öncede bahsettiğimiz gibi bitkinin cinsine ve çeşitine bağlı olarak bir tek formül, agregat, ısı, nem, ışık , şartları çok değişik olduğu içinde bir tek reçete düşünülemez.

EN GÜZEL FORMÜL BALKONUMUZDA BİZE YETECEK, TATMİN EDECEK BİZE TARIM ZEVKİNİ TATTIRACAK FORMÜLDÜR.

İşin bu teorik çalışmaları bizi aşar. Biz bu işin kimyasını,matematiğini iyi öğrenerek reçeteler arasındaki farkları fark ederek kendimize ait reçeteleri hazırlıyabiliriz.
Arkadaşlar yukarıdaki açiklama yazılım hatasından dolayı anlamsız gözüküyor onu şöyle düzelteyim.

N (azot) =120/120=1,0
P ( fosfor ) =40/120=0,33
K ( potasyum)=178/120=1,48

Ca ( kalsiyum) =120/120=1,0
Mg (Magnezyum) =37/120 = 0,3
S ( kükürt ) =48/120 =0,4

Formülümüz ( 1,00 0,33 1,48 1,00 0,30 0,40 ) tır.
Besin eriyiklerinde ki elementlerin kaynağı olan kimyasal tuzlar.

KH2PO4 Mono potasyum fosfat. - P K - - -
KNO3 Potasyum nitrat N - K - - -
NH4 NO3 Amonyum nitrat N - - - - -
Ca ( NO3)2+4H2O Kalsiyum nitrat N - - Ca - -
Mg SO4+ 7H2O Magnezyum sülfat - - - - Mg S
NH4 H2 PO4 Mono amonyum fosfat N P - - - -
( NH4)2 H PO4 di amonyum fosfat N P - - - -
K CI Potasyum Clörür - - K - - -
K2 SO4 Potasyum sülfat - - K - - S
( NH4)2 SO4 Amonyum sülfat N - - - - S
NHO3 Nitrik asit N - - - - -
H3PO4 Fosforil asit - P - - - -
Mg (no3)2 +6 H2O Magnezyum nitrat N - - - Mg -

Na2B4O7 +10 H2O Borax B
H3BO3 Borik asit B
Mn CI2+4H2O Mangan clörür Mn
Zn So4+7H2o çinko sülfat Zn
CuSo4+5H2O Bakır sülfat Cu
Fe So4+7H2O Demir Sülfat Fe
( NH4)6Mo7O24+4 H2O Amonyum molibdat Mo
Hesaplamaları yapa bilmek için elementlerin atom ağırlıklarınıda bilmek gerekiyor tabiiki.
Element simgesi atom ağırlığı
Oksijen O 16
Hidrojen H 1,008
Karbon C 12,011
Azot N 14,08
Fosfor P 30,975
Potasyum K 39,1
Magnezyum Mg 24,32
Kalsiyum Ca 40,08
Kükürt S 32,066
Bor B 10,82
klor Cl 35,457
Bakır Cu 63,54
Mangan Mn 54,94
molibden Mo 95,95
Çinko Zn 65,35
Sodyum Na 22,991
Demir Fe 55,85
silisyum Si 28,074
şöyle bir domates reçetesini ilk başlarda anlatılan stok eriyiklerle hazırlıyalım.
Şöyle bir hatırlatma yapmak iatiyorum.her reçete yukarıda örnek olarak verilen sadece 4 adet stok ile hazırlanamaz.

Örneğin vereceğim reçeteyi hazırlıyabilmek için 5. şişe olarak
100 gram K2SO4 (potasyum Sülfat) eritilmiş bir stoğa daha ihtiyaç var.

Domates,

N 118 PPm
P 55 PPm
K 300 PPm
Ca 140 PPm
Mg 30 PPm
S 112 PPm

Bu reçeteyi hazırlamak için:

(10 litrelik bir kaba)

14 cc Potasyum Nitrat
31 cc Magnezyum Sülfat
25 cc Mono potasyum fosfat
39cc Potasyum Sülfat
stoklarından koymamız lazım

Mikro elementlere gelince, marul için tarif edilen aynı reçete uygulanabilir.
domatesin büyüme evresi bazı kaynaklara göre 5 bölüme ayrılıyor , birinci salkım, ikinci salkım, üçüncü salkım .........beşinci salkım diye ,
Bazı kaynaklarda,15 gün +21 gün+28 gün +28 gün +21 gün ,
bazı kaynaklar ilk 40 gün için birinci dönem, 41 günden itibarende ikinci dönem diyorlar, budönemlerde sadece EC değil reçetede değişiyor.Bizim formülümüz gelişşmiş dönem içindir. lüks tüketimden dolayı ekonomik açıdan toril olarak biraz daha pahalıdır ,ama amatör bazda değil.biz .domateslerimiz meyve bağladıktan sonra ki bu yaklaşık1,5 ay sonra 10 litre yerini 8 litre ye hazırlarsak uygun olur.ancak otomatik olarak sık suluyorsak hiç gerek yok,çünkü açık balkon ve teraslarda su kaybı fazla olacağından EC yi yükseltmek iyi sonuç vermeye bilir.hemen şunu söyliyelim: nekadar sık sulama okadar düşük EC, nekadar seyrek sulama okadar yüksek EC. şu anda fideler çok küçük hiçbir değişikliğe gerek yok bence.Kaynak:http://www.agaclar.net/forum/topraksiz-tarim/6949.htm