Tohumun meyve vermesi de vermemesi de İlahi takdir ile oluyor. Kainatta hiçbir şey kader planının dışında tesadüfen ya da sebepler tedbiri ile hareket edemez. Tohumun meyve vermesi nasıl bir plan ve icat ile oluyor ise, aynı tohumun çürümesi de bir plan ve icat ile oluyor. Hayat nasıl mevcut ve icat ile oluyor ise, ölüm de aynı şekilde mevcut ve icat ile oluyor. Evet, ölüm veya ona benzer şeyler, çürümek gibi, kendiliğinden olan ve varlık alemini dağılmaya götüren failsiz bir fiil değildir. Ölüm, her fiilin sahibi olan Allah’ın kasıtlı ve intizamlı olarak yarattığı bir terhistir, bir mekan değişimidir. Yani hayat nasıl kendiliğinden olmayıp, Allah’ın bir sanatı bir fiili ise, ölüm de aynı şekilde kendiliğinden cereyan etmeyen kasıtlı ve planlı bir fiildir; faili de Allah’tır.

Tuzlu ve Alkali Toprakların Islahı

0 yorum




Tuzlu ve Alkali Toprakların ıslahı:

Normal olarak teşekkül etmiş zonal toprakların profilinde kalsiyum karbonat birikmesi görülür. Kurak bölge topraklarında bu kireç tabakası satha yakındır. Solumdan kireç yıkandığı taktirde üst horizonlarda hafif bir asitlik meydana gelebilir. Kurak bölge topraklarında dranaj olmaz ve satıhtan fazla miktarda buharlaşma meydana gelirse münhal tuzlar üst horizonda toplanır. Böyle intrazonal topraklara "Halamorfik" denir ve bunlar üçe ayrılır.

a) Tuzlu,
b) Tuzlu-Alkali,
c) Tuzsuz Alkali.

Tuzlu ve tuzlu alkali topraklarda pH 8,5' tan azdır. Bitki gelişmesini aksatacak kadar tabi münhal tuzları, sodyum ve fazla miktarda Nötr tuzları ihtiva eder. Yıkamakla tuzlu topraklar ıslah edilir. PH 8,5 'in üstünden 10' a kadar yükselen tuzsuz alkali topraklarda Na' nın etkisi ile toprak fiziksel bakımdan elverişsizdir. Tuzlu alkali toprağın yıkanması tuzsuz alkali toprağı meydana getirir. Tuzlu ve alkali toprakları bitkilere zararlı olmaktan kurtarmak için üç yol vardır.

1- Temizleme
2- Tuzlara daha az zararlı hale çevirme
3- Koruma.

Temizleme : Toprağı zararlı tuzlardan temizleme üç yoldan yapılabilir. 1- Drenaj 2- Yıkama, 3- Kazıma. İlk iki yolun bir arada tatbiki yani drenaj tesisleri yapıldıktan sonra araziyi suyla yıkama en iyi sonuç veren şekildir. Sulanabilen yerlerde tuzlar tekrar tekrar bol su ile yıkanır ve drenaj sistemi ile uzaklaştırılırlar. Dikkat edilecek en önemli husus sulama suyu tuzlu olmamalıdır. Yıkama metodu geçirgen, daha ziyade Ca ve Mg 'nin nötr tuzları fazla olan tuzlu topraklarda iyi sonuç verir.
Koruma : Tuzlu topraklarda buharlaşmayıönlemek için tedbir almak önemli bir çaredir. Bu bakımdan malç kullanmak topraktan buharlaşmayı azaltarak münhal tuzların bitki kök sahasına yükselmesini önler. Sulama yapılan yerlerde suyu fazla vermeyip azar azar ve sık sık vermek gerekir ki tuz konsantrasyonu azaltılarak bitkilerin gelişmesine imkan verilir. Tuzlu topraklarda sulama ekim öncesi yada hemen ekimden sonra yapılmalıdır.